Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Czerwiec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 683 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2010 686 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXiV/177/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie miejscowości Mycielin, Gościeszowice i Sucha Dolna
2010 687 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2010 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 22 kwietnia 2010r. zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kargowa
2010 698 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/264/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 696 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/259/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 697 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XLVIII/261/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Słubickiego
2010 693 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie rozbudowy "Pomnika Pamięci" w Czerwieńsku.
2010 692 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 694 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LII/383/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
2010 695 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LII/384/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
2010 690 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/232/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowice na lata 2009-2013
2010 691 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 689 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LXV/814/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 688 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr LXV/813/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
2010 699 2010-06-01 Porozumienie Porozumienie Starosty Krośnieńskiego z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
2010 700 2010-06-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 72/10 z dnia 11 marca 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 marca 2010r., II SA/Go 72/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 682 2010-06-01 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 24 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2010 684 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/10 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym
2010 685 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/10 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 24 marca 2010r. w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Trzebiechów
2010 701 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LX/383/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: 1-go Maja, Parkową, Piłsudskiego, Wojska Polskiego i terenami PKP.
2010 703 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Kompleksu Sportowego „Orlik 2012”
2010 704 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce
2010 705 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/308/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 719 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/500/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego
2010 720 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/501/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad dokonywania zakupów i przyjmowania darowizn aparatury lub sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których organem założycielskim jest Województwo Lubuskie
2010 721 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/505/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2010 722 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/510/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zielona Góra
2010 718 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLI/278/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 707 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/467/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 708 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/383/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Lubsko w wyborach Prezydenta RP
2010 709 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w spawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Lubsko
2010 716 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/313/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2010 717 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 706 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/332/10 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/273/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Deszcznie
2010 712 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/322/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2010r. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2010 713 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/324/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 715 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/333/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 714 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr L/325/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Witnica
2010 711 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/10 Rady Gminy Zabór z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków.
2010 710 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2010r. zmiany uchwały Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Zabór z dnia 26 września 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2010 702 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra.
2010 725 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/312/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 grudnia 2009r. W sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2010.
2010 726 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok
2010 723 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/286/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasień na rok 2010.
2010 724 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Pszczew na rok 2010
2010 727 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 218/XXXV/09 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cybinka na 2010 rok.
2010 728 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/09 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok
2010 729 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/153/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010
2010 730 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/212/10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 749 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr LVI/341/09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól - Miasto na rok 2010.
2010 747 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/363/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok
2010 748 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 308/5/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 GMINY IŁOWA
2010 750 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XLII/347/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zielona Góra oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
2010 751 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruuchomości wspólnej i udziale w gruncie sprzedawanych na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej.
2010 752 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XLI/226/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2010 753 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XLII/513/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gubinie
2010 754 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/350/10 Rady Gminy w Zielonej Górze z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zielona Góra
2010 759 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej na terenie Gminy Dobiegniew
2010 760 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Dobiegniew.
2010 758 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. z póź. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2010 756 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/199/02 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 9 sierpnia 2002 roku w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na obwody głosowania.
2010 757 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/191/02 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na okręgi wyborcze
2010 755 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr LXXII/1145/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Dziewięciu Muz
2010 762 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2010 763 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 761 2010-06-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/409/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa
2010 732 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/453/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 733 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/454/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr L/284/2002 Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 734 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/455/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr L/285/2002 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 735 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 289/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Trzciel
2010 736 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 290/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Trzciel
2010 731 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLV/342/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu sieci gazowych w gminie Kłodawa
2010 737 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr L/311/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krosno Odrzańskie programu zapobiegania bezdomności zwierząt.
2010 738 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr L/318/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy Krosno Odrzańskie w wyborach Prezydenta RP.
2010 739 2010-06-11 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-11(8)/2010/13859/I/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 maja 2010r.
2010 746 2010-06-11 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 127/10 z dnia 24 marca 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 marca 2010r., II SA/Go 127/10 wraz z uzasadnieniem
2010 742 2010-06-11 Porozumienie Porozumienie nr ES/3052/1/2010 Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 marca 2010r.
2010 741 2010-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 31 maja 2010r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Szprotawie
2010 743 2010-06-11 Aneks Aneks nr 2 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 maja 2010r.
2010 744 2010-06-11 Aneks Aneks nr 2 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 maja 2010r.
2010 745 2010-06-11 Aneks Aneks nr 2 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 maja 2010r.
2010 740 2010-06-11 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-5(10)/2010/1286/XII/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłownii "Zielona Góra" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze
2010 764 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2009r. uchwała budżetowa na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2010 765 2010-06-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
2010 766 2010-06-17 Informacja Informacja Wojewody Lubuskiego z dnia 10 czerwca 2010r. Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej
2010 767 2010-06-17 Informacja Informacja Wojewody Lubuskiego z dnia 14 czerwca 2010r.
2010 769 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/285/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie
2010 768 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/268/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2010 rok
2010 770 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2009 Rady Gminy Słońsk z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Słońsk na 2010 rok
2010 771 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLI / 74 / 2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbąszynek na rok 2010.
2010 772 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/152/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 773 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2009 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 rok
2010 774 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/10 Rady Gminy Zabór z dnia 29 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Zabór, gmina Zabór, woj. lubuskie (działki o numerach ewid.: 261, 260, 249 i 248)
2010 782 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
2010 780 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIV/167/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty targowej.
2010 781 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
2010 776 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Cybinka.
2010 775 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cybinka
2010 783 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLII/25/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr 1095/8 w m. Modrzyca, Gmina Otyń
2010 784 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLII/26/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr 433 w m. Otyń, Gmina Otyń
2010 785 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLII/35/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian do Statutu Gminy Otyń
2010 788 2010-06-23 Uchwała Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami i działkami niezabudowanymi, stanowiącymi mienie Gminy Rzepin oraz ustalenia wysokości bonifikaty przy zbywaniu lokali mieszkalnych.
2010 789 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/280/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy.
2010 790 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym Gorzów Wlkp. Oddział Zewnętrzny w Słońsku.
2010 786 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2010 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Targowiska Miejskiego w Lubniewicach
2010 787 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/ 235 /2010 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Lubniewice
2010 805 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/346/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Drezdenku
2010 806 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr LI/347/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta i Gminy Drezdenko
2010 795 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brody
2010 808 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 793 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV\171\10 Rady Gminy Bojadła z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bojadła na lata 2010 - 2014
2010 794 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV\173\10 Rady Gminy Bojadła z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bojadła i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 798 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/10 Rady Gminy Łagów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2010 799 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/10 Rady Gminy Łagów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII / 175 / 09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: zarządzenia poboru w sprawie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2010 796 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr 330/5/XXXIX/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Iłowa
2010 797 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr 331/5/XXXIX/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Iłowa
2010 801 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/96/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim
2010 802 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/97/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale miasta Żary na stałe okręgi wyborcze
2010 803 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/98/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Żary
2010 804 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLI/99/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 800 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/22/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Zbąszynek
2010 791 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2010 792 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowe Miasteczko
2010 809 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/5/2010 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 810 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 17 maja 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom niepublicznym oraz zakresu i trybu kontroli ich wykorzystania.
2010 815 2010-06-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 10 czerwca 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kargowej
2010 812 2010-06-23 Informacja Informacja nr 2/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra.
2010 811 2010-06-23 Informacja Informacja nr 1/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra.
2010 816 2010-06-23 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 czerwca 2010r.
2010 813 2010-06-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2010r.
2010 814 2010-06-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 czerwca 2010r.
2010 807 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLV/285/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zmiany opisu granicy stałego obwodu głosowania utworzonego na terenie Gminy Słońsk
2010 777 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/366/2010 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 778 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/367/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/241/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2010 779 2010-06-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/374/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Lubsku
2010 817 2010-06-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AKOP.0911-5-6/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 maja 2010r.
2010 818 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
2010 820 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/314/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Jasień.
2010 821 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okregi wyborcze do Rady Miejskiej w Jasieniu
2010 819 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2010 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Jasień
2010 823 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LXVI/826/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 11 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych Miasta Zielona Góra oraz zasad, trybu i wysokości ich przyznania.
2010 822 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LVI / 48 / 2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta w wyborach Prezydenta RP
2010 824 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/474/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych
2010 830 2010-06-24 Informacja Informacja nr WCC/1163E/13859/W/OWA/2010/ML, PCC/1139E/13859/W/OWA/2010/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o. o. na wytwarzanie ciepła i na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2010 825 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2010 827 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LI/514/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2010r. w sprawie sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2010 828 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 176/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. Uchwała Kolegium
2010 829 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 185/2010 z dnia 9 czerwca 2010r. Uchwała Kolegium
2010 832 2010-06-24 Porozumienie Porozumienie nr 9/UMWP/BRDW/2010 z dnia 12 maja 2010r.
2010 826 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XVLI/356/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Różanki
2010 831 2010-06-24 Informacja Informacja Wojewody Lubuskiego z dnia 16 czerwca 2010r. informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
2010 837 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/494/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2010 rok.
2010 836 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/09 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok Gminy Brody
2010 838 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Brytnica z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2010 rok
2010 833 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/485/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2010 rok
2010 834 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubsko na rok 2010
2010 835 2010-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2010.
2010 856 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 278 /2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych Powiatu Krośnieńskiego.
2010 843 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr CI/310/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym na terenie Gminy Międzyrzecz, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 851 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr CII/312/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz
2010 844 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/250/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 845 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLII/251/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uzupełnienia podziału miasta i gminy Sulęcin na obwody głosowania
2010 848 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/553/2010 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Świebodzin
2010 846 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/551/2010 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Świebodzin
2010 847 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/552/2010 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 853 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/337/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
2010 840 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/312/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
2010 841 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/315/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital i Domu Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą.
2010 842 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/316/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2010 852 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr Nr XLIV/40/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niedoradz
2010 857 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr Nr XLVII/254/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych.
2010 854 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr LI/318/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały o ustalenie opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2010 855 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr LIII/391/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Licheń, gmina Strzelce Krajeńskie
2010 839 2010-06-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie odwołania zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych w dolinie Odry, Warty i Noteci w granicach administracyjnych województwa lubuskiego
2010 849 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr LVII/ 356/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 850 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr LVII/357/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Kożuchów.