Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Styczeń 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 5 2010-01-05 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-46(14)/2009/638/VII/BO z dnia 29 grudnia 2009r. Decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła
2010 3 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XLV/313/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/241/01 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych
2010 4 2010-01-05 Informacja Informacja nr WCC/1196A/14720/W/OSZ/2009/BO z dnia 30 grudnia 2009r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
2010 6 2010-01-05 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-49(8)/2009/14720/I/AB z dnia 30 grudnia 2009r. Decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła
2010 1 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 2 2010-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości.
2010 15 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/2/2009 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żaganiu
2010 10 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/09 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gozdnica.
2010 11 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XL/278/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVIII/268/09 Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 14 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/307/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2010 9 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn
2010 12 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/497/09 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2010 16 2010-01-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK-5120/1/2010 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku
2010 13 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/197 /2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2010 7 2010-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 2 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabór
2010 8 2010-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Starosty Sulęcińskigo z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
2010 33 2010-01-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 267/09 z dnia 13 października 2009r. wyrok
2010 17 2010-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku
2010 34 2010-01-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 436/09 z dnia 3 listopada 2009r. wyrok
2010 18 2010-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 stycznia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2010 19 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 20 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 21 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 22 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 23 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 24 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 25 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 26 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 27 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 28 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 29 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 30 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 31 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 32 2010-01-15 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 8 stycznia 2010r.
2010 38 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica.
2010 39 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2010r.
2010 37 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: utraty mocy Uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Nowa Sól dotyczącej ograniczeń używania materiałów i artykułów pirotechnicznych.
2010 35 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr LVI/718/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie statutu Izby Wytrzeźwień w Raculi.
2010 36 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr LVI/719/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2010 41 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 42 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2010 43 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/154/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym.
2010 48 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLV/430/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa lubuskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie
2010 44 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica.
2010 45 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Bobrowice
2010 46 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice
2010 40 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr LIII/333/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 47 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/237/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów.
2010 49 2010-01-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Żagańskiego
2010 50 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/09 Rady Gminy Santok z dnia 29 października 2009r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach Gminnych prowadzonych przez Gminę Santok
2010 51 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr LXIII/250/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Międzyrzecz
2010 53 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
2010 52 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/326/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy komunalnych oraz opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Lubiszyn
2010 54 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
2010 55 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XL/287/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/282/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 56 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XL/290/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.
2010 58 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr LXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
2010 59 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/259/09 Rady Gminy Santok z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uznania stanowiska kłoci wiechowatej pod nazwą "Kłociowisko" zlokalizowanego w leśnictwie Janczewo w oddziale 569 d (część dz. nr 742, obręb Janczewo, gm. Santok), jako użytek ekologiczny.
2010 60 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/260/09 Rady Gminy Santok z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Santok na lata 2010-2014
2010 61 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/09 Rady Gminy Santok z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolach Gminnych prowadzonych przez Gminę Santok.
2010 57 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/09 Rady Gminy Żagań z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/220/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 64 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/235/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 65 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/09 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2010 roku
2010 62 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/153/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia 26.11.2009 r.
2010 63 2010-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/155/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia 26.11.2009 r.
2010 67 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian charakteryzujących obszar użytków ekologicznych w Mieście i Gminie Torzym.
2010 66 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/09 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
2010 69 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2010 68 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/465/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części „Starego Miasta” miasta Gubin
2010 70 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 291/5/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Przedszkolu Miejskim w Iłowej w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
2010 71 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 292/5/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa
2010 72 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 293/5/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 73 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/231/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
2010 74 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 302/5/XXXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
2010 75 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 303/5/XXXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej
2010 76 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 304/5/XXXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iłowej
2010 77 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2009 - 2013.
2010 79 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej, budowy pola golfowego, budynków oraz infrastruktury technicznej w miejscowości Kalinowo, gmina Skąpe.
2010 78 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr 226/XXXV/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i towarzyszących w obrębie ewidencyjnym Cybinka.
2010 80 2010-01-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/429/09 Rady Miasta Słubice z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/409/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice