Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Marzec 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 263 2009-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/09 Burmistrza Miasta Rzepin z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rzepinie
2009 264 2009-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/09 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Drezdenku
2009 265 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXII/170/08 Rady Powiatu Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli jednostek oświatowych, dla których Powiat Gorzowski jest organem prowadzącym
2009 266 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/08 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2009 267 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/08 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Siedlisku
2009 268 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/08 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2009 269 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/169/08 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 270 2009-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/170/08 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego
2009 282 2009-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2009 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2009 r.
2009 281 2009-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2009 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2009 r.
2009 272 2009-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Zielonej Górze w roku 2009
2009 274 2009-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2009
2009 273 2009-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2009
2009 271 2009-03-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2009r.
2009 275 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/326/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów na rok 2009
2009 276 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/09 Rady Gminy Żagań z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Żagań
2009 277 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/09 Rady Miasta Lubsko z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubsku
2009 278 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/241/09 Rady Miasta Lubsko z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2009 279 2009-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2009 280 2009-03-04 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-85(11)/2008/2009/13859/I/BS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lutego 2009r. .
2009 283 2009-03-04 Aneks Aneks nr . Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 2009r. .
2009 284 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/08 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania obszaru złóż kruszywa Dębowiec II (część) i Dębowiec III pole E w obrębach Dębówko i Gaj
2009 285 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/09 Rady Miasta Szprotawa z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie likwidacji Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie
2009 286 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 224/5/XXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa
2009 287 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie miany statutu Miasta i Gminy Lubniewice
2009 288 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/09 Rady Miasta Strzelce Krajeńskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
2009 289 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/09 Rady Miasta Strzelce Krajeńskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2009 290 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej we Wschowie
2009 291 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok
2009 292 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/169/09 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
2009 293 2009-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów szkół (zespołów szkół), dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego
2009 294 2009-03-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
2009 295 2009-03-06 Aneks Aneks nr 2/2008 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 października 2008r. do porozumienia Nr 30/06 z dnia 30 października 2006r. dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2009 296 2009-03-06 Aneks Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 stycznia 2009r. do porozumienia Nr 2/99 z dnia 26 marca 1999r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
2009 297 2009-03-06 Aneks Aneks nr 12 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 15 lutego 2009r. do porozumienia Nr 1/99 z dnia 25 marca 1999r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2009 298 2009-03-06 Informacja Informacja Starosty Świebodzińskiego z dnia 20 lutego 2009r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok
2009 299 2009-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 1169/II/09 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp.
2009 300 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/4/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom uprawiającym sport wyczynowo
2009 301 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/5/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy miejskiej Żagań
2009 302 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/6/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań
2009 303 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/7/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej i warunków obniżania czynszu
2009 304 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/8/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 305 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 306 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2009 307 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2009 308 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirocin Górny
2009 309 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis
2009 310 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców
2009 311 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie Statutu Gminy Krosno Odrzańskie
2009 312 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2009 313 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Krośnie Odrzańskim
2009 314 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/529/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 10 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2009 315 2009-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/09/SG Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 5 lutego 2009r. dotyczące zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzeszyce
2009 316 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/771/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 317 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/772/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. w 2009r.
2009 318 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/773/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów gorzowskich szkół samorządowych
2009 319 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie sprawienia pogrzebów przez Gminę Lubiszyn
2009 320 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubiszyn na lata 2009-2013
2009 321 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009r. w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno
2009 322 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w 2009r. w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zsepole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno
2009 323 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/50/09 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/8/09 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2009 324 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/167/09 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/136/08 z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2009
2009 325 2009-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Powiatowym Domu Dziecka w Gubinie w 2009 roku
2009 326 2009-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 2 marca 2009r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w 2009 roku
2009 327 2009-03-11 Informacja Informacja Starosty Sulęcińskigo z dnia 2 marca 2009r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008
2009 328 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 17 stycznia 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Żarskiego reprezentowanym przez Marka Cieślaka - Starostę Powiatu i Małgorzatę Walczak - Skarbnika Powiatu, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 329 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Słubickiego reprezentowanym przez Edwarda Chilińskiego - Starostę Powiatu i Leopolda Owsiaka - Wicestarostę Powiatu, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 330 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 22 stycznia 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Żagańskiego reprezentowanym przez Janusza Bujaka - Starostę Powiatu i Zygmunta Sójkę - Wicestarostę Powiatu, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 331 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Gorzowskiego reprezentowanym przez Mariana Firszta - Starostę Powiatu i Romana Końca - Wicestarostę Powiatu, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 332 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Krośnieńskiego reprezentowanym przez Wiesława Mackowicza - Starostę Powiatu i Reginę Olek - Wicestarostę Powiatu, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 333 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego reprezentowanym przez Lecha Cabla - Starostę Powiatu i Tadeusza Federa - Wicestarostę Powiatu, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 334 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 1 lutego 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Międzyrzeckiego reprezentowanym przez Kazimierza Puchana - Starostę Powiatu i Grzegorza Gabryelskiego - Wicestarostę Powiatu, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 335 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 5 lutego 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Zielonogórskiego reprezentowanym przez Krzysztofa Romankiewicza - Starostę Powiatu i Tadeusza Murzicza - Wicestarostę Powiatu, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 336 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 14 lutego 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Nowosolskiego reprezentowanym przez Andrzeja Gabryszewskiego - Starostę Powiatu i Grzegorza Ograbka - Wicestarostę Powiatu, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 337 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 19 marca 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Sulęcińskiego reprezentowanym przez Bożenę Sławiak - Starostę Powiatu i Romana Kliszewskiego - Wicestarostę Powiatu, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 338 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 21 marca 2001r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Świebodzińskiego reprezentowanym przez Grzegorza Tomysa - Starostę Powiatu i Ryszarda Szafińskiego - Wicestarostę Powiatu, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 339 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 12 grudnia 2003r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Miastem Gorzów Wlkp.reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Tadeusza Jędrzejczaka, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 340 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 12 grudnia 2003r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Bożenę Ronowicz, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 341 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 15 stycznia 2004r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Wschowskiego reprezentowanym przez Marka Kozaczek - Starostę Powiatu i Marka Boryczka - Wicestarostę Powiatu, w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej określone w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
2009 352 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/09 Rady Gminy Żary z dnia 5 lutego 2009r. W sprawie zasad obrotu nieruchomościami, stanowiącymi mienie komunalne Gminy Żary
2009 342 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/146/08 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolsko
2009 343 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Drezdenko limitu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
2009 344 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko
2009 345 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2009 346 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
2009 347 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/305/09 Rady Miasta Szprotawa z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
2009 348 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXV/169/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Brody jest organem prowadzącym
2009 349 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/09 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 350 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/09 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2009 351 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/09 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Skąpe
2009 353 2009-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Lemierzycach, będącej Filią Szkoły Podstawowej w Słońsku im. "Przyjaźni Narodów", wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Słońsku przy ulicy Lipowej 9
2009 355 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/08 Rady Miasta Cybinka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cybinka na 2009r.
2009 354 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/2/08 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Łużyckiego Związku Gmin na 2009 rok
2009 356 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XXV/271/08 Rady Miasta Żary z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 357 2009-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice
2009 358 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski
2009 359 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
2009 360 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/137/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski
2009 361 2009-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/09 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie
2009 362 2009-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 9 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica przeprowadzonych w dniu 8 marca 2009r.
2009 363 2009-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Żarskiego z dnia 10 marca 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i Lubsku w roku 2009
2009 364 2009-03-19 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 11 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica
2009 365 2009-03-19 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Szprotawa z dnia 10 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Szprotawa
2009 366 2009-03-19 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Słubice z dnia 9 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Słubice
2009 367 2009-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/8/09 Burmistrza Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
2009 368 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/09 Rady Miasta Babimost z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w Babimoście
2009 369 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/09 Rady Miasta Babimost z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów i logopedów
2009 370 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia wysokości stawki i zasad pobierania opłaty targowej na terenie Gminy Bojadła
2009 371 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Bojadła
2009 372 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/2/09 Rady Gminy Otyń z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otyń, Gmina Otyń
2009 373 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/294/09 Rady Miasta Słubice z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Słubice w roku 2009
2009 374 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/134/09 z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2009-2013
2009 375 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr 210/09 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2009r.
2009 376 2009-03-20 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 13 marca 2009r. w sprawie sprostowania błędu w Obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 lutego 2009r.
2009 378 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu zadania polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych uregulowanych w przepisach rozdziału 2 ustawy - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
2009 381 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Witnica
2009 382 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica, obowiązującym w latach 2007 – 2011
2009 385 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie udzielania stypendiów dla sportowców z terenu Województwa Lubuskiego
2009 387 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/306/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności
2009 386 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.
