Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Luty 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 375 2013-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr I Starosty Starosty Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 17 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku.
2013 376 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/181/12 Rady Gminy Santok z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2013
2013 377 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/156/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciemnice
2013 378 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin
2013 379 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka
2013 380 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału miasta i gminy Cybinka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 381 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cybinka
2013 382 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
2013 383 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 384 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 385 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 386 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 387 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 388 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 389 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 390 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/274/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 392 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 393 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 394 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/278/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 395 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/279/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 396 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/280/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 397 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/258/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno.
2013 398 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/215/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kożuchów.
2013 399 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2013 rok.
2013 400 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli
2013 391 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 401 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/355/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród oraz ich wysokość w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierających uzdolnione artystycznie osoby w Gminie Świebodzin
2013 402 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2013r.
2013 403 2013-02-05 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2013 404 2013-02-05 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
2013 405 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie - szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi, - trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2013 406 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród finansowych dla najlepszych sportowców z Powiatu Sulęcińskiego
2013 407 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2013 408 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cybinka
2013 409 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/179/13 Rady Gminy Żagań z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań
2013 410 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII.348.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy parku w Zielonej Górze.
2013 411 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII.352.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Braniborskiej w Zielonej Górze.
2013 412 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII.353.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Zielona Góra.
2013 413 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/356/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Śródmieście
2013 414 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/357/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Poznańskie
2013 415 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/358/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Dworcowe
2013 416 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/359/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sikorskiego
2013 417 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/360/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Słoneczne
2013 418 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/361/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Łużyckie.
2013 419 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/362/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Kopernika.
2013 420 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/363/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Sobieskiego.
2013 421 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/364/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Widok.
2013 422 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/365/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Wojska Polskiego.
2013 423 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/366/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedle Żaków.
2013 424 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/367/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borów
2013 425 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/368/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chociule
2013 426 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/369/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Glińsk
2013 427 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/370/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Grodziszcze
2013 428 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/371/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gościkowo
2013 429 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/372/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeziory
2013 430 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/373/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jordanowo
2013 431 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/374/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępsko
2013 432 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/375/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kupienino
2013 433 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/376/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubinicko
2013 434 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/377/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubogóra
2013 435 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/378/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ługów
2013 436 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/379/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Dworek
2013 437 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/380/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osogóra
2013 438 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/381/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Podlesie
2013 439 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/382/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Raków
2013 440 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/383/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rozłogi
2013 441 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/384/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rosin
2013 442 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/385/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rudgerzowice
2013 443 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/386/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rusinów
2013 444 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/387/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rzeczyca
2013 445 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/388/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wilkowo
2013 446 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/389/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Witosław
2013 447 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie
2013 448 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/197/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka we Wschowie.
2013 449 2013-02-06 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-11(5)/2013/14725/III/AP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lutego 2013r.
2013 450 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2013 451 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XV/138/2012 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 452 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.158.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Kolsko
2013 453 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Wymiarki.
2013 454 2013-02-07 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-13(7)/2013/13859/IIIzm2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w części dotyczącej odbiorców z terenu województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko - mazurskiego
2013 455 2013-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.35.2013.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lutego 2013r.
2013 456 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 17/2012 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” na rok 2012.
2013 457 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 18/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 458 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 19/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 459 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 20/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 460 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 21/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 461 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 22/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 462 2013-02-07 Informacja Informacja nr OSZ-4110-2(4)/2013/14720/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lutego 2013r. o decyzjach Nr WCC/1196E/14720/W/OSZ/2013/JC; Nr PCC/ 1168A/14720/W/OSZ/2013/JC
2013 463 2013-02-07 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-96(5)/2012//2013/3706/VI/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lutego 2013r.
2013 464 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wymiarki dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych.
2013 465 2013-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2013 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka we Wschowie w 2013 roku.
2013 466 2013-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2013 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2013 roku.
2013 467 2013-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2013 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2013 roku.
2013 468 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/154/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Torzym
2013 469 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/155/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 470 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/156/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 471 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/157/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 472 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/158/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 473 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/159/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 474 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/160/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 475 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV.2.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2013 476 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV.3.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 477 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 24/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” na rok 2013.
2013 478 2013-02-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.17.2013.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 1 lutego 2013r.
2013 479 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/8/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 480 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/9/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 481 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/10/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Żagań o statusie miejskim
2013 482 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/18/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 483 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.31.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 5 lutego 2013r.
2013 484 2013-02-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Szczawnie w 2013 r.
2013 485 2013-02-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego w 2013 r.
2013 486 2013-02-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.42.2013TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 7 lutego 2013r.
2013 487 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 488 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 489 2013-02-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Starosty Żarskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujacych na terenie Powiatu Żarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku w 2013 roku.
2013 490 2013-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Żarskiego z dnia 31 stycznia 2013r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w 2012 roku.
2013 491 2013-02-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/13 Starosty Świebodzińskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2013r.
2013 492 2013-02-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/13 Starosty Świebodzińskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2013r.
2013 493 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 494 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII.171.13 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 495 2013-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2013 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2013 roku.
2013 496 2013-02-13 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1.2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zwierzynie.
2013 497 2013-02-13 Porozumienie Porozumienie nr DT-D/3196/12 . z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2013 498 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 499 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice
2013 500 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 501 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.185.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXIV.180.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości
2013 502 2013-02-14 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-51(9)/2012/2013/14720/IV/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2013r.
2013 503 2013-02-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.38.2013AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lutego 2013r.
2013 504 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/133/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 października 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"
2013 505 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 lutego 2013r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XIX/165/2009 z dnia 25.03.2009 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach i nadania Statutu zmienionej uchwałą Nr XXXII/182/2009 z dnia 8.07.2009 zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubniewicach i nadania Statutu.
2013 506 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno
2013 507 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 508 2013-02-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 14 lutego 2013r.
2013 509 2013-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Świebodzińskiego z dnia 31 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012r.
2013 510 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/313/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie : uchylenia Uchwały Nr XLVII/389/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2013 511 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/320/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich Gminy Wschowa.
2013 512 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/239/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 rok.
2013 513 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2013-2017
2013 514 2013-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.43.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 2013r.
2013 515 2013-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Starosty Nowosolskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2013 516 2013-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Starosty Nowosolskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie.
2013 517 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XX.9.2013 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2013.
2013 518 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 30 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kożuchowie
2013 519 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 29 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Otyń
2013 520 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznego Technikum z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 521 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 522 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 523 2013-02-19 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 lutego 2013r. Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 18 lutego 2013 r. Głosowanie przeprowadzono w 14 obwodach głosowania.
2013 524 2013-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 lutego 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2013 r.
2013 525 2013-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 lutego 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzebiel przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2013 r.
2013 526 2013-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 lutego 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zbąszynku przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2013 r.
2013 527 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/17/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 1 października 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gmin Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na sektory.
2013 528 2013-02-19 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 6/2013 Starosty Sulęcińskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie zgłaszania kandydatur na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej „Powiatową Radą”
2013 529 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 530 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 531 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 532 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 533 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 534 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Internatu z rozwiązanego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
2013 535 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowej Soli
2013 536 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr 133/XIX/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2013 rok
2013 537 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2013 538 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2013 539 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2013 540 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 2 wyłączonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2013 541 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2013 542 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej wyłączonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2013 543 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2013 544 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 wyłączonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2013 545 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2013 546 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej wyłączonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2013 547 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wyłączonego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2013 548 2013-02-20 Informacja Informacja nr OSZ-4110-4(7)/2013/1286/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lutego 2013r. o decyzjach Nr WCC/303I/1286/W/OSZ/2013/BK
2013 549 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 lutego 2013r.
2013 550 2013-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Żagańskiego z dnia 30 stycznia 2013r. Sprawozdanie Starosty Żagańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Żagańskiego za rok 2012
2013 551 2013-02-20 Informacja Informacja nr NU/0310-0007/13 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2013 552 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/321/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
2013 553 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/322/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie.
2013 554 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/323/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2013 555 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2013
2013 556 2013-02-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 933/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie zmiany statutu
2013 557 2013-02-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 938/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie nadania statutu
2013 558 2013-02-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 940/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie nadania statutu
2013 559 2013-02-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 928/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu
2013 560 2013-02-21 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 935/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu
2013 561 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXII/149/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 14 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Gozdnica
2013 562 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXV/147/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Nowe Miasteczko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 563 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV.161.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 8 lutego 2013r.
2013 564 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Czarna Droga”.
2013 565 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Radowice”.
2013 566 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 200/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
2013 567 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 201/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 568 2013-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015
2013 569 2013-02-22 Wyrok Wyrok nr II SA Go 930 12 s Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu
2013 570 2013-02-22 Wyrok Wyrok nr II SA Go 931 12 s Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu
2013 571 2013-02-22 Wyrok Wyrok nr II SA Go 937 12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu
2013 572 2013-02-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 936 12 s Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu
2013 573 2013-02-22 Wyrok Wyrok nr II SA Go 929 12 s Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu
2013 574 2013-02-22 Wyrok Wyrok nr II SA Go 696 12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 575 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/362/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmiany statutu Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2013 576 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/363/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Lubuskiego
2013 577 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/370/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Lubuskiego na rzecz najemców
2013 578 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/373/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Lubuskiego w użytkowanie wieczyste
2013 579 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/376/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac
2013 580 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/377/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
2013 581 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Lubiszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 582 2013-02-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.44.2013TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lutego 2013r.
2013 583 2013-02-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.45.2013TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lutego 2013r.
2013 584 2013-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2013 585 2013-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowej" i utworzenia na jego bazie jednostki budżetowej "Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej"
2013 586 2013-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Wanda"
2013 587 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/12 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2013.
2013 588 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/263/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto.
2013 589 2013-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 826/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp. w 2013 roku.
2013 590 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego.
2013 591 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Jerzy"
2013 592 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Henryk"
2013 593 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dęby Szczepanowskie"
2013 594 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Cisy nad Czerną"
2013 595 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Boruta"
2013 596 2013-02-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Paweł"
2013 597 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 598 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/208/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2013 599 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 600 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki
2013 601 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna
2013 602 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/168/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych
2013 603 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2013 604 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 lutego 2013r. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.
2013 605 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 7 lutego 2013r. nadania nazwy placowi w Kostrzynie nad Odrą
2013 606 2013-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 836/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2013
2013 607 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/159/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 608 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/160/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiechów
2013 609 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XX/161/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 610 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Słońsk
2013 611 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/327/2010 Rady Gminy Słońsk z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis
2013 612 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 0007.223.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
2013 613 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 0007.232.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa dla terenów położonych w obrębach: Chwalim, Smolno Wielkie, Dąbrówka i Karszyn
2013 614 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXV/143/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko z organizacjami pozarządowymi w 2013r.
2013 615 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 0007.221.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa
2013 616 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 0007.224.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2013 617 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 0007.225.3013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa
2013 618 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr 0007.228.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kargowa przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 619 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2013 620 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawy
2013 621 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Witnicy.
2013 622 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawa
2013 623 2013-02-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2013.
2013 624 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 8 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 625 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin
2013 626 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 0007.277.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Mozów, Brzezie k. Sulechowa, części obrębu 3 miasta Sulechów i części obrębu Nowy Świat.
2013 627 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 0007.288.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty
2013 628 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 0007.287.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 629 2013-02-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 21 lutego 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku
2013 630 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/218/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 631 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego
2013 632 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 633 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 634 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 0007.229.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kargowa
2013 635 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/166/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 636 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Drzeńsko
2013 637 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gajec
2013 638 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 0007.289.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 639 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 0007.291.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2013 640 2013-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 lutego 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stare Kurowo przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2013 r.
2013 641 2013-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 lutego 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulęcinie przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2013 r.
2013 642 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/191/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla obrębu Mironice
2013 643 2013-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 lutego 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2013 r.
2013 644 2013-02-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 lutego 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2013 r.