Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Uchwała nr XXXVIII/266/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

 

Data ogłoszenia: 2013-12-03
Uchwała: Rady Miejskiej w Lubniewicach
Data wydania: 2013-11-28
Rok: 2013
Pozycja: 2556
Pobierz plik: