Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Czerwiec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1184 2011-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 maja 2011r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
2011 1185 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2010 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie : zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siedlisko
2011 1186 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII.69.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1187 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 10.
2011 1188 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 1189 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2011 1190 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1191 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Bożnowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bożnowie
2011 1192 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 kwietnia 2011r. przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowicach w Szkołę Filialną w Dzietrzychowicach
2011 1193 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeleninie w Szkołę Filialną w Jeleninie
2011 1194 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzebowie w Szkołę Filialną w Trzebowie
2011 1195 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 kwietnia 2011r. poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa ,opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2011 1196 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/89/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot . ustalenia zasad, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Żary oraz wyznaczenia inkasentów.
2011 1197 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/91/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1198 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych.
2011 1199 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr X.91.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1200 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2011 1201 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr XI/43/11 Rada Miejska w Kożuchowie z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1202 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VIII.41.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/233/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 marca 2010 r w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 1203 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie : w sprawie: poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2011 1204 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2011 1205 2011-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania nazw rondom w Kostrzynie nad Odrą
2011 1206 2011-06-01 Informacja Informacja nr NU/0310-0027/11 Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 5 maja 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2011r. do 31.03.2011r.
2011 1207 2011-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.
2011 1208 2011-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przytoczna przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.
2011 1209 2011-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gubinie przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.
2011 1210 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzcielu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1211 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polkowice-Żary w granicach administracyjnych gminy Niegosławice.
2011 1212 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w mieście Szlichtyngowa.
2011 1213 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1214 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwieńsk.
2011 1215 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk osobom fizycznym, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2011 1216 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Czerwieńsk.
2011 1217 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Czerwieńsk.
2011 1218 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr V/40/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
2011 1219 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 18 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla miasta Nowa Sól na lata 2011 – 2015”
2011 1220 2011-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.28.2011 Burmistrza Sławy z dnia 10 marca 2011r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława za rok 2010.
2011 1221 2011-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 21.2011 Burmistrza Łęknicy z dnia 23 marca 2011r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łęknica za 2010 rok
2011 1222 2011-06-10 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 18 maja 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia stref ochronnych ujęcia wody powierzchniowej „SADOWA” z rzeki Obrzycy w km 2+880 w miejscowości Głuchów, gmina Trzebiechów, powiat Zielona Góra, województwo lubuskie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze
2011 1223 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy nieruchomości.
2011 1224 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/42/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Bledzew
2011 1225 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2011 1226 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól.
2011 1227 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1228 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1229 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 1230 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 kwietnia 2011r. zmienajaca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.
2011 1231 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2011 1232 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 1233 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011r. ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie
2011 1234 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/67/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwał: uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód oraz uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu, transporcie i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków budżetu gminy
2011 1235 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu
2011 1236 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłonowie
2011 1237 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Małomice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
2011 1238 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 4 maja 2011r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
2011 1239 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2011 1240 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej na terenie Gminy Żary.
2011 1241 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2011 1242 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/40/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie :określenia zasad udzielenia dotacji z budzetu gminy Żary na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , zbiorników na gnojówkę i płyt gnojowych
2011 1243 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Bieniów
2011 1244 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Biedrzychowice
2011 1245 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Bogumiłów-Janików
2011 1246 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Drozdów-Rusocice
2011 1247 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Grabik
2011 1248 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Stare Kurowo oraz jej jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny.
2011 1249 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Rzepin.
2011 1250 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX.47.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gmine Gubin o statusie miejskim
2011 1251 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX.48.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/216/2004 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2011 1252 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr IX.49.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/433/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia -Domu Dziennego Pobytu
2011 1253 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 16 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1254 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 16 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Bojadła
2011 1255 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
2011 1256 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku
2011 1257 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr VI.11.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/2/2008 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 1258 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 38/VII/2011 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą.
2011 1259 2011-06-10 Wykaz Wykaz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 2 czerwca 2011r.
2011 1260 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr IX/34/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
2011 1261 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z hali sportowej w Bledzewie
2011 1262 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu
2011 1263 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2007 - 2011
2011 1264 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cybinka na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza.
2011 1265 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 6 maja 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2011-2015.
2011 1266 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem
2011 1267 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym
2011 1268 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach
2011 1269 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz ustalenia granic ich obwodów
2011 1270 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/37/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Babimoście.
2011 1271 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/38/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 1272 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/40/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 maja 2011r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa.
2011 1273 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.34.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 1274 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.36.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2011 1275 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.37.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kargowa
2011 1276 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.42.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
2011 1277 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r., z późń. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2011 1278 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
2011 1279 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania imienia rondu u zbiegu ulic 11 Listopada i Bolesława Chrobrego
2011 1280 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.74.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2011 1281 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.82.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu
2011 1282 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.84.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2011 1283 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.85.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie
2011 1284 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr 0007.86.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Sulechów
2011 1285 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.
2011 1286 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 maja 2011r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Krzeszycach
2011 1287 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych.
2011 1288 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX.44.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 maja 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2011 1289 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX.45.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1290 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 maja 2011r. w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Mierkowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubsku
2011 1291 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkola samorządowego w Gminie Dąbie
2011 1292 2011-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczawno Gmina Dąbie
2011 1293 2011-06-16 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta Słubice z dnia 22 marca 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego w Gminie Słubice za 2010 rok
2011 1294 2011-06-16 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-20(13)/2011/1286/XIII/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2011r.
2011 1295 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 stycznia 2011r.
2011 1296 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 1297 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 1298 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 1299 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 1300 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 1301 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 1302 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 1303 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 1304 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 1305 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2011r.
2011 1306 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2011r.
2011 1307 2011-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2011r.
2011 1308 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr IV/4/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów nowego cmentarza komunalnego oraz terenów inwestycyjnych usługowo – przemysłowo – składowych przy ulicy Kożuchowskiej
2011 1309 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice
2011 1310 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel.
2011 1311 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Żary z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Miłowice.
2011 1312 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baranowice
2011 1313 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
2011 1314 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janczewo
2011 1315 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gralewo
2011 1316 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czechów
2011 1317 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jastrzębnik
2011 1318 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Wielkie
2011 1319 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipki Małe
2011 1320 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludzisławice
2011 1321 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkoszyce
2011 1322 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płomykowo
2011 1323 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Santok
2011 1324 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polichno
2011 1325 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polichno
2011 1326 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrów
2011 1327 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy w Santoku z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2011 1328 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2011 1329 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody Bażantarnia.
2011 1330 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody Mesze
2011 1331 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2011r. o zmianie Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
2011 1332 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowa Góra”.
2011 1333 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011r. w sprawie nadania imienia Józefa Chłopeckiego dla mostu łączącego ulice Kolejową i Parkową w Jasieniu.
2011 1334 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
2011 1335 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jasień.
2011 1336 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/48/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie nadania imienia Józefa Chłopeckiego dla mostu łączącego ulice Kolejową i Parkową w Jasieniu.
2011 1337 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2011 1338 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2011 1339 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 maja 2011r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2011 1340 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych.
2011 1341 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1342 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/03 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
2011 1343 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego- zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1344 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1345 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach
2011 1346 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie
2011 1347 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2011 1348 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
2011 1349 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2011 1350 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wzniesienia pomnika Wincentego Witosa w Gorzowie Wlkp.
2011 1351 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1352 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 maja 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
2011 1353 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 278/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 czerwca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1354 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 280/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 czerwca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1355 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 283/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 czerwca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1356 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 284/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 czerwca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1357 2011-06-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Zielonogórskiego z dnia 9 czerwca 2011r.
2011 1358 2011-06-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2011r.
2011 1359 2011-06-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 POMIĘDZY GMINĄ MIĘDZYRZECZ I POWIATEM MIĘDZYRZECKIM z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową przez Gminę Międzyrzecz
2011 1360 2011-06-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 98/11 z dnia 24 marca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 marca 2011r., sygn. akt II SA/Go 98/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1361 2011-06-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 113/11 z dnia 30 marca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 marca 2011r., sygn. akt II SA/Go 113/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1362 2011-06-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 142/11 z dnia 13 kwietnia 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 kwietnia 2011r., sygn. akt II SA/Go 142/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1363 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Długiej w miejscowości Drezdenko
2011 1364 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drawiny
2011 1365 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2011 1366 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2011 1367 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niegosław
2011 1368 2011-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.
2011 1369 2011-06-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich
2011 1370 2011-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 133 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 maja 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2011 1371 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 18 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/198/2010 Rady Gminy Tuplice z dnia 22 września 2010 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych dla najemców.
2011 1372 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuplicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1373 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI.44.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 20 maja 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”
2011 1374 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1375 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2011 1376 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słubice
2011 1377 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach.
2011 1378 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia statutu żłobka Gminy Żary o statusie miejskim
2011 1379 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/97/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2011 1380 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VIII/123/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Żary.
2011 1381 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto oraz określenia granic ich obwodów.
2011 1382 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto oraz określenia granic ich obwodów.
2011 1383 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Nowa Sól - Miasto.
2011 1384 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1385 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr XII.102.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze.
2011 1386 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr XII.103.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu korzystania z urządzeń użyteczności publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze służących realizacji usług publicznych w zakresie zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów.
2011 1387 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr XII.104.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sprzyjania rozwojowi sportu w Zielonej Górze.
2011 1388 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr X/104/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek”, polegającego na rozszerzeniu jego działalności w zakresie udzielanych świadczeń.
2011 1389 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr 305/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 czerwca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1390 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr 306/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 czerwca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1391 2011-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 120/2011 Starosty Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
2011 1392 2011-06-30 Aneks Aneks nr 2 DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 19 maja 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów
2011 1393 2011-06-30 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 14 czerwca 2011r.
2011 1394 2011-06-30 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 24 czerwca 2011r.
2011 1395 2011-06-30 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2011r.
2011 1396 2011-06-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 126/11 z dnia 30 marca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 marca 2011r., sygn. akt II SA/Go 126/11 wraz z uzasadnieniem.