Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Kwiecień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 452 2009-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2009 Wojewody Lubuskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.: Zarządu Drogowych Przejść Granicznych w Gorzowie Wlkp.
2009 453 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/351/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w II obrębie Świebodzina przy ul. Poznańskiej
2009 454 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/352/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w III obrębie Świebodzina przy ul. Sobieskiego
2009 455 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/353/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i sportowo - rekreacyjnej w Świebodzinie
2009 456 2009-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/354/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Świebodzinie w obrębie drugim w rejonie ulicy Konarskiego, Strugi Świebodzińskiej, ul. Grzybowej i Alei 700-lecia
2009 457 2009-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2009 roku i III kwartale 2009 roku na terenie Województwa Lubuskiego
2009 458 2009-04-01 Porozumienie Porozumienie Starosty Nowosolskiego z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przekazania zadania prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej w Siedlisku
2009 461 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/08 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Kurowo na 2009r.
2009 459 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXI/114/08 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gozdnicy na rok 2009
2009 460 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2009 rok
2009 462 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/92/08 Rady Gminy Maszewo z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2009
2009 463 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/228/08 Rady Miasta Lubsko z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubsko na rok 2009
2009 464 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr X/17/08 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2009
2009 476 2009-04-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa
2009 465 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/121/09 Rady Gminy Tuplice z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie kategorii dróg gminnych
2009 466 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/369/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu okreslającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin o statusie miejskim
2009 467 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/372/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
2009 468 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/373/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2009 469 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz określenia wysokości, zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2009 470 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XII/63/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy Pszczew
2009 471 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/145/09 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2009 472 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/148/09 Rady Gminy Wymiarki z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Wymiarki
2009 473 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/203/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dobiegniewie
2009 474 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/205/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 475 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/208/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 477 2009-04-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 478 2009-04-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 479 2009-04-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 480 2009-04-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 481 2009-04-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 482 2009-04-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 483 2009-04-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 484 2009-04-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 485 2009-04-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 486 2009-04-06 Informacja Informacja Burmistrza Lubska Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położnych na obszarze Gminy Lubsko
2009 487 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/223/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kłodawa
2009 488 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/224/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu dla Sołectwa Kłodawa
2009 489 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/225/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wojcieszyce
2009 490 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/226/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Różanki Szklarnia
2009 491 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/227/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zdroisko
2009 492 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/228/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Różanki
2009 493 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/229/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rybakowo
2009 494 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/230/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Santoczno
2009 495 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/231/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mironice
2009 496 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/232/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Santocko
2009 497 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/233/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łośno
2009 498 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/234/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chwalęcice
2009 499 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/235/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w lokalach i budynkach mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Gminy Kłodawa
2009 500 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/236/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 501 2009-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/237/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne, czynszu za lokale socjalne oraz minimalnej stawki czynszu wolnego w gminnych zasobach mieszkaniowych
2009 502 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/09 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Witnica
2009 503 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/09 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica, obowiązującym w latach 2007-2011
2009 504 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/169/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2009 505 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/170/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowice
2009 506 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXV/155/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy
2009 507 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXV/156/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/05 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie określenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Górzyca
2009 508 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXV/158/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2008 Rady Gminy Górzyca z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Górzyca na rok 2009
2009 509 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/12/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 510 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/13/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2009 511 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/09 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe
2009 512 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/09 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skąpe
2009 513 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/09 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie powiatu międzyrzeckiego
2009 514 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Żarskiego
2009 515 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/09 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
2009 516 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr 175/09 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 9 marca 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą w 2009 roku
2009 517 2009-04-08 Informacja Informacja Starosty Gorzowski z dnia 8 stycznia 2009r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008
2009 520 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr Nr XXVI/231/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
2009 521 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/2009 Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
2009 518 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii gminnej
2009 519 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/09 Rady Gminy Brody z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXV/169/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2009r.
2009 522 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagów
2009 523 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/09 Rady Gminy Łagów z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Łagów w celu tworzenia nowych miejsc pracy
2009 524 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/115/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli
2009 525 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/116/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 marca 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 526 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/117/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/08 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiel na lata 2008-2012
2009 527 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2009 528 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 3 marca 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zielona Góra na lata 2009-2013
2009 529 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 3 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielona Góra
2009 530 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 3 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Starym Kisielinie
2009 531 2009-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 532 2009-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/8/09 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Nowej Soli
2009 533 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Skwierzyna i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym
2009 534 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/211/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
2009 535 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2009 536 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości komunalnych oraz ich wydzierżawiania, zamiany, oddawania w trwały zarząd, użyczenie lub najem na okres dłuższy niż trzy lata
2009 537 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Drezdenka
2009 538 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/157/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr IX/24/07 dotyczącej aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie i nadania jej statutu
2009 539 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/820/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97
2009 540 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2009 541 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/298/09 Rady Miasta Słubice z dnia 26 marca 2009r. o zmianie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2009 542 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/299/09 Rady Miasta Słubice z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2009 543 2009-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/305/09 Rady Miasta Słubice z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobko - przedszkolu prowadzonych przez Gminę Słubice
2009 544 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2009r.
2009 545 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2009r.
2009 546 2009-04-10 Porozumienie Porozumienie nr PZD/3/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 marca 2009r.
2009 547 2009-04-10 Aneks Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 4 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 5 sierpnia 2002r. w sprawie wykonywania od 1 lipca 2002r. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
2009 548 2009-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 74 Wojewody Lubuskiego z dnia 7 kwietnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2009 549 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XX/176/09 Rady Gminy Bobrowice Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i upraw rolno - ogrodniczych położonych w Bobrowicach
2009 550 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
2009 551 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/267/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 552 2009-04-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 553 2009-04-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 554 2009-04-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 555 2009-04-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 556 2009-04-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 557 2009-04-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 558 2009-04-15 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 marca 2009r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008r. położonych na obszarze Gminy Kostrzyn nad Odrą
2009 574 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego
2009 559 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę Nr L/285/2002 Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2009 560 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/316/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr LIII/316/06 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szprotawa
2009 561 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/317/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia ulic Kościuszki, Pl. Komuny Paryskiej, Żagańskiej i Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Żagańską ) do kategorii dróg gminnych
2009 562 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/320/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009 563 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 230/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2009 564 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 231/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 565 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 233/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Iłowej uprawnienia w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Iłowa
2009 566 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 234/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2009 567 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 235/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2009 568 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 236/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa
2009 569 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 237/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu stałych obwodów głosowania
2009 570 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/09 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2009 573 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXX/3/09 Rady Gminy Otyń z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw
2009 571 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 9 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlisko
2009 572 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Siedlisko
2009 575 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 284/09 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia na 2009 rok rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego
2009 579 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIX/244/2002 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Przytoczna i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2009 586 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/9/09 Rady Miasta Rzepin z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/07 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie odpłatności rodziców za wyżywienie dziecka oraz opłaty stałej w przedszkolach samorządowych w Gminie Rzepin
2009 594 2009-04-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XXIX/1/09 Rady Miasta Międzyrzecz z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2009 582 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/99/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego o nazwie "Uroczysko Radomicko"
2009 585 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/103/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 584 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/101/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 11 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Maszewoe
2009 583 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/100/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 11 marca 2009r. o uchyleniu Uchwały Nr IV/19/ 07 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: uznania za pomnik przyrody skupisk tworów przyrody ożywionej w postaci źródlisk o nazwie „Stara Dolina Pliszki”
2009 591 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/147/03 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2009 576 2009-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 67 Wojewody Lubuskiego z dnia 31 marca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2009 577 2009-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/09 Wójta Gminy Skąpe z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zamiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe
2009 578 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/08 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 580 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/293/09 Rady Miasta Słubice z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Słubicach pomiędzy ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego
2009 581 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad zajmu oraz ustalenia opłaty za lokale użytkowe
2009 587 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy Działkowa w Nowogrodzie Bobrzańskim
2009 588 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 marca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicy Złota i ulicy Srebrna w miejscowości Niwiska
2009 589 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 590 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/09 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2009 592 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Gozdnica
2009 593 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica o statusie miejskim
2009 596 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/08 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sól na 2009r.
2009 595 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXI/140/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kargowa na rok 2009
2009 597 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/08 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiel na rok 2009
2009 599 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/08 Rady Miasta Kożuchów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kożuchów na 2009 rok
2009 598 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XIX/125/08 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2009
2009 608 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 marca 2009r. w sprawie: rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
2009 609 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XVIII/150/08 z dnia 28 maja 2008r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2009 600 2009-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2009 601 2009-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2009 602 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej "Bronkowo" położonego w Bobowicku, gmina Międzyrzecz
2009 603 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/09 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz - "Międzyrzecki Park Przemysłowy I"
2009 604 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/347/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 605 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/348/09 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2009 606 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/190/09 Rady Gminy Santok z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkól i przedszkoli, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów
2009 607 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/09 Rady Gminy Santok z dnia 19 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czechów
2009 610 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital we Wschowie"
2009 611 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 612 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa
2009 613 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2009 614 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 13 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosolski
2009 615 2009-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/09 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2009 620 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr II/4/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 621 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr II/6/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dwóch dróg do kategorii dróg gminnych na terenie osiedla Przylesie w Wilkanowie oraz ulic Drzymały i Piaskowej w Świdnicy
2009 622 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Lubiszyn przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 623 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych
2009 624 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubno
2009 625 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 marca 2009r. w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie
2009 626 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie prowadzonego przez Gminę Lubiszyn
2009 616 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/45/09 Rady Miasta Żary z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Żary o statusie miejskim
2009 617 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/46/09 Rady Miasta Żary z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale Gminy Żary o statusie miejskim na stałe obwody głosowania
2009 618 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/47/09 Rady Miasta Żary z dnia 19 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 619 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/51/09 Rady Miasta Żary z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystnie z cmentarzy komunalnych w Żarach
2009 627 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/09 Rady Gminy w Przewozie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
2009 628 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/143/09 Rady Miasta Babimost z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Babimost
2009 631 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr LI/825/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gorzowie Wlkp.
2009 632 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr LI/842/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz utworzenia obwodów głosowania
2009 633 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr LI/843/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Miasta Gorzów Wlkp.
2009 629 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2009 630 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 25 marca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobiegniew dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy
2009 634 2009-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/09 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu
2009 638 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXII/148/09 Rady Gminy Zabór z dnia 16 marca 2009r. Zmiana uchwały NR XXVIII/205/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca 2006r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze
2009 635 2009-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Szczaniec z dnia 16 marca 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczaniec
2009 636 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXI/163/09 Rady Miasta I Gminy Ośno Lubuskie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystane z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Miejskiego Donu Kultury w Ośnie Lubuskim
2009 637 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXV/173/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zaliczenia ulic i dróg na terenie miasta i gminy w Cybince do kategorii dróg gminnych
2009 639 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/09 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie pobou w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchonści, ustalenia inkwasentów, wysokosci wynagrodzenia oraz obszaru działania
2009 640 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskiech lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Zielonogórskiego
2009 641 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/09 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokalo mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego i osób prawnych należących do Powiatu
2009 642 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/09 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 12 marca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych
2009 643 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/09 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczególowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszakniowego
2009 644 2009-04-28 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-12(5)2009/4506/III/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 kwietnia 2009r. DECYZJA
2009 645 2009-04-28 Porozumienie Porozumienie nr ES./U-433/1/2009 Starosty Zielonogórskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie organizacji i realizacji w roku 2009 doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Zielonogórski
2009 646 2009-04-28 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 647 2009-04-28 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2001r.
2009 648 2009-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 213/2009 Burmistrza Łęknicy z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie Łęknicy.
2009 654 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2009 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2009 655 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2009 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno.
2009 652 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 marca 2009r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Przytoczna
2009 653 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 10 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r, w Domach Pomocy Społecznej w Rokitnie
2009 649 2009-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr SO-0151-12/09 Burmistrza Sulęcina z dnia 1 kwietnia 2009r. Zarządzenie Nr SO-0151-12/09 Burmistrza Sulęcina z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji w tych sprawach.
2009 656 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/558/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2009 657 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/559/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. w sprawie likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Góra
2009 658 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/567/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat związanych ze zmianą nazw ulic oraz zmianą numeracji porządkowej nieruchomości w Zielonej Górze
2009 659 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/568/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2009 660 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/574/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania
2009 661 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/575/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale miasta na obwody głosowania
2009 662 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/576/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 650 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXV/180/01 Rady Miasta Lubniewice z dnia 5 czerwca 2001r. w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu w Lubniewicach oraz ulicom na tym osiedlu
2009 651 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/09 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie "Osiedlanad Obrą"
2009 663 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia aktywów trwałych Samodzielenego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie
2009 664 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29-01-2008r. w sprawie ustalenia watunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sulęcińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania
2009 665 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sulęcinie
2009 666 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2009 667 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/09 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich