Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Maj 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 971 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru " Nad Ilanką", leżącego w sąsiedztwie ul. Moniuszki i ul. Poznańskiej
2012 972 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej
2012 973 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Przytoczna
2012 974 2012-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.156.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2012r.
2012 975 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI \ 96 \ 12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Bojadła na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 976 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI \ 95 \ 12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 977 2012-05-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GG.7113.2.2012 Burmistrza Drezdenka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Drezdenko
2012 978 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 86/XIV/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 979 2012-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.132.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2012r.
2012 980 2012-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.136.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2012r.
2012 981 2012-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.138.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2012r.
2012 982 2012-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.137.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2012r.
2012 983 2012-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.112.2012AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2012r.
2012 984 2012-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.116.2012AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2012r.
2012 985 2012-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.129.2012AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2012r.
2012 986 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/169/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2012 987 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2012 988 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.89.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegajacyc się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 989 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 990 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 991 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 992 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/115/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dotyczące pobierania opłat związanych z usunięciem pojazdów z dróg i przechowaniem ich na parkingach strzeżonych
2012 993 2012-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 maja 2012r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Krośnieńskiego
2012 994 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr 0007.157.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Zamieście
2012 995 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr 0007.158.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Górna Kargowa
2012 996 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr 000.159.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Dolna Kargowa
2012 997 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/312/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od ul. Siedlickiej.
2012 998 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Stalowej.
2012 999 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/314/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej między ul. Wschodnią i ul. Zielną.
2012 1000 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/315/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od ul. Wawrowskiej.
2012 1001 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/316/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej na północ od ul. Wawrowskiej.
2012 1002 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od ul. Łagodzińskiej.
2012 1003 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/318/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom odchodzącym od ul. Marcina Kasprzaka.
2012 1004 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej między ul. Minerów i ul.Tartaczną.
2012 1005 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/320/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Teatralnej.
2012 1006 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/109/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Cybince do Zespołu Szkół w Cybince
2012 1007 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/108/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cybinka
2012 1008 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XV/ 131 /2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalonej opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 1009 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/206/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2012.
2012 1010 2012-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 181 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 maja 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
2012 1011 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/23/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod wydobywanie kopalin- piasków i żwirów na terenie Gminy Zbąszynek, obręb wsi Kosieczyn dz. nr 683.
2012 1012 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr 0007.160.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kargowa” i ,,Zasłużony dla Gminy Kargowa” oraz przyjęcia regulaminu nadawania tych tytułów
2012 1013 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2012 1014 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/117/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1015 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/95/12 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2012r.
2012 1016 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XIX/124/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/46/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 maja 2003r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze i zwalniania ich z realizacji zajęć obowiązkowych oraz ustalania wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sulęciński a niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2012 1017 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII/36/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Żarach
2012 1018 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XI/106/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Bobrowice publicznych przedszkoli
2012 1019 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XI/107/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bobrowice
2012 1020 2012-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.117.2012AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2012r.
2012 1021 2012-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.86.2012AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 27 marca 2012r.
2012 1022 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Witnica
2012 1023 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Miasta i Gminy Witnica
2012 1024 2012-05-11 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-10(12)/2012/620/X/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 maja 2012r.
2012 1025 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 8 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych.
2012 1026 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 8 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Wymiarki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1027 2012-05-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.153.2012.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2012r.
2012 1028 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub  szkoleniu pożarniczym.
2012 1029 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/142/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2012 1030 2012-05-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.160.2012 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2012r.
2012 1032 2012-05-15 Informacja Informacja nr NU/0310-0026/12 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 8 maja 2012r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.
2012 1033 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/110/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego, zmienionej uchwałą nr XXXI/194/09 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego oraz uchwałą nr XIV/85/11 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego, zmienionej uchwałą Nr XXXI/194/09 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego
2012 1034 2012-05-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 maja 2012r. w sprawie
2012 1035 2012-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.162.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 7 maja 2012r.
2012 1036 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 263/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 maja 2012r.
2012 1037 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr 264/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 9 maja 2012r.
2012 1038 2012-05-16 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-8(10)/2012/627/VII/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 maja 2012r.
2012 1039 2012-05-16 Aneks Aneks nr 3 do Porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2010 r. Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2012 1040 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/199/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2012 1041 2012-05-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2012 1042 2012-05-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.121.2012.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2012r.
2012 1043 2012-05-17 Wykaz Wykaz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 11 maja 2012r.
2012 1044 2012-05-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.102.2012.MGRZ Wojewody Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2012r.
2012 1045 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2012 1046 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/275/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 06 listopada 2009 roku
2012 1047 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 26 kwietnia 2012r.
2012 1048 2012-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego
2012 1049 2012-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1050 2012-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1051 2012-05-18 Porozumienie Porozumienie Gminy Lubsko w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1052 2012-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1053 2012-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1054 2012-05-18 Porozumienie Porozumienie Gminy Słońsk w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1055 2012-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1056 2012-05-18 Porozumienie Porozumienie Miasta Zielona Góra w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1057 2012-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1058 2012-05-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.118.2012AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2012r.
2012 1059 2012-05-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1060 2012-05-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1061 2012-05-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1062 2012-05-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1063 2012-05-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1064 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVII/154/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skwierzyna oraz zasad i warunków korzystania z tych obiektów.
2012 1065 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Dobiegniew.
2012 1066 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1067 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/307/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp.
2012 1068 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/308/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gorzów Wlkp.
2012 1069 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2012 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIII/181/09 dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Sól oraz sposób rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
2012 1070 2012-05-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2012 1071 2012-05-22 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego
2012 1072 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2012 1073 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2012 1074 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2012 1075 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2012 1076 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2012 1077 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2012 1078 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2012 1079 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2012 1080 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2012 1081 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2012 1082 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2012 1083 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2012 1084 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Nowej Soli
2012 1085 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Nowej Soli
2012 1086 2012-05-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 165/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 marca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.03.2012 r., sygn. akt II SA/Go 165/12 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Drezdenko
2012 1087 2012-05-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 marca 2012r. z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za rok 2011
2012 1088 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/12 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 27 marca 2012r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
2012 1089 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr 0007.190.2012 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sulechów oraz warunków i wysokości stawek procentowych udzielanych bonifikat
2012 1090 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Kostrzyńskiego Centrum Kultury
2012 1091 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą.
2012 1092 2012-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 maja 2012r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Nowej Soli
2012 1093 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Lubniewicach
2012 1094 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr 128/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012r. w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1095 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XV/124/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a obwodnicą komunikacyjną
2012 1096 2012-05-29 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 156/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 marca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28.03.2012 r., sygn. akt II SA/Go 156/12 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 1097 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/148/12 Rady Gminy Santok z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Santok w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Santok lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
2012 1098 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/126/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 1099 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/129/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2012 1100 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/133/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Będów
2012 1101 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/134/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bródki
2012 1102 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/135/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobrzęcin
2012 1103 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/136/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Laski
2012 1104 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/137/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Leśniów Mały
2012 1105 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/138/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Leśniów Wielki
2012 1106 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/139/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nietkowice
2012 1107 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/140/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nietków
2012 1108 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/141/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Płoty
2012 1109 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/142/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sudoł
2012 1110 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/143/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sycowice
2012 1111 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/144/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wysokie
2012 1112 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/145/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zagórze
2012 1113 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr xvi/156/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. Uchwała w sprawie założenia: II Liceum Ogólnokształcącego w Gubinie i włączenia jego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie.
2012 1114 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim.
2012 1115 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 w Gubinie i włączenia jej do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. St. Staszica w Gubinie.
2012 1116 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Gubinie i włączenia jej do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. St. Staszica w Gubinie.
2012 1117 2012-05-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZA OKRES 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011R.
2012 1118 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XXV/190/2012 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 24 maja 2012r.
2012 1119 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr 129/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012r. w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1120 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 1121 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego.
2012 1122 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XXV/202/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2012
2012 1123 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIX/113/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie.
2012 1124 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XI/46/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Zbąszynek w obrębie wsi Chlastawa, Kosieczyn, Kręcko, Dąbrówka Wlkp., Rogoziniec oraz miasta Zbąszynek
2012 1125 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/103/12 Rady Gminy Brody z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki.
2012 1126 2012-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Burmistrza Sulechowa z dnia 15 maja 2012r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECHÓW ZA ROK 2011
2012 1127 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/44/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 18 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 1128 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIV.87.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Łaz.
2012 1129 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI.118.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości.
2012 1130 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI.121.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie podziału miasta Łęknicy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 1131 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVI.122.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 maja 2012r. w sprawie podziału miasta Łęknicy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 1132 2012-05-31 Aneks Aneks nr 1/2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 6 kwietnia 2012r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transortu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2012 1133 2012-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.128.2012.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 27 kwietnia 2012r.