Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Luty 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 83 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/276/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i dla części obrębu Marcinowice.
2010 84 2010-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 53/DG/2009 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 15 grudnia 2009r.
2010 81 2010-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 316 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 listopada 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2010 82 2010-02-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2010 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodawa
2010 87 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Sulęcin przedszkoli
2010 91 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr LXXII/267/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 93 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu Samorządowemu w Trzebielu
2010 94 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 92 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/285/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
2010 90 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2009r. określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Kostrzynie nad Odrą.
2010 102 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLII/208/09 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku
2010 95 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLI/294/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2010 96 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLI/304/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/385/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych domów jednorodzinnych na rzecz najemców i dzierżawców, gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych lokali i domów jednorodzinnych oraz wydzierżawiania i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bledzew
2010 97 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr 224/XXXV/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad utrzymywania psów na terenie Gminy Cybinka.
2010 88 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie: zmian do uchwały Nr XXXII/182/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2009 roku dotyczącej odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2010 103 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2010r.
2010 89 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Przytoczna
2010 101 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr LXVII/1072/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
2010 100 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr LXVII/1071/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne i budynki mieszkalne
2010 98 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/366/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie
2010 99 2010-02-10 Uchwała Uchwała nr XLV/367/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.
2010 85 2010-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 23 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego
2010 86 2010-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 24 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w Województwie Lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
2010 104 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr LVI/727/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu „Słoneczne”.
2010 106 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Deszczno
2010 105 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr LIII/328/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól.
2010 107 2010-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna w obrębie miejscowości: Chełmsko-Nowa Niedrzwica, Goraj
2010 119 2010-02-15 Wyrok Wyrok nr I OSK 579/09 z dnia 27 października 2009r. wyrok
2010 120 2010-02-15 Wyrok Wyrok nr II SA Go 697/09 z dnia 28 października 2009r. wyrok
2010 123 2010-02-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 709/09 z dnia 29 października 2009r. wyrok
2010 121 2010-02-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 367/09 z dnia 29 października 2009r. wyrok
2010 108 2010-02-15 Uchwała Uchwała z dnia 13 stycznia 2010r. uchwały Kolegium Nr 2-2010, Nr 6-2010
2010 122 2010-02-15 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 420/09 z dnia 29 października 2009r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 października 2009r., I SA/Go 420/09 wraz z uzasadnieniem
2010 127 2010-02-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 777/09 z dnia 18 listopada 2009r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 listopada 2009r., II SA/Go 777/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 125 2010-02-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 783/09 z dnia 10 listopada 2009r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 listopada 2009r., II SA/Go 783/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 126 2010-02-15 Wyrok Wyrok nr II Sa/Go 705/09 z dnia 18 listopada 2009r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 listopada 2009r., II SA/Go 705/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 128 2010-02-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 802/09 z dnia 26 listopada 2009r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 listopada 2009r., II SA/Go 802/09
2010 124 2010-02-15 Wyrok Wyrok nr II Sa/Go 745/09 z dnia 29 października 2009r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 października 2009r., II SA/Go 745/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 113 2010-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2010 r.
2010 114 2010-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2010 r.
2010 116 2010-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 226/2009 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zadań związanych z pobieraniem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania
2010 110 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr uchwały nr 22,24,31 z dnia 27 stycznia 2010r. uchwały Kolegium nr 22/2010, Nr 24/2010, Nr 31/2010
2010 115 2010-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Żarskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Spolecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku.
2010 118 2010-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żarskiego z dnia 26 stycznia 2010r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w 2009r.
2010 117 2010-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świebodzińskiego z dnia 15 stycznia 2010r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 r.
2010 109 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr 6/2010 z dnia 13 stycznia 2010r.
2010 111 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr 24/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 112 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr 31/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 130 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr LXV/252/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu - Komisarza Rządowego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 131 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr LXVI/254/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu - Komisarza Rządowego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
2010 132 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/262/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
2010 133 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr LXXX/278/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 20 stycznia 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Opieki Społecznej w Międzyrzeczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2010 134 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr LXXXIV/285/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 lutego 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
2010 135 2010-02-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 752/09 z dnia 3 listopada 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 listopada 2009r., II SA/Go 752/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 143 2010-02-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 861/09 z dnia 26 listopada 2008r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 listopada 2009r., II SA/Go 861/09 wraz z uzasadnieniem
2010 137 2010-02-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 665/09 z dnia 10 listopada 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 listopada 2009r., II SA/Go 665/09 wraz z uzasadnieniem
2010 136 2010-02-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 771/09 z dnia 4 listopada 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 listopada 2009r., II SA/Go 771/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 138 2010-02-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 781/09 z dnia 10 listopada 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 listopada 2009r., II SA/Go 781/09 wraz z uzasandieniem.
2010 139 2010-02-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 759/09 z dnia 18 listopada 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 listopada 2009r., II SA/Go 759/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 142 2010-02-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 841/09 z dnia 25 listopada 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r., II SA/Go 841/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 140 2010-02-17 Wyrok Wyrok nr II Sa/Go 790/09 z dnia 18 listopada 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 listopada 2009r., II SA/Go 790/09 wraz z uzasadnieniem
2010 141 2010-02-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 799/09 z dnia 18 listopada 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 listopada 2009r., II SA/Go 799/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 144 2010-02-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 880/09 z dnia 3 grudnia 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 grudnia 2010r., II SA/Go 880/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 129 2010-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 17 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
2010 146 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009r. opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kargowa.
2010 147 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 148 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
2010 149 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa
2010 150 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa
2010 152 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/283/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica: 1) wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; 2) wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania, 3) szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.
2010 156 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z potzrebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2010 168 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/9/2009 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2010 153 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew.
2010 154 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI-111/96 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie
2010 155 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/09 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/123/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2010 159 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XII/63/07 rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy Pszczew
2010 158 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości związanych z ekologiczną energią w Gminie Pszczew
2010 164 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały
2010 163 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2009 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały
2010 157 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie:utworzenia punktu przedszkolnego dla dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przyborowie.
2010 165 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr 221/XXXI/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą.
2010 166 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr 222/XXXI/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą
2010 167 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr 230/XXXI/2009 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w 2010 roku.
2010 160 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/241/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2010 161 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk
2010 162 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/244/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Czerwieńska.
2010 151 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/476/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w/s cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
2010 170 2010-02-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Bogdaniec, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o ewidencję budynków i lokali, dla obiektu ; gmina Bogdaniec.
2010 169 2010-02-19 Uchwała Uchwała nr 53/2010 z dnia 5 lutego 2010r. uchwała Kolegium nr 53/210
2010 172 2010-02-19 Wyrok Wyrok nr II SA Go 754/09 z dnia 17 listopada 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 listopada 2009r., II SA/Go 754/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 171 2010-02-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Dobiesław” w Dobiegniewie w 2010 r.
2010 145 2010-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2010 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp.
2010 173 2010-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-5/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 stycznia 2010r.