Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Lipiec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1397 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 0007.23.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2011
2011 1398 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowj Gminy Krosno Odrzańskie na 2011 rok.
2011 1399 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 1400 2011-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 213 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła
2011 1401 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 81, 82, 83, 84, 86, 87 w obrębie Mierzęcin.
2011 1402 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Torzym
2011 1403 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 maja 2011r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w Uchwale Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXVII/265/01 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta Słubice.
2011 1404 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX.75.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 6 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielona Góra dla terenu położonego w obrębie Ochla.
2011 1405 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Słubickiej w Rzepinie
2011 1406 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.
2011 1407 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.
2011 1408 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr XI/102/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1409 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Trzciel (1).
2011 1410 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/208/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna
2011 1411 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna
2011 1412 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania tytułu „Społecznika Roku Gminy Przytoczna”
2011 1413 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2011
2011 1414 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2011.
2011 1415 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2011 z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym
2011 1416 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/28/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment działki nr 472/3 we wsi Słone, gmina Świdnica.
2011 1417 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 31 maja 2011r. w sprawie:określenia szczegółowych warunków, formy i zakresu oraz trybu postępowania w sprawie udzielania pomocy uzdolnionym uczniom Gminy Nowa Sól.
2011 1418 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudno.
2011 1419 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Lubieszów.
2011 1420 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól.
2011 1421 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1422 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Świebodzin.
2011 1423 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.45.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łęknica
2011 1424 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 1425 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr 0007.X.53.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwalę nr XVII/124/04 Rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miejscowości Pszczew
2011 1426 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.43.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej.
2011 1427 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.44.2011 Rady Gminy Łagów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2011 1428 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/59/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie
2011 1429 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/60/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie likwidacji szkół wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie
2011 1430 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 1431 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr 315/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 czerwca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1432 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr Nr 316/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 czerwca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1433 2011-07-08 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-17(17)/2011/14725/II/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2011r.
2011 1434 2011-07-08 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-24(7)/2011/585/VIII/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2011r.
2011 1435 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.TDom.0911-3/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2010r.
2011 1436 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AFit.0911-7-6/10-2 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lipca 2010r.
2011 1437 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AZie.0911-2-11(2)/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2010r.
2011 1438 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGrz.0911-4-14/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 października 2010r.
2011 1439 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWit.0911-1-40/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 października 2010r.
2011 1440 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGrz.0911-4-16/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 października 2010r.
2011 1441 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGrz.0911-4-15/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 października 2010r.
2011 1442 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.TDom.0911-18/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 listopada 2010r.
2011 1443 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGrz.0911-4-22/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 listopada 2010r.
2011 1444 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGrz.0911-4-25/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 listopada 2010r.
2011 1445 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.MGrz.0911-4-26/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2010r.
2011 1446 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.TDom.0911-20/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2010r.
2011 1447 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.TDom.0911-22/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 grudnia 2010r.
2011 1448 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWit.0911-1-61/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 grudnia 2010r.
2011 1449 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.DKon.0911-45/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2010r.
2011 1450 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.26.2011.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 21 stycznia 2011r.
2011 1451 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.4131.50.2011.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2011r.
2011 1452 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.70.2011.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lutego 2011r.
2011 1453 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.112.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 18 marca 2011r.
2011 1454 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.114.2011.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 18 marca 2011r.
2011 1455 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.136.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2011r.
2011 1456 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.149.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2011r.
2011 1457 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.154.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2011r.
2011 1458 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.153.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 5 maja 2011r.
2011 1459 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.160.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 5 maja 2011r.
2011 1460 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.174.2011TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2011r.
2011 1461 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.175.2011TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2011r.
2011 1462 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.181.2011.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2011r.
2011 1463 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.178.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 16 maja 2011r.
2011 1464 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.169.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 18 maja 2011r.
2011 1465 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.171.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 18 maja 2011r.
2011 1466 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.192.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 maja 2011r.
2011 1467 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.193.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 maja 2011r.
2011 1468 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.198.2011TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 27 maja 2011r.
2011 1469 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.200.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 30 maja 2011r.
2011 1470 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.206.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 30 maja 2011r.
2011 1471 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.195.2011.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 31 maja 2011r.
2011 1472 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.209.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2011r.
2011 1473 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.211.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2011r.
2011 1474 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.233.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 15 czerwca 2011r.
2011 1475 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.210.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2011r.
2011 1476 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.218.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2011r.
2011 1477 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.225.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2011r.
2011 1478 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.217.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 21 czerwca 2011r.
2011 1479 2011-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.224.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 21 czerwca 2011r.
2011 1480 2011-07-12 Postanowienie Postanowienie Wojewody Lubuskiego z dnia 7 lipca 2011r.
2011 1481 2011-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/11 Wójta Gminy Żary z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie sprostowania zarządzenia nr 17/11 Wójta Gminy Żary z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
2011 1482 2011-07-13 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2010 rok
2011 1483 2011-07-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin sprawozdanie z wykonania budżetu Łużyckiego Związku Gmin za 2010r.
2011 1484 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2011
2011 1485 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr V.32.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknica
2011 1486 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
2011 1487 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łęknica.
2011 1488 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza
2011 1489 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zmiany Statutów Sołectw Gminy Lubrza.
2011 1490 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Żagań z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żagań
2011 1491 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Santok z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Santok.
2011 1492 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 maja 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżaw na czas dłuższy niż 3 lata
2011 1493 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1494 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych w przedszkolach prowadzonych przez gminę Torzym
2011 1495 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi w 2011 r
2011 1496 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Bytomiu Odrzańskim
2011 1497 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bytom Odrzański.
2011 1498 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Bytom Odrzański.
2011 1499 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych w gminie Bytom Odrzański
2011 1500 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Bytom Odrzański"
2011 1501 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom Odrzański.
2011 1502 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2011 1503 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.
2011 1504 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.
2011 1505 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego
2011 1506 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 3 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2011 1507 2011-07-14 Informacja Informacja nr 1/2011 Starosty Żarskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali
2011 1508 2011-07-14 Informacja Informacja nr 2/2011 Starosty Żarskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali
2011 1509 2011-07-14 Informacja Informacja nr OSZ-4110-7(8)/2011/334/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2011r. o decyzji Nr WCC/145-ZTO-C/334/W/OSZ/2011/BK
2011 1510 2011-07-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lipca 2011r.
2011 1511 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogdaniec na 2011 rok.
2011 1512 2011-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Trzebiel za 2010 rok
2011 1513 2011-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Strzelcec Krajeńskich z dnia 31 marca 2011r.
2011 1514 2011-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2011 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie wsi Dychów, gmina Bobrowice
2011 1515 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr IX.73.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 6 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmującego tereny położone w obrębie Nowy Kisielin.
2011 1516 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr 0007.38.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 1517 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 maja 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwa Barłogi
2011 1518 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 maja 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwa Bobrowice
2011 1519 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
2011 1520 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie SPRAWIE NADANIA STATUTU DLA ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W TRZCIELU.
2011 1521 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłat lokalnych.
2011 1522 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
2011 1523 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
2011 1524 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu a także stawki procentowej od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
2011 1525 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole
2011 1526 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy.
2011 1527 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Otyń.
2011 1528 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2011 1529 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Kiełpin.
2011 1530 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Bolemin.
2011 1531 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/347/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego kąpieliska w Karninie
2011 1532 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie statutu Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy.
2011 1533 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/35/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2011 1534 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr Nr X.85.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Zielona Góra
2011 1535 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X.86.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 1536 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr Nr X.87.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 maja 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielona Góra
2011 1537 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X.88.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 1538 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr X/46/11 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Bledzew
2011 1539 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Trzebiel (Rondo Jana Pawła II).
2011 1540 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Trzebiel.
2011 1541 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mające charakter cywilnoprawny przypadające gminie i podległym jej jednostkom organizacyjnym.
2011 1542 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubiszyn.
2011 1543 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiszyn.
2011 1544 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubiszyn.
2011 1545 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
2011 1546 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie
2011 1547 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr 51/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2011 1548 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr 52/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1549 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr 53/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1550 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoly Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Świebodzinie
2011 1551 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Świebodzinie
2011 1552 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych przy Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym im. dr L. Wierusza w Świebodzinie
2011 1553 2011-07-20 Informacja Informacja nr OWA-4110-20(5)/2011/13859/ML NR OWA-4110-21(5)/2011/13859/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 lipca 2011r. o decyzjach Nr WCC/1163H/13859/W/OWA/2011/ML oraz Nr PCC/1139H/13859/W/OWA/2011/ML
2011 1554 2011-07-20 Informacja Informacja nr OSZ-4110-9(5)/2011/627/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lipca 2011r.
2011 1555 2011-07-20 Informacja Informacja nr OSZ-4110-10(5)/2011/627/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lipca 2011r.
2011 1556 2011-07-20 Ogłoszenie Ogłoszenie PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 1557 2011-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWit0911-1-23/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lipca 2010r.
2011 1558 2011-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.IWit.0911-1-32/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 września 2010r.
2011 1559 2011-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.117.2011.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 30 marca 2011r.
2011 1560 2011-07-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.253.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lipca 2011r.
2011 1561 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Zimna Woda".
2011 1562 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bukowa Góra".
2011 1563 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Żurawie Bagno"
2011 1564 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wilanów"
2011 1565 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Uroczysko Grodziszcze"
2011 1566 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nad Młyńską Strugą"
2011 1567 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nad Jeziorem Trześniowskim"
2011 1568 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jeziora Gołyńskie"
2011 1569 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dębowy Ostrów"
2011 1570 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody Dąbrowa Brzeźnicka
2011 1571 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bogdanieckie Grądy"
2011 1572 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Buki Zdroiskie"
2011 1573 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Wielkie"
2011 1574 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nietoperek"
2011 1575 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Laski"
2011 1576 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Pamięcin"
2011 1577 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Lemierzyce"
2011 1578 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czaplisko"
2011 1579 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łabędzniec"
2011 1580 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czaplenice"
2011 1581 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Morenowy Las"
2011 1582 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody "Buczyna Łagowska"
2011 1583 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół i absolwentom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim
2011 1584 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Żagań o statusie miejskim
2011 1585 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Żagań NR VI/32/2011 z dnia 31.03.2011 dotyczącej określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 1586 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzozie
2011 1587 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/03 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 1588 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/279/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko.
2011 1589 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/57/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.
2011 1590 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1591 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Grabiku
2011 1592 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 1593 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i logopedy.
2011 1594 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1595 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim
2011 1596 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim
2011 1597 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim
2011 1598 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
2011 1599 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/46/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.
2011 1600 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/03 Rady Gminy Zabór z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów za wyniki w nauce uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zaborze
2011 1601 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
2011 1602 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
2011 1603 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1604 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Gminy Żagań z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żagań
2011 1605 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.
2011 1606 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
2011 1607 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.
2011 1608 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 21 czerwca 2011r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie
2011 1609 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/85/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 21 czerwca 2011r. zmiany uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich
2011 1610 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy w Przewozie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy w Przewozie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Przewóz.
2011 1611 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/65/20011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego.
2011 1612 2011-07-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 lipca 2011r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej we Wschowie
2011 1613 2011-07-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 10 czerwca 2011r. pomiędzy Powiatem Strzelecko – Drezdeneckim reprezentowanym przez:Andrzeja Bajko - StarostęAndrzeja Liberę - Wicestarostęprzy kontrasygnacie Skarbnika - Wandy PodhajnejaGminą Drezdenko reprezentowaną przez:Burmistrza Gminy Drezdenko - Macieja Pietruszakaprzy kontrasygnacie Skarbnika - Aleksandry Lachowicz
2011 1614 2011-07-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 czerwca 2011r. zawarte w dniu 28.06.2011 roku w Strzelcach Krajeńskich pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, reprezentowanym przez:1. Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego Andrzeja Bajko,2. Wicestarostę Strzelecko-Drezdeneckiego Andrzeja Liberę,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Wandy Podhajnej,zwanymi dalej „Powiatem”,aGminą Dobiegniew reprezentowaną przez:Burmistrza Gminy Dobiegniew – Leszka Walocha,przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobiegniew – Jacka Antropikazwanymi dalej „Gminą”