Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Kwiecień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 800 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 801 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 802 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 803 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 804 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 1 marca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 805 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
2011 806 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.
2011 807 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru załączników do deklaracji i informacji.
2011 808 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.
2011 809 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Cybinka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Cybinka.
2011 810 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 18 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 811 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/2008 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na obszarze gminny
2011 812 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
2011 813 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomość oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 814 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 815 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 816 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.8.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2011.
2011 817 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr V.11.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.
2011 818 2011-04-01 Uchwała Uchwała nr 145/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 marca 2011r. uchwała Kolegium
2011 819 2011-04-01 Informacja Informacja nr RZPIIBiGK.066.1.2011 Wójta Gminy Otyń z dnia 15 marca 2011r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Otyń
2011 820 2011-04-01 Informacja Informacja nr GM.7113.3.2011.UW Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Kostrzyn nad Odrą
2011 821 2011-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2011 roku i III kwartale 2011 roku na terenie Województwa Lubuskiego
2011 822 2011-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkaniowych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Witnica.
2011 823 2011-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 365/10 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2009 r.
2011 824 2011-04-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 10 grudnia 2009r. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2010
2011 825 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr 13/II/2010 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2011 rok.
2011 826 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 827 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2011.
2011 828 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr 23/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY IŁOWA
2011 829 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę nr XL/231/06 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 09 marca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 830 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 831 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Adama Asnyka i ul. Zbigniewa Herberta w miejscowości Strzelce Krajeńskie
2011 832 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/12/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krzeszyce i jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów do tego uprawnionych.
2011 833 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie lokalizacji targowiska w Krzeszycach i ustalenia Regulaminu targowiska
2011 834 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutów sołectw
2011 835 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/16/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy, sposobu ustalenia opłat za jej korzystanie oraz upoważnienia Wójta Gminy do stanowienia o ich wysokości
2011 836 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Witnica.
2011 837 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastycznej oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie przez mieszkańców gminy.
2011 838 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Witnica
2011 839 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 840 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Sól - Miasto.
2011 841 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.45.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Zielonej Górze, dla rejonu ul. Granicznej.
2011 842 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.47.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chynów, osiedla Kolorowego oraz polany położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 w Zielonej Górze.
2011 843 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.51.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
2011 844 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.54.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze
2011 845 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.55.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2011 846 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI.56.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zielonej Górze.
2011 847 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/26/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 848 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/28/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2011 849 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VIII/29/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów
2011 850 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostek pomocniczych
2011 851 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/41/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skwierzyna
2011 852 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przytoczna i jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2011 853 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 3 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przytoczna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 854 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 0007.50.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu
2011 855 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 856 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbie z dnia 12 czerwca 2003r.
2011 857 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 858 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".
2011 859 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/234/2010 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
2011 860 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2011 861 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011.
2011 862 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 11/2011 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2011
2011 863 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/58/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności.
2011 864 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/64/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych
2011 865 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/68/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 roku
2011 866 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/69/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 14 marca 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól
2011 867 2011-04-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim przeprowadzonych w dniu 27 marca 2011 r.
2011 868 2011-04-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Szprotawy z dnia 14 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Szprotawa
2011 869 2011-04-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 585/10 z dnia 22 września 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 września 2010r., sygn. akt II SA/Go 585/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 870 2011-04-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 867/10 z dnia 26 stycznia 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 stycznia 2011r., sygn. akt II SA/Go 867/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 871 2011-04-11 Uchwała Uchwała Zgromadzenia Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetwoej Celowego Związku gmin CZG-12 na rok 2011
2011 872 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2011
2011 873 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY OTYŃ
2011 874 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2011 rok
2011 875 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011r. uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok
2011 876 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Santok z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2011
2011 877 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V.42.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 lutego 2011r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2011.
2011 878 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V / 20 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Nowe Miasteczko
2011 879 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/10/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: uchwała budżetowa na 2011 rok
2011 880 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wymiarki.
2011 881 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/17/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały NrXXII/168/2001 Rady Gminy w Wymiarkach z dnia 28 grudnia 2001r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 882 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III /26/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wymiarki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 883 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 884 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 885 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/71/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 24 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żarach działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2011 886 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Łagów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/100/04 z dnia 30 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 887 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rzepin
2011 888 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 889 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 890 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w gminie Rzepin
2011 891 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy Ronda Papieża Jana Pawła II
2011 892 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI / 27 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 893 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI / 28 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 894 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.
2011 895 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2011 r.
2011 896 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących na terenie Gminy Słońsk dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
2011 897 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2011 898 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr 34/V/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
2011 899 2011-04-15 Informacja Informacja nr 1/ŚR/2011 Burmistrza Miasta Żary z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Żary o statusie miejskim
2011 900 2011-04-15 Informacja Informacja nr I Wójta Gminy Bojadła z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sporządzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze Gminy Bojadła
2011 901 2011-04-15 Informacja Informacja nr 1/2011 Wójta Gminy Kolsko z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Kolsko
2011 902 2011-04-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2011 903 2011-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/11 Wójta Gminy Żary z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
2011 904 2011-04-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 5 kwietnia 2011r. z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2010.
2011 905 2011-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Czarna Droga”.
2011 906 2011-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Radowice”.
2011 907 2011-04-21 uchwała Uchwała nr XLV/358/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 października 2010r. w sprawie przystąpienia Miasta Kostrzyn nad Odrą do współpracy z GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w zakresie dostosowania dwóch drogowych sygnalizacji świetlnych w Kostrzynie nad Odrą do obowiązujących przepisów
2011 908 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2011-2015
2011 909 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
2011 910 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2011 911 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice oraz kompleksu nr 2 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą
2011 912 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/9/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2011 913 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/10/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej tygodniowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze.
2011 914 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych gminy – sołectw.
2011 915 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 1 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gozdnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
2011 916 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2011 917 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały nr IV/16/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
2011 918 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/26/2011 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały nr III/13/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2011-2015
2011 919 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Torzym na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania
2011 920 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 921 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007.VII.32.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pszczew
2011 922 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007.VII.33.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania
2011 923 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007.VII.34.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 924 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 0007.VII.35.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 marca 2011r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie
2011 925 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian do Uchwały nr XXXII/166/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sól.
2011 926 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 10 marca 2011r. w sprawie Regulaminu dotyczącego udzielenia dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól osoba fizycznym niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2011 927 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/ 29 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 16 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Wymiarki
2011 928 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Wymiarki.
2011 929 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych
2011 930 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu regulowanego od lokali mieszkalnych na terenie Gminy Siedlisko
2011 931 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010 r., w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla Dorosłych w Siedlisku.
2011 932 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Siedlisko
2011 933 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będącymi własnością Gminy Siedlisko.
2011 934 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 21 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Siedlisko.
2011 935 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Otyń z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr LI/84/10 Rady Gminy Otyń z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: programu współpracy na rok 2011 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2011 936 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/44/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Słubickiego realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2011 937 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie Stypendium i Nagrody Starosty Słubickiego w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół oraz placówek Powiatu Słubickiego
2011 938 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
2011 939 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/32/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
2011 940 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/39/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działajacych na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 941 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.
2011 942 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2011.
2011 943 2011-04-21 Informacja Informacja Wójta Gminy Żary z dnia 31 marca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Żary
2011 944 2011-04-21 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 265/09 z dnia 18 czerwca 2009r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2009r., sygn. akt I SA/Go 265/09 wraz z uzasadnieniem.
2011 945 2011-04-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 848/10 z dnia 19 stycznia 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r., sygn. akt II SA/Go 848/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 946 2011-04-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 875/10 z dnia 27 stycznia 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2011r., sygn. akt II SA/Go 875/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 947 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ograniczonych ulicami Orła Białego, Jagiellońską i Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą
2011 948 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI.50.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze.
2011 949 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Słoneczne II” w Sulęcinie
2011 950 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VIII.84.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zdrojowego i osiedla Zastalowskiego, dla terenu przy ul. Franciszka Rzeźniczaka w Zielonej Górze.
2011 951 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
2011 952 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 grudnia 2010r.
2011 953 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 954 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011