Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Marzec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 645 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 646 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 647 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/248/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kowalów
2013 648 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Starościn
2013 649 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sułów
2013 650 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2012 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
2013 651 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sulęcin.
2013 652 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzepin i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 653 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubiechnia Mała
2013 654 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubiechnia Wielka
2013 655 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/251/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Serbów
2013 656 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/252/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Starków
2013 657 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/256/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rzepin.
2013 658 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 0007.290.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 659 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/7/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbąszynek.
2013 660 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI.136.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Górzyca
2013 661 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXVI.135.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.112.2012 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górzyca
2013 662 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Radów
2013 663 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/205/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Czerwieńsk oraz zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Czerwieńsk
2013 664 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr 28/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały 18/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 665 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr 29/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 1 marca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 22/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 666 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII.174.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica
2013 667 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XIX/208/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Czerwieńsk
2013 668 2013-03-04 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 778/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Kurowo.
2013 669 2013-03-04 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 932/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu SPZOZCLDiM w Zaborze
2013 670 2013-03-04 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 934/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze.
2013 671 2013-03-04 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 939/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Zielonej Górze.
2013 672 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/218/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminy Kożuