Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Wrzesień 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1207 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/342/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad korzystania z placów zabaw, parków i skwerów na terenie gminy Skwierzyna
2010 1206 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/341/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2010 1205 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/339/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Skwierzyna.
2010 1204 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/338/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skwierzynie
2010 1203 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLI/337/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Krobielewko
2010 1209 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2010 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VI/44/03 Rady Gminy Pszczew w sprawie statutów sołectw.
2010 1208 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/296/02 Rady Gminy Pszczew w sprawie : podział gminy na okręgi wyborcze
2010 1232 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/305/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego”.
2010 1233 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/314/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych
2010 1214 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/359/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr L/344/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.
2010 1215 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/360/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Sława.
2010 1216 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/363/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w miejscowości Sława do kategorii dróg gminnych.
2010 1211 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1212 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2010 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1213 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2010 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2010 1210 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kłodawa
2010 1217 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie:zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody gatunek dąb szypułkowy rosnącego na działce ewidencyjnej nr 140 w obrębie miejscowości Chełmek.
2010 1218 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/491/10 Rady Miasta Słubice z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Słubice.
2010 1228 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr CXIX/338/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz
2010 1225 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Kostrzyńskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – stałych mieszkańców Kostrzyna nad Odrą”.
2010 1226 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych
2010 1227 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2010 1222 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 10 sierpnia 2010r. zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Dobiegniew
2010 1223 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/321/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczącej utworzenia sołectwa Rolewice.
2010 1230 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Wymiarki
2010 1221 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/47/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie wzniesienia pomnika.
2010 1220 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/46/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Rzepin.
2010 1229 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LXXIX/1211/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2010 1234 2010-09-03 Postanowienie Postanowienie nr 6 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na okręgi wyborcze.
2010 1235 2010-09-03 Postanowienie Postanowienie nr 7 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze.
2010 1236 2010-09-03 Postanowienie Postanowienie nr 8 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Łagów na okręgi wyborcze.
2010 1237 2010-09-03 Postanowienie Postanowienie nr 9 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Skąpe na okręgi wyborcze.
2010 1231 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LVI/405/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2010 1224 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/322/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczącej przyłączenia miejscowości Nowy Młyn do Sołectwa Słonów.
2010 1219 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII/492/10 Rady Miasta Słubice z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słubice
2010 1238 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/316/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice – teren położony w rejonie ul. Kołłątaja i Pruszkowskiej
2010 1242 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/334/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Kościuszki i ul. Spokojnej.
2010 1243 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr L/363/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1244 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr L/364/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Bledzew
2010 1245 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr L/365/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Bledzew
2010 1246 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/144/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim.
2010 1247 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/145/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim
2010 1248 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/146/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2010 1249 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/160/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary.
2010 1250 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/161/10 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy placowi
2010 1253 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIX/85/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Żagań
2010 1254 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIX/91/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 16 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr LVI/42/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań o statusie miejskim lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2010 1266 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/202/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/137/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.
2010 1251 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/201 Rady Gminy Żagań z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów Publicznych Szkół Podstawowych oraz Publicznego Gimnazjum w Tomaszowie prowadzonych przez Gminę Żagań
2010 1252 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Żagań z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożnowie
2010 1257 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LV/385/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2010r. ustalenie opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Drezdenko
2010 1256 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LV/379/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2010r. zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2010 1258 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2010 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale gminy Trzebiechów na stałe okręgi wyborcze
2010 1259 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/161/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów.
2010 1260 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/389/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia w Baczynie filii Przedszkola Gminnego w Lubiszynie
2010 1261 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/391/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn.
2010 1262 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/393/2010 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVIII/168/93 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 maja 1993 roku.
2010 1255 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Kłodawa.
2010 1263 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/2010 Rady Gminy Brytnica z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony prawnej pomnika przyrody.
2010 1264 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/496/10 Rady Miasta Słubice z dnia 26 sierpnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie Statutu Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.
2010 1265 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LIV/498/10 Rady Miasta Słubice z dnia 26 sierpnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXXIII/319/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2010 1268 2010-09-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 352/10 z dnia 23 czerwca 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 czerwca 2010r., II SA?go 352/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1239 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXII/877/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum usługowego w rejonie ul. Trasa Północna i ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze.
2010 1240 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXII/880/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania.
2010 1241 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr LXXII/881/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych.
2010 1267 2010-09-09 Informacja Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2010r.
2010 1278 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LIV/403/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubsko w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
2010 1275 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr Nr XLIII/230/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
2010 1279 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLV/248/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 353/2010 Burmistrza Łęknicy z dnia 08 sierpnia 2010r. w sprawie wydania przepisów porządkowych w związku z zagrożeniem powodziowym.
2010 1280 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLV/251/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1281 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLV/252/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie i transport odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości w Gminie Łęknica.
2010 1283 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/48/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Burmistrza Zbąszynka z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr 32/2010 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z wody pitnej z wodociągów stanowiących własność Gminy Zbąszynek.
2010 1282 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/406/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 1288 2010-09-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 31 sierpnia 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gubin
2010 1290 2010-09-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na zaopatrzeniu mieszkańców wsi Piaski w wodę do celów socjalno – bytowych i przeciwpożarowych z sieci wodociągowej zlokalizowanej we wsi Kaczenice.
2010 1286 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LVI/316/10 Rady Gminy Santok z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
2010 1276 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Deszczno przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 1277 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/358/10 Wójta Gminy Deszczno z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII-287/2002 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
2010 1270 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyłączenia mieszkań komunalnych, będących w zasobie Gminy ze sprzedaży
2010 1269 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czerwieńsk
2010 1274 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LXXX/1215/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Karamać w Gorzowie Wlkp.
2010 1284 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LII/351/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010 1291 2010-09-14 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 380/10 z dnia 26 maja 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 maja 2010r., I SA/Go 380/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1271 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/332/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1272 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/333/10 Rady Miejskiej Jasień z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Jasieniu z 26 marca 2009 r.
2010 1273 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/336/10 Rady Miejskiej Jasień z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w obrębie miasta Jasień.
2010 1287 2010-09-14 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-23(14)/2010/324/IX/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ECO Żagań Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu
2010 1289 2010-09-14 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/297/02 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
2010 1285 2010-09-14 Uchwała Uchwała nr LXIII/386/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów.
2010 1292 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LVIII / 70 / 2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2010r. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Kolonia Laski w Żaganiu.
2010 1296 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/349/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania utworzonych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2010 1297 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 249 / 2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy drodze na terenie miejscowości Przysieka
2010 1298 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 252 / 2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie udostępniania sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich oraz ustalenia stawek czynszu najmu.
2010 1310 2010-09-17 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 464/10 z dnia 30 czerwca 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r., I SA?Go 464/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1299 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr Nr XLVI/587/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie: sprawiania pogrzebu przez Gminę Świebodzin oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 1300 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/605/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świebodzin.
2010 1303 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LV/337/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 2 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1304 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LV/339/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 2 września 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 1302 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LV/336/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 2 września 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2011 r.
2010 1305 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LV/338/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 2 września 2010r. w sprawie opłat targowych
2010 1293 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/883/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie wzniesienia pomnika „Matki Sybiraczki” w Zielonej Górze.
2010 1294 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/884/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Edukacyjnego Nr 3 w Zielonej Górze.
2010 1295 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXIII/885/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Edukacyjnemu Nr 3 w Zielonej Górze.
2010 1301 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LXXV/899/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1306 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LV/357/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Witnica
2010 1307 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/307/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słońsk.
2010 1309 2010-09-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 379/10 z dnia 29 czerwca 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 czerwca 2010r., sygn. akt II SA/Go 379/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1308 2010-09-17 Uchwała Uchwała nr LVII/408/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 17 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych
2010 1313 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLI/335/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna
2010 1320 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Międzyrzeczu
2010 1321 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/321/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, oraz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2010 1314 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat udzielanych przy zbywaniu w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Trzebiel
2010 1315 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1316 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie nadania ulicy w miejscowości Trzebiel
2010 1322 2010-09-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 10 września 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
2010 1312 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/315/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okregi wyborcze do Rady Miejskiej w Jasieniu
2010 1317 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr LIII/337/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2010 1319 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 260 /2010 Rady Miasta Lubniewice z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2010 1318 2010-09-21 uchwala Uchwala nr XL/223/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 14 września 2010r. w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w obrębie geodezyjnym Maszków
2010 1311 2010-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 września 2010r. o zmianie zarządzenia Nr 20/2009 z dnia 1 września 2009r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
2010 1323 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XVI/144/2000 z dnia 20 września 2000 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Gospodarczy w Siedlisku z siedzibą w Siedlisku
2010 1336 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr L/279/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2010 1327 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1325 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 września 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową.
2010 1326 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 września 2010r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Miejskim w Gozdnicy oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające ten czas.
2010 1324 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 8 września 2010r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Gozdnica na lata 2010–2013”.
2010 1335 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/278/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego.
2010 1334 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/2010 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli
2010 1328 2010-09-28 Uchwała Uchwała nr XL/310/2010 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin oraz warunków i trybu tego obniżenia
2010 1339 2010-09-28 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-32(8)/2010/14725/I/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
2010 1338 2010-09-28 Informacja Informacja nr OSZ-4110-18(7)/2010/465/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 września 2010r.
2010 1329 2010-09-28 uchwala Uchwala nr XXIX/ 236 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 1330 2010-09-28 uchwala Uchwala nr XXIX/ 238 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości.
2010 1331 2010-09-28 uchwala Uchwala nr XXIX/ 239 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010r. w sprawie : wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
2010 1332 2010-09-28 uchwala Uchwala nr XXIX/ 240 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
2010 1333 2010-09-28 uchwala Uchwala nr XXIX/241/2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witoszynie
2010 1340 2010-09-28 ogloszenie Ogloszenie nr PCPR-III-07183/8/10 Starosty Gorzowskiego z dnia 16 września 2010r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej "Powiatową Radą"
2010 1342 2010-09-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 406/10 z dnia 29 czerwca 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 czerwca 2010r., sygn. akt II SA/Go 406/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1343 2010-09-28 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 472/10 z dnia 30 czerwca 2010r. WSA w Gorzowie Wlkp., z dnia 30 czerwca 2010r., sygn. akt I SA/Go 472/10 wraz z uzasadnieniem.
2010 1341 2010-09-28 Porozumienie Porozumienie nr ES. 3052 / 2 / 10 Starosty Zielonogórskiego z dnia 29 sierpnia 2010r. w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży z terenu powiatu zielonogórskiego: niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz autystycznych, a także ich rodziców i nauczycieli
2010 1337 2010-09-28 uchwala Uchwala nr LV/568/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
2010 1353 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XLII/201/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.
2010 1364 2010-09-30 Porozumienie Porozumienie nr 108/2010/PZD Powiatu Nowosolskiego z dnia 17 maja 2010r.
2010 1354 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLIV/295/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
2010 1355 2010-09-30 uchwala Uchwala nr Nr XLIV/296/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów szkół (zespołów szkół) dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego.
2010 1349 2010-09-30 uchwala Uchwala nr VII/45/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/72/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica
2010 1363 2010-09-30 ogloszenie Ogloszenie nr 1/2010 Starosty Sulęcińskiego z dnia 20 września 2010r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla jednosek ewidencyjnych 080704_5 i 080705_5
2010 1350 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LXIV/394 /10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 16 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1357 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LV/555/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej części drogi nr 285 w Gminie Gubin
2010 1358 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LV/556/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie likwidacji położonej w Nowej Soli filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
2010 1359 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LV/558/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2010 1360 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LV/559/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2010 1361 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LV/572/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Lubuskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2010 1362 2010-09-30 uchwala Uchwala nr LV/575/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia
2010 1356 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLII/246/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/219/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2010 r.
2010 1344 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLVII/533/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Gubinie.
2010 1345 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLVII/538/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2010 1346 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XLVII/539/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 września 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2010 1347 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 14 września 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lipinki Łużyckie
2010 1348 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XXXV/215/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 14 września 2010r. w sprawie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2010 1352 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XXXVIII/196/2010 z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
2010 1351 2010-09-30 uchwala Uchwala nr XXXVIII/195/2010 z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej.
2010 1365 2010-09-30 Porozumienie Porozumienie nr 59/2010 Powiatu Nowosolskiego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej