Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 listopada 2014 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

 

Data ogłoszenia: 2014-12-15
Uchwała: Rady Miejskiej w Lubniewicach
Data wydania: 2014-12-11
Rok: 2014
Pozycja: 2379
Pobierz plik: