Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Sierpień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1033 2010-08-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Sulechowa z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2009
2010 1035 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLII/331/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r.
2010 1036 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 czerwca 2010r.
2010 1040 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr 263/XXXIV/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 czerwca 2010r.
2010 1037 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LII/398/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 czerwca 2010r.
2010 1042 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LIII/533/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28 czerwca 2010r.
2010 1041 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLII/290/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych im.W. Biernawskiego w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego 76a.
2010 1038 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1204/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.
2010 1039 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV/486/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 7 lipca 2010r.
2010 1043 2010-08-06 Uchwała Uchwała nr 214/2010 z dnia 14 lipca 2010r. Uchwała Kolegium
2010 1049 2010-08-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 238/10 z dnia 19 maja 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 maja 2010r., sygn. akt II SA/Go 238/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1048 2010-08-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 225/10 z dnia 6 maja 2010r. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 maja 2010r., sygn. akt II SA/Go 225/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1034 2010-08-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 27 lipca 2010r.
2010 1044 2010-08-06 Decyzja Decyzja nr OSZ–4210-12(8)/2010/176/X/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2010r.
2010 1045 2010-08-06 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-13(17)/2010/176/XI/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2010r.
2010 1046 2010-08-06 Decyzja Decyzja nr OSZ–4210-17(8)/2010/40/VII/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2010r.
2010 1047 2010-08-06 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-18(9)/2010/40/VIII/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 sierpnia 2010r.
2010 1050 2010-08-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zakazu przebywania na wałach przeciwpowodziowych rzeki Bóbr w granicach administracyjnych województwa lubuskiego
2010 1051 2010-08-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zakazu przebywania na wałach przeciwpowodziowych rzeki Nysy Łużyckiej w granicach administracyjnych województwa lubuskiego
2010 1078 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XL/232/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie.
2010 1052 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie : zmian w Uchwale Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Trzciel.
2010 1055 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr 259/XL/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych.
2010 1054 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr 254/XL/10 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Cybinka.
2010 1056 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXIII/121/2005 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Łęknica o statusie miejskim.
2010 1057 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Czerwieńsk i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2010 1058 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Czerwieńsk.
2010 1075 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/241/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody gatunek dąb szypułkowy rosnącego na działce ewidencyjnej nr 140 w obrębie miejscowości Chełmek.
2010 1061 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XL/243/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 1064 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XL/246/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 1063 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XL/245/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 1062 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr XL/244/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 1053 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXIII/401/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: nadania nazwy nieruchomości.
2010 1066 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/417/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 1067 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/418/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 1065 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXVI/406/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2010r.
2010 1071 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LII/322/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 1072 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LII/323/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2010 1073 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LII/331/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2010 1074 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LII/332/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
2010 1068 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1193/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.
2010 1069 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1198/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.
2010 1070 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1199//2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.
2010 1059 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr Nr LI/439/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/367/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.
2010 1060 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr Nr LI/453/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 1076 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LI/328/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 lipca 2010r.
2010 1077 2010-08-11 Uchwała Uchwała nr LIII/361/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r.
2010 1079 2010-08-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 sierpnia 2010r.
2010 1081 2010-08-11 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 19 lipca 2010r. do porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2010 1080 2010-08-11 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 19 lipca 2010r. do porozumienia nr 51/DG/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
2010 1082 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XLV/380/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Lubno, Wysoka i Marwice w gminie Lubiszyn
2010 1083 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LVI/ 42/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań o statusie miejskim lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2010 1091 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXV\175\10 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/113/06 z dnia 15 lutego 2006 r. Aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach i nadania jej statutu
2010 1086 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 1087 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/223/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2010 1084 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/352/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Nowej Wsi
2010 1085 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Starym Dworku
2010 1088 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLV/317/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu
2010 1110 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Niegosławice
2010 1092 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLV/344/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2010 1093 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLV/345/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2010 – 2015
2010 1094 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLV/347/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego kąpieliska w Karninie
2010 1124 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/237/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez szkolne schroniska młodzieżowe na terenie Powiatu Sulęcińskiego.
2010 1097 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr 348/5/XL/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Iłowa
2010 1098 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2010 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/111/08 Rady Gminy w Kolsku z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2010 1089 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/34/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 1090 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/35/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbąszynek
2010 1111 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LIV/303/10 Rady Gminy Santok z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 1100 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LVIII/67/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych w Żaganiu do kategorii dróg gminnych
2010 1101 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LVIII/77/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1107 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LX/373/10 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kożuchów.
2010 1108 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LX/374/10 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze do rady miejskiej
2010 1109 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr LX/375/10 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale w obwodach głosowania do rady miejskiej
2010 1099 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
2010 1115 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLII/339/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
2010 1123 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/268/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 czerwca 2010r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego Nr XLVIII/259/10 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 1096 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
2010 1095 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/10 Rady Gminy Zabór z dnia 28 czerwca 2010r. zmiany Uchwały Nr IV/27/03 Rady Gminy Zabór z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabór.
2010 1112 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian do uchwały nr II/6/2002 Rady Gminy Siedlisko z dnia 26 listopada 2002 r. uchwalającej Statut Gminy Siedlisko
2010 1113 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze utworzone na terenie Gminy Siedlisko
2010 1114 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Siedlisko
2010 1102 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/283/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi w m. Brody.
2010 1103 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/ 284 /10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brody oraz warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
2010 1104 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/285/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/116/08 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2008-2012.
2010 1105 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI/286/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2010 1106 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLI / 289 / 10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Przedszkolu Samorządowym w Brodach oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin
2010 1116 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/215/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Babimost i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
2010 1119 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w placówce do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności
2010 1117 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/266/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Nowosolskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
2010 1122 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/273/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, dróg gminnych położonych na terenie miasta Nowa Sól.
2010 1118 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/267/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Nowosolskim
2010 1121 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia ulic położonych na terenie miasta Nowej Soli dotychczasowej kategorii dróg powiatowych.
2010 1120 2010-08-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej.
2010 1125 2010-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AKOP.0911-5-12/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2010r.
2010 1126 2010-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AFIT.0911-7-10/10-2 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 sierpnia 2010r.
2010 1127 2010-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-30/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 sierpnia 2010r.
2010 1128 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/126/2009 Rady Gminy Maszewo z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Maszewo na rok 2010
2010 1131 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXX/180/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na 2010 rok.
2010 1133 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/271/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 1132 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa
2010 1129 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XLV/300/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2010 rok
2010 1130 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2009 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2010 rok
2010 1145 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLI/243/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Stare Kurowo.
2010 1149 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/327/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty.
2010 1151 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/266/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży tych lokali
2010 1152 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/267/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2010 1153 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/268/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny.
2010 1150 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów.
2010 1147 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/861/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2010 1154 2010-08-24 Informacja Informacja nr III-1/0310-0049/10 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.
2010 1139 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/330/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2010 1140 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/331/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2010 1141 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/332/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2010 1142 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/333/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko
2010 1143 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko
2010 1159 2010-08-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 323/10 z dnia 9 czerwca 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 czerwca 2010r., II SA?Go 323/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1157 2010-08-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 226/10 z dnia 19 maja 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 maja 2010r., II SA/Go 226/10, II SA/Go 226/10 wraz z uzasadneiniem.
2010 1158 2010-08-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 233/10 z dnia 26 maja 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 maja 2010r., II SA/Go 233/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1155 2010-08-24 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-30(8)/2010/374/VII/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 sierpnia 2010r.
2010 1156 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr FN/2/2010 z dnia 2 sierpnia 2010r. Pomiędzy Gminą Nowa Sól reprezentowaną przez Jarosława Dykiel – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Gardzioła a Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają: Małgorzata Lachowicz-Murawska - Starosta Nowosolski Mirosław Olejniczak - Członek Zarządu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla
2010 1144 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXX/263/10 Rady Gminy Żary z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Żary
2010 1146 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/846/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze.
2010 1148 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr LXXI/866/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
2010 1134 2010-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mesze"
2010 1135 2010-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czarna Droga".
2010 1136 2010-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kręcki Łęg".
2010 1137 2010-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Święte"
2010 1138 2010-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bażantarnia".
2010 1168 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/459/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń
2010 1162 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr V/33/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 600/2 i nr 605/3 przy ulicy Dębowej w miejscowości Świdnica.
2010 1163 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/43/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic H. Sawickiej, Kolejowej, J. Słowackiego w Rzepinie
2010 1161 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr LIX/465/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLI/252/05 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg.
2010 1165 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLV/483/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr L/284/2002 Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 1166 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLV/484/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmianyuchwały nr L/285/2002 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 1164 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XLV/309/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 186/4 w obrębie Mierzęcin.
2010 1167 2010-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2010 1170 2010-08-26 Porozumienie Porozumienie nr 2 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 29 lipca 2010r.
2010 1172 2010-08-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 345/10 z dnia 23 czerwca 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 czerwca 2010r., II SA/Go 345/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1171 2010-08-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Międzyrzecza Komisarza Rządowego z dnia 19 sierpnia 2010r. rozwiązujące porozumienie w sprawie utworzenia przy Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu Gimanzjum dla Dorosłych
2010 1173 2010-08-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AMEL.0911-4-5/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2010r.
2010 1160 2010-08-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie odwołania zakazu przebywania na wałach przeciwpowodziowych rzek Bóbr i Nysa Łużycka w granicach administracyjnych województwa lubuskiego
2010 1169 2010-08-26 Informacja Informacja nr OSZ-4110-16(8)/2010/14725/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 sierpnia 2010r. o decyzji Nr WCC/1199A/14725/W/OSZ/2010/BO
2010 1182 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/241/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zwierzynie
2010 1181 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XVLVI/45/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rzepin i jej jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2010 1200 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/197/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.
2010 1201 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/198/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Wschowskim
2010 1183 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/10 Rady Gminy Żagań z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 1179 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Ośno Lubuskie oraz jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 1180 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji społecznych z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Ośno Lubuskie lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1186 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr Nr XLV/363/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1188 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/365/10 Rady Gminy w Zielonej Górze z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Nowym Kisielinie
2010 1187 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr Nr XLV/364/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, trybu pobierania opłat oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
2010 1177 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/100/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Żary
2010 1178 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/101/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Żary.
2010 1193 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2010 Rady Miejskiej z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1192 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/384/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego na rok 2010
2010 1189 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/381/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Baczynie
2010 1190 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/382/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie włączenia Przedszkola Gminnego w Baczynie do Zespołu Szkół w Baczynie
2010 1191 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/383/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn
2010 1194 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LV/403/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy nić trzy lata
2010 1174 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIII/365/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 czerwca 2010r. zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego ,,Nad Goszczanowskim stawem’’
2010 1175 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIII/366/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 czerwca 2010r. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko
2010 1176 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIII/367/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Drezdenko
2010 1196 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/373/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy i innych
2010 1195 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/370/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Drezdenko i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należnościpieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych
2010 1197 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/375/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 lipca 2010r. zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Drezdenko
2010 1202 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/264/10 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nr XXXIX/258/2006 z dnia 17 stycznia 2006r.w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach, z siedzibą przy ul. Pszennej 2.
2010 1184 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
2010 1198 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/331/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010r. zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2010 1199 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr LIV/332/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.
2010 1185 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk