Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie sprostowania treści załącznika do uchwały Nr XXXI.185.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 2 lutego 2017 r., poz. 297

 

Data ogłoszenia: 2017-03-14
Obwieszczenie:
Data wydania: 2017-03-13
Rok: 2017
Pozycja: 620
Pobierz plik: