Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Sierpień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1148 2009-08-04 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 lipca 2009r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza gminy Międzyrzecz przed upływem kadencji
2009 1149 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AKOP.0911-5-4/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 kwietnia 2009r.
2009 1150 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AKOP.0911-5-5/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 kwietnia 2009r.
2009 1151 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DKON.0911-3-14/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2009r.
2009 1152 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DKON.0911-3-15/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2009r.
2009 1153 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.TDOM.0911-13/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 kwietnia 2009r.
2009 1154 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DKON.0911-3-19/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2009r.
2009 1155 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AKOP.0911-4-7/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2009r.
2009 1156 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.IWIT.0911-1-19/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2009r.
2009 1157 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.TDOM.0911-14/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2009r.
2009 1158 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.IIDKON.0911-3-20/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 kwietnia 2009r.
2009 1159 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DKON.0911-3-21/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 kwietnia 2009r.
2009 1160 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DKON.0911-3-22/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 kwietnia 2009r.
2009 1161 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DKON.0911-3-25/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2009r.
2009 1162 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.IITDOM.0911-15/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2009r.
2009 1163 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.IIAKOP.0911-5-6/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2009r.
2009 1164 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.TDOM.0911-19/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2009r.
2009 1165 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.IITDOM.0911-20/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2009r.
2009 1166 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.IWIT.0911-1-20/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2009r.
2009 1167 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AKOP.0911-5-9/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2009r.
2009 1168 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.IWIT.0911-1-25/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 maja 2009r.
2009 1169 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.IITDOM.0911-22/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 maja 2009r.
2009 1170 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AKOP.0911-5-11/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 maja 2009r.
2009 1171 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AJAR.0911-2-17(2)/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 maja 2009r.
2009 1172 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.IWIT.0911-1-29/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 maja 2009r.
2009 1173 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AJAR.0911-2-16(2)/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 maja 2009r.
2009 1174 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AKOP.0911-5-12/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 maja 2009r.
2009 1175 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.IIAKOP.0911-5-13/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 maja 2009r.
2009 1176 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AKOP.0911-5-15/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 maja 2009r.
2009 1177 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AJAR-0911-2-18(2)/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 maja 2009r.
2009 1178 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.AKOP.0911-5-14/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 maja 2009r.
2009 1179 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-5-16/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 maja 2009r.
2009 1180 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.IWIT.0911-1-30/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 maja 2009r.
2009 1181 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.IWIT.0911-1-31/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 maja 2009r.
2009 1182 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.IWIT.0911-1-33/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 czerwca 2009r.
2009 1183 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DKON.0911-3-26/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 czerwca 2009r.
2009 1184 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DKON.0911-3-27/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 czerwca 2009r.
2009 1185 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DON.0911-3-28/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2009r.
2009 1186 2009-08-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.IWIT.0911-1-36/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2009r.
2009 1191 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2009 1192 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/358/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość
2009 1193 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/359/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2009 1194 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/360/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubuskie
2009 1196 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/370/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubsko
2009 1195 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń
2009 1187 2009-08-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/09 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie Nr 4/08 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Soli, Gmina Nowa Sól, Powiat Nowosolski, Województwo Lubuskie
2009 1188 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXX/101/09 Rady Miasta Żary z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żary dla terenu przy ulicach Lelewela, Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Powstańców Wielkopolskich, Pułaskiego
2009 1189 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXX/238/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Nowy Kisielin i obrębie Stary Kisielin
2009 1190 2009-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/09 Rady Miasta Bytom Odrzański z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Bytom Odrzański
2009 1197 2009-08-07 Informacja Informacja nr WCC/1066F/4160/U/OSZ/2009/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2009r. o decyzji
2009 1198 2009-08-07 Informacja Informacja nr PCC/1067A/4506/W/OSZ/2009/MB OCC/315A/4506/W/OSZ/2009/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2009r. o decyzjach
2009 1199 2009-08-07 Informacja Informacja nr WCC/209-ZTO-C/176/W/OSZ/2009/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 sierpnia 2009r. o decyzji
2009 1200 2009-08-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2009r. dotyczące sprostowania błędu w spisie treści oraz treści Dziennika Urzędowego Województwa Lubuskiego Nr 53 z dnia 12 maja 2009r.
2009 1201 2009-08-07 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2009 1202 2009-08-07 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt II SA/Go 88/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 kwietnia 2009r.
2009 1220 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 207 /2009 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonych przez Powiat Krośnieński
2009 1211 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/44/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
2009 1212 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/45/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie tworzenia specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świdnica
2009 1215 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/192/09 Rady Gminy Żary z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/161/08 Rady Gminy Żary z dnia 13 listopada 2008r.
2009 1203 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/186/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2009 1214 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, placówek gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Skąpe
2009 1213 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia sposobów udokumentowania przez właścicieli nieruchomości wykonania obowiązków polegających na pozbywaniu się nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości
2009 1217 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie statutu Gminy Przytoczna
2009 1218 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 1219 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 1204 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/343/09 Rady Miasta Słubice z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach, przedszkolach i żłobko - przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2009 1205 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku
2009 1206 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drezdenko
2009 1207 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1208 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Nowa Sól
2009 1209 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Sól oraz sposób rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2009 1210 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz uchwalenia regulaminu porządkowego cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy Nowa Sól
2009 1216 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/24/09 Rady Gminy Otyń z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Otyń
2009 1221 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 1222 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole
2009 1223 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1224 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 1225 2009-08-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na okres nieoznaczony
2009 1226 2009-08-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.I.Wit.0911-1-40/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2009r.
2009 1230 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa
2009 1231 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej
2009 1241 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2009 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wzniesienia Pomnika Woldenberczyka.
2009 1242 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/231/2009 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2009 1243 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2009 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uznania pomnika przyrody.
2009 1244 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2009 Rady Miasta Dobiegniew z dnia 30 czerwca 2009r. o zmianie uchwały Nr XXXII/215/2009 Rady Miejskiej w Dobie gniewie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz obszaru działania.
2009 1227 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ih rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkól Gminy Górzyca
2009 1228 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2009 1229 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejsca lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia stawek opłaty targowej na targowisku oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/294/02 Rady Gminy w Górzycy z dnia 9 października 2002r. w sprawie miejsca lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia stawek opłaty targowej na targowisku (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 101, poz. 1239 ze zm.)
2009 1232 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gmnę Krzeszyce
2009 1233 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2009 1234 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/09 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należnosci pieniężnych Gminy Słońsk oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Odrynacja podatkowa
2009 1235 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII/133/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Trzebielu
2009 1236 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII/134/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/115/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli
2009 1237 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXII/138/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzebiel
2009 1238 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/170/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/163/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 22-04-2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogdaniec
2009 1239 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/171/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1240 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/172/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniajaca uchwałę Nr XIV/141/2008 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
2009 1245 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1247 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/08 Rady Miasta Szprotawa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Szprotawy na rok 2009
2009 1246 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/08 Rady Miasta Międzyrzecz z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2009
2009 1249 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXI/126/08 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przewóz na rok 2009
2009 1248 2009-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/115/08 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2008r. uchwała budżetowa na 2009r. Gminy Niegosławice
2009 1250 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/368/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 2 miasta Sulechów
2009 1252 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/29/2009 Burmistrza Zbąszynka z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2009 1253 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/31/2009 Burmistrza Zbąszynka z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Burmistrza Zbąszynka z dnia 15 maja 2009 r., Numer 29/2009 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z wody pitnej z wodociągów stanowiących własność Gminy Zbąszynek.
2009 1254 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVI/34/ 2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na osiedlu mieszkaniowym w Zbąszynku w rejonie ulicy Kościelna
2009 1258 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XLII/221/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 27 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
2009 1251 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXX/237/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Racula i obrębie Sucha
2009 1255 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku miejskim
2009 1256 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/09 Rady Miasta Nowe Miasteczko z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Parkowej , miasto Nowe Miasteczko
2009 1257 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXi/239/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Skwierzyna
2009 1259 2009-08-13 Uchwała Uchwała nr 158/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 lipca 2009r.
2009 1260 2009-08-13 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 sierpnia 2009r.
2009 1261 2009-08-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 sierpnia 2009r.
2009 1266 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Łęknicy
2009 1268 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów.
2009 1269 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy.
2009 1276 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2009 1273 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/09 Rady Gminy Żagań z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Rudawica
2009 1270 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/632/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Zielona Góra
2009 1271 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/633/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2009 1272 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/636/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia sztandaru miasta Zielona Góra
2009 1267 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2009 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1262 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2009 1263 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół
2009 1264 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg
2009 1265 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/358/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/304/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie likwidacji Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie.
2009 1281 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 lipca 2009r. Uchwała Nr XXVII/180/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdnica o statusie miejskim na lata 2006-2010
2009 1282 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej
2009 1278 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 257/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 231/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1279 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 258/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1280 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 259/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa
2009 1274 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie sprostowania będu pisarskiego w nazwie użytku ekologicznego
2009 1275 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/188/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1277 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/09 Rady Miasta Lubniewice z dnia 8 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w Lubniewicach i nadania Statutu
2009 1283 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/09 Rada Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie okreslenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego
2009 1284 2009-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-38/09 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2009r.
2009 1285 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 159/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 sierpnia 2009r.
2009 1286 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr 160 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 sierpnia 2009r.
2009 1287 2009-08-20 Informacja Informacja nr WCC/183-ZTOB/386/W/OSZ/2009/MN PCC/195-ZTOB/386/W/OSZ/2009/MN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 sierpnia 2009r. o decyzjach
2009 1288 2009-08-20 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-35(4)/2009/374/VI/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 sierpnia 2009r.
2009 1289 2009-08-20 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 876/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2008r.
2009 1290 2009-08-20 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 2/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 lutego 2009r.
2009 1291 2009-08-20 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 256/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 czerwca 2009r.
2009 1292 2009-08-20 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 248/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 czerwca 2009r.
2009 1293 2009-08-20 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Go 268/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 czerwca 2009r.
2009 1294 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XXII/202/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki.
2009 1297 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XLII/294/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Krajeńskie
2009 1296 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr XLII/290/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2009 1295 2009-08-25 Uchwała Uchwała nr LVI/909/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic Przemysłowej, Wawrzyniaka
2009 1298 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 433/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1299 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 434/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1300 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 435/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1301 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 436/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1302 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 437/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1303 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 438/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1304 2009-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 439/09 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 10 sierpnia 2009r.
2009 1307 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XL/251/09 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica, obowiązującym w latach 2007 – 2011.
2009 1311 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2009 1305 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/553/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra
2009 1306 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr LVI/911/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic Walczaka, Czereśniowej i Piłsudskiego
2009 1308 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/130/09 Rady Miasta Żagań z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2009 1309 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/131/09 Rady Miasta Żagań z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od obowiązku realizacji pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono staniwiska kierownicze
2009 1310 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/132/09 Rady Miasta Żagań z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu
2009 1312 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 czerwca 2009r. o zmianie uchwały Nr XXXII/170/09 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok
2009 1313 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Słubicach
2009 1314 2009-08-28 Uchwała Uchwała nr XXX/225/09 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3
2009 1315 2009-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku przeprowadzonych w dniu 23 sierpnia 2009r.
2009 1316 2009-08-28 Wyrok Wyrok nr sygn.akt I SA/Go 274/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2009r.