Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Uchwała nr LV/503/18 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 

Data ogłoszenia: 2018-10-12
Uchwała:
Data wydania: 2018-09-25
Rok: 2018
Pozycja: 2325
Pobierz plik: