Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Sierpień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1657 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2011 rok
2011 1658 2011-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Bobrowice z dnia 31 marca 2011r. z wykonania budzetu gminy Bobrowice za 2010 rok
2011 1659 2011-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Lubska z dnia 31 marca 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBSKO ZA 2010 ROK
2011 1660 2011-08-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2010 r.
2011 1615 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1616 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
2011 1617 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2011 1618 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu Odrzańskim oraz szczegółowych warunków funkcjonowania.
2011 1619 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/28/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 5 maja 2011r. w spawie warunków udzielenia bonifikaty i wysokość stawek procentowych przy sprzedazy lokali i budynków mieszkalnych dla najemców
2011 1620 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część Krzeszyc – działka nr 611/3
2011 1621 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Szprotawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 1622 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia ulic Jesionowej i Nowej w miejscowości Wiechlice do kategorii dróg gminnych.
2011 1623 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Szprotawa.
2011 1624 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1625 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie
2011 1626 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 1627 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXVI/202/05 z dnia 21 września 2005r. w sprawie utworzenia instytucji pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice.
2011 1628 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII.59.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały o określeniu wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 1629 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XIV.118.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto Zielona Góra.
2011 1630 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XIV.122.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy podatkowych.
2011 1631 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/56/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, obszaru ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Lipie, wraz z obszarem komunikacji i infrastruktury technicznej obsługującym ten ośrodek.
2011 1632 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/117/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów uprawnionych.
2011 1633 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/120/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1634 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/124/2011 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp.
2011 1635 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/125/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.
2011 1636 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII / 42 / 11 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Nowym Miasteczku
2011 1637 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X.49.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1638 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X.50.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla szkół niepublicznych prowadznych na terenie Gminy Górzyca przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2011 1639 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X.51.2011 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Górzyca publicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.
2011 1640 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól.
2011 1641 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1642 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzepin.
2011 1643 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012.
2011 1644 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 1645 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Siłowni Wiatrowych „Strzelce Krajeńskie II” w gminie Strzelce Krajeńskie
2011 1646 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XVI.126.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
2011 1647 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Żarskiego
2011 1648 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego
2011 1649 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 lipca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach
2011 1650 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr 351/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 lipca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1651 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr 360/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 lipca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1652 2011-08-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GN-GA.7438-143/08 Starosty Gorzowskiego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Santok, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o brakujące dane dotyczące budynków i lokali oraz brakujące dane określające położenie punktów załamania granic i przebieg linii granicznych nieruchomości zabudowanych.
2011 1653 2011-08-01 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 465/10 z dnia 11 października 2010r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 października 2010r., sygn. akt II SA/Go 465/10 wraz z uzasadnieniem.
2011 1654 2011-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.272.2011.MGRZ Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lipca 2011r.
2011 1655 2011-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.280.2011.AGRZ Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lipca 2011r.
2011 1656 2011-08-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.270.2011.MGRZ Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lipca 2011r.
2011 1661 2011-08-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Kożuchowa z dnia 31 marca 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 rok
2011 1662 2011-08-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Sprawozdanie Zarządu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2011 1663 2011-08-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Zabór z wykonania Budżetu Gminy Zabór za rok 2010
2011 1664 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXII/154/08 rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jasień.
2011 1665 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1666 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański.
2011 1667 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Deszczno
2011 1668 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1669 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych
2011 1670 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/247/10 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1671 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Trzebiel przy przejściu granicznym w miejscowości Olszyna do kategorii dróg gminnych
2011 1672 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wymiarki
2011 1673 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/130/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego
2011 1674 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/133/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez Gminę Żary o statusie miejskim.
2011 1675 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/134/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 1676 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2011 1677 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Gminy Czerwieńsk.
2011 1678 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie wsi Płoty.
2011 1679 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/58/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów.
2011 1680 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru.
2011 1681 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XII/61/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2011 1682 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIV/50/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu "ZAMEK" w Kożuchowie
2011 1683 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIV/51/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1684 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIV/52/11 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2011 1685 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy Santok z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2011 1686 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Santok z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wawrowie
2011 1687 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Santok z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie : ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Santok
2011 1688 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica.
2011 1689 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ulg dla korzystających z lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Świdnica
2011 1690 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr Vi/43/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Swarzynicach
2011 1691 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie.
2011 1692 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XI/54/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 1693 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2011 1694 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1695 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2011 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1696 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
2011 1697 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń
2011 1698 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1699 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmującym stanowiska kierownicze
2011 1700 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym w mieście Sława oraz w miejscowościach: Krzepielów, Krążkowo i Lubogoszcz do kategorii dróg gminnych
2011 1701 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową Przedszkola Samorządowego w Słońsku.
2011 1702 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem
2011 1703 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym
2011 1704 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowa Sól.
2011 1705 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie miasta Nowa Sól do kategorii drogi powiatowej.
2011 1706 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w pozbawienia kategorii dróg powiatowych położonych na terenie miasta Nowe Miasteczko.
2011 1707 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej położonej na terenie gminy Nowe Miasteczko do kategorii drogi powiatowej.
2011 1708 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie miasta Kożuchów.
2011 1709 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2011 1710 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 1711 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 - Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenia w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 1712 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego
2011 1713 2011-08-08 Aneks Aneks nr 3 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 lipca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie wspólnego zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów
2011 1714 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia warunków, rodzaju świadczeń i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2011 1715 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego oraz opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Gminie Bogdaniec.
2011 1716 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1717 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 0007.46.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa
2011 1718 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 0007.49.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.31.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kargowej
2011 1719 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 0007.51.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kargowa
2011 1720 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 0007.52.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa
2011 1721 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie założenia przedszkola publicznego w Grabiku
2011 1722 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
2011 1723 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/11 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Żary na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników na gnojówkę i płyt gnojowych
2011 1724 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/59/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kadłubia
2011 1725 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/60/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Lubanice
2011 1726 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Lubomyśl
2011 1727 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Gminy Żary z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Łaz
2011 1728 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wynikającego z przedsięwzięć nie realizowanych przez Gminę Małomice.
2011 1729 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Starym Kurowie.
2011 1730 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania.
2011 1731 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1732 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręby Karnin i Deszczno.
2011 1733 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1734 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu świetlic wiejskich”
2011 1735 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2011 1736 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VII.4.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Żagańskiemu.
2011 1737 2011-08-09 uchwała Uchwała nr VII.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Żagański.
2011 1738 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VII.7.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu dla przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.
2011 1739 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego
2011 1740 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w latach 2011 – 2012
2011 1741 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok
2011 1742 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2011 1743 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr 23/297/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok
2011 1744 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/34/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
2011 1745 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Gubin publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 1746 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów
2011 1747 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Komunalno-Mieszkaniowego w Przytocznej
2011 1748 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminy Przytoczna
2011 1749 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/203/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków Gminnego Zakładu Komunalno - Mieszkalnego w Przytocznej
2011 1750 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 1751 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie nr LXIX/502/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2011 1752 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie
2011 1753 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII.56.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr 322/3 i 575 w m. Otyń, Gmina Otyń
2011 1754 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII.57.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr 502/30 w m. Modrzyca, Gmina Otyń
2011 1755 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VII.58.2011 Rady Gminy Otyń z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. nr 502/35 w m. Modrzyca, Gmina Otyń
2011 1756 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X.57.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim
2011 1757 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X.60.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy parkowi.
2011 1758 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X.61.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 1759 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr X.64.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zniesienia jednostek pomocniczych Gminy Gubin o statusie miejskim
2011 1760 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
2011 1761 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/48/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1762 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwu Marianka
2011 1763 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lubniewice
2011 1764 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdów
2011 1765 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII.4.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie założenia Powiatowego Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Szprotawie i włączenia w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprtawie.
2011 1766 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr 371/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 lipca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1767 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr 372/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 lipca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1768 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr 386/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 lipca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1769 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr 387/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 lipca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1770 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr 388/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 lipca 2011r. uchwała Kolegium
2011 1771 2011-08-12 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-5(11)/2011/13998/I/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 sierpnia 2011r.
2011 1772 2011-08-12 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 239/11 z dnia 2 czerwca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 czerwca 2011r., sygn. akt II SA/Go 239/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1773 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 14 września 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lipinki Łużyckie
2011 1774 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/36/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011
2011 1775 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
2011 1776 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy
2011 1777 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim w rejonie ul. Fabrycznej
2011 1778 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Lipowej.
2011 1779 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie
2011 1780 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach
2011 1781 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia w Świniarach szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Murzynowie
2011 1782 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/82/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1783 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skwierzyna
2011 1784 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym
2011 1785 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/96/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania czlonków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 1786 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/102/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2011 1787 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/103/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr VIII/66/11 z dnia 19 maja 2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego- zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1788 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rada Miejska w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Słubice.
2011 1789 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/90/2011 Rada Miejska w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Słubic.
2011 1790 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/99/2011 Rada Miejska w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych.
2011 1791 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/100/2011 Rada Miejska w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach.
2011 1792 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tych zajęć.
2011 1793 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Witnica
2011 1794 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Białcz
2011 1795 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii
2011 1796 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII.102.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 20 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania .
2011 1797 2011-08-16 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Publicznego Powiatowego Gimnazjum w Szprotawieprzy ul. Niepodległości 7,
2011 1798 2011-08-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.258.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lipca 2011r.
2011 1799 2011-08-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.259.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lipca 2011r.
2011 1818 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIII/241/2005 w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej w Siedlisku.
2011 1819 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Świebodzinie i Zespole Szkół Ogólnokształcących, Park Chopina 1
2011 1820 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia regulaminu nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Wschowa” oraz „Zasłużony dla Gminy Wschowa”.
2011 1821 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr XI/95/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1822 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/223/1 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 1823 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr XIV/72/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobiegniewie.
2011 1824 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.AZie.0911-2-6(2)/10 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 maja 2010r.
2011 1825 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.239.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 6 lipca 2011r.
2011 1826 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.285.2011.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lipca 2011r.
2011 1827 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I-4131.277.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 21 lipca 2011r.
2011 1828 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.286.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2011r.
2011 1829 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.301.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2011r.
2011 1830 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.302.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2011r.
2011 1831 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.296.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 3 sierpnia 2011r.
2011 1832 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.316.2011.SDud Wojewody Lubuskiego z dnia 4 sierpnia 2011r.
2011 1833 2011-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/11 Wójta Gminy Żagań z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzietrzychowicach za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy.
2011 1834 2011-08-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/11 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 marca 2011r. w sprawie realizacji Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2010 rok
2011 1835 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tuplice
2011 1836 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/126/2009 rady Gminy Tuplice z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania oraz ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice.
2011 1837 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
2011 1838 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w miejscowości Tuplice
2011 1839 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 56/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa
2011 1840 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Gozdnica.
2011 1841 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XIII/65/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego do prowadzenia przez Gminę Dobiegniew Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą przy ul. Poznańskiej 5 w Dobiegniewie.
2011 1842 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XIII/66/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie: ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2011 1843 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze, oraz logopedy i pedagoga.
2011 1844 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dobiegniew.
2011 1845 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Santok z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
2011 1846 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/105/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 1847 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/106/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie
2011 1848 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/107/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna
2011 1849 2011-08-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 1850 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 0 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania Gminie Zbąszynek przez Powiat Świebodziński zadania polegającego na prowadzeniu „Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, ul. Kolejowa 4”.
2011 1851 2011-08-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 262/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 maja 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 maja 2011r., sygn. akt II SA/Go 262/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1852 2011-08-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 169/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 maja 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 31 maja 2011r., sygn. akt II SA/Go 169/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1853 2011-08-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 270/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 czerwca 2011r., sygn. akt II SA/Go 270/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1854 2011-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Przewóz z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2011 1855 2011-08-23 Sprawozdanie Sprawozdanie ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 1 lipca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok.
2011 1800 2011-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 282 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice
2011 1801 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
2011 1802 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010 r. nr XXXIX/293/10 w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą.
2011 1803 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/295/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów.
2011 1804 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze.
2011 1805 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Krzeszyce
2011 1806 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2011 1807 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Głuchowie
2011 1808 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 czerwca 2011r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wałów przeciwpowodziowych w Słubicach, Nowym Lubuszu, Drzecinie i Świecku.
2011 1809 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII.99.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Przylepie
2011 1810 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII.101.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody głazu narzutowego
2011 1811 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 1812 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
2011 1813 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2011 1814 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Lubsko w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1815 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/79/11 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/415/10 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku w roku 2011
2011 1816 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/56/11 z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, jaka jest uzytek ekologiczny "Przy Drodze"
2011 1817 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie osiedla Słoneczna Dolina w Świdnicy.
2011 1856 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zasad korzystania z parków na terenie miasta Słubice
2011 1857 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 0007.98.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 1858 2011-08-26 Informacja Informacja nr OSZ-4110-18,19(4)/2011/20684/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2011r. o podmiocie ubiegającym sie o koncesję
2011 1859 2011-08-26 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-21(15)/2011/334/IX/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 sierpnia 2011r.
2011 1860 2011-08-26 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-48(20)/2010/2011/1249/IX-1330/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 sierpnia 2011r.
2011 1861 2011-08-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Nowosolskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nowej Soli.
2011 1862 2011-08-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 320/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 czerwca 2011r., sygn. akt II SA/Go 320/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1863 2011-08-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 321/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 czerwca 2011r., sygn. akt II SA/Go 321/11 wraz z uzasadnieniem.
2011 1864 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VI.41.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 20 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko we wsi Kolsko.
2011 1865 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VI.43.2011 Rady Gminy Kolsko z dnia 20 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko w miejscowości Jesionka.
2011 1866 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/36/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie podziału solectwa Stargard Gubiński na sołectwo Stargard Gubiński i Kujawa.
2011 1867 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/37/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kujawa
2011 1868 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/38/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie podziału sołectwa Starosiedle na sołectwo Starosiedle i Sieńsk
2011 1869 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty
2011 1870 2011-08-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Sulechowa z dnia 21 czerwca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu
2011 1871 2011-08-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2011r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól za 2010r.
2011 1872 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1873 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie i nadania mu Statutu
2011 1874 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wymiarki
2011 1875 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały NrVII/42/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 czerwca 2011r.w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wymiarki.
2011 1876 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Drezdenko
2011 1877 2011-08-31 Informacja Informacja nr informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 sierpnia 2011r. o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła
2011 1878 2011-08-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Świebodzińskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Świebodzińskiego
2011 1879 2011-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.263.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 lipca 2011r.
2011 1880 2011-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.264.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 lipca 2011r.
2011 1881 2011-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.293.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 lipca 2011r.
2011 1882 2011-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.294.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2011r.
2011 1883 2011-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.298.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2011r.
2011 1884 2011-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.291.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2011r.
2011 1885 2011-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.292.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2011r.
2011 1886 2011-08-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4131.295.2011.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 lipca 2011r.