Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Wrzesień 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1322 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXI/1/08 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żagańskiego na rok 2009
2009 1317 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/08 Rady Miasta Krosno Odrzańskie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2009
2009 1319 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/08 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2009 1318 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr XXII/125/08 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2009
2009 1321 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr 218/5/XXII/08 Rady Miasta Iłowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iłowa na 2009r.
2009 1320 2009-09-02 Uchwała Uchwała nr VIII/55/08 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na rok 2009
2009 1324 2009-09-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Bobrowice z dnia 19 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2008 rok
2009 1323 2009-09-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/09 Wójta Gminy Żagań z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań za 2008 rok
2009 1334 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2009 1335 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela pracujacych w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia w róznym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
2009 1336 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/148/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Przewóz i zasad zwrotu wydatków.
2009 1338 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 sierpnia 2009r. Nadanie nazwy drodze gminnej w miejscowości Zwierzyn
2009 1325 2009-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2009 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 września 2009r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2009 1326 2009-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2009 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 września 2009r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2009 1327 2009-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2009 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 września 2009r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2009 1328 2009-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2009 Wojewody Lubuskiego z dnia 1 września 2009r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2009 1329 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXX/249/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Zielona Góra
2009 1330 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr LVI/913/09 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzow Wlkp. w rejonie ulic: L. Okulickiego i Kombatantów
2009 1331 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/09l Rady Gminy Nowa Sól z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Lubieszowa, gmina Nowa Sól, obejmującego działki Nr ewid. 242/2 i 242/3
2009 1332 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/09 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Przewóz i zasad zwrotu wydatków
2009 1333 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i terminów płatności opłaty miejscowej
2009 1337 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr L/300/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1339 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/4/09 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański
2009 1340 2009-09-15 Informacja Informacja nr 2/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra
2009 1341 2009-09-15 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-21(11)/2009/386/IX/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 września 2009r.
2009 1342 2009-09-15 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-31(7)/2009/176/X/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 września 2009r.
2009 1343 2009-09-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Nowosolskiego z dnia 31 sierpnia 2009r.
2009 1347 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 13 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2005-2009.
2009 1344 2009-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/09 Burmistrza Miasta Nowe Miasteczko z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
2009 1345 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XLII/289/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńśkich i utworzenia Strzeleckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich
2009 1349 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawiezmiany uchwały w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Strzelcach Krajeńśkich i utworzenia Strzeleckiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich
2009 1346 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Małomice
2009 1348 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/09 Rady Gminy Brytnica z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Bytnica na lata 2009-2013
2009 1350 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr L/296/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
2009 1351 2009-09-18 Uchwała Uchwała nr L/302/09 Rady Miasta Nowa Sól z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2009 1352 2009-09-18 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-38(8)/2009/1330/VIII/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 września 2009r.
2009 1353 2009-09-18 Wyrok Wyrok nr Sygn.akt II SA/Go 216/09 z dnia 17 czerwca 2009r.
2009 1355 2009-09-22 Protokół Protokół Rady Miasta Międzyrzecz z dnia 21 września 2009r.
2009 1354 2009-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Gubin z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenie Gminy Gubin
2009 1357 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/394/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 1356 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/391/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego
2009 1373 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/226/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/336/08 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1374 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stnowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 1361 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr 198/XXIX/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Cybinka w ramach pomocy de minimis.
2009 1358 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/271/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie
2009 1359 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw
2009 1360 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/09 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie ustanowienia inkasenta opłaty z tytułu posiadania psów
2009 1362 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr LI/661/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze
2009 1363 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr LI/662/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat związanych ze zmianą nazw ulic oraz zmianą numeracji porządkowej nieruchomości w Zielonej Górze
2009 1364 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr LI/666/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra
2009 1365 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr LI/673/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze
2009 1366 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr LI/674/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
2009 1367 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2009 1368 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Pszczew
2009 1369 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/09 Rady Miasta Słubice z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 1370 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/09 Rady Miasta Słubice z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi ulicy Osiedle Krasińskiego w Słubicach - od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1299F Słubice- Słubice w Kierunku wału przeciwpowodziowego oraz wyrazenia zgody na nieodpłatne przekazanie jej wraz z pasem drogowym na rzecz Powiatu Słubickiego
2009 1371 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/433/09 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Domu Dziennego Pobytu
2009 1372 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XL/320/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/280/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wschowa dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 1375 2009-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowej Soli