Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Uchwała nr XXV.147.2016 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 

Data ogłoszenia: 2017-01-09
Uchwała: Rady Gminy Niegosławice
Data wydania: 2016-12-29
Rok: 2017
Pozycja: 91
Pobierz plik: