Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Uchwała nr XL/222/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

 

Data ogłoszenia: 2017-12-07
Uchwała:
Data wydania: 2017-11-30
Rok: 2017
Pozycja: 2632
Pobierz plik: