Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Luty 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 286 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr LV/371/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Lubogoszcz, Gola, Lubiatów, Wróblów, Szreniawa, Droniki, Ciosaniec, Spokojna, Śmieszkowo, Bagno i Łupice – gmina Sława.
2011 287 2011-02-01 Uchwała Uchwała nr LV/372/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 października 2010r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Przybyszów, Stare Strącze, Nowe Strącze, Lipinki, Krążkowo, Krzepielów - gmina Sława.
2011 288 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK GMINY NIEGOSŁAWICE
2011 289 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr V/19/2010 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2011 rok
2011 290 2011-02-02 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy Gozdnica na 2011r.
2011 291 2011-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/59/2010 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 października 2010r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Nowej Soli.
2011 292 2011-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr SO-0151-59/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 28 października 2010r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w tych sprawach.
2011 293 2011-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr SO-0151-60/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 28 października 2010r. w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczych informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2011 294 2011-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr RG 0151-1/2010 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie gminy Bogdaniec.
2011 295 2011-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubniewicach
2011 296 2011-02-04 uchwała Uchwała nr LXIX/503/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Dzikowice i Długie
2011 297 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/288/10 Rady Gminy Żary z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadłubia.
2011 298 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr I/06/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2011 299 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie:opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól - Miasto.
2011 300 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany treści uchwały nr XLII/293/06 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
2011 301 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz ich rodzajów i wysokości
2011 302 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława.
2011 303 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Radzyń.
2011 304 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011.
2011 305 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2010r. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
2011 306 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Babimoście oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 307 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 308 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Otyń z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/39/2008 Rady Gminy w Otyniu z dnia 01 grudnia 2008 r. dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 309 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli przy ul. Kasprowicza 8.
2011 310 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXIX/458/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 311 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011r.
2011 312 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej.
2011 313 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2011 314 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2011 315 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr 255/XXXIII/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2011 316 2011-02-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 16 listopada 2010r. Porozumienie w soprawie przejeci od Gminy Nowa Sól zadania zarządzania publiczna droga gminną.
2011 317 2011-02-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 16 listopada 2010r. Porzumienie w sprawie przejęcia od Gminy Otyn zadania zarządzania publiczną droga gminną.
2011 318 2011-02-04 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. do porozumienia nr 51/DG/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
2011 319 2011-02-04 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. do porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzina
2011 320 2011-02-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
2011 321 2011-02-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Gorzowskiego
2011 322 2011-02-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
2011 323 2011-02-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Sulęcińskiego
2011 324 2011-02-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 stycznia 2011r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Szprotawie
2011 325 2011-02-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2011 r.
2011 326 2011-02-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2011 r.
2011 327 2011-02-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 773/10 z dnia 2 grudnia 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 grudnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 773/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 328 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Buczyny.
2011 329 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chudzowice.
2011 330 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chwaliszowice.
2011 331 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Czaple.
2011 332 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dębinka.
2011 333 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jasionów.
2011 334 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXv/217/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jędrzychowice.
2011 335 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jędrzychowiczki.
2011 336 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kałki.
2011 337 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kamienica n/Nysą Łużycką.
2011 338 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Karsówka - Wierzbięcin - Siemiradz.
2011 339 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Królów.
2011 340 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Łuków.
2011 341 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Marcinów.
2011 342 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mieszków.
2011 343 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Niwica - Gniewoszyce.
2011 344 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Czaple - Bronowice - Pustków.
2011 345 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Olszyna.
2011 346 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Przewoźniki.
2011 347 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rytwiny.
2011 348 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Siedlec - Bukowina.
2011 349 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stare Czaple.
2011 350 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Strzeszowice.
2011 351 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Trzebiel.
2011 352 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Włostowice.
2011 353 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Żarki Małe.
2011 354 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania statutu sołectwu Żarki Wielkie.
2011 355 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbąszynek na 2011 rok.
2011 356 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie:uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2011 rok.
2011 357 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2011 ROK GMINY SZPROTAWY
2011 358 2011-02-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2011 rok
2011 359 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 360 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/ 8 /2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2011 361 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Wodno- Ściekowej przyjętego uchwałą Rady Gminy Słońsk nr V/35/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r.
2011 362 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Słońsk
2011 363 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie lokalizacji zbiornika retencyjnego rzeki Brzeźnica i terenów sąsiednich we wsi Brzeźnica.
2011 364 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/22/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
2011 365 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/24/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 366 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/25/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2011 367 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/26/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2011 368 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/29/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Gorzowie Wlkp.
2011 369 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/30/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2011 370 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/18/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2011 371 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miasta Słubice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słubice.
2011 372 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miasta Słubice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobko- przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słubice
2011 373 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miasta Słubice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 374 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Miasta Słubice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
2011 375 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 376 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 grudnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 377 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 378 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr 0007.29.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sulechowie oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania
2011 379 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2011 380 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 381 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Santok z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 382 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Santok z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Santok w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 383 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 384 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV.40.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2011 385 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr II/ 17 /10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2011 roku.
2011 386 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr 28/III/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w 2011 roku.
2011 387 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/26/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
2011 388 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2011r.
2011 389 2011-02-10 Uchwała Uchwała nr III/29/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2011r.
2011 390 2011-02-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 391 2011-02-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 669/10 z dnia 9 listopada 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 listopada 2010r., sygn. akt II SA/Go 669/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 392 2011-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 29 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jasieniu, Rady Miejskiej w Lubsku oraz Rady Gminy Trzebiel
2011 393 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Strefy Aktywności Gospodarczej w Zielonej Górze.
2011 394 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposóbu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 395 2011-02-11 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-2(6)/2011/14725/I/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
2011 396 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie
2011 397 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2011 .
2011 398 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr V/15/10 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kożuchów na 2011 rok
2011 399 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011
2011 400 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: budżetu Gminy Zwierzyn na 2011 rok
2011 401 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr III/74/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdnica na 2011 rok
2011 402 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr II/11/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 Powiatu Świebodzińskiego
2011 403 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla Dorosłych w Siedlisku
2011 404 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Trzebiechów.
2011 405 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr LII/65/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zbąszynek.
2011 406 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr LII/67/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 407 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011 roku
2011 408 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/185/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 409 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta Lubniewice z dnia 25 stycznia 2011r. W sprawie : uchwalenia programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2011 -2015 .
2011 410 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta Lubniewice z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubniewice.
2011 411 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
2011 412 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom
2011 413 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 414 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmaiany uchwały o utworzeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu
2011 415 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II /4/10 z 10 grudnia 2010r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011 roku
2011 416 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXI/215/09 z dnia 26 listopada 2009r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 6, poz. 67 z dnia 28.01.2010r.) w zakresie zmian charakteryzujących obszar użytków ekologicznych
2011 417 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 stycznia 2011r. zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2011 418 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie nadanie nazwy ulicy na terenie miejscowości Stary Żagań
2011 419 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie nadanie nazwy ulicy na terenie miejscowości Tomaszowo
2011 420 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na rok 2011.
2011 421 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/5/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie rocznego program współpracy Gminy Żary o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.
2011 422 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/38/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 423 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr II/9/10 RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
2011 424 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/31/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr XL/213/09 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie utworzenia przez powiat słubicki niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach
2011 425 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 lutego 2011r. o zmianie uchwały Nr XL/213/09 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie utworzenia przez powiat słubicki niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słubicach
2011 426 2011-02-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 lutego 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Żarskiego
2011 427 2011-02-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 lutego 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Krośnieńskiego
2011 428 2011-02-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne . z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Czerwieńsk
2011 429 2011-02-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne . z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Świdnica
2011 430 2011-02-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne . z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2011 431 2011-02-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne . z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra
2011 432 2011-02-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK-5120/1/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 27 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku
2011 433 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetwej Gminy Małomice na 2011 rok.
2011 434 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr II/14/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
2011 435 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY SZLICHTYNGOWA
2011 436 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2011 rok.
2011 437 2011-02-17 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2011.
2011 438 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok
2011 439 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2011 rok Gminy Łęknica.
2011 440 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Żagań z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok
2011 441 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przewóz na rok 2011.
2011 442 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2011 rok.
2011 443 2011-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Starosty Gorzowskiego z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego na 2011 r.
2011 444 2011-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 31 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lutego 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2011 445 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/277/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica.
2011 446 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/257/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bobrowice
2011 447 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/245/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.
2011 448 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIII/200/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 05.11.2010r.
2011 449 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kurowo
2011 450 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III /9/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg polegających na umarzaniu, odraczaniu spłat i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadajacych Gminie Zbąszynek lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których taka ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, oraz postanowienia o stosowaniu ulg z urzędu.
2011 451 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/62/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010 r.
2011 452 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 453 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Żagań z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2011 454 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 455 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały nr XLVIII/268/10 dotyczącej określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania.
2011 456 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian do Uchwały nr XLVIII/269/10 Rady Gminy Nowa Sól dotyczącej uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi.
2011 457 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie
2011 458 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 459 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 460 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 461 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Sulęcin przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2011 462 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2011 463 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/245/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.
2011 464 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/252/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebielu publicznego przedszkola samorządowego
2011 465 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Żary z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 466 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Żary z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
2011 467 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr II/18/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2011 roku
2011 468 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2011”.
2011 469 2011-02-21 Informacja Informacja Wójta Gminy Zabór z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Zabór
2011 470 2011-02-21 Informacja Informacja nr GG-I.6641.1.4.2011 Starosty Zielonogórskiego z dnia 9 lutego 2011r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2011 471 2011-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Dobiesław” w Dobiegniewie w 2011 r.
2011 472 2011-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bełczu i Trzebiechowie na rok 2011.
2011 473 2011-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu Dom Dziecka
2011 474 2011-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 475 2011-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Świebodzińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 r.
2011 476 2011-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 2 lutego 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku.
2011 477 2011-02-21 Wyrok Wyrok nr II OSK 1549/10 z dnia 20 października 2010r. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2010r., sygn. akt II OSK 1549/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 478 2011-02-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 871/10 z dnia 25 listopada 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 listopada 2010r., sygn. akt I SA/Go 871/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 479 2011-02-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 820/10 z dnia 9 grudnia 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 grudnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 820/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 480 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Bojadła z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 481 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IIII/21/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 482 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Statutu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy
2011 483 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
2011 484 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2011 485 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
2011 486 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Przylepie.
2011 487 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Zielonej Górze i nadania jej regulaminu
2011 488 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie
2011 489 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Kargowej oraz uchylenia uchwały
2011 490 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
2011 491 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
2011 492 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 493 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/332/10 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatków lokalnych.
2011 494 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie
2011 495 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/217/2010 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będących własnością Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal.
2011 496 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/ 8 /10 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/ 352 /10 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 czerwca 2010 r.
2011 497 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/ 9 /10 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/ 353 /10 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 czerwca 2010 r.
2011 498 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/ 11 /10 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i tryb finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
2011 499 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.
2011 500 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III / 7 / 10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Brody.
2011 501 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian do uchwały Nr XXXVI/256/02 Rady Gminy Brody w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 502 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) na 2011 rok”
2011 503 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/69/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świdnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 504 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/75/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2011-2021
2011 505 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
2011 506 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2011 rok.
2011 507 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 508 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013
2011 509 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Starosty Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wysokości opłaty za kartę wędkarską i kartę łowiectwa podwodnego
2011 510 2011-02-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.22.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 21 stycznia 2011r.
2011 511 2011-02-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.38.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lutego 2011r.
2011 512 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzebiechów na 2011 rok.
2011 513 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2011r.
2011 514 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2011
2011 515 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr V/14/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 516 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Żary z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok
2011 517 2011-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2011 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2011 roku.
2011 518 2011-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka we Wschowie w 2011 roku.
2011 519 2011-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2011 roku.
2011 520 2011-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2011 roku.
2011 521 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr LIX/329/10 Rady Gminy Santok z dnia 28 października 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w miejscowości WAWRÓW obejmującego obszar: zachodni fragment obrębu WAWRÓW
2011 522 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 523 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania zakładu budżetowego pod nazwą "Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z/s w Zawadzie"
2011 524 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności ożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 525 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
2011 526 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
2011 527 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/34/2003 Rady Gminy w Gubinie z dnia 27 sierpnia 2003 r w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Czarnowicach
2011 528 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 529 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/25/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2011.
2011 530 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2011 531 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/17/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Wschowa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 532 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
2011 533 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIV/479/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 534 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/362/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 9 grudnia 2005r.
2011 535 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2011 536 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/86/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu za lokale użytkowe
2011 537 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX /87/99 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
2011 538 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/2/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica.
2011 539 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2011r. zmiany uchwały Nr XXXVIII/275/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2011 540 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Łagów z dnia 18 stycznia 2011r. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2011 r.
2011 541 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 542 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Czerwieńsk.
2011 543 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 544 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko im. L. Kruczkowskiego
2011 545 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu finansowania zadań własnych w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
2011 546 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz nadawania wyróżnienia Honorowy Tytuł „Mecenasa Sportu” Strzelec Krajeńskich
2011 547 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 548 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.
2011 549 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca w obrębach Górzyca, Spudłów i Laski Lubuskie.
2011 550 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy w Santoku z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na rok 2011
2011 551 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Santok z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Santok w zakresie projektów nowych statutów sołectw
2011 552 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr Nr II/ 14/10 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia na rok 2011 r. „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie.
2011 553 2011-02-28 Informacja Informacja nr NU/0310-0010/11 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
2011 554 2011-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/11 Starosty Świebodzińskiego z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2011r.
2011 555 2011-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/11 Starosty Świebodzińskiego z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2011r.
2011 556 2011-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Żarskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Spolecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku.
2011 557 2011-02-28 Zestawienie Zestawienie nr 1/2011 Burmistrza Zbąszynka z dnia 7 lutego 2011r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Zbąszynek