Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Uchwała nr XXIX/184/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 

Data ogłoszenia: 2016-12-06
Uchwała: Rady Miejskiej w Sulęcinie
Data wydania: 2016-11-28
Rok: 2016
Pozycja: 2495
Pobierz plik: