Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Marzec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 558 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2011 rok.
2011 559 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2011 r.
2011 560 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. uchwała budżetowa na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2011 561 2011-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na 2011 rok
2011 562 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr III/39/10 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2011 rok
2011 563 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasień na rok 2011
2011 564 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011
2011 565 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/32/11 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok Powiatu Żarskiego
2011 566 2011-03-02 Uchwała Uchwała nr III/17/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2011 rok
2011 567 2011-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 12B/2011 Burmistrza Miasta Świebodzin z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki za najem lokali socjalnych na terenie Gminy Świebodzin.
2011 568 2011-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2011 roku
2011 569 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 570 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V.33.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2011 571 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V.34.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych.
2011 572 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/11/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 573 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/12/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu powołania i odwoływania członków Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 574 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Miejskiej Jasień z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.
2011 575 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XLIX/351/10 z dnia 28 października 2010 roku, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień.
2011 576 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Pszczew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2011 577 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2011 578 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2011 579 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
2011 580 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
2011 581 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic
2011 582 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 583 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/32/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2011 584 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej.
2011 585 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2011 586 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2011 587 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/05 w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 588 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad pobierania opłaty targowej
2011 589 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Szczaniec z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/268/10 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Szczaniec
2011 590 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2011 591 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Szprotawa w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2011 592 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania.
2011 593 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 594 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 595 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”.
2011 596 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr 9/97/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych w obwodzie rybackim
2011 597 2011-03-03 Informacja Informacja Burmistrza Cybinki z dnia 8 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Miasta Cybinka.
2011 598 2011-03-03 Informacja Informacja nr OSZ-4210-76, 76A(6)/2010/13859/I/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lutego 2011r.
2011 599 2011-03-03 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-77(13)/2011/324/IX/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lutego 2011r.
2011 600 2011-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 lutego 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Międzyrzeckiego
2011 601 2011-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 lutego 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Słubickiego
2011 602 2011-03-03 Porozumienie Porozumienie nr DT/2856/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu zadania, będącego zadaniem własnym Województwa Lubuskiego w zakresie realizacjiczęści zadania pn. "Organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskiech", oraz przekazania przez Wojewóztwo Lubuskie dotacji związanej z realizacją tego zadania
2011 603 2011-03-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 837/10 z dnia 16 grudnia 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp z dnia 16 grudnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 837/10.
2011 604 2011-03-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 796/10 z dnia 21 grudnia 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 grudnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 796/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 605 2011-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody o nazwie Gubińskie Mokradła
2011 606 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 607 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian do uchwały nr XXXVI/221/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2011 608 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/379/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2011 609 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.
2011 610 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad poboru podatku rolnego na 2011.
2011 611 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kłodawa .
2011 612 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa
2011 613 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia “Rocznego programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”
2011 614 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/15/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29.12.2010r. dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2011 615 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/384/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 października 2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok obowiązujących na terenie Gminy Kłodawa.
2011 616 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/379/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2011 617 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/380/2010 Rady Gminy Kłodawa z dnia 6 października 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2011 rok.
2011 618 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V / 15 /11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 619 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr VI.31.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 620 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
2011 621 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna
2011 622 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2011 623 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/43/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Skwierzynie
2011 624 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/41/11 Rady Miasta Słubice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym.
2011 625 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/7/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 626 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Żary z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 627 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 628 2011-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/3/2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/2/2009 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 629 2011-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2011 630 2011-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Kożuchowie
2011 631 2011-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 2011r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
2011 632 2011-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 28 lutego 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
2011 633 2011-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Krośnieńskim
2011 634 2011-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Powiatowym Domu Dziecka w Gubinie w 2011 roku
2011 635 2011-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w 2011 roku
2011 636 2011-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/11 Starosty Słubickiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2011 r.
2011 637 2011-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr III Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 4 marca 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2011 638 2011-03-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 818/10 z dnia 16 grudnia 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 grudnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 818/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 639 2011-03-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 840/10 z dnia 21 grudnia 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 grudnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 840/10 wraz z uzasadneiniem.
2011 640 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2011 r.
2011 641 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr VII/25/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 4 lutego 2011r. uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na rok 2011
2011 642 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Brody
2011 643 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr 0007.VI.26.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Pszczew na rok 2011
2011 644 2011-03-11 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miasta Słubice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2011.
2011 645 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr III/22/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2011-2026
2011 646 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2011
2011 647 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2011.
2011 648 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2011 rok
2011 649 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr III/23/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 650 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr V/7/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2011 r.
2011 651 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/1/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 652 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2011 rok.
2011 653 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2011 rok
2011 654 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 54 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Gubinie
2011 655 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim oraz do Rady Gminy w Przytocznej
2011 656 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie: podatku od środków transportowych
2011 657 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 658 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 659 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gozdnicy.
2011 660 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miasta Słubice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Słubice
2011 661 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miasta Słubice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Słubicach nr XLV/446/10 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2011 662 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Miasta Słubice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu powołania i odwoływania członków Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 663 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/3/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/2/11 Rady Gminy Świdnica w sprawie zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica
2011 664 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Kolsko
2011 665 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany do Statutu Gminy Nowa Sól
2011 666 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody
2011 667 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statutach Sołectw Gminy Brody
2011 668 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2011 669 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 670 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V.38.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2011 671 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Żagań z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr III/11/10 Rady Gminy Żagań z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Żagań
2011 672 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 31/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 673 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 32/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 674 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 33/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”
2011 675 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian do uchwały nr XIII/94/08 Rady Gminy Kolsko w sprawie regulaminu Straży Gminnej w Kolsku
2011 676 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian do uchwały nr XI/73/2003 Rady Gminy Kolsko w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 677 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
2011 678 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 679 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLV/366/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 680 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 681 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 682 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.
2011 683 2011-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 marca 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Krośnieńskiego
2011 684 2011-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rzepinie przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.
2011 685 2011-03-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór.
2011 686 2011-03-15 Aneks Aneks nr 1/2011 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra
2011 687 2011-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Mieście Zielona Góra za rok 2010
2011 688 2011-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gorzowskiego z dnia 24 stycznia 2011r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2010
2011 689 2011-03-16 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2 Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2011r. w sprawie odwołania zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych w dolinie Odry, Warty i Noteci w granicach administracyjnych województwa lubuskiego
2011 690 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050-1/2011 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Siedlisku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/69/99 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 czerwca 1999 r .
2011 691 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/iii/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp. w 2011 roku
2011 692 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok
2011 693 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2011 694 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/185/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 695 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 696 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 -2015
2011 697 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 698 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/382/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 699 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2011 700 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/381/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2011 701 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 702 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V.41.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 4 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania.
2011 703 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V.45.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 4 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi
2011 704 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V.52.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 4 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 705 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IX/30/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 9 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 706 2011-03-16 Informacja Informacja nr OSZ-4210-11(6)/2011/627/VI/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 marca 2011r.
2011 707 2011-03-16 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-53(13)/2011/620/IX/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 marca 2011r.
2011 708 2011-03-16 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Drezdenka z dnia 10 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok połozonych na obszarze Gminy Drezdenko
2011 709 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki.
2011 710 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr III/ 13 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wymiarki
2011 711 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzymały, ul. Wyzwolenia i ul. Okrężnej w miejscowości Strzelce Krajeńskie
2011 712 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ks. St. Wyszyńskiego, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. PCK w miejscowości Strzelce Krajeńskie
2011 713 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 9 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 714 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 715 2011-03-21 Informacja Informacja Wojewody Lubuskiego z dnia 8 marca 2011r. lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołanych przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze decyzją Prezesa Sądu
2011 716 2011-03-21 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-64(13)/2011/638/VIII/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 marca 2011r.
2011 717 2011-03-21 Wyrok Wyrok nr II SA/GO 816/10 z dnia 15 grudnia 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 816/10 wraz z uzasadneiniem.
2011 718 2011-03-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 857/10 z dnia 29 grudnia 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 grudnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 857/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 719 2011-03-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1097/10 z dnia 29 grudnia 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 grudnia 2010r., sygn. akt II SA/Go 1097/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 720 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-25/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2010r.
2011 721 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.DKON.0911-3-15/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 września 2010r.
2011 722 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.DKON.0911-3-16/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 września 2010r.
2011 723 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.TDOM.0911-17/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 października 2010r.
2011 724 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.TDOM.0911-16/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 października 2010r.
2011 725 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-41/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 października 2010r.
2011 726 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AKOP.0911-5-17/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 października 2010r.
2011 727 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.DKON.0911-3-25/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2010r.
2011 728 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWIT.0911-1-54/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2010r.
2011 729 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.DKON.0911-3-29/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2010r.
2011 730 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGRZ.0911-4-33/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2010r.
2011 731 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.DKON.0911-3-39/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2010r.
2011 732 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.DKON.0911-3-40/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2010r.
2011 733 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.34.2011.MGRZ Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lutego 2011r.
2011 734 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.47.2011.IWIT Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lutego 2011r.
2011 735 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.57.2011.SDUD Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lutego 2011r.
2011 736 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.60.2011.AKOP Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lutego 2011r.
2011 737 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.68.2011.IWIT Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lutego 2011r.
2011 738 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.90.2011.IWIT Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 739 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.88.2011.MGRZ Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 740 2011-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.89.2011.IWIT Wojewody Lubuskiego z dnia 3 marca 2011r.
2011 741 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/28/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011
2011 742 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 743 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 744 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2011 rok
2011 745 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/2/2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu żagańskiego na rok 2011
2011 746 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2011.
2011 747 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr III/10/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 748 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/7/10 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2011 rok
2011 749 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2011 rok
2011 750 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Wójta Gminy Tuplice z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2011 751 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól - Miasto na rok 2011.
2011 752 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabór na rok 2011
2011 753 2011-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2011 Starosty Żagańskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2011 roku
2011 754 2011-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 227.2011 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 marca 2011r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2011.
2011 755 2011-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 228.2011 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 marca 2011r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Zielonej Górze w roku 2011.
2011 756 2011-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 229.2011 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 marca 2011r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2011.
2011 757 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 758 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany nazwy zakładu budżetowego „EKO-FORT” oraz nadania nowego statutu
2011 759 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr III/21/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 2011 r.
2011 760 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury
2011 761 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia programu szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zwierzyn.
2011 762 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 763 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 764 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2011 765 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu ul. Świebodzińska 12
2011 766 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany granic sołectw Mierzęcin i Słonów oraz w sprawie zmiany statutu Sołectw Gminy Dobiegniew.
2011 767 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Otyń przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2011 768 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia o charakterze odpłatnym udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małomice
2011 769 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 1 lutego 2011r. zmieniające uchwałę w sprawie zasad obrotu nieruchmościami stanowiącymi mienie komualne Gminy Małomice
2011 770 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Witnica przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
2011 771 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sława.
2011 772 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/14/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2011 773 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
2011 774 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/15/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.
2011 775 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr V/26/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2011 776 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2011 777 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI-111/96 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie
2011 778 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV.21.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2007-2012.
2011 779 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr 0007.39.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2011 780 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunkach częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 781 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania.
2011 782 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania dotowanego zadania.
2011 783 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów uprawnionych.
2011 784 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2011 785 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo.
2011 786 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2011 787 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 10 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 788 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVII/256/10 dotyczącej określenia wysokości opłaty stawki targowej.
2011 789 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLVII/258/10 dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 790 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2011 791 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/43/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony przed hałasem dla dwóch odcinków dróg województwa lubuskiego (droga nr 2, odcinek 2_62_3 – powiat świebodziński oraz nr 3, odcinek 3_305_0 – powiat nowosolski)”
2011 792 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, polegającego na rozszerzeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń.
2011 793 2011-03-31 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 1 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego 2010 rok połozonych na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto.
2011 794 2011-03-31 Informacja Informacja nr GM.7113.1.2011 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 16 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica.
2011 795 2011-03-31 Informacja Informacja Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 23 marca 2011r.
2011 796 2011-03-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 61/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2011 797 2011-03-31 Aneks Aneks Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 798 2011-03-31 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 793/10 z dnia 12 stycznia 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 stycznia 2011r., sygn. akt II SA/Go 793/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 799 2011-03-31 Zestawienie Zestawienie Wójta Gminy Pszczew Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok