Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Listopad 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1960 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr 0007.224.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 września 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki budżetowej pn."Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie" do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2012 1961 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/131/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów
2012 1962 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/132/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagów
2012 1963 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na stałe okręgi wyborcze.
2012 1964 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/155/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2012 1965 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/160/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 października 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Santocko
2012 1966 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 października 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki
2012 1967 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXV/302/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzin oraz warunków i wysokości stawek procentowych udzielanych bonifikat
2012 1968 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/182/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 1969 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2012 1970 2012-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.335.2012.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 października 2012r.
2012 1971 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXI/82/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Żary uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2012 1972 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/113/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie.
2012 1973 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/114/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.
2012 1974 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/72/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Kosieczyn.
2012 1975 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/73/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/54/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 1976 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII.123.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Stare Kurowo.
2012 1977 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII.124.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 26 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz zwolnień od tego podatku.
2012 1978 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1979 2012-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.336.2012.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 października 2012r.
2012 1980 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Świdnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1981 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości
2012 1982 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI.214.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Przylepie
2012 1983 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVI.215.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Ochli
2012 1984 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 1985 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 1986 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 1987 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 1988 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 1989 2012-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.327.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 30 października 2012r.
2012 1990 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 1991 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 1992 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Deszczno na stałe okręgi wyborcze.
2012 1993 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Prądocin
2012 1994 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2012 1995 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszewo
2012 1996 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 1997 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2013 rok.
2012 1998 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
2012 1999 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2012 2000 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 2001 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/167/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zagórze
2012 2002 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 2003 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 4 października 2012r. w sprawie ustanowienia nagrody „Społecznik Roku”.
2012 2004 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 2005 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie: podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na stałe okręgi wyborcze.
2012 2006 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/168/12 z dnia 3 października 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 2007 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału GminyLubsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2008 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/150/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 2009 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXI/155/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 2010 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIII.107.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Górzyca na stałe okręgi wyborcze.
2012 2011 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIII.108.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Górzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2012 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadanych psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty, poboru oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.
2012 2013 2012-11-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.339.2012.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 października 2012r. w sprawie
2012 2014 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.
2012 2015 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2013 roku na terenie Gminy Lubiszyn.
2012 2016 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Lubiszyn na stałe okręgi wyborcze
2012 2017 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/160/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
2012 2018 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/163/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta Kostrzyn nad Odrą na stałe okręgi wyborcze
2012 2019 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/164/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału miasta Kostrzyn nad Odrą na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2020 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/400/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok
2012 2021 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/403/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2012 2022 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/410/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.
2012 2023 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/412/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
2012 2024 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXI/156/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2025 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/399/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2013rok.
2012 2026 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/78/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału miasta na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu
2012 2027 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/79/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2028 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/95/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brzozów
2012 2029 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/96/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Budoradz
2012 2030 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/97/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chęciny
2012 2031 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/98/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chlebowo
2012 2032 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chociejów
2012 2033 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/100/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Czarnowice
2012 2034 2012-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.346.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 6 listopada 2012r.
2012 2035 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Kożuchów
2012 2036 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Kożuchów.
2012 2037 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Cybinka na stałe okręgi wyborcze
2012 2038 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Cybince do Zespołu Szkół w Cybince
2012 2039 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.303.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze.
2012 2040 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/172/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2012 2041 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/173/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2012 2042 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/176/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2043 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/177/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2044 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dobrzyń
2012 2045 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Drzeńsk Wielki
2012 2046 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dzikowo
2012 2047 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gębice
2012 2048 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grabice-Luboszyce
2012 2049 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grochów
2012 2050 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/178/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
2012 2051 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/183/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2012 2052 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych na cele nie związane z budową, przebudową, utryzmaniem i ochroną dróg
2012 2053 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2054 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gubinek
2012 2055 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jaromirowice
2012 2056 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowosolskiego
2012 2057 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2058 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2059 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.
2012 2060 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz.
2012 2061 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2062 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jazów
2012 2063 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kaniów
2012 2064 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Komorów
2012 2065 2012-11-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.345.2012TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 8 listopada 2012r.
2012 2066 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXI/175/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza dla przebiegu dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Skwierzyna.
2012 2067 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/166/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Sudoł
2012 2068 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/227/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
2012 2069 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/229/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 22 w miejscowości Długie
2012 2070 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/230/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, zarządzenia poboru opłaty targowej, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2071 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/233/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 2072 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Radwanów w gminie Kożuchów.
2012 2073 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/136/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 1 października 2012r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin
2012 2074 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr V/17/2012 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012r. w sprawie podziału obszaru Gmin Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” na sektory.
2012 2075 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr V/18/2012 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 2076 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr V/19/2012 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2077 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr V/20/2012 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 2078 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr V/21/2012 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2079 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr V/22/2012 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2080 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr V/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012r. Zgromadzena Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 2081 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr V/25/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO - PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2012 nr IV/15/2012.
2012 2082 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 października 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Strzelce Krajeńskie: „Rynek Miejski im. Tadeusza Federa”.
2012 2083 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Ostrzyce, gmina Trzebiechów
2012 2084 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2012 2085 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/300/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata 2013-2017.
2012 2086 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/301/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 2087 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego w Międzyrzeczu
2012 2088 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2012r. w sprawie likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia - w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej - w Sulęciński Ośrodek Kultury
2012 2089 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
2012 2090 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia zasad oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2012 2091 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/519/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2012 2092 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe okręgi wyborcze.
2012 2093 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2094 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Koperno
2012 2095 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kosarzyn
2012 2096 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozów
2012 2097 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Łazy
2012 2098 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2012 2099 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2012 2100 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 2101 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2012 2102 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 31 października 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka
2012 2103 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 września 2012r. w sprawie w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skwierzyna nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
2012 2104 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr X/105/11 z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna. przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 2105 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
2012 2106 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku
2012 2107 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skwierzyna
2012 2108 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XII/112/11 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 2109 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Skwierzyna na rok 2013
2012 2110 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia-Polkowiczki
2012 2111 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XV/113/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek
2012 2112 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XVI/168/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty
2012 2113 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/185/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 października 2012r. w sprawieutworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Krośnieńskiego; utworzenia Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim oraz nadania statutów tworzonym jednostkom
2012 2114 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości
2012 2115 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2116 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 października 2012r. o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice w miejscowości Nowe Biskupice.
2012 2117 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 29 października 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Babimoście.
2012 2118 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI.210.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Stary Kisielin gmina Zielona Góra.
2012 2119 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/109/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 24 października 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będącymi własnością Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal.
2012 2120 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 października 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku leśnego
2012 2121 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
2012 2122 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2012 2123 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2012 2124 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/12 Rady Gminy Żary z dnia 25 października 2012r. w sprawie stypendium Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególne uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Żary
2012 2125 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/12 Rady Gminy Żary z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty.
2012 2126 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/12 Rady Gminy Żary z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców
2012 2127 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Brody
2012 2128 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/153/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2012r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody \
2012 2129 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/154/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Brody
2012 2130 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.140.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
2012 2131 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII.141.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia “Programu współpracy powiatu międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
2012 2132 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/173/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej w Dobiegniewie.
2012 2133 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/174/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Dobiegniew na stałe okręgi wyborcze.
2012 2134 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/175/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2012 2135 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/163/06 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zmienionej uchwałą nr VIII/28/07 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 czerwca 2007r.
2012 2136 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
2012 2137 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/77/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.
2012 2138 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/178/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2012 2139 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Gminy Santok z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2013 rok na obszarze Gminy Santok.
2012 2140 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Łomy
2012 2141 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Markosice
2012 2142 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mielno
2012 2143 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Wioska
2012 2144 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pleśno
2012 2145 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Polanowice
2012 2146 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/179/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2147 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/181/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2012 2148 2012-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 listopada 2012r.
2012 2149 2012-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 listopada 2012r.
2012 2150 2012-11-09 Informacja Informacja nr OSZ-4110-20(13)/2012/334/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2012r. o decyzji Nr WCC/145-ZTO-D/334/W/OSZ/2012/BO
2012 2151 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pole
2012 2152 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Późna
2012 2153 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Przyborowice - Dobre
2012 2154 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sadzarzewice
2012 2155 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sękowice
2012 2156 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stargard Gubiński
2012 2157 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Starosiedle
2012 2158 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Strzegów
2012 2159 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wałowice
2012 2160 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Węgliny
2012 2161 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wielotów
2012 2162 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Witaszkowo
2012 2163 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zawada
2012 2164 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Żenichów
2012 2165 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Żytowań
2012 2166 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2013.
2012 2167 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku
2012 2168 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów.
2012 2169 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/102/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Drzeńsk Mały
2012 2170 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 r. na terenie Gminy Lubsko
2012 2171 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 września 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel
2012 2172 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 2173 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 października 2012r. w sprawie:zmian do Uchwały Nr V/24/11 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2174 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 października 2012r. w sprawie:wysokości opłaty targowej.
2012 2175 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Grabno
2012 2176 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Gronów
2012 2177 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Lubień
2012 2178 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Połęcko
2012 2179 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Radachów
2012 2180 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Sienno
2012 2181 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Smogóry
2012 2182 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Świniary
2012 2183 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVI/130/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Trześniów
2012 2184 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.135.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 2185 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.136.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2186 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 2187 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 października 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Nowa Sól.
2012 2188 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2189 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/133//2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 2190 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wilanów”
2012 2191 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Przyłężek”
2012 2192 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie”
2012 2193 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2194 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.144.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmian do uchwały nr XI/73/2003 Rady Gminy Kolsko w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 2195 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.137.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 2196 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.138.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 2197 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.140.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kolsko na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2198 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXI.141.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2199 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2200 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 2201 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2202 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 2203 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania dotyczącego tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
2012 2204 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
2012 2205 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/142/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2012 2206 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXII/119/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Nowe Miasteczko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 2207 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XII/71/11 Rady Miejskiej  w Nowym Miasteczku z dnia 28 listopada 2011 roku ustalenia  wysokości i zasad poboru opłaty targowej
2012 2208 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie w sprawie podziału gminy Bledzew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2209 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Bledzew na stałe okręgi wyborcze
2012 2210 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXV/180/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 2211 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2012 2212 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim
2012 2213 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zasad udzielania Gminnej Spółce Wodnej Nowa Sól dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sól, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2012 2214 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania.
2012 2215 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nowe Miasteczko na okręgi wyborcze,  ustaleniu ich numerów i granic.
2012 2216 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2012 2217 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących  w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2012 2218 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych
2012 2219 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2012 2220 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów
2012 2221 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kożuchowie oraz utworzenia 3 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 4 a także zmiany nazwy i nadania nowego statutu Domowi Dziecka – Placówce Wielofunkcyjnej w Kożuchowie, prowadzonym przez Powiat Nowosolski
2012 2222 2012-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2012 Burmistrza Małomic z dnia 17 października 2012r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 2223 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/121/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica.
2012 2224 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kłodawa na stałe okręgi wyborcze.
2012 2225 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/121/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 2226 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/122/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 2227 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/123/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2228 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 486/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 listopada 2012r.
2012 2229 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 489/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 listopada 2012r.
2012 2230 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 2231 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2012 2232 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
2012 2233 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2012 2234 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański.
2012 2235 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/124/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach
2012 2236 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/125/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła.
2012 2237 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/126/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bojadła
2012 2238 2012-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 października 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody  „Nad Jeziorem Trześniowskim”.
2012 2239 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/26/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012r. nr V/19/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2240 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/27/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012r. nr V/20/2012 w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 2241 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/28/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012r. nr V/21/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2242 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/29/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012r. nr V/22/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2243 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/30/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 1 października 2012r. nr V/18/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gmin Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 2244 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”.
2012 2245 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr VI/32/2012 Zgromadzenia Związku MIędzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 1 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 2246 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zimna Woda”.
2012 2247 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Uroczysko Grodziszcze”.
2012 2248 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mokradła Sułowskie”.
2012 2249 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buczyna Łagowska”.
2012 2250 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rybojady”
2012 2251 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawieustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Pamięcin”
2012 2252 2012-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Młyńską Strugą”
2012 2253 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/127/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 2254 2012-11-15 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 547/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 sierpnia 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.08.2012 r., sygn. akt II SA/Go 547/12 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Łagówek
2012 2255 2012-11-15 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 8 października 2012r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2012 2256 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/415/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały
2012 2257 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/150/12 Rady Gminy Żagań z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
2012 2258 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Żagań z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2013 rok
2012 2259 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/148/12 Rady Gminy Żagań z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 2260 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/147/12 Rady Gminy Żagań z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2012 2261 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 2262 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 września 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego południową część Zatorza
2012 2263 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/243/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nowa Sól - Miasto na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2264 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/242/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału gminy Nowa Sól - Miasto na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2265 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/241/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad oraz warunków używania herbu oraz barw Gminy Nowa Sól - Miasto.
2012 2266 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/240/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2012 2267 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/239/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2012 2268 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/95/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm) na 2013 rok”
2012 2269 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/97/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bytnicy nr XIII/64/2008 z dnia 05 lutego 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
2012 2270 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
2012 2271 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 2272 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Brzeźnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2273 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 154/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Iłowej
2012 2274 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 155/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2275 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 156/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2013 roku
2012 2276 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 159/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
2012 2277 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 160/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
2012 2278 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 161/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Wanda”
2012 2279 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 2280 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2012 2281 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
2012 2282 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 2283 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 162/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Jerzy”
2012 2284 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 163/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Henryk”
2012 2285 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 164/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dęby Szczepanowskie”
2012 2286 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV.145.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.
2012 2287 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 165/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Cisy nad Czerną”
2012 2288 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 166/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Boruta”
2012 2289 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 167/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Paweł”
2012 2290 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/242/12 Rady Gminy Żary z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żary
2012 2291 2012-11-16 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 października 2012r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.  o następującej treści: a Powiatem Międzyrzeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego w imieniu którego działają: o następującej treści:
2012 2292 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIV.148.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 2293 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/238/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 2294 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/237/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 26 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 2295 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/59/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na północ od ulicy Asnyka w Żaganiu.
2012 2296 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/107/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczną inną formę wychowania przedszkolnego prowadzoną przez Gminę Maszewo.
2012 2297 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/11 Rady Gminy Maszewo z dnia 21 września 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Maszewo
2012 2298 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX.142.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi  działalności pożytku publicznego na 2013 rok
2012 2299 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX.143.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2013 rok
2012 2300 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX.144.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/284/2010 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów
2012 2301 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX.145.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2302 2012-11-19 Uchwała Uchwała nr XIX.146.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęknica
2012 2303 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX.147.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łęknica na lata 2013-2018
2012 2304 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX.148.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Łęknica
2012 2305 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX.153.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łęknica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łęknica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 2306 2012-11-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.356.2012.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r.
2012 2307 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubiszyn, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 2308 2012-11-20 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-84(2)/2012/13859/IIIzm/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego w miejscowości: Wędrzyn oraz Krosno Odrzańskie i województwa pomorskiego w miejscowości Hel.
2012 2309 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 0007.198.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na terenie gminy Kargowa
2012 2310 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 0007.199.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych na terenie gminy Kargowa
2012 2311 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 0007.200.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
2012 2312 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr 0007.202.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
2012 2313 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXV.125.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potzreb podatku rolnego w 2013 roku
2012 2314 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Żarach
2012 2315 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2013.
2012 2316 2012-11-22 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 448/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 września 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 05.09.2012 r., sygn. akt II SA/Go 448/12 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2012 2317 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.165.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 2318 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.166.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2012 2319 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.167.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2012 2320 2012-11-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.362.2012.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 21 listopada 2012r.
2012 2321 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2012 2322 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2323 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/118/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn
2012 2324 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.162.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012 2325 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 20 listopada 2012r. o zmianie uchwały Nr XIII/63/08 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2012 2326 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2012 2327 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 2328 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/101/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 2329 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/99/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 15 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia z dnia 15 kwietnia 2009 r.
2012 2330 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXII/100/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2012 2331 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2013 r.
2012 2332 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.
2012 2333 2012-11-22 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-44(9)/2012/13998/II/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2012r.
2012 2334 2012-11-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.361.2012.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 21 listopada 2012r.
2012 2335 2012-11-23 Informacja Informacja nr NU/0310-0063/12 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie wykazu umorzeń naczelników urzędów skarbowych woj. lubuskiego oraz Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie w okresie od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r.
2012 2336 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/318/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/495/2010 Sejmiku Wojeództwa lubuskiego w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji "Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego"
2012 2337 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/321/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku
2012 2338 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/322/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2012 2339 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/323/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze
2012 2340 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/324/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze
2012 2341 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/325/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze
2012 2342 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej Górze
2012 2343 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.
2012 2344 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/328/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
2012 2345 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/329/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2012 2346 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/330/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
2012 2347 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/331/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
2012 2348 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/332/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
2012 2349 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/333/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Nowy Dworek”
2012 2350 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/334/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Obwód Lecznictwa Kolejowego” w Gorzowie Wlkp.
2012 2351 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 494/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2012r.
2012 2352 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX.318.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 2353 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 496/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2012r.
2012 2354 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 500/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2012r.
2012 2355 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 501/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2012r.
2012 2356 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2012 2357 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2012 2358 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytoczna.
2012 2359 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przytoczna.
2012 2360 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012 2361 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII.119.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2012 2362 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII.120.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
2012 2363 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII.121.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
2012 2364 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 rok
2012 2365 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 0007.245.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
2012 2366 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.246.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów na rok 2013
2012 2367 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.247.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2013
2012 2368 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.251.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 listopada 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie"
2012 2369 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.252.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 listopada 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki budżetowej pn. "Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie" do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2012 2370 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr 0007.254.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w Gminie Sulechów w roku 2013
2012 2371 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2013”.
2012 2372 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/78/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2013 rok.
2012 2373 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/79/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2012 2374 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/80/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 2375 2012-11-28 Informacja Informacja nr SGK.III.6621.6.1.2012 Starosty Sulęcińskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia operatu ewidencji gruntów i budynków
2012 2376 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/75/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2012 2377 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/76/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
2012 2378 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/82/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
2012 2379 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/83/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2012 2380 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2012 2381 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 2382 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2012 2383 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od  właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów
2012 2384 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebiechów niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
2012 2385 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 2386 2012-11-28 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-43(16)/2012/334/X/AP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2012r.
2012 2387 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla gminy Małomice.
2012 2388 2012-11-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.360.2012AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 28 listopada 2012r.
2012 2389 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2390 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013’’.
2012 2391 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2012 2392 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/188/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
2012 2393 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2394 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 2395 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/195/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 2396 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/196/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
2012 2397 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2012 2398 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/198/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji
2012 2399 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/199/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Międzyrzecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2400 2012-11-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jasieniu przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2012r.
2012 2401 2012-11-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niegosławice przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2012r.
2012 2402 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów
2012 2403 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2013 roku.
2012 2404 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 2405 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
2012 2406 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2407 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 2408 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2409 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/124/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2013 rok
2012 2410 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XIV/130/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2013
2012 2411 2012-11-29 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 539/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 września 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 września 2012 r., sygn. akt II SA/Go 539/12 w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubsku.
2012 2412 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2012 2413 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2012 2414 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 2415 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2012 2416 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. w sprawie opłaty miejscowej
2012 2417 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2418 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 października 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Drezdenko.
2012 2419 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2012 2420 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 2421 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/214/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2013 rok
2012 2422 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XiV/129/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 2423 2012-11-30 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 634/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 września 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13.09.2012r., sygn. akt II SA/Go 634/12 w przdmiocie nadania nazwy ulicom w Babimoście
2012 2424 2012-11-30 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 538/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 września 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19.09.2012r., sygn. akt II SA/Go 538/12 w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych w Gmonie Lubsko.
2012 2425 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Lubniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 2426 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice w obrębie Glisno w rejonie jez. Lubniewsko
2012 2427 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice
2012 2428 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2429 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 2430 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 2431 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013r.
2012 2432 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 2433 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2012 2434 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie: wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
2012 2435 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
2012 2436 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2012 2437 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/243/12 Rady Gminy Żary z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze Gminy Żary na rok 2013
2012 2438 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/244/12 Rady Gminy Żary z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie Gminy Żary
2012 2439 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2012 2440 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów
2012 2441 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kożuchów na rok 2013
2012 2442 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/178/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w obrębie miasta Jasień.
2012 2443 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/167/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego
2012 2444 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/177/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/18/2007 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania
2012 2445 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/171/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/72/07 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Jasień
2012 2446 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/245/12 Rady Gminy Żary z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Żary
2012 2447 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/12 Rady Gminy Żary z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żary
2012 2448 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 2449 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku 2013
2012 2450 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2012 2451 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
2012 2452 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalania stawek i zasad poboru opłaty miejscowej.