Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Kwiecień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 370 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi krośnieńskiemu lub jednostkom organizacyjnym,
2010 367 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2010 Rada Gminy w Niegosławicach z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 365 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w Lubniewicach przy ulicy Sulęcińskiej działka 841/16
2010 366 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2010r. Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubniewice.
2010 374 2010-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Słubickiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2010 r.
2010 369 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santocko
2010 368 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/327/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako szczególna pomoc publiczna
2010 377 2010-04-01 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 574/09 z dnia 30 grudnia 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 grudnia 2009r., I SA/Go 574/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 378 2010-04-01 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 617/09 z dnia 21 stycznia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 stycznia 2010r., sygn. akt I SA/Go 617/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 364 2010-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Tuplice
2010 376 2010-04-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2010r.
2010 372 2010-04-01 Informacja Informacja Rady Gminy w Zielonej Górze z dnia 29 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Zielona Góra
2010 371 2010-04-01 Informacja Informacja nr GK-71400/121/2010 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Kostrzyn nad Odrą
2010 375 2010-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Słubickiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2010 379 2010-04-01 Zestawienie Zestawienie nr GK.71402-1/2010 z dnia 25 marca 2010r. Zestawienie danych za I i II półrocze 2009 r., według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.12.2007 r.
2010 363 2010-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2010 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego na 2010r.
2010 373 2010-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2010 roku i III kwartale 2010 roku na terenie Województwa Lubuskiego
2010 380 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr XLV/427/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2010 rok
2010 389 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/377/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały NR XXXIV/277/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe.
2010 390 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/380/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zasad najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym.
2010 391 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI / 287 /10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie dożywiania dzieci do lat 7, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a także osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz w sprawie odpłatności i zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na przyznane świadczenia z pomocy społecznej w tej formie w latach 2010-2013
2010 392 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Niegosławice
2010 386 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr LI/207/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców położonych na terenie Miasta Żagań.
2010 384 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr LI/201/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: wzniesienia pomnika poświęconego Wielkopolanom przebywającym w obozie w Żaganiu w 1919 roku.
2010 385 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr LI/206/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu porządkowego korzystania z boisk sportowych
2010 393 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr Nr 71/2010 z dnia 24 lutego 2010r. Uchwała Kolegium
2010 394 2010-04-06 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 612/09 z dnia 21 stycznia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 stycznia 2010r., sygn. akt I SA/Go 612/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 387 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLV/284/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2010 388 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Fabrycznej.
2010 381 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2009 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Siedlisku”
2010 382 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2009 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2009r. W sprawie zmiany do uchwały Nr XVI/144/2000 z dnia 20 września 2000 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Gminny zakład Gospodarczy w Siedlisku z siedzibą w Siedlisku
2010 383 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2009 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIII/227/2001 z dnia 25 września 2001 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku
2010 395 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010
2010 396 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr LX/768/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2010.
2010 399 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr 316/5/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie wspomagania realizacji zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
2010 397 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr 314/5/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 398 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr 315/5/XXXVII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Iłowa
2010 401 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XXX/262/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Czerwieńsk na stałe okręgi wyborcze
2010 402 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XXX/263/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Czerwieńsk na stałe obwody głosowania
2010 415 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/464/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej”
2010 416 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/465/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy żarsko-żagańskiej”
2010 403 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XL/527/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród oraz ich wysokość w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierających uzdolnione artystycznie osoby w Gminie Świebodzin.
2010 400 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr LXI/771/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra.
2010 411 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/17/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Otyń, Gmina Otyń
2010 410 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/16/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie rodzaju oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń przeznaczonych w budżecie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2010 409 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/13/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otyń gm. Otyń
2010 408 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/12/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otyń gm. Otyń
2010 407 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/11/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Modrzyca gm. Otyń
2010 406 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLI/10/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Modrzyca gm. Otyń
2010 412 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr LVIII/370/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2010 413 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2010 414 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr L/284/10 Rady Gminy Santok z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wawrów
2010 419 2010-04-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy z dnia 18 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Szprotawa
2010 404 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii gminnej
2010 405 2010-04-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych położonych na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych
2010 421 2010-04-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Zielonogórskiego z dnia 28 stycznia 2010r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zielonogórskiego za 200 rok
2010 420 2010-04-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Witnica.
2010 418 2010-04-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2010 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa
2010 417 2010-04-12 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 944/II/2010 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2010 422 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/240/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 rok
2010 423 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLV/250/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 424 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/254/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 427 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2010 425 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubniewice
2010 426 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Lubniewice
2010 434 2010-04-14 Porozumienie Porozumienie nr 10/DG/2010 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 16 marca 2010r.
2010 429 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2010 Rady Gminy Kolsko z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uście.
2010 428 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2010 Rady Gminy Kolsko z dnia 12 marca 2010r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Uście.
2010 430 2010-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/7/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żaganiu
2010 433 2010-04-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła z dnia 31 marca 2010r. w sprawie sporządzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu miszkaniowego położonego na obszarze Gminy Bojadła za 2009 r.
2010 436 2010-04-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 439/09 z dnia 19 sierpnia 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 sierpnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 439/09 wraz z uzasadnieniem
2010 437 2010-04-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 7/10 z dnia 4 lutego 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 lutego 2010r., sygn. akt II SA Go 7/10 wraz z uzasadnieniami.
2010 431 2010-04-14 Informacja Informacja nr 1/2010 Wójta Gminy Kolsko z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Kolsko
2010 432 2010-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 kwietnia 2010r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodawa przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2010 r.
2010 435 2010-04-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/IB Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2010r.
2010 438 2010-04-14 Wykaz Wykaz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 8 kwietnia 2010r. wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i skreślonych z rejestru zabytków od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. oraz wykaz zabytków nieruchomych - stanowisk archeologicznych wpisanych do rejstru zabytków od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2009r.
2010 439 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2010 rok
2010 443 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr LXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2010
2010 444 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2010
2010 442 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XLI/85/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2009r. uchwała budżetowa na rok 2010
2010 440 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 441 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2009 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Kurowo na 2010 rok.
2010 451 2010-04-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 8/10 z dnia 10 lutego 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 lutego 2010r., II SA/Go 8/10
2010 447 2010-04-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 973/09 z dnia 27 stycznia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2010r., II SA/Go 973/09
2010 448 2010-04-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 974/09 z dnia 27 stycznia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2010r., II SA/Go 974/09.
2010 445 2010-04-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 599/09 z dnia 26 stycznia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 stycznia 2010r., I SA/Go 599/09
2010 450 2010-04-19 Wyrok Wyrok nr II SA/go 1011/09 z dnia 28 stycznia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 stycznia 2010r., II SA/Go 1011/09
2010 449 2010-04-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 934/09 z dnia 28 stycznia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 stycznia 2010r., II SA/Go 934/09
2010 446 2010-04-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 962/09 z dnia 27 stycznia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2010r., II SA/Go 962/09
2010 457 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2010 458 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XL/281/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 20009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 459 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XL/286/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2010 468 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLV/298/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe
2010 469 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLV/299/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe"
2010 467 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/2/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego
2010 460 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLV/446/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2010 461 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLV/448/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 452 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gubin nr XXI/65/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urzadzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2010 453 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 470 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/364/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/262/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu warunków przyznawania i wysokościniektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Lubsko jest organem prowadzącym.
2010 456 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXIX/1100/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej Nr 3 „W Połowie Drogi” i Domu Pomocy Społecznej Nr 2.
2010 455 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXIX/1099/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.
2010 462 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2010 463 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/390/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2010 464 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/8/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 475 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XL/353/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Lubiszyn
2010 471 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/10 Rady Gminy Santok z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
2010 472 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/275/10 Rady Gminy Santok z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład mienia Gminy Santok
2010 473 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/276/10 Rady Gminy Santok z dnia 4 marca 2010r. w sprawie: zmiany stawek czynszu za dzierżawę gruntów należących do zasobu nieruchomości Gminy Santok
2010 474 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 5 marca 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
2010 465 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LIII/12/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań
2010 466 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LIII/13/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 25 lutego 2010r. Zmieniająca Uchwałę NR XLVI/149/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 24 września 2009r w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i zespołów szkół, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych
2010 476 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica
2010 477 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/172/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2009 r. ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie.
2010 480 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/231/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2010 454 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuplice na lata 2010-2014
2010 479 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/794/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze.
2010 481 2010-04-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 kwietnia 2010r. o zmianie w składzie Rady Miasta Zielona Góra
2010 478 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2010 482 2010-04-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AZIE.0911-2-5(2)/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 kwietnia 2010r.
2010 484 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2009 Rady Gminy Lubrza z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy na rok 2010
2010 485 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 486 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2009 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: budżetu Gminy Zwierzyn na 2010 rok
2010 483 2010-04-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 496 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drezdenko
2010 487 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości komunalnych oraz ich wydzierżawiania, zamiany, oddawania w trwały zarząd, użyczenie lub najem na okres dłuższy niż trzy lata
2010 488 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2010 489 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/296/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Skwierzyna
2010 499 2010-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 500 2010-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 501 2010-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 502 2010-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 503 2010-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 504 2010-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 505 2010-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 506 2010-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 507 2010-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 498 2010-04-23 Decyzja Decyzja nr OSZ–4210-3(6)/2010/324/VIII/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła ECO Spółka z o.o. z siedzibą w Żaganiu
2010 508 2010-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 509 2010-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 510 2010-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 511 2010-04-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2010 490 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku
2010 491 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2010 492 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Drezdenko
2010 493 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/314/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
2010 494 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/315/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 495 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/316/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne w Gminie Drezdenko
2010 497 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/328/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2010 512 2010-04-23 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze Gminy Drezdenko
2010 516 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/10 Rady Gminy Żary z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żary dla terenu położonego w obrębie Olbrachtów.
2010 513 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenu położonego przy ul. Świerczewskiego
2010 518 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX/4/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2010
2010 517 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX/1/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu i jednostkom organizacyjnym powiatu
2010 519 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX/5/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 3 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2010 520 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX/10/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 3 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żagańskiego
2010 514 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XLI/312/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/166/08 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania i ustalania odpłatności, za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2010 515 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr LI/368/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelce Krajeńskie
2010 521 2010-04-26 Porozumienie Porozumienie nr FN/1/2010 z dnia 7 kwietnia 2010r. Pomiędzy Gminą Nowa Sól reprezentowaną przez Jarosława Dykiel – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Gardzioła a Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają: Małgorzata Lachowicz-Murawska - Starosta Nowosolski Mirosław Olejniczak - Członek Zarządu przy kontrasygnacie z upoważnienia Skarbnika Powiatu – Gabriela Radziszewska
2010 522 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010 Powiatu Świebodzińskiego.
2010 524 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/3/2009 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu żagańskiego na rok 2010
2010 523 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XLI/199/09 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010.
2010 525 2010-04-29 Uchwała Uchwała nr XLII/230/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010
2010 528 2010-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 kwietnia 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żary
2010 532 2010-04-30 Protokół Protokół nr 1 z dnia 18 kwietnia 2010r. REFERENDUM GMINNE W SPRAWIE ODWOŁANIA RADY GMINY GUBIN ZARZĄDZONE NA 18 KWIETNIA 2010 r.
2010 533 2010-04-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Sulęcińskiego z dnia 29 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za okres 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
2010 539 2010-04-30 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 27/10 z dnia 16 lutego 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp z dnia 16 lutego 2010r., I SA/Go 27/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 535 2010-04-30 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 602/09 z dnia 14 stycznia 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 stycznia 2010r., I SA/Go 602/09 wraz z uzasadneiniem.
2010 534 2010-04-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 199/09 z dnia 4 czerwca 2009r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 czerwca 2009r., II SA/Go 199/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 537 2010-04-30 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 623/09 z dnia 11 lutego 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 lutego 2010r., I SA/Go 623/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 538 2010-04-30 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 16/10 z dnia 16 lutego 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 lutego 2010r., I SA/Go 16/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 536 2010-04-30 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 635/09 z dnia 9 lutego 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 lutego 2010r., I SA/Go 635/09 wraz z uzasadnieniem.
2010 526 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2010 527 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Babimost
2010 529 2010-04-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r.
2010 531 2010-04-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r.
2010 530 2010-04-30 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2010r.