Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Uchwała nr 331/7/XLIII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

Data ogłoszenia: 2017-11-09
Uchwała:
Data wydania: 2017-11-07
Rok: 2017
Pozycja: 2330
Pobierz plik: