Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Uchwała nr 27/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”

 

Data ogłoszenia: 2011-01-26
Uchwała: Rady Miejskiej w Iłowej
Data wydania: 2010-12-30
Rok: 2011
Pozycja: 270
Pobierz plik: