Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Uchwała nr XLVI/328/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

 

Data ogłoszenia: 2018-10-19
Uchwała:
Data wydania: 2018-10-17
Rok: 2018
Pozycja: 2401
Pobierz plik: