Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Kwiecień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 785 2012-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków  mieszkalnych w II kwartale 2012 roku i III kwartale 2012 roku  na terenie województwa lubuskiego.
2012 786 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 0007.154.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2012 roku
2012 787 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVI/131/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki
2012 788 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVI/132/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa
2012 789 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVI/133/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko
2012 790 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVI/134/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa
2012 791 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/119/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
2012 792 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/120/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Kostrzyn nad Odrą udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz wprowadzenia Regulaminu warunków i zasad korzystania z nich
2012 793 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/121/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2012
2012 794 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2012 795 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIX.165.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2012 796 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2012 roku
2012 797 2012-04-02 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Skwierzynie z dnia 2 kwietnia 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Skwierzyny przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 1kwietnia 2012 r.
2012 798 2012-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/12 Wójta Gminy Żagań z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzietrzychowicach za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Żagań.
2012 799 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 213/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 lutego 2012r.
2012 800 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przewóz na lata 2009-2013.
2012 801 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia na teren Gminy Świebodzin programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 802 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/211/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy osiedla
2012 803 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVII.112.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 804 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVII.113.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
2012 805 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XV/87/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bojadła w 2012 r.
2012 806 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr 0007.147.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie Statutu Gminy Kargowa
2012 807 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/92/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Cybinka przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 808 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/94/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Cybinka
2012 809 2012-04-03 Informacja Informacja nr 1.2012 Wójta Gminy Kolsko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Kolsko
2012 810 2012-04-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.74.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 2 kwietnia 2012r.
2012 811 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVI/101/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobemgminy Torzym na lata 2012–2018
2012 812 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVI/96/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Torzym w 2012 r.
2012 813 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury "Jutrzenka" w Zwierzynie
2012 814 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/98/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr V/34/07 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
2012 815 2012-04-03 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Sulęcińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie kandydatur na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej „Powiatową Radą”.
2012 816 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr 0007. 135. 2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kargowa
2012 817 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
2012 818 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/95/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Cybince.
2012 819 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/96/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cybinka
2012 820 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/97/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cybinka na lata 2011-2015
2012 821 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVII/98/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Cybinka
2012 822 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/168/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2012 823 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/170/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skwierzyna” na rok 2012
2012 824 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok .
2012 825 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIV.98.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i reklam, na drogach gminnych
2012 826 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XIV.97.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uście.
2012 827 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX.230.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra.
2012 828 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XV.83.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Kurowie.
2012 829 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XV.85.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stare Kurowo na lata 2012 - 2016.
2012 830 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XV.87.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych zlokalizowanych na terenie gminy Stare Kurowo.
2012 831 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XV.88.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 832 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobiegniew w latach 2012-2016”.
2012 833 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w roku 2012”
2012 834 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2012 roku.
2012 835 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII.167.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu osiedla Jędrzychów V cz. III - "Bajkowe".
2012 836 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX.104.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 marca 2012r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pszczew”.
2012 837 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/114/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bledzew w 2012 roku
2012 838 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/119/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2012 839 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w 2012 r.
2012 840 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVI/19/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
2012 841 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno.
2012 842 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bolemin.
2012 843 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Deszczno na 2012 rok
2012 844 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2012 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 27 marca 2012r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XIX/97/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2012 845 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2012 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 27 marca 2012r. w sprawie:przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowa Sól w 2012 roku.
2012 846 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2012 847 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII.13.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 848 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII.15.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Otyń na rok 2012.
2012 849 2012-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 106 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Otyń
2012 850 2012-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 107 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
2012 852 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI / 87 / 12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Nowym Miasteczku.
2012 853 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI / 88 / 12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 854 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI / 89 / 12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolego prowadzonym na terenie Gminy Nowe Miasteczko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 855 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2012r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
2012 856 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach.
2012 857 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad w zakresie obrotu nieruchomościami
2012 858 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dla Gminy Słubice na rok 2012".
2012 859 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Tuplicach
2012 860 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuplice w 2012 roku
2012 861 2012-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 125.2012 Burmistrza Łęknicy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łęknica za 2011 rok
2012 862 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XII/83/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2012 roku.
2012 863 2012-04-05 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-21(4)/2012/13859/IIzm3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego w miejscowościach: Kostrzyn nad Odrą, Krosno Odrzańskie, Sulechów, Wędrzyn, Żagań,Babimost, Nowogród Bobrzański, Gorzów Wielkopolski i Kożuchów.
2012 851 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/ 92 / 12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian do uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 14 grudnia 2010 roku dotyczącej wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości,rolnego,leśnego i opłat od posiadania psów,oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2012 864 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/193/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy rondom.
2012 865 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/13/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku”
2012 866 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/14/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/7/2001 z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbąszynku
2012 867 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIV/119/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012.
2012 868 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/190/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2012 869 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XIV/79/12 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 870 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 871 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.131.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 4 września 2003r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego
2012 872 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2012 873 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia  31 marca 2009r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
2012 874 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/17/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 30 marca 2012r. w sprawie utworzenia żłobka miejskiego w Żaganiu.
2012 875 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/18/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żaganiu
2012 876 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XV / 86 / 12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi w 2012 r
2012 877 2012-04-10 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-12(5)/2012/3706/VI/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 kwietnia 2012r.
2012 878 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/86/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach
2012 879 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/91/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach
2012 880 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/90/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia w innych dziedzinach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła
2012 881 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/15/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
2012 882 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 67 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Witnica za 2011 r.
2012 883 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/274/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorzów Wlkp. na lata 2012 - 2016
2012 884 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2012 885 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/279/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2012 886 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.
2012 887 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/289/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp.
2012 888 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97
2012 889 2012-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 marca 2012r. z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2011.
2012 890 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany nazwy zakładu budżetowego „EKO-FORT” oraz nadania nowego statutu.
2012 891 2012-04-13 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 4/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 lutego 2012r. Wyrok z dnia 01.02.2012 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., sygn. akt II SA/Go 4/12 w przedmiocie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zielona Góra
2012 892 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radzyń, uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/199/08 z dnia 30 października 2008 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2008 r. nr 132, poz. 2045
2012 893 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kożuchów w obrębach Stypułów i Cisów
2012 894 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Lubrza, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2012 895 2012-04-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-4131.93.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 5 kwietnia 2012r.
2012 896 2012-04-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.98.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2012r.
2012 897 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/143/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
2012 898 2012-04-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.78.2012AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2012r.
2012 899 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie określenia "Programu Ochrony Powietrza dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski".
2012 900 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIII/158/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 09 marca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Siedlisko.
2012 901 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/119/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/91/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2012 r.
2012 902 2012-04-18 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 19/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 lutego 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.02.2012 r. , sygn. akt II SA/Go 19/12 w przedmiocie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 903 2012-04-20 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 56/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 lutego 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.02.2012 r., sygn. akt II SA/Go 56/12, w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 904 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/106/2012 z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 905 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Nowej Soli.
2012 906 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XXII/171/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Nowa Sól.
2012 907 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 229/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2012r.
2012 908 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 909 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 910 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
2012 911 2012-04-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia komunalnego wody podziemnej w Łężycy, na terenie gminy Zielona Góra, powiat zielonogórski, województwo lubuskie
2012 912 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 913 2012-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.92.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2012r.
2012 914 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/110/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Bytom Odrzański
2012 915 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/109/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2012 916 2012-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.99.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2012r.
2012 917 2012-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gubinie przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2012 r.
2012 918 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XV/91/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Dąbie składników mienia do korzystania.
2012 919 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XII/111/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic administracyjnych w gminie Bytom Odrzański
2012 920 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XII/107/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 921 2012-04-24 Informacja Informacja nr GKM.7113.3.2012 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 26 marca 2012r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta Bytom Odrzański
2012 922 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Gubińskie Mokradła".
2012 923 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.
2012 924 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/148/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Sława
2012 925 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 0007.185.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sulechów
2012 926 2012-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.103.2012.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2012r.
2012 927 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XI.95.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Łagówek,
2012 928 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kosierzu w filię Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie
2012 929 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Połupinie w filię Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie
2012 930 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/95/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczawnie w filię Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie
2012 931 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbie oraz ustalenia granic ich obwodów.
2012 932 2012-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.101.2012.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie
2012 933 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przewóz.
2012 934 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2012 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Związku Celowego Gmin MG-6
2012 935 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach
2012 936 2012-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.108.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2012r.
2012 937 2012-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-4131.119.2012.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2012r.
2012 938 2012-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.120.2012.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2012r.
2012 939 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XXX/59/2005 z dnia 18 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenu sportowego i parkingu wokół SP w Kowalowie
2012 940 2012-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.122.2012.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2012r.
2012 941 2012-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.134.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2012r.
2012 942 2012-04-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.139.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2012r.
2012 943 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV.110.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2012 944 2012-04-27 Wyrok Wyrok nr sygn akt II SA/Go 15/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 kwietnia 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.02.2012 r., sygn. akt II SA/Go 15/12 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia gminnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec.
2012 945 2012-04-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.115.2012.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2012r.
2012 946 2012-04-27 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Słubickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 947 2012-04-27 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 27 stycznia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Żarskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 948 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Santok z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 949 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbie
2012 950 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Gorzowskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 951 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Krośnieńskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 952 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Międzyrzeckim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 953 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 954 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 955 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Sulęcińskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 956 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Świebodzińskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 957 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Wschowskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 958 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Zielonogórskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 959 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 marca 2012r. do Porozumienia zawartego w dniu 02 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Zarządem Powiatu Żagańskiego, w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, określonych w art. 30 ust. 4 i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2012 960 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2012r.
2012 961 2012-04-30 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 marca 2012r.
2012 962 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/151/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingach miasta Sławy
2012 963 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XIX/226/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 964 2012-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 30 kwietnia 2012r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego
2012 965 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XI.97.2011 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa.
2012 966 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XVI.85.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca w obrębie miejscowości Górzyca
2012 967 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 917/129, 917/130, 917/131, położonych przy ulicy H.Sawickiej w Rzepinie
2012 968 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XIX/94/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 969 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XIX/95/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Babimost na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 970 2012-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Słubice.