Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Grudzień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1797 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/09 Rady Gminy Żary z dnia 24 września 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe.
2009 1806 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 1 października 2009r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2009 1807 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/09 Rady Gminy Dąbie Rady Gminy Dąbie z dnia 1 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 listopada 2007r w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli publicznych.
2009 1798 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żagań
2009 1799 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1802 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
2009 1800 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/135/04 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2004r.
2009 1801 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/169/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2009r.
2009 1803 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/971/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp.
2009 1804 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/993/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika w formie obelisku upamiętniającego Nauczycieli Tajnego Nauczania, Pionierów, Nauczycieli, Pedagogów i Pracowników Oświaty na terenie Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej
2009 1805 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr LXIII/994/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. w sprawie wzniesienia pomników Ernsta Henselera i Jana Korcza na skwerze przy ul. Łokietka w Gorzowie Wlkp.
2009 1808 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 października 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2009 1809 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 października 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/196/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2009 1832 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/399/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania wojewódzkiej strategii przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy
2009 1833 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/400/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności
2009 1834 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/401/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności
2009 1835 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie
2009 1836 2009-12-03 Porozumienie Porozumienie nr 45/DG/2009 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 października 2009r.
2009 1813 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
2009 1812 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów
2009 1814 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania
2009 1828 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV/252/09 Rady Gminy Santok z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/250/09 z dnia 29 października 2009r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1819 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica.
2009 1821 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łęknica.
2009 1822 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
2009 1823 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2009 1818 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 213/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka.
2009 1815 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 210/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.
2009 1816 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 211/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.
2009 1817 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 212/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr 153/XXIII/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Cybinka.
2009 1826 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo.
2009 1827 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stare Kurowo oraz zwolnień od tego podatku.
2009 1820 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2010r.
2009 1810 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/283/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Drezdenko dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1811 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2009 1824 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/187/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1825 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXI/188/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1829 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/09 Rady Miasta Babimost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości
2009 1830 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/09 Rady Miasta Babimost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1831 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/09 Rady Miasta Babimost z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania
2009 1837 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/08 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1838 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/45/08 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na rok 2009 Gminy Otyń
2009 1840 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXI/111/08 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1839 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/233/08 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sława na rok 2009
2009 1841 2009-12-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/08 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na rok 2009
2009 1876 2009-12-07 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-43(10)/2009/627/VI/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 listopada 2009r. Decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła
2009 1844 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1845 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1846 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości
2009 1847 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/261/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości
2009 1863 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/227/09 Rady Gminy Żary z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/211/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej na terenie Gminy Żary.
2009 1864 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/228/09 Rady Gminy Żary z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żary
2009 1865 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV/230/09 Rady Gminy Żary z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze Gminy Żary na 2010 rok.
2009 1857 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku w Gminie Witnica na 2010r.
2009 1858 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/280/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w Gminie Witnica na 2010r.
2009 1881 2009-12-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 257/09 z dnia 29 września 2009r. wyrok
2009 1866 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/476/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru, określenia wzoru formularzy oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
2009 1870 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/480/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2009 1867 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/477/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: określenia wzorów formularzy i zarządzenia poboru podatku rolnego na obszarze Gminy Świebodzin
2009 1869 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/479/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin.
2009 1868 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/478/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: zarządzenia poboru i określenia wzorów formularzy podatku leśnego na obszarze Gminy Świebodzin.
2009 1880 2009-12-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 292/09 z dnia 24 września 2009r. wyrok
2009 1879 2009-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 552/09 z dnia 16 września 2009r. wyrok
2009 1856 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/81/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków tansportowych na terenie gminy Rzepin.
2009 1855 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/80/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2009 1854 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XL/79/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomości.
2009 1871 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2009 Rady Gminy ZwierzynRady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
2009 1872 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2009 Rady Gminy ZwierzynRady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1873 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2009 Rady Gminy ZwierzynRady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
2009 1842 2009-12-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 329 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbie
2009 1843 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/09 Rady Gminy Łagów z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łagów
2009 1848 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/199/09 Rady Gminy Łagów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2010
2009 1849 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/200/09 Rady Gminy Łagów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1850 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/201/09 Rady Gminy Łagów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010
2009 1851 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
2009 1852 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/262/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1853 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/263/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2010r.
2009 1859 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1860 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1861 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1862 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/250/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 1874 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/09 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 1875 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/09 Rady Gminy Zabór z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2010r.
2009 1877 2009-12-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2009r.
2009 1878 2009-12-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 290/09 z dnia 30 lipca 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 lipca 2009r., II SA/Go 290/09 wraz z uzasadnieniem.
2009 1882 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr LIV/709/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jędrzychów V cz. III - "Zbożowa".
2009 1887 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/145/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Trzebiel
2009 1886 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/453/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2009r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, terenu położonego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, Kołłątaja i Alei Łużyckich.
2009 1884 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/1003/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Gorzowie Wlkp.
2009 1885 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/1017/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1888 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/429/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu
2009 1889 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/431/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego
2009 1899 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku.
2009 1900 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku.
2009 1901 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej.
2009 1902 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Torzymiu w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej.
2009 1891 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXXV/200/09 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól.
2009 1892 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2009 1893 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ich ustalania i poboru, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1894 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1895 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, wysokości stawek tej opłaty, zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty
2009 1896 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku leśnego
2009 1897 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku rolnego
2009 1911 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 1912 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/274/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 1913 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1908 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2009 1909 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/251/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2009 1910 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2009 1907 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/324/09 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2009 1898 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr X/66/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1890 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr LVI/720/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 1883 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól w obrębie miejscowości Lubieszów i Rudno
2009 1903 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 1904 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 1906 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/323/09 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1905 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/322 /09 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1915 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/461/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1926 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 1925 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/294/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 1931 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/58/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchmości i opłaty targowej.
2009 1932 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/59/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Zbąszynek
2009 1935 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/464/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/461/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 1947 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/204/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gozdnica.
2009 1945 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/199/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica.
2009 1946 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/202/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Gozdnica.
2009 1940 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/334/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009r. ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, udzielenia zwolnień oraz określenia wzorów formularzy
2009 1941 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/335/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek rolny
2009 1942 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/199/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczaniec w roku 2010
2009 1943 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/200/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2010 na terenie Gminy Szczaniec.
2009 1944 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/201/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2010 na terenie Gminy Szczaniec
2009 1914 2009-12-09 Zarządzenie Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej
2009 1916 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zrządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2009 1917 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 1918 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1919 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2009 1920 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2009 1921 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2009 1922 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XI/61/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2009 1923 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna na rok 2010 i zwolnienia od tego podatku
2009 1924 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomosci na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku
2009 1927 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/153/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice w roku 2010
2009 1928 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/154/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice
2009 1929 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/155/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomosci na terenie gminy Tuplice
2009 1930 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXV/156/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 1933 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 1934 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 1936 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/321/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rpk 2010
2009 1937 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/322/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 1938 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/323/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 1939 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/324/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2009 1948 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat od posiadania psów oraz ustalenia wysokosci wynagrodzenia inkaso
2009 1949 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty od posiadania psów
2009 1950 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2009 1951 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 1952 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokosci stawek w podatku od nieruchomości
2009 1953 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1954 2009-12-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszyce przeprowadzonych w dniu 6 grudnia 2009r.
2009 1959 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na 2009r. Gminy Tuplice
2009 1958 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XL/237/08 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto na rok 2009
2009 1957 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabór na rok 2009
2009 1956 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/08 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jasień na rok 2009
2009 1955 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/08 Rady Gminy Bojadła z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bojadła na rok 2009
2009 1960 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 207/XXXII/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 9 października 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cybinka.
2009 1978 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 października 2009r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Witnica
2009 1979 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 października 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1983 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/154/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel
2009 1984 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/155/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel
2009 1998 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych im. Witolda Biernawskiego i Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie
2009 1999 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów sportowych uczniom szkół (zespołom szkół), dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego
2009 1987 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr LX/321/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia na 2010 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Lubsko
2009 1985 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/310/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. Uchwała Nr XL/310/ 09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku i nadaniu statutu.
2009 1988 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.
2009 1989 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2010 rok.
2009 1990 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.
2009 1964 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2010 roku na terenie Gminy Lubiszyn
2009 1966 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lubiszyn
2009 1967 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/324/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek rolny na terenie Gminy Lubiszyn
2009 1965 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.
2009 1994 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX\139\09 Rady Gminy Bojadła z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych w roku 2010.
2009 1995 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX\146\09 Rady Gminy Bojadła z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/135/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na rok 2010.
2009 1971 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
2009 1968 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/149/2005 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza.
2009 1969 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 1970 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubrza
2009 1961 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/149/09 Rady Gminy Brytnica z dnia 27 października 2009r. w sprawie zniesienia formy ochrony prawnej pomnika przyrody
2009 1962 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/150/09 Rady Gminy Brytnica z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy
2009 1963 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/151/09 Rady Gminy Brytnica z dnia 27 października 2009r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2009 1972 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach
2009 1973 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łagów
2009 1974 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/186/09 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łagów
2009 1975 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/09 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego
2009 1976 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/09 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2009r. w sprawie wzniesienia pomników upamiętniających trasę przemarszu jeńców alianckich
2009 1977 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/09 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnnego Przedszkola w Przewozie
2009 1980 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/09 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
2009 1981 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/462/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia na 2010 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2009 1982 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/470/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świebodzin
2009 1986 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/314/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadó komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 1991 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2009 1992 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłat od posiadania psów na terenie gminy Pszczew
2009 1993 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 1996 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
2009 1997 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2009 2000 2009-12-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.TDOM.0911-28/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 grudnia 2009r.
2009 2001 2009-12-11 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2009r.
2009 2002 2009-12-11 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2009r.
2009 2005 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Santok
2009 2006 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 279/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
2009 2007 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 285/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie: określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania a także zasad zwrotu wydatków za te usługi.
2009 2009 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Słońsk.
2009 2019 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX\145\09 Rady Gminy Bojadła z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Bojadła w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2009 2012 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 2013 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/401/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2014 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 289/5/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 2031 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LXX/259/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 9 grudnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej, zwolnień oraz inkasa tej opłaty
2009 2030 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/295/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2009 2029 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/297/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale nr XLIII/294/09 Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 2015 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 2016 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości.
2009 2018 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/292/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2009 2020 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/284/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/280/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010 oraz zwolnień od podatku
2009 2011 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/203/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń prowadzonego przez Gminę Szczaniec Gminnego Przedszkola w Szczańcu w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
2009 2010 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/202/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Wójt Gminy Szczaniec
2009 2003 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/175/09 Rady Gminy Zabór z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Droszków, gmina Zabór, pod nazwą "Os. Słoneczne"
2009 2004 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2009 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim
2009 2008 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/171/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ośrodka usługowego dla zachodniej części miasta Żagania Centrum - Zachód
2009 2017 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/09 Rady Gminy Gubin z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gubin
2009 2021 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/299/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 2022 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/300/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r.
2009 2023 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/301/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010r.
2009 2024 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/302/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010r.
2009 2025 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/303/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego na 2010r.
2009 2026 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/304/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2010r.
2009 2027 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/279/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/271/09 z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2009 2028 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XLI/280/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/273/09 z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2009 2032 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2009 2033 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr LIV/336/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 2034 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele urbanizacyjne, cele rolne a wydzierżawiane na czas oznaczony do rolniczego użytkowania.
2009 2038 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Przytoczna
2009 2039 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/128/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 93, poz. 1402 z dnia 15 września 2008 r.)
2009 2056 2009-12-15 Porozumienie Porozumienie Międzygminne z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Wymiarki zadań własnych Gminy Iłowa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Borowe
2009 2041 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/09 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie regulaminu przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Gminy Czerwieńsk
2009 2042 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/234/09 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2009 2035 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXV/203/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bobrowice
2009 2040 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/09 Rady Gminy Zabór z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie rozszerzenie drogi gminnej Nr 007003F, relacji Łaz - Wielobłota - Rajewo - Jany w obrębie Łaz, osady Wielobłota, gm. Zabór
2009 2043 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2009 z dnia 26 listopada 2009r. Uchwała nr XXXVIII/258/2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/247/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 01 października 20009 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie.
2009 2044 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2009 z dnia 26 listopada 2009r. Uchwała nr XXXVIII/262/2009 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Dobiegniew lub jej jednostkom organizacyjnym.
2009 2045 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2009 z dnia 26 listopada 2009r. Uchwała nr XXXVIII/263/2009 w sprawie utworzenia użytku ekologicznego.
2009 2046 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2047 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: opłat za usługi świadczone przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie
2009 2049 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2009 2036 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr LII/313/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 2037 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/269/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2009 2048 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2009 2050 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 217/09 z dnia 27 listopada 2009r.
2009 2051 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 218/09 z dnia 27 listopada 2009r.
2009 2052 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 220/09 z dnia 27 listopada 2009r.
2009 2053 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 221/09 z dnia 27 listopada 2009r.
2009 2054 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 225/09 z dnia 27 listopada 2009r.
2009 2055 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 226/09 z dnia 27 listopada 2009r.
2009 2057 2009-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-58/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2009r.
2009 2067 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/214/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr XIX/114/05 Rady Gminy w Żarach w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Żary
2009 2068 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żary.
2009 2069 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Żary
2009 2070 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/221/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 października 2009r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników na gnojówkę i płyt gnojowych
2009 2074 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/454/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2009r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2009 2075 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/455/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 października 2009r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 2071 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010-2013
2009 2072 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2010r.
2009 2073 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2009 2062 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody modrzewia europejskiego, rosnącego na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra, w miejscowości Łężyca
2009 2063 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/286/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra, w miejscowości Ochla
2009 2064 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr Nr XXXV/287/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody grupy trzech dębów szypułkowych rosnących na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra, w miejscowości Łężyca
2009 2065 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2009r. w sprawie uznania za pomnik przyrody buka zwyczajnego rosnącego na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra, w miejscowości Krępa
2009 2076 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/395/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 października 2009r. w sprawie upoważnienia do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
2009 2082 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/210/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2009 2081 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LXV/1049/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym między ulicami: Przemysłową, Woskową i Grobla.
2009 2077 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LXV/1019/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok.
2009 2078 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LXV/1020/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.
2009 2079 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LXV/1021/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.
2009 2080 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr LXV/1029/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp.
2009 2083 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/285/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2009 2066 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 października 2009r. w sprawie: ustalenia polityki czynszowej w latach 2010 - 2014
2009 2058 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/383/09 Rady Miasta Słubice z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "Odra - Warta"
2009 2059 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/385/09 Rady Miasta Słubice z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobko - przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słubice
2009 2060 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XL/386/09 Rady Miasta Słubice z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słubice
2009 2061 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/336/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wschowa
2009 2086 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/248/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Santok
2009 2087 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2009 2085 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład Gminy Santok
2009 2094 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/273/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie
2009 2095 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI – 144/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku
2009 2096 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI – 145/2008 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 maja 2008 roku.
2009 2097 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/216/2009 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno
2009 2098 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2009 2099 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 2100 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 2117 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr 219/XXX/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 211/XXVIII/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 września 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorzowskiego.
2009 2110 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLV/253/09 Rady Gminy Santok z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2009 2107 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LVI/722/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze.
2009 2108 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LXV/1045/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Dobrej i Saperów.
2009 2109 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LXV/1048/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka.
2009 2123 2009-12-18 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-45(13)/2009/334/VIII/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 grudnia 2009r. Decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła
2009 2124 2009-12-18 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-44(11)/2009/620/VIII/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2009r. Decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła
2009 2084 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
2009 2088 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/268/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Skwierzyna
2009 2089 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendler w Skwierzynie
2009 2090 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2009r. w sprawie utworzenia oddziału integracyjnego w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie
2009 2091 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/55/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach etatu łączonego
2009 2092 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/56/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2009 2093 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/45/09 Rady Gminy Otyń z dnia 30 października 2009r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2009 2101 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/165/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/159/08 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań o statusie miejskim
2009 2102 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/166/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/4/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom uprawiającym sport wyczynowo
2009 2103 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/167/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z boisk sportowych
2009 2104 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/173/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców położonych na terenie Miasta Żagań
2009 2105 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/174/09 Rady Miasta Żagań z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2010
2009 2106 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Lubiatów
2009 2111 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLII/332/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/241/09 z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2009 2112 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLII/333/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/315/09 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2010
2009 2113 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XLII/334/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/317/09 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
2009 2114 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LIV/337/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
2009 2115 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LIV/338/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały o odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
2009 2116 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr LIV/339/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Sól - Miasto
2009 2118 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/2/2009 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 2119 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr 227/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 grudnia 2009r.
2009 2120 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr 228/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 grudnia 2009r.
2009 2121 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr 231/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 grudnia 2009r.
2009 2122 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr 232/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 grudnia 2009r.
2009 2125 2009-12-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AZie.0911-2-32(2)/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2009r.
2009 2126 2009-12-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AZie.0911-2-33(2)/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2009r.
2009 2127 2009-12-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Zabór z dnia 18 marca 2009r. z wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009 2128 2009-12-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kożuchów z dnia 20 marca 2009r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2008r.
2009 2129 2009-12-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Otyń z dnia 20 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Otyń za rok 2008
2009 2130 2009-12-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 22 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2008r.
2009 2131 2009-12-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za 2008r.
2009 2132 2009-12-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Zbąszynka z dnia 30 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2008r.
2009 2136 2009-12-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy za 2008r.
2009 2135 2009-12-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Strzelcec Krajeńskich z dnia 24 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy za 2008r.
2009 2138 2009-12-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 30 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu miasta i gminy Drezdenko za 2008r.
2009 2137 2009-12-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Świebodzin z dnia 29 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2008r.
2009 2133 2009-12-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Gubin za rok 2008
2009 2134 2009-12-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Siedlisko z dnia 24 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy oraz gospodarki pozabudżetowej za 2008r.
2009 2144 2009-12-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Santok z dnia 30 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Santok za 2008r.
2009 2142 2009-12-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Trzebiel z dnia 24 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za 2008r.
2009 2139 2009-12-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jasień z dnia 20 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Jasień za 2008r.
2009 2141 2009-12-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Babimost z dnia 22 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Babimost za 2008r.
2009 2140 2009-12-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 8 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2008r.
2009 2143 2009-12-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Powiatu Międzyrzeckiego za 2008r.
2009 2147 2009-12-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z dnia 22 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2008r.
2009 2148 2009-12-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Czerwieńska z dnia 29 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu gminy za 2008r.
2009 2149 2009-12-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Szprotawy z dnia 30 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2008r.
2009 2146 2009-12-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 17 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r.
2009 2145 2009-12-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.
2009 2174 2009-12-28 Aneks Aneks nr 13 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 16 listopada 2009r. do porozumienia nr 1/99 z dnia 25 marca 1999r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2009 2151 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIII/200/2008 Rady miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie miasta i gminy.
2009 2153 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały określającej wysokość stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2009 2154 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych.
2009 2169 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXXII/194/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.
2009 2167 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/192/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 2168 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/193/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubrza
2009 2161 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 listopada 2009r. dotyczącej ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2009 2171 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/09 z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych podatków.
2009 2176 2009-12-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 686/09 z dnia 21 października 2009r. wyrok
2009 2175 2009-12-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 566/09 z dnia 21 października 2009r. wyrok
2009 2157 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2009r. zmiany uchwały o ustaleniu stawek opłaty od posiadania psów.
2009 2170 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/176/2009 Rady Gminy w Przewozie w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2009 2155 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany podstawy prawnej Uchwały nr XXXVII/196/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
2009 2156 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXVII/198/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
2009 2150 2009-12-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 346 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2009 2152 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Maszewo
2009 2158 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXi/208/09 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wysokosci stawek opłaty targowej
2009 2159 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/09 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/199/09 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości w 2010r.
2009 2160 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/09 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/201/09 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek od środków transportowych w 2010r.
2009 2162 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII/408/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2009 2164 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII/410/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2009 2163 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XLII/409/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2009 2165 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/206/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 2166 2009-12-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/207/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 2172 2009-12-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku przeprowadzonych w dniu 20 grudnia 2009r.
2009 2173 2009-12-28 Porozumienie Porozumienie nr 577/09/PZD Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 5 listopada 2009r.
2009 2178 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie: zmian do uchwały nr XVII/101/04 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2004 roku dotyczacej ustalenia sieci publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowa Sól.
2009 2179 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego dla dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieszowie.
2009 2180 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie:odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2009 2181 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/290/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
2009 2182 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLII/291/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej w Sławie
2009 2183 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulęcin
2009 2186 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXV/152/09 z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2187 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXV/153/09 z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu na jego bazie jednostki budżetowej
2009 2184 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/09 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
2009 2205 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/417/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności
2009 2206 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/418/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, polegającego na rozszerzeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń
2009 2207 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie likwidacji położonej w Krośnie Odrzańskim filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
2009 2208 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/422/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie likwidacji położonej w Gubinie filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
2009 2209 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/423/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie likwidacji położonej w Sulechowie filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
2009 2188 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przewóz.
2009 2189 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do wynagrodzenia nauczycieli.
2009 2191 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXV/229/09 Rady Gminy Żary z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinanansowanie prac konserwatorskich, restauratrskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Żary
2009 2192 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXV/232/09 Rady Gminy Żary z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/221/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 października 2009r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników na gnojówkę i płyt gnojowych.
2009 2201 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/09 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
2009 2200 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/09 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2009 2193 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/328/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2190 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/09 Rady Miasta I Gminy Ośno Lubuskie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej.
2009 2203 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr 162/09 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form i kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2010
2009 2197 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica Gmina Dąbie
2009 2198 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXII/227/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2009 2204 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/416/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności
2009 2202 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XLI/227/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych, położonego na terenie Gminy Przewóz.
2009 2177 2009-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152-11/09 Burmistrza Kargowej z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kargowej
2009 2185 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXV/145/09 z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Trzebiel
2009 2194 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/09 Rady Gminy Brytnica z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zasad zarządu mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe oraz określenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością Gminy Bytnica
2009 2199 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/09 Rady Miasta Babimost z dnia 21 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości
2009 2196 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości
2009 2195 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku rolnego i leśnego
2009 2210 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/09 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Trzebiechów
2009 2211 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII /195/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Bobrowice przedszkola publicznego
2009 2212 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa
2009 2213 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009r. określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .
2009 2214 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 listopada 2009r. nadania nazwy ulicy
2009 2215 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
2009 2217 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/279/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku w Gminie Witnica na 2010 r.
2009 2230 2009-12-31 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 391/09 z dnia 20 października 2009r. wyrok
2009 2231 2009-12-31 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 414/09 z dnia 20 października 2009r. wyrok
2009 2232 2009-12-31 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 345/09 z dnia 22 października 2009r. wyrok
2009 2229 2009-12-31 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 287/09 z dnia 20 października 2009r. wyrok
2009 2218 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/194/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 2219 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXII/125/08 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada 2008r. dotyczącej obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego.
2009 2216 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/09 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości
2009 2220 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 238/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 grudnia 2009r.
2009 2221 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 239/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 grudnia 2009r.
2009 2222 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 240/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 grudnia 2009r.
2009 2223 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 243/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 grudnia 2009r.
2009 2224 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 245/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 grudnia 2009r.
2009 2225 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 246/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 grudnia 2009r.
2009 2226 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr 247/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 grudnia 2009r.
2009 2227 2009-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 29 grudnia 2009r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dąbie zarządzonych na dzień 14 lutego 2010r.
2009 2228 2009-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 652/2009/PZD Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 listopada 2009r.
2009 2233 2009-12-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-42/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2009r.