Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Luty 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 378 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2012 rok
2012 379 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/70 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w Gminie Bojadła.
2012 380 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
2012 381 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/163/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy projektowanej, położonej na terenie miejscowości Bobrówko, gmina Strzelce Krajeńskie.
2012 382 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w administrowanie sołectwom Gminy Strzelce Krajeńskie nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
2012 383 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XIV/89/11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2011r. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych na terenie gminy Torzym
2012 384 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/95/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2012 roku
2012 385 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/92/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie Powiatu Sulęcińskiego kategorii drogi powiatowej.
2012 386 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/93/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2012 387 2012-02-02 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 793/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 listopada 2011r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23.11.2012 r., sygn. akt II SA/Go 793/11 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 lutego 2006 r.)
2012 388 2012-02-02 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Sulęcińskiego z dnia 9 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
2012 389 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI.118.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gubinie
2012 390 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XXI.122.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII.95.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
2012 391 2012-02-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Żarskiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku w 2012r.
2012 392 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie utworzenia w Gminie Deszczno Straży Gminnej
2012 393 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ulim.
2012 394 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie.
2012 395 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/100/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 stycznia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
2012 396 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 397 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI.201.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.
2012 398 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/75/2011 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.
2012 399 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetwej Gminy Małomice na 2012 rok.
2012 400 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 401 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 402 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 403 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 404 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 405 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 406 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 407 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 408 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 409 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 410 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 411 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 412 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 413 2012-02-03 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2012r.
2012 414 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIII/103/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Powiatu Świebodzińskiego.
2012 415 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2012r.
2012 416 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XV/ 78 /2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok
2012 417 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2012 rok
2012 418 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XVI.87.2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2012 rok
2012 419 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XI.2.2011 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu żagańskiego na rok 2012.
2012 420 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/241/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 421 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/242/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej
2012 423 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2012 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziale w gruncie oraz nieruchomości na cele mieszkaniowe sprzedawanych na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej.
2012 424 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XIII/76/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą:  „Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach”
2012 422 2012-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
2012 425 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/116/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 426 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012
2012 427 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/ 88/ 11 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2012
2012 428 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Gozdnica na 2012 r.
2012 429 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/95/11 Rady Gminy Żagań z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok
2012 430 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr IX/69/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2012
2012 431 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Maszewo na rok 2012
2012 432 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.
2012 433 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2012 roku.
2012 434 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVII/157/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 435 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/72/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2012
2012 436 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 437 2012-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świebodzińskiego z dnia 25 stycznia 2012r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 r.
2012 438 2012-02-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 6 lutego 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Otyń przeprowadzonych w dniu 5 lutego 2012r.
2012 439 2012-02-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Krośnieńskiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w 2012 roku
2012 440 2012-02-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Krośnieńskiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Powiatowym Domu Dziecka w Gubinie w 2012 roku
2012 441 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/99/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie Statutu Gminy Sulęcin
2012 442 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/101/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie gminy Sulęcin
2012 443 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XV/102/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Sulęcin i ustalenia ich przebiegu
2012 444 2012-02-09 Informacja Informacja nr GM.7113.1.2012 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 7 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica.
2012 445 2012-02-09 Informacja Informacja nr NU/0310-0005/11 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2012 446 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/86/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gozdnica o statusie miejskim.
2012 447 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/85/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gozdnicy.
2012 448 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/91/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 3 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Gozdnica o statusie miejskim.
2012 449 2012-02-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 lutego 2012r. o wyniku przedterminowych wyborów Burmistrza Strzelec Krajeńskich przeprowadzonych w dniu 5 lutego 2012 r.
2012 450 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2012 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie: zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2012 451 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2012 452 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/338/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Szlichtyngowa.
2012 453 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubrzy
2012 454 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie : zmiany uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 02 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i grunty nierolnicze, stanowiące własność gminy Lubrza
2012 455 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2012 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka we Wschowie w 2012 roku.
2012 456 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2012 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2012 roku.
2012 457 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2012 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2012 roku.
2012 458 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/105/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości stypendium sportowego.
2012 459 2012-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr SO.0050.6.2012 Burmistrza Sulęcina z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
2012 460 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XIII.95.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”
2012 461 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę
2012 462 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/172/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gorzów Wielkopolski
2012 463 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/173/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2012
2012 464 2012-02-13 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 lutego 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Skwierzyny przed upływem kadencji
2012 465 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 467 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVII.94.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012r. sprawie: sprostowania błędu w numerach uchwał z dnia 15 grudnia 2011.
2012 468 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/110/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radęcinie w filię Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września – Woldenberczyków w Dobiegniewie.
2012 469 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/113/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: utworzenia zamiejscowego oddziału w Radęcinie oraz zmiany aktu założycielskiego Przedszkola w Dobiegniewie.
2012 470 2012-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 34 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gubinie
2012 471 2012-02-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2012 472 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/142/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym w Gminie Nowa Sól – Miasto.
2012 473 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/138/11 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Nowej Soli.
2012 474 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2012
2012 475 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/118/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Chwalęcice
2012 476 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/119/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Santocko
2012 477 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/125/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
2012 478 2012-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/126/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia “Rocznego programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”
2012 479 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 141/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 8 lutego 2012r.
2012 480 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 142/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 8 lutego 2012r.
2012 481 2012-02-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 769/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 listopada 2011r., sygn. akt II SA/Go 769/11.
2012 482 2012-02-15 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 797/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2011r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 listopada 2011r., sygn. akt II SA/Go 797/11.
2012 483 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  w Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego w referendum gminnym.
2012 484 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/160/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2012 485 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/104/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/296/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010-2015
2012 486 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/105/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami
2012 487 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/106/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą.
2012 488 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/107/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2012.
2012 489 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/111/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 9 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, które nie stanowią pomocy publicznej.
2012 490 2012-02-15 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzjach nr WCC/1163I/13859/W/OWA/2012/ML, PCC/1139I/13859/W/OWA/2012/ML, OCC/335C/13859/W/OWA/2012/ML
2012 491 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIX/152/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2012 rok
2012 492 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy
2012 493 2012-02-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.48.2012.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 16 lutego 2012r.
2012 494 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/156/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa obejmującego obszar działek o nr ewid. 2356/1 i 2356/2 położonych przy ul. Wolsztyńskiej
2012 495 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr 22/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 stycznia 2012r.
2012 496 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XIV/94/12 Rady Gminy Brody z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Brody
2012 497 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XV/94/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 r.
2012 498 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 9 lutego 2012r. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2012 499 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV /135/ 2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 9 lutego 2012r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg polegających na umarzaniu, odraczaniu spłaty lub rozkładaniu na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Witnica lub jej jednostkom podległym
2012 500 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/111/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Jasienia.
2012 502 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/106/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Kazimierza Górniaka kładce przez rzekę Lubsza łączącej ulicę Żeromskiego z ulicą Rzeczną.
2012 503 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/107/12 Rady Miejskiej Jasień z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2012 504 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 20 stycznia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2012 ROK GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
2012 505 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/91/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Torzym na lata 2012–2018
2012 506 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XV/128/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad najmu lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego
2012 501 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr XIII/105/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasień na lata 2012-2016
2012 466 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.
2012 507 2012-02-21 Informacja Informacja nr 1.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra.
2012 508 2012-02-21 Informacja Informacja nr 2.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków na obszarze miasta Zielona Góra.
2012 509 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVII.212.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra
2012 510 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 72.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie wysokości średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Zielonej Górze w roku 2012.
2012 511 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty rodzicom za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 512 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/82/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 513 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/16/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi
2012 514 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XV/15/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2012 515 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2012 516 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. i nadania jej statutu.
2012 517 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVII/83/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Babimost.
2012 518 2012-02-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.25.2012.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lutego 2012r.
2012 519 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.4.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.
2012 520 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.5.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych funkcjonujących na terenie Powiatu Żagańskiego.
2012 521 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.6.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 522 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.7.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2012.
2012 523 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.8.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg w Szprotawie kategorii dróg powiatowych.
2012 524 2012-02-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.26.2012.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lutego 2012r.
2012 525 2012-02-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.38.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 9 lutego 2012r.
2012 526 2012-02-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.10.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 12 stycznia 2012r.
2012 527 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2012 ROK  GMINY NIEGOSŁAWICE
2012 528 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jeziora Gołyńskie".
2012 529 2012-02-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2012 Starosty Żarskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany ogłoszenia nr 1/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Żarskiego oraz Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku w 2012 r.
2012 530 2012-02-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.34.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 30 stycznia 2012r.
2012 531 2012-02-22 Informacja Informacja nr OSZ-4110-3(5)/2012/1286/AP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lutego 2012r. o decyzji Nr WCC/303G/1286/W/OSZ/2012/AP
2012 532 2012-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Kożuchowie
2012 533 2012-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie nr Starosty Nowosolskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2012 534 2012-02-23 Informacja Informacja nr GG-I.6641.1/4/2012 Starosty Zielonogórskiego z dnia 22 lutego 2012r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2012 535 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Żagań z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 536 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII.75.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stare Kurowo.
2012 537 2012-02-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 lutego 2012r. o wygaśnięciu mandatu Wójta Gminy Niegosławice
2012 538 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 0007.134.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa oraz określenia granic ich obwodów
2012 539 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 0007. 136. 2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych – osiedli
2012 540 2012-02-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.24.2011.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 3 lutego 2012r.
2012 541 2012-02-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.27.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 7 lutego 2012r.
2012 542 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytnica w 2012 roku.
2012 543 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok.
2012 544 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 82.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2012.
2012 545 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 83.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2012.
2012 546 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIX/138/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Sława
2012 547 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława
2012 548 2012-02-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.-4131.57.2012.ABej. Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lutego 2012r.
2012 549 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytoczna na lata 2012-2016
2012 550 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2012 rok
2012 551 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr 165/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 lutego 2012r.
2012 552 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr 0007.175.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulechów oraz zmiany uchwały Nr XXX/275/2001 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sulechów
2012 553 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 554 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego
2012 555 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskichna terenie Gminy Siedlisko
2012 556 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr X/84/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr IV/30/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2012 557 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Siedlisko z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Siedlisko
2012 558 2012-02-28 Informacja Informacja nr ON.VII.7113.1.2012 Burmistrza Cybinki z dnia 22 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Miasta Cybinka
2012 559 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Starosty Gorzowskiego z dnia 20 lutego 2012r. Starosty Gorzowskiego w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego na 2012 r.
2012 560 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki".
2012 561 2012-02-28 Zestawienie Zestawienie nr 1/2012 Burmistrza Zbąszynka z dnia 13 lutego 2012r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Zbąszynek
2012 562 2012-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.52.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012r.
2012 563 2012-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.56.2012.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lutego 2012r.
2012 564 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr 110/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012 GMINY IŁOWA
2012 565 2012-02-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2012 566 2012-02-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.61.2012TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 29 lutego 2012r.
2012 567 2012-02-29 Informacja Informacja nr 1/ŚR/2012 Burmistrza Miasta Żary z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Żary o statusie miejskim
2012 568 2012-02-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 56 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Trzcielu