2009 377 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXV/162/08 Rady Miasta I Gminy Małomice z dnia 30 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Małomicach i Oddziałach Przedszkolnych
2009 379 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobiegniew"
2009 380 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zasad umieszczenia reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych na terenie Gminy Drezdenko
2009 383 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/3/09 Rady Miasta Rzepin z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzepin
2009 384 2009-03-23 Uchwała Uchwała nr XIX/142/08 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 maja 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 406 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie podziału instytucji kultury Kostrzyńskie Centrum Kultury w Kostrzynie nad Odrą na dwie odrębne samorządowe instytucje kultury: Kostrzyńskie Centrum Kultury w Kostrzynie nad Odrą i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kostrzynie nad Odrą
2009 411 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej uczniom w zakresie przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym.
2009 410 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/295/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
2009 409 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą.
2009 408 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
2009 407 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/09 Rady Miasta Kostrzyn n. Odrą z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury.
2009 400 2009-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151-73/08 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie gminy Bogdaniec
2009 401 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/140/08 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Starym Kurowie
2009 402 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVIIII/179/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Dobiegniewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 403 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/186/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie
2009 404 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/08 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 405 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/08 Rady Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
2009 412 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2009 413 2009-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 45 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2009 414 2009-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 60 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabór
2009 415 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r. dotyczące sprostowania błędu w treści uchwały Nr VI/33/89 Gminnej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 27 kwietnia 1989r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Racula ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego Nr 8, poz. 172 wydanym 15 maja 1989r.
2009 416 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r.
2009 417 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r.
2009 418 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r.
2009 419 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r.
2009 420 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r.
2009 421 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r.
2009 422 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r.
2009 423 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r.
2009 424 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r.
2009 425 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r.
2009 426 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r.
2009 427 2009-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2009r.
2009 392 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr I/1/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
2009 388 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Gościeszowicach
2009 389 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz szczegółowe zasady przyznawania i wysokości stawek dodatków do wynagrodzeń, dodatków socjalnych i nagród nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice na rok 2009
2009 390 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/09 Rady Miasta Jasień z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie dożywiania dzieci do lat 7, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno - bytowej oraz w sprawie odpłatności i zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na przyznane świadczenia z pomocy społecznej w tej formie w latach 2006 - 2009
2009 391 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/09 Rady Miasta Jasień z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/158/05 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 7 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasień
2009 393 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2009 394 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbie z dnia 12 czerwca 2003r.
2009 395 2009-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Dąbie Nr XXXVI/152/05 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbie na lata 2006 - 2010
2009 396 2009-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 653/II/09 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2009 397 2009-03-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 marca 2009r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Górzyca przeprowadzonych w dniu 22 marca 2009r.
2009 398 2009-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie średniego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim na 2009r.
2009 399 2009-03-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie średniego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą na 2009r.
2009 428 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XIX/134/08 Rady Gminy Kolsko z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Uście
2009 429 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XX/95/08 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Maszewo, sposobu rozliczenia i kontroli zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
2009 430 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin
2009 431 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/364/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin
2009 432 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/365/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych oraz jednostek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świebodzin
2009 433 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/367/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
2009 434 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/133/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Gminy Lipinki Łużyckie
2009 435 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/134/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2009 436 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/535/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 5 w Zielonej Górze
2009 437 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XKI/541/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
2009 438 2009-03-30 Uchwała Uchwała nr XLI/547/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 441 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/226/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego wprowadzającego opłatę śmieciową z tytułu przejęcia przez Gminę Bledzew od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości stałych odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi
2009 440 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXX/223/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie statutu Sołectwa Bledzew
2009 450 2009-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Słubickiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2009r.
2009 439 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2009 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulęcinie
2009 442 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/108/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 lutego 2009r. o zmianie uchwały Nr XXI/100/08 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytnica
2009 443 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/111/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Bytnica na lata 2009 - 2013
2009 444 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXII/112/09 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2009 445 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XX/179/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2009 446 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XX/180/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
2009 447 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XX/181/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk
2009 448 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/09 Rady Miasta Kożuchów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kożuchów
2009 449 2009-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 12 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2009 451 2009-03-31 Informacja Informacja Wójta Gminy Otyń zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008r. położonych na obszarze Gminy Otyń