Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Uchwała nr 104/XVII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

 

Data ogłoszenia: 2016-09-30
Uchwała: Rady Powiatu Gorzowskiego
Data wydania: 2016-09-28
Rok: 2016
Pozycja: 1945
Pobierz plik: