Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Luty 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 173 2009-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 210/09 Burmistrza Miasta Łęknica z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łęknicy
2009 174 2009-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr SO-0151-4/09 Burmistrza Miasta Sulęcin z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
2009 175 2009-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/09 Starosty Żagańskiego z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2009 roku
2009 176 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/08 Rady Miasta Babimost z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 177 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/217/08 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górczyna
2009 178 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/8/08 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia trzyletniego Technikum uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Szprotawie
2009 179 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/10/08 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2009r. dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański
2009 180 2009-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI/15/08 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/4/01 z dnia 30 października 2001r. w sprawie zatwierdzenia ramowego regulaminu dysponowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 181 2009-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr , Starosty Nowosolskiego z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Kożuchowie
2009 182 2009-02-02 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Starosty Nowosolskiego z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2009 183 2009-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1142/II/09 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2009 184 2009-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/09 Starosty Wschowskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2009r.
2009 185 2009-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/09 Starosty Wschowskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka we Wschowie w 2009r.
2009 186 2009-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/09 Starosty Wschowskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2009r.
2009 187 2009-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/09 Starosty Wschowskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2009r.
2009 188 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/4/09 Rady Miasta Zbąszynek z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej
2009 189 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/5/09 Rady Miasta Zbąszynek z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zabowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 190 2009-02-12 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-5(4)/2009/324/VII/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lutego 2009r. .
2009 191 2009-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 2 lutego 2009r. o zmianie w składzie Rady Miasta Żagań
2009 192 2009-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Starosty Świebodzińskiego z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2009r.
2009 193 2009-02-12 Komunikat Komunikat nr . Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 stycznia 2009r. .
2009 194 2009-02-12 Informacja Informacja nr . Starosty Nowosolskiego z dnia 4 lutego 2009r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008r.
2009 195 2009-02-12 Informacja Informacja nr . Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 12 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008r.
2009 196 2009-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2009 Wójta Gminy Skąpe z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe
2009 197 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
2009 198 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/261/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/234/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Lginiu i ustalenia jego organizacji
2009 199 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/08 Rady Miasta Kożuchów z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi, zwrotu wydatków za te usługi przez świadczeniobiorców, trybu ich pobierania oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od zwrotu odpłatności
2009 200 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/149/08 Rady Miasta Lubniewice z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 201 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/150/08 Rady Miasta Lubniewice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa
2009 202 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XVII/151/08 Rady Miasta Lubniewice z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubniewicach
2009 203 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/20/09 Rady Miasta Żary z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żary oraz wyznaczenia inkasentów
2009 204 2009-02-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 2 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wymiarki przeprowadzonych w dniu 1 lutego 2009r.
2009 205 2009-02-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Świebodzińskiego z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2009r.
2009 206 2009-02-16 Informacja Informacja Starosty Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku we Wschowie za rok 2008
2009 207 2009-02-16 Informacja Informacja Starosty Żarskiego z dnia 13 stycznia 2009r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w 2008r.
2009 208 2009-02-16 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Bytom Odrzański z dnia 17 lutego 2009r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Miasta Bytom Odrzański
2009 209 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/156/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu sołectwa Tarnawa Krośnieńska
2009 210 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/157/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu sołectwa Żarków
2009 211 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/158/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Bobrowicach
2009 212 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/159/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowice na lata 2009 - 2013
2009 213 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/163/08 Rady Gminy Bobrowice z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 214 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr VIII/57/08 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica w roku 2009
2009 215 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr VIII/58/08 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomia, Gmina Świdnica
2009 216 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/08 Rady Gminy Bojadła z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/84/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła
2009 217 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/96/08 Rady Miasta Rzepin z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Rzepin
2009 218 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXI/140/08 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zabór
2009 219 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXI/141/08 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia drogi w Zaborze do kategorii dróg gminnych
2009 220 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXI/142/08 Rady Gminy Zabór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Zabór
2009 221 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dobiegniew
2009 222 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie
2009 223 2009-02-18 Uchwała Uchwała nr XXI/129/08 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/04 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych Gminy Przewóz
2009 224 2009-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KU/27/08 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bobrowice
2009 225 2009-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 28 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Babimoście i do Rady Gminy Bojadła
2009 226 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/08 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Małomice
2009 227 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/08 Rady Miasta I Gminy Skwierzyna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna w 2009 roku
2009 228 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/08 Rady Miasta I Gminy Skwierzyna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2009 229 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009r.
2009 230 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla ośrodka przywodnego nad jeziorem Nierzym
2009 231 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Santocko
2009 232 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/08 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Małomice
2009 233 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXII/119/08 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania i wysokości stawek dodatków do wynagrodzeń, dodatków socjalnych i nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice na rok 2009
2009 234 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczaniec
2009 235 2009-02-20 Uchwała Uchwała nr XXI/147/08 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczaniec na rok 2009
2009 251 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/156/08 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 252 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/160/08 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim
2009 253 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/161/08 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Żagań przez osoby fizyczne lub prawne
2009 254 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXII/154/08 Rady Miasta Torzym z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie gminy
2009 255 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/08 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/07 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz zasad ich zarządzaniem na terenie Gminy Zwierzyn, zmienionej uchwałą Nr XIV/64/07 Rady Gminy Zwierzyn z 27 listopada 2007r.
2009 256 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/163/08 Rady Gminy Żary z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 257 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/287/08 Rady Miasta Żary z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
2009 258 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/242/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/236/08 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
2009 259 2009-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/249/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego teren zakładu Gedia Poland Sp. z o.o.
2009 260 2009-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 lutego 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlisko przeprowadzonych w dniu 15 lutego 2009r.
2009 261 2009-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 lutego 2009r. o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego
2009 262 2009-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bełczu i Trzebiechowie na rok 2009
2009 236 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/08 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę publicznego przedszkola samorządowego
2009 237 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr 216/5/XXII/08 Rady Miasta Iłowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Boruta"
2009 238 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr 217/5/XXII/08 Rady Miasta Iłowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Paweł"
2009 239 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XX/155/08 Rady Miasta I Gminy Ośno Lubuskie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie
2009 240 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Pszczew, spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej
2009 241 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/100/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r.
2009 242 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/101/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 listopada 2008r.
2009 243 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 244 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wynagradzania oraz ustalania regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
2009 245 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/08 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin pedagogów, logopedów i psychologów
2009 246 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/08 Rady Miasta I Gminy Trzciel z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2009 247 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XVI/135/08 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki
2009 248 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/08 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze, w miejscowości Ochla
2009 249 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/08 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi
2009 250 2009-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/510/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Zielona Góra