Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Uchwała nr XXXVI/331/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

Data ogłoszenia: 2017-12-27
Uchwała:
Data wydania: 2017-12-19
Rok: 2017
Pozycja: 2784
Pobierz plik: