Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Grudzień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1731 2010-12-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2010r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego
2010 1732 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI / 256 /2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicy 22 Lipca - miasto Nowe Miasteczko.
2010 1733 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku w Gminie Witnica na 2011r.
2010 1734 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/389/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w Gminie Witnica na 2011 r.
2010 1735 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 1736 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr L/419/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2011 roku na terenie Gminy Lubiszyn.
2010 1737 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr L/420/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.
2010 1738 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr L/421/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.
2010 1739 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr L/422/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubiszyn.
2010 1740 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr CXXXVII/369/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury
2010 1741 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr CXXXVII/370/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu celem przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie i połączenia jej z jednostką budżetową o nazwie Pływalnia Miejska KASZTELANKA w Międzyrzeczu oraz wydzielenia z likwidowanego zakładu części mienia celem utworzenia muzeum.
2010 1742 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr CXXXVII/371/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie utworzenia muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie
2010 1743 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr CXXXVIII/372/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 1744 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Trzebiechów.
2010 1745 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 282/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.
2010 1746 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 283/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka.
2010 1747 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 284/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w sołectwach Gminy Cybinka, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 1748 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 384/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1749 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 385/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1750 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/372/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Skwierzyna na rok 2011.
2010 1751 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII\184\10 Rady Gminy Bojadła z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych w roku 2011.
2010 1752 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII\185\10 Rady Gminy Bojadła z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 1753 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/394/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2011 roku
2010 1754 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr LI/395/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1755 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/265/10 RADY GMINY SZCZANIEC z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczaniec w roku 2011
2010 1756 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/266/10 RADY GMINY SZCZANIEC z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011 na terenie Gminy Szczaniec
2010 1757 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/267/10 RADY GMINY SZCZANIEC z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczaniec
2010 1758 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLI/268/10 RADY GMINY SZCZANIEC z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Szczaniec
2010 1759 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XLII/350/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXII/180/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
2010 1760 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2010 1761 2010-12-03 Informacja Informacja nr OSZ-4110-4(20)/2010/13998/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 listopada 2010r. o decyzji Nr PCC/1179/13998/W/OSZ/2010/CK
2010 1762 2010-12-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 864/09 z dnia 9 grudnia 2009r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 grudnia 2009r., sygn. akt II SA/Go 864/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 1763 2010-12-03 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 529/10 z dnia 30 czerwca 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp., sygn. akt I SA/Go 529/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1764 2010-12-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 498/10 z dnia 25 sierpnia 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 498/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1765 2010-12-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 531/10 z dnia 25 sierpnia 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 531/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1766 2010-12-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 549/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 549/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1767 2010-12-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 550/10 z dnia 1 września 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2010r., sygn. akt II SA/Go 550/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1768 2010-12-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 575/10 z dnia 1 września 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2010r., sygn. akt II SA/Go 575/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1769 2010-12-03 Wyrok Wyrok nr II SA Go 515 10 z dnia 2 września 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 września 2010r., sygn. akt II SA/Go 515/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1770 2010-12-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 535/10 z dnia 15 września 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 września 2010r., sygn. akt II SA/Go 535/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1771 2010-12-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 573/10 z dnia 23 września 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 września 2010r., sygn. akt II SA/Go 573/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1772 2010-12-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 563/09 z dnia 26 listopada 2009r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 listopada 2009r., sygn. akt II SA/Go 563/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 1773 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Droszków
2010 1774 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVI/388/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 września 2010r. nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku
2010 1775 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVI/392/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 września 2010r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w NZOZ Szpitalu Powiatowym w Drezdenku
2010 1776 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Łagów z dnia 30 września 2010r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów.
2010 1777 2010-12-10 uchwała Uchwała nr XLIII/349/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 1 października 2010r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy w mieście Skwierzyna.
2010 1778 2010-12-10 uchwała Uchwała nr XLIII/355/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 1 października 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii „D” projektowanej publicznej drogi gminnej w m. Skwierzyna.
2010 1779 2010-12-10 uchwała Uchwała nr XLIII/361/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 1 października 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg ,w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skwierzyna i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności , warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2010 1780 2010-12-10 uchwała Uchwała nr XLIII/363/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 1 października 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Przedszkola Integracyjnego "Gromadka Misia Uszatka prowadzonego przez Gminę Skwierzyna w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową
2010 1781 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 1 października 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego zasady przydzielania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
2010 1782 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/556/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenie odrębnego obwodu głosowania w Gubinie w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010r.
2010 1783 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/341/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Krosno Odrzańskie w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
2010 1784 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/387/10 RADY Gminy Deszczno z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ciecierzyce
2010 1785 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/389/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miesjcowości Maszewo
2010 1786 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/287/10 Rady Gminy Żagań z dnia 27 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2010 1787 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/289/10 Rady Gminy Żagań z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Żagań z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie
2010 1788 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/297/10 Rady Gminy Żagań z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2010 1789 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/323/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Lutol Mokry.
2010 1790 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI / 325 / 10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sierczynek.
2010 1791 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/477/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Wschowa i jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa, z tytułu należności pieniężnych cywilnoprawnych, warunki pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1792 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/479/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 1793 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/480/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 1794 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LIV/481/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 1795 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2010 1796 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2010 1797 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
2010 1798 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2010r. w sprawie wymagań jekie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1799 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 14 września 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lipinki Łużyckie
2010 1800 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/259/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny żyta dla celów obliczania podatku rolnego
2010 1801 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/260/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1802 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/261/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
2010 1803 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr L/263/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2010 1804 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 1805 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2011 roku.
2010 1806 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2011 rok.
2010 1807 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 1808 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Siedlisko
2010 1809 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice
2010 1810 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/292/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 1811 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1812 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII/235/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 1813 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/320/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1814 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/323/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/306/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku
2010 1815 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LV/491/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi, położonemu we Wschowie przy ul. Plac Grunwaldu.
2010 1816 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII/301/10 Rady Gminy Żagań z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/10 Rady Gminy Żagań z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
2010 1817 2010-12-10 uchwała Uchwała nr XLIX/249/10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 września 2010r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie usuniętego pojazdu
2010 1818 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LII/275/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Żarskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1819 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr XLII/341/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1820 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2010 1821 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVII/583/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę nr XIX/175/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze.
2010 1822 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr LVII/596/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2010 1823 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr 370/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 17 listopada 2010r. uchwała Kolegium
2010 1824 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr 383/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 17 listopada 2010r. uchwała Kolegium
2010 1825 2010-12-10 Informacja Informacja nr III-1/0310-0084/10 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.12.2009r. do 31.12.2009r.
2010 1826 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2010r. w sprawie współpracy w zakresie dostarczania, przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 1827 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2010r. w sprawie współpracy w zakresie dostarczania, przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 1828 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr Gm / I / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 października 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost
2010 1829 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr Gm / II / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 października 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
2010 1830 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr Gm / III / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 października 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2010 1831 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie nr Gm / IV / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 10 października 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zabór
2010 1832 2010-12-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie współpracy w zakresie dostarczania, przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
2010 1833 2010-12-10 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2010 r. Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie wykonywania od 01 stycznia 2010 r. zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2010 1834 2010-12-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 476/10 z dnia 16 września 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 września 2010r., sygn. akt II SA/Go 476/10 wraz z uzasadneiniem.
2010 1835 2010-12-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 569/10 z dnia 22 września 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 wrzesnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 569/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1836 2010-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGRZ.0911-4-17/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 października 2010r.
2010 1837 2010-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGRZ.0911-4-18/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 października 2010r.
2010 1838 2010-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 463 Wojewody Lubuskiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2010 1839 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice.
2010 1840 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 1841 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Gubin o statusie miejskim
2010 1842 2010-12-13 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sulęcińskiego
2010 1843 2010-12-13 Informacja Informacja nr OSZ-4210-44(11)/2010/324/IX/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 listopada 2010r.
2010 1844 2010-12-13 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-37(12)/2010/13859/I/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryf dla ciepła
2010 1845 2010-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 6 grudnia 2010r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego
2010 1846 2010-12-13 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 października 2010r. do Porozumienia nr 45/DG/2009 z dnia 30 października 2009r.
2010 1847 2010-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 238/2010 Wójta Gminy Przewóz z dnia 8 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 1848 2010-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za 2009 rok.
2010 1849 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/164/08 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie budżetu na rok 2009
2010 1850 2010-12-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Zabór Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABÓR ZA 2009 ROK
2010 1851 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego na terenie Bytomia Odrzańskiego.
2010 1852 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/240/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 września 2010r. w sprawie: pozbawienia drogi jej kategorii
2010 1853 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XL/254/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2010 1854 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLI / 268 / 2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nowe Miasteczko lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2010 1855 2010-12-17 uchwała Uchwała nr LV/505/10 Rady Miasta Słubice z dnia 7 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Gminy Słubice.
2010 1856 2010-12-17 uchwała Uchwała nr LV/510/10 Rady Miasta Słubice z dnia 7 października 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słubice w latach 2011 – 2015.
2010 1857 2010-12-17 uchwała Uchwała nr LV/514/10 Rady Miasta Słubice z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 1858 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr L/314/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 1859 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr L/315/2010 Wójta Gminy Słońsk z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1860 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr L/316/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 21 października 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami Sołectw: Jamno, Budzigniew, Chartów, Lemierzycko, Lemierzyce, Przyborów, Grodzisk, Głuchowo, Ownice, Polne, Słońsk.
2010 1861 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LVI/525/10 Rady Miasta Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Słubicach.
2010 1862 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LVI/533/10 Rady Miasta Słubice z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na transport drogowy taksówkami osobowymi na rok 2011.
2010 1863 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/668/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej opłaty za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świebodzin.
2010 1864 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/364/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skąpe
2010 1865 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LIV/370/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1866 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr LV/348/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim.
2010 1867 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kargowa.
2010 1868 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/06/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
2010 1869 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2010 1870 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2010 1871 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 1872 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2010 1873 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2010 1874 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego.
2010 1875 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2010 1876 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawieustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty od posiadania psów.
2010 1877 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego leśnego i opłat od posiadania psów, oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2010 1878 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1879 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1880 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2010 1881 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
2010 1882 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2010 1883 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2011 rok
2010 1884 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 272/XXXV/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą.
2010 1885 2010-12-17 uchwała Uchwała nr XLIX/322/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 28 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
2010 1886 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr L/258/10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 19 października 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego udzielenia ulg w spłacaniu należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych.
2010 1887 2010-12-17 Informacja Informacja nr OSZ-4110-26(7)/2010/14720/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2010r.
2010 1888 2010-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 493/10 z dnia 22 września 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 września 2010r., sygn. akt II SA/Go 493/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1889 2010-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 625/10 z dnia 29 września 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 września 2010r., sygn. akt II SA/Go 625/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1890 2010-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2010 Wójta Gminy Żagań z dnia 15 marca 2010r. zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań za 2009 rok
2010 1891 2010-12-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Gubin z dnia 16 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu Gminy Gubin za 2009 rok
2010 1892 2010-12-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 23 kwietnia 2010r. sprawozdanie z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2009
2010 1893 2010-12-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 26 kwietnia 2010r. sprawozdanie z wykonania budżetu Łużyckiego Związku Gmin za 2009 rok
2010 1894 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/10 Rady Gminy Żary z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi: Lubanice, Drożków, Grabik i Surowa w Gminie Żary.
2010 1895 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III/ 6 /2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku w Gminie Witnica na 2011 r.
2010 1896 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III/ 7 /2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/389/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w Gminie Witnica na 2011 r.
2010 1897 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr III/ 8 /2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Witnica kartą płatniczą
2010 1898 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 389/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1899 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 390/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1900 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 395/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1901 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 396/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1902 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 408/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1903 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 411/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1904 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 412/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1905 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 418/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1906 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 419/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1907 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 421/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1908 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 422/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1909 2010-12-21 Uchwała Uchwała nr 423/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1910 2010-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Sulechowie
2010 1911 2010-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Świebodzinie
2010 1912 2010-12-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Świebodzinie
2010 1913 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie finansowania w 2010 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2010 1914 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2010r.
2010 1915 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2010r.
2010 1916 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
2010 1917 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 22 października 2010r. w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży z terenu powiatu zielonogórskiego: niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz autystycznych, a także ich rodziców i nauczycieli
2010 1918 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie nr Gm / V / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Kargowa
2010 1919 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie nr Gm / VI / 2010 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogóskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bojadła
2010 1920 2010-12-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AZIE.0911-2-16(2)/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 października 2010r.
2010 1921 2010-12-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 maja 2010r.
2010 1922 2010-12-22 Sprawozdanie Sprawozdanie ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 15 listopada 2010r.
2010 1923 2010-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 478 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzebiechów
2010 1924 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/393/2010 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Zielona Góra i jej jednostom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1925 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr Nr XLVIII/394 /10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 października 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, innych niż okreslone w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
2010 1926 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/395/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 1927 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/397/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji
2010 1928 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1280/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp.
2010 1929 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1281/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne i budynki mieszkalne
2010 1930 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/1293/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp.
2010 1931 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 1932 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/639/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Świebodzinie
2010 1933 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/640/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Schronisku dla Bezdomnych w Świebodzinie
2010 1934 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/641/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe
2010 1935 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/642/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: ustalenia zasad naliczania i sposobu pobierania oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności – za wyżywienie – ponoszonej przez osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie.
2010 1936 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/651/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały o wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.
2010 1937 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/371 /10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej.
2010 1938 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr 291/XLIV/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 39/V/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cybinka.
2010 1939 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr LXXI/519/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2010 1940 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Miasta Słubice z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2010 1941 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2011 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 1942 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr II/13/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/245/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
2010 1943 2010-12-23 Informacja Informacja nr OWA-4110-18(14)/2010/13859/ML, OWA-4110-19(14)/2010/13859/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2010r. o decyzjach nr WCC/1163F/13859/W/OWA/2010/ML, nr PCC/1139F/13859/W/OWA/2010/ML w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2010 1944 2010-12-23 Informacja Informacja nr OSZ-4110-28(7)/2010/1286/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2010r.
2010 1945 2010-12-23 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-72(6)/2010/1249/XI-176/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r.
2010 1946 2010-12-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2010r.
2010 1947 2010-12-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2010 Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 30 kwietnia 2010r. z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto za rok 2009.
2010 1948 2010-12-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Otyń z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otyń za rok 2009
2010 1949 2010-12-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 15 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowogród Bobrzański za 2009 rok.
2010 1950 2010-12-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2010 Burmistrza Zbąszynka z dnia 19 marca 2010r.
2010 1951 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/262/10 Rady Gminy Łagów z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sieniawa, Gmina Łagów
2010 1952 2010-12-29 uchwała Uchwała nr XLVII/358/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-287/2002 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
2010 1953 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/511/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 3 miasta Sulechów, części obrębu Brzezie k. Sulechowa, części obrębu Mozów i części obrębu Kije
2010 1954 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/255/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2010 1955 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2010 1956 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1957 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Droszków, gmina Zabór, pod nazwą "Osiedle Poceglane".
2010 1958 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Czerwieńsk i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2010 1959 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Płoty.
2010 1960 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/306/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 września 2010r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku
2010 1961 2010-12-29 uchwała Uchwała nr XXXV/223/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1962 2010-12-29 uchwała Uchwała nr XXXV/228/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 6 października 2010r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Kargowa nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich
2010 1963 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/351/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 października 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2010 1964 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/352/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
2010 1965 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/359/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital i Domu Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą.
2010 1966 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LVII/395/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2010r. ustalenia regulaminu targowiska
2010 1967 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LVII/397/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2010r. nadania Statutu Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
2010 1968 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LI/529/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Krężoły, części obrębu Kruszyna i części obrębu 2 miasta Sulechów
2010 1969 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr L/381/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 października 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
2010 1970 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr L/388/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulic Deszczno
2010 1971 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr L/390/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Glinik
2010 1972 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/205/97 Rady Gminy w Przewozie z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Przewozie.
2010 1973 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1974 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/241/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnianych w placówkach oświatowych Gminy Przewóz.
2010 1975 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXX/272/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia zasad wynajmu pomieszczeń w obiektach szkolnych
2010 1976 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXX/273/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Torzym
2010 1977 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LV/353/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Krosno Odrzańskie oraz w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Łochowice.
2010 1978 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LI/283/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 1979 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr XLV/208/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2010 1980 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LII/285/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1981 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr LII/287/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 1997 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010r. w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2010 1998 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/269/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010r. wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2010 1999 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2010 2000 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice .
2010 2001 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2010 2002 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/272/10 z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie podatku od nieruchomości
2010 2003 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Łagów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2011.
2010 2004 2010-12-31 Informacja Informacja nr OSZ-4110-24(10)/2010/386/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2010r.
2010 2005 2010-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 28 grudnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Miasta Zielona Góra
2010 2006 2010-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 28 grudnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Miasta Zielona Góra
2010 2007 2010-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 28 grudnia 2010r. o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego
2010 2008 2010-12-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 28 grudnia 2010r. o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Lubuskiego
2010 1982 2010-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody "Bażantarnia"
2010 1983 2010-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 498/2010 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 grudnia 2010r.
2010 1984 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1192/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1985 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXXV/1309/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011
2010 1986 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011
2010 1987 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1988 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr II/7/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLV/373/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych.
2010 1989 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 432/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1990 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 433/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1991 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 437/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2010r. uchwała Kolegium
2010 1992 2010-12-30 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-71(4)/2010/334/VIII/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2010r.
2010 1993 2010-12-30 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-99(5)/2010/3706/V/ASz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2010r.
2010 1994 2010-12-30 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego - na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonywania tych umów.
2010 1995 2010-12-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 511/10 z dnia 11 października 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 października 2010r., sygn. akt II SA/Go 511/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1996 2010-12-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 516/10 z dnia 27 października 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 października 2010r., sygn. akt II SA/Go 516/10 wraz z uzasadnieniem.