Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Grudzień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2527 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 2528 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV.178.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla osób fizycznych i prawnych niezbędnych do wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości
2013 2529 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV.177.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2014 roku
2013 2530 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV.179.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2014 roku
2013 2531 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV.176.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2014 rok
2013 2532 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
2013 2533 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/270/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2534 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/271/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku
2013 2535 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/272/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalania stawek i zasad poboru opłaty miejscowej
2013 2536 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/273/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
2013 2537 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/274/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 2538 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XLI/276/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian do uchwały Nr XIX/140/2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Sława
2013 2539 2013-12-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 27 listopada 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wymiarki przed upływem kadencji
2013 2540 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV.180.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkół Gminy Górzyca
2013 2541 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/291/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2013
2013 2542 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2543 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2014
2013 2544 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV.235.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 2545 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV.236.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013-2018
2013 2546 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLV.237.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLII.218.2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
2013 2547 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/220/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 r. na terenie Gminy Szczaniec
2013 2548 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2549 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2550 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/327/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2013 2551 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/328/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 2552 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/329/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2013 2553 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/330/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2013 2554 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/334/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 2555 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2013 2556 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
2013 2557 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
2013 2558 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2013 2559 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2013 2560 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2013 – 2018
2013 2561 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/347/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
2013 2562 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/348/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2563 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/349/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie
2013 2564 2013-12-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLIII/3/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2013 2565 2013-12-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLIII/4/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie
2013 2566 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/198/2009 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski
2013 2567 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wspólpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2014 r.
2013 2568 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 2569 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2013 2570 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2013 2571 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Słubice w roku 2014
2013 2572 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 2573 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2013 2574 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych
2013 2575 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2014 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 2576 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2014 r.
2013 2577 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
2013 2578 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/265/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2013 2579 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 2580 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/364/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice
2013 2581 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/365/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2013 2582 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice
2013 2583 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO - PRZYSZŁOŚĆ” Nr V/21/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2584 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/31/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO -PRZYSZŁOŚĆ" w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ.
2013 2585 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2586 2013-12-04 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2013r. o decyzji nr WCC/1225B/3706/W/OPO/2013/JPi
2013 2587 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX.188.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 2588 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX.189.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2589 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX.190.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 2590 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX.191.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2014.
2013 2591 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII.488.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
2013 2592 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII.489.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra.
2013 2593 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII.491.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Zielona Góra.
2013 2594 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII.492.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2013 2595 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr LVIII.493.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Zielona Góra.
2013 2596 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/368/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 2597 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/369/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie trybu powołania i odwoływania członków Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2013 2598 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/372/2013 r. Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice
2013 2599 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Słubicach i nadania jej statutu
2013 2600 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/381/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie 10 Świecko, gmina Słubice
2013 2601 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice
2013 2602 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuplice
2013 2603 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/366/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2014 roku
2013 2604 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/367/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
2013 2605 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/369/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 2606 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2013 2607 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2013 2608 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2013 2609 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/371/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Ulim
2013 2610 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/375/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brzozowiec
2013 2611 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX.192.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”
2013 2612 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/95/03 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2003r.
2013 2613 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Gminy Brody w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2614 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
2013 2615 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/261/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014r.
2013 2616 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2013 2617 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu obliczenia podatku rolnego
2013 2618 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/279/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2013 2619 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV.200.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Stare Kurowo
2013 2620 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV.201.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stare Kurowo oraz zwolnień od tego podatku
2013 2621 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV.202.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stare Kurowo
2013 2622 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/417/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
2013 2623 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/418/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2624 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/70/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2013 2625 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/71/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2013 2626 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/72/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/67/2013 z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2627 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/121/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły i placówki wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Żary o statusie miejskim
2013 2628 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/104/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 2629 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/105/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2013 2630 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/118/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zasad obrotu nieruchomosciami stanowiacymi mienie komunalne miasta Żary
2013 2631 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/120/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy placowi
2013 2632 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr LI/369/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Soli
2013 2633 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr LI/372/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowa Sól obejmującego teren położony na wschód od ulicy Wrocławskiej i Głogowskiej
2013 2634 2013-12-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 grudnia 2013r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Zielonogórskiego
2013 2635 2013-12-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.279.2013.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013r.
2013 2636 2013-12-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących udzielania dotacji w celu realizacji zadań oświatowych
2013 2637 2013-12-05 Rozporządzenie porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 1 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubuskiego
2013 2638 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV.203.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na lata 2012 – 2016 Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stare Kurowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2013 2639 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/419/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2640 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/420/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 2641 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/421/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r.
2013 2642 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/186/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2013 2643 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 2644 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/196/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2645 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/201/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Bobrowice
2013 2646 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2013 2647 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2014
2013 2648 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
2013 2649 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 2650 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII /254/ 13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2014 roku na obszarze Gminy Kłodawa
2013 2651 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2014 – 2018
2013 2652 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 2653 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2013 2654 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/184/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.
2013 2655 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2656 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
2013 2657 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 2658 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/215/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Gminy Babimost oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 2659 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost obejmującego tereny w obrębach: Podmokle Wielkie i Nowe Kramsko
2013 2660 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/204/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2014
2013 2661 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Programu współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
2013 2662 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Nowogród Bobrzański za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.
2013 2663 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
2013 2664 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania oraz szczegółowych warunków ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański.
2013 2665 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat targowych
2013 2666 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
2013 2667 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiel
2013 2668 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Trzebiel publicznym przedszkolu samorządowym oraz warunków zwolnienia z tych opłat
2013 2669 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 363/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 2670 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 364/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 2671 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
2013 2672 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Wschowskiego.
2013 2673 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.
2013 2674 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/492/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jasień
2013 2675 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/493/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszyce
2013 2676 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/500/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2013 2677 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/502/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp.
2013 2678 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/503/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/376/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac
2013 2679 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/504/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku"
2013 2680 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
2013 2681 2013-12-06 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 22 listopada 2013r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r. zwanego dalej Porozumieniem,
2013 2682 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/210/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2013 2683 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 2684 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeźnica.
2013 2685 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2013 2686 2013-12-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 2 kwietnia 2013r. z realizacji budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za 2012 rok
2013 2687 2013-12-09 Porozumienie Porozumienie nr DG.V.8050.2.5.2013 . z dnia 9 października 2013r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2013 2688 2013-12-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.7.2013 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 grudnia 2013r.
2013 2689 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/658/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014
2013 2690 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/662/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Placówka Wsparcia Dziennego w Gorzowie Wlkp."
2013 2691 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/665 /2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2013 2692 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/670/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 2693 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/678/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 2694 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica
2013 2695 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie sposobu realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
2013 2696 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI.332.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi
2013 2697 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI.333.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowym Kisielinie
2013 2698 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 266/6/XXXI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 grudnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej
2013 2699 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 267/6/XXXI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2014 roku
2013 2700 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
2013 2701 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/284/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2014 roku.
2013 2702 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI.335.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury "Gminnej Biblioteki Publicznej z/s w Zawadzie"
2013 2703 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/282/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2014 r.
2013 2704 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/283/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2014 r.
2013 2705 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr LIII/278/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy
2013 2706 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/13 Rady Gminy Żagań z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze. zm.), na rok 2014
2013 2707 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/134/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach o obiektach budowlanych , deklaracji na podatek od nieruchomości , informacji o gruntach, deklaracji na podatek rolny , a także informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 2708 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/135/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 2709 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/136/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 2710 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/138/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
2013 2711 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXV.219.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczania inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 2712 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.82.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
2013 2713 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.83.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Otyń w roku 2014
2013 2714 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/350/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2014
2013 2715 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/351/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa
2013 2716 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr LI/141/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 2 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/15/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, sposobu ustalania opłat dodatkowych z tutyłu przewozu osób oraz zabierania zwierząt i rzeczy
2013 2717 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2014 roku
2013 2718 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Szprotawa
2013 2719 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.84.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Otyń
2013 2720 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.85.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Otyń
2013 2721 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII.86.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Otyń
2013 2722 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII.88.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom
2013 2723 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/200/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gubin
2013 2724 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2725 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLII/202/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 2726 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada 2013r. Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2013 2727 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2014 roku na terenie Gminy Lubiszyn.
2013 2728 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 0007.372.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Sulechów na rok 2014
2013 2729 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/181/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2013 2730 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XX/183/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
2013 2731 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa
2013 2732 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
2013 2733 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/314/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
2013 2734 2013-12-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skąpe
2013 2735 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 375/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2013r.
2013 2736 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 376/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2013r.
2013 2737 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 377/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2013r.
2013 2738 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 378/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2013r.
2013 2739 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 389/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2013r.
2013 2740 2013-12-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2741 2013-12-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem
2013 2742 2013-12-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom
2013 2743 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/199/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 2744 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLII/197/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
2013 2745 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
2013 2746 2013-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2013 2747 2013-12-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia statutu Celowego Związku Gmin "Puszcza Drawska"
2013 2748 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
2013 2749 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
2013 2750 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 2751 2013-12-13 Informacja Informacja nr 1/2013 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za 2012 rok
2013 2752 2013-12-13 Informacja Informacja nr GG-I.6641.1.23.2013 Starosty Zielonogórskiego z dnia 4 grudnia 2013r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2013 2753 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/182/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2013 2754 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr LIII/281/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2755 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/185/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014
2013 2756 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014”
2013 2757 2013-12-16 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-54(6)/2013/13998/III/APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2013r.
2013 2758 2013-12-16 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 13 listopada 2013r. do Porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2010 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
2013 2759 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.89.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otyń na lata 2014 – 2019
2013 2760 2013-12-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szkolnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum prowadzonego przez Gminę Skąpe
2013 2761 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/214/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości
2013 2762 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XLII/198/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 2763 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 2764 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr NR XXXII/288/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zielonogórski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 2765 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia w całości uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XXXIX/279/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. i w sprawie uchylenia w całości uchwały Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XXXVIII/261/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
2013 2766 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/227/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 2767 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/228/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w Bytomiu Odrzańskim do kategorii dróg gminnych
2013 2768 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/229/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Bodzów gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2769 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/199/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013 r. - w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 2770 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/201/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 21 listopada 2013 r. - w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 2771 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr LVIII/661/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. Programu „Karta Dużej Rodziny”
2013 2772 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLVII.241.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie: miejskiego programu "Rodzina 3+"
2013 2773 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Bonów gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2774 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Bycz gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2775 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Drogomil gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2776 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Królikowice gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2777 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Małaszowice gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2778 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Popowo gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2779 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Tarnów Bycki gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2780 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/237/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w obrębie wsi Wierzbnica gmina Bytom Odrzański do kategorii dróg gminnych
2013 2781 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2782 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/264/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 2783 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XX.208.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie
2013 2784 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr XX.206.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2785 2013-12-18 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2013r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r.
2013 2786 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach
2013 2787 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr LII/147/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żaganiu
2013 2788 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/253/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2014
2013 2789 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.4.2013 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2013 2790 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.11.2013 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie założenia Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Szprotawie i włączenia go w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.
2013 2791 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok
2013 2792 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/345/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Drezdenko niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2793 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku
2013 2794 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XX.200.2013 Rady Gminy Łagów z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2014
2013 2795 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr XLV/358/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 2796 2013-12-19 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-49(12)/2013/3706/VII/JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2013r.
2013 2797 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 371/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 2798 2013-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowa Góra”.
2013 2799 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/216/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
2013 2800 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Ośno Lubuskie
2013 2801 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Ośno Lubuskie za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2013 2802 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2014 rok
2013 2803 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2014 rok
2013 2804 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 0007.299.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.
2013 2805 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/280/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic i dróg wewnętrznych na ternie miasta Sława
2013 2806 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XLII/281/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej miejscowości Spokojna
2013 2807 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/298/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2013
2013 2808 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 12 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2013 2809 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 374/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 2810 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.
2013 2811 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr 0007.292.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2014 rok
2013 2812 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2013 2813 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2013 2814 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka
2013 2815 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Cybinka
2013 2816 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cybinka
2013 2817 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2013 2818 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie: regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach oraz zespołach edukacyjnych dla, których Gmina Bojadła jest organem prowadzącym.
2013 2819 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 401/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2013r.
2013 2820 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 402/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2013r.
2013 2821 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 403/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2013r.
2013 2822 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
2013 2823 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2013 Rady Gminy Maszewo z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Maszewo na rok 2014
2013 2824 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Krzeszyce do kategorii dróg gminnych
2013 2825 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
2013 2826 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXV.184.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV.178.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 listopada 2013 r w sprawie określenia wzorów formularzy dla osób fizycznych i prawnych niezbędnych do wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości
2013 2827 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/ 2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014
2013 2828 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 2829 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/216/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2013 2830 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 412/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2013r.
2013 2831 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 414/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2013r.
2013 2832 2013-12-24 Uchwała Uchwała nr 420/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 grudnia 2013r.
2013 2833 2013-12-27 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-57(6)/2013/334/X/APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2013r.
2013 2834 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013r. o zmianie uchwały ustalającej plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Słubice
2013 2835 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/512/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2014 rok
2013 2836 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/513/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuplice
2013 2837 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/514/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice
2013 2838 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.374.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo
2013 2839 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.376.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Nowy Świat
2013 2840 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.383.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie programu „Sulechowska Rodzina 3+” na terenie Gminy Sulechów
2013 2841 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr 0007.385.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2014
2013 2842 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr LIX.505.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra.
2013 2843 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Dąbie
2013 2844 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 2845 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/201/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31.10.2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 2846 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/211/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów
2013 2847 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/349/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
2013 2848 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/351/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna
2013 2849 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/352/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2013 2850 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie
2013 2851 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/382/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2014
2013 2852 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2013 2853 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2013r. określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel
2013 2854 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/381/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2855 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/382/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2856 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Strzelecko - Drezdeneckiego za wybitne wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecko - Drezdenecki
2013 2857 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2013 2858 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 2859 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w 2014 roku
2013 2860 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXII/68/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2014
2013 2861 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2014r.
2013 2862 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego.
2013 2863 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz wysokości stypendium sportowego.
2013 2864 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2014.
2013 2865 2013-12-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 634/13 z dnia 19 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 2866 2013-12-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie treści § 7 uchwały Nr XXX/238/13 Rady Gminy Santok z dnia 27 czerwca 2013r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 1 lipca 2013r., poz. 1612
2013 2867 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
2013 2868 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLII/279/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2014
2013 2869 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w gminie Trzebiechów
2013 2870 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/383/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2871 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XII.1.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2872 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/400/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie  Statutu Sołectwa  STAWNIK
2013 2873 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/395/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie  Statutu Sołectwa MIŁOWICE
2013 2874 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LIV/298/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta i gminy Kożuchów
2013 2875 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXX.202.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 2876 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr LIII/279/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego
2013 2877 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLI.243.13 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2014 rok
2013 2878 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2014 roku
2013 2879 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 2880 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2013 2881 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/394/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z zmianami).
2013 2882 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku energetycznego
2013 2883 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII.250.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia.
2013 2884 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne.
2013 2885 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/315/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2013 2886 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr LX/681/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2014 rok.
2013 2887 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr LX/685/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2013 2888 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr LX/686/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej
2013 2889 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/146/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków budżetu Miasta zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
2013 2890 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościach
2013 2891 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przejęcia przez gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych
2013 2892 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 2893 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego dla mieszkańców Gminy Sława.
2013 2894 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/567/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Noclegowni dla Bezdomnych w Świebodzinie
2013 2895 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/568/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 2896 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości niektórych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2013 2897 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/396/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie  Statutu Sołectwa MARSZÓW
2013 2898 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/389/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żary
2013 2899 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XL/313/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skąpe na lata 2014 - 2019
2013 2900 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/399/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie  Statutu Sołectwa ROŚCICE
2013 2901 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 166/XXVIII/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.
2013 2902 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 168/XXVIII/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdów na 2014 rok.
2013 2903 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/397/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie  Statutu Sołectwa OLBRACHTÓW
2013 2904 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/398/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie  Statutu Sołectwa OLSZYNIEC
2013 2905 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/380/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014