Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Uchwała nr XXV/123/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

 

Data ogłoszenia: 2012-12-11
Uchwała: Rady Miejskiej w Babimoście
Data wydania: 2012-11-28
Rok: 2012
Pozycja: 2657
Pobierz plik: