Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Styczeń 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2013 roku
2013 2 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXi/150/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 3 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lubiszyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 7 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok
2013 8 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV.164.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu
2013 9 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV.165.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu.
2013 10 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2013 rok
2013 11 2013-01-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 27 grudnia 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Żagań i Rady Miasta Żagań przed upływem kadencji
2013 12 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji
2013 13 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 14 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
2013 15 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/89/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbąszynek.
2013 16 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/91/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 17 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XLI.337.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2013.
2013 18 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2013 19 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 20 2013-01-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia statutu Celowego Związku Gmin SGO5
2013 21 2013-01-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia statutu Zielonogórskiego Związku Gmin
2013 22 2013-01-02 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.3.2012 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 2 października 2012r.
2013 23 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/90/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchmości.
2013 24 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/94/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa w obrębie miasta Zbąszynek pod lokalizację mieszkalnictwa i usług.
2013 25 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przeznaczonego pod drogę dojazdową do terenów przemysłowych w obrębie Stanowice – gmina Bogdaniec
2013 26 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Bogdaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 27 2013-01-03 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.6.2012 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 października 2012r.
2013 28 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/86/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2013 rok.
2013 29 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 30 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Brzeźnica
2013 31 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna"
2013 32 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia jej stawki
2013 33 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Przytoczna
2013 34 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 35 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 36 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Brzeźnica
2013 37 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 38 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2013
2013 39 2013-01-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.380.2012.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2012r.
2013 40 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 41 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/12 Rady Gminy Żary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
2013 42 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/259/12 Rady Gminy Żary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żary
2013 43 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2013
2013 44 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów.
2013 45 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
2013 46 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych
2013 47 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomości
2013 48 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/195/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013.
2013 49 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Jasień oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 50 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 51 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 52 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 53 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 128.2012 ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
2013 54 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skwierzyna”.
2013 55 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 56 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2013 57 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 58 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 59 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2013 60 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/254/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2013 rok uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2013 rok
2013 61 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2013 rok
2013 62 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 63 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, opłaty od posiadania psów oraz wysokości wynagradzania inkasentów
2013 64 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXI.165.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2013 rok Gminy Łęknica
2013 65 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/261/12 Rady Gminy Żary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 66 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/12 Rady Gminy Żary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 67 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/12 Rady Gminy Żary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów
2013 68 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień
2013 69 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.170.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 70 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.171.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 71 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI.166.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2013 rok
2013 72 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bytom Odrzański na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 73 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2013 74 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2013 75 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2013.
2013 76 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
2013 77 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/12 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 78 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Rzepin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 79 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 80 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 81 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców na terenie gminy Żagań
2013 82 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 83 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/12 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 84 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 85 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 86 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań
2013 87 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2010 Nr 234, poz. 1536 ze. zm.), na rok 2013
2013 88 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 89 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 90 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 91 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
2013 92 2013-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.2.2013TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 3 stycznia 2013r.
2013 93 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/12 Rady Gminy Żary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Żary
2013 94 2013-01-07 Aneks Aneks nr 2/2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2012r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transortu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2013 95 2013-01-07 Informacja Informacja nr 1/2012 Starosty Żarskiego z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania ewidencyjnej mapy numerycznej oraz założenia ewidencji budynków i lokali
2013 96 2013-01-07 Porozumienie Porozumienie nr DG.031.13.2012 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Zbąszynek wykonania dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Kosieczyńskiej w Zbąszynku, w ramach projektu pod nazwą: "Przebudowa ciągu ulic: Platanowa, Kościelna, B.Chrobrego, Plac Dworcowy i Kosieczyńska w Zbąszynku."
2013 97 2013-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.390.2012.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 2 stycznia 2013r.
2013 98 2013-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.388.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 3 stycznia 2013r.
2013 99 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 100 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/164/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
2013 101 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/169/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości
2013 102 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/170/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 103 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/171/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 104 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/172/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sulęcin w latach 2013-2017
2013 105 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/173/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę, w sprawie likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia – w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej – w Sulęciński Ośrodek Kultury
2013 106 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/174/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę z sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Sulęcin
2013 107 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXV/175/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Sulęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 108 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/260/12 Rady Gminy Żary z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 109 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 110 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczaniec
2013 111 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczaniec oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 112 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczaniec
2013 113 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 114 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2013 115 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 116 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 117 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XII/39/2012 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2013 r.
2013 118 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2013.
2013 119 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XIX.2.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 120 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/337/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2013 rok.
2013 121 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2013 122 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 123 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 124 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 125 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody
2013 126 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXII/164/12 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego „Wąwozy”
2013 127 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka
2013 128 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Statutu Gminy Cybinka
2013 129 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2013 130 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 131 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
2013 132 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2013 rok
2013 133 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.147.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 134 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.142.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji .
2013 135 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.143.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów
2013 136 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.144.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 137 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.146.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Edukacyjnym w Łagowie
2013 138 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.141.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łagów.
2013 139 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.140.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Łagów.
2013 140 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.148.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2013 r.
2013 141 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.136.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2013.
2013 142 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XV.139.2012 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.44.2011 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2013 143 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno
2013 144 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Deszczno
2013 145 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Deszczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 146 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeźnica
2013 147 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2013 148 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.
2013 149 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Słońsk do kategorii dróg gminnych
2013 150 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Słońsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 151 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/153/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
2013 152 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utzrymania czystości i porządku w Gminie Brzeźnica
2013 153 2013-01-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.3.2012TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 7 stycznia 2013r.
2013 154 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie statutu osiedla Cibórz
2013 155 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego
2013 156 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiacymi mienie komunalne miasta Żary
2013 157 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary
2013 158 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 159 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Trzciel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 160 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Gminy Żagań z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok
2013 161 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Słońsk.
2013 162 2013-01-09 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-48(12)/2012/2013/20684/I/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 163 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2013 164 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 165 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 166 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 167 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/128/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica.
2013 168 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/129/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Gozdnica.
2013 169 2013-01-09 Uchwała Uchwała nr XXVI.167.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Pszczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 170 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII.144.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 171 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII.145.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI.136.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 172 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII.146.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 173 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX.128.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2013
2013 174 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/130/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 175 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/131/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Gozdnica.
2013 176 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/132/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 177 2013-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bytnica
2013 178 2013-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczaniec
2013 179 2013-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Skąpe z dnia 1 października 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skąpe
2013 180 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/151/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Słone gmina Świdnica.
2013 181 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2013.
2013 182 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/198/12 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2013
2013 183 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 184 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 185 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXi/135/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
2013 186 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/123/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 187 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/133/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Gozdnica.
2013 188 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zasad wydzierżawiamia i użyczania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdnica.
2013 189 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/137/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 190 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XL/453/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2012r. uchwała budżetowa na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2013 191 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa.
2013 192 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 193 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 194 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów jej składania.
2013 195 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 196 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i domów letniskowych na terenie gminy Kłodawa, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 197 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 198 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/125/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 199 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.
2013 200 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX.135.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce
2013 201 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX.136.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Zabór z dnia 26 września 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2013 202 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX.137.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 203 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX.138.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2013 204 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX.139.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 205 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.180.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości
2013 206 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII.83.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2013 207 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII.87.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 grudnia 2012r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/16/2008 dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2013 208 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 209 2013-01-10 Informacja Informacja nr OSZ-4110-26(7)/2012/2013/14725/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 stycznia 2013r. o decyzji Nr WCC/1199B/14725/W/OSZ/2013/BK
2013 210 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX.140.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy
2013 211 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX.141.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2013 212 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX.142.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 213 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX.143.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 214 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.232.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zielona Góra
2013 215 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.233.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
2013 216 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII.236.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2013 rok
2013 217 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/137/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 218 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/139/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 219 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/140/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2013 220 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/141/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 221 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 132/XVIII/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w 2013 roku.
2013 222 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2013 r.
2013 223 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2013 224 2013-01-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Sulęcińskiego z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
2013 225 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica
2013 226 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 227 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 228 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/215/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 229 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2013 r.
2013 230 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/201/12 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2013.
2013 231 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubrza
2013 232 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/152/2012 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice
2013 233 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 234 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr NR XXIII/167/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 235 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 236 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2013 237 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 238 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2013 rok
2013 239 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV.144.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Kurowo.
2013 240 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV.146.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 241 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV.143.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Stare Kurowo.
2013 242 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 243 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego
2013 244 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 245 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2012 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".
2013 246 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV.139.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2013 rok.
2013 247 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
2013 248 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 249 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 250 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
2013 251 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia trybu tworzenia Rady Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica i powoływania jej członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Witnica.
2013 252 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 253 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/102/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 254 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2013 255 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 256 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2013 257 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 258 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 259 2013-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa
2013 260 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XxVII/133/12 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2013.
2013 261 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2013 rok.
2013 262 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2012 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetwej Gminy Małomice na 2013 rok.
2013 263 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/103/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 264 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/104/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 265 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/105/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 266 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XX / 153 /2005 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w szkołach i jednostkach organizacyjnych oświaty, dla których Powiat Krośnieński jest organem założycielskim
2013 267 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
2013 268 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/194/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 listopada 2012r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 269 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2012 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2013
2013 270 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi  na rok 2013”.
2013 271 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/124/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zwierzyn
2013 272 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII.151.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2013
2013 273 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/193/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica:  1) wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków;  2) wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania,  3) szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.
2013 274 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.
2013 275 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/296/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/286/05 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
2013 276 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2012 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Witnica
2013 277 2013-01-15 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 stycznia 2013r. lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na okręg Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
2013 278 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/302/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/289/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 279 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/184/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. zmiany uchwały Nr XXIX/167/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/150/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2013 280 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/185/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2013 r.
2013 281 2013-01-15 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 629/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 października 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 października 2012 r., sygn. akt II SA/Go 629/12 w przedmiocie ustanowienia zasad korzystania z gminnych placów zabaw
2013 282 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 283 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2013 284 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII /128/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 285 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 286 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII /126 /2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 287 2013-01-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
2013 288 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 289 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 290 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody.
2013 291 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 292 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 293 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 294 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2013 295 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 296 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII /125 /2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wymiarki
2013 297 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 1/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 stycznia 2013r.
2013 298 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 9/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 3 stycznia 2013r.
2013 299 2013-01-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2013 r.
2013 300 2013-01-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2013 r.
2013 301 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII.153.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolsko.
2013 302 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII.155.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jesionka.
2013 303 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII.150.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
2013 304 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/12 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013
2013 305 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII.147.2012 Rady Gminy Kolsko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2013
2013 306 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
2013 307 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2013.
2013 308 2013-01-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr I Starosty Starosty Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Dobiesław” w Dobiegniewie w 2013 r.
2013 309 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/177/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 310 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/178/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bledzew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 311 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/179/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2013 312 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/175/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 313 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
2013 314 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 315 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokość stawek procentowych bonifikaty
2013 316 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/189/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 rok
2013 317 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogród Bobrzański
2013 318 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2013 319 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2013
2013 320 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXVI/163/12 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2013 rok.
2013 321 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok
2013 322 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 323 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 324 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV.183.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2013 r.
2013 325 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2013 rok
2013 326 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII.84.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013  GMINY OTYŃ
2013 327 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2013 328 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013
2013 329 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXI/125/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gozdnica na 2013 r.
2013 330 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2013 rok
2013 331 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Murzynowo
2013 332 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gościnowo
2013 333 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2012 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Zwierzyn.
2013 334 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV.145.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 335 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 188/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 GMINY IŁOWA
2013 336 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2013 337 2013-01-22 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-10(6)/2013/620/X/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 stycznia 2013r.
2013 338 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2013 339 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2013 340 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XL/463/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.
2013 341 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NA 2013 ROK
2013 342 2013-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie o sprostowaniu błędu pisarskiego
2013 343 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 Powiatu Świebodzińskiego.
2013 344 2013-01-22 Aneks Aneks nr 2/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie organizacji publicznego transortu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2013 345 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2013
2013 346 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.
2013 347 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 348 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013  GMINY SZLICHTYNGOWA
2013 349 2013-01-23 Porozumienie Porozumienie nr 2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie realizacji zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności
2013 350 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2013 r. Powiatu Żarskiego
2013 351 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XV/130/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2013
2013 352 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2012 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2013 rok.
2013 353 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/176/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 354 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 355 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/173/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2013 356 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/137/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2013
2013 357 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/4/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Żagań i Rady Miasta Żagań przed upływem kadencji
2013 358 2013-01-28 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.1.2012 Starosty Zielonogórskiego z dnia 3 września 2012r.
2013 359 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/6/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 14 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM
2013 360 2013-01-28 Wyrok Wyrok nr sygn. akt. II SA/Go 706/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 listopada 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 listopada 2012 r., sygn. akt. II SA/Go 706/12 w sprawie ustalenia zasad wynajmu sal wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi, będących własnością Gminy Zwierzyn oraz wypożyczania sprzętu stanowiącego wyposażenie tych sal (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 20 poz. 350)
2013 361 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/219/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok
2013 362 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/200/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013
2013 363 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/183/13 Rady Gminy Brody z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Brody
2013 364 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2013 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 365 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII.150.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 366 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII.151.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 367 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2013 368 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII.154.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 369 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Dobiegniew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 370 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/475/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Jazz Club „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp.
2013 371 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/476/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.
2013 372 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr xlii/477/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie nadana statutu instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
2013 373 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/501/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 374 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2013