Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Uchwała nr XLVII/215/2018 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.

 

Data ogłoszenia: 2018-07-09
Uchwała:
Data wydania: 2018-06-29
Rok: 2018
Pozycja: 1706
Pobierz plik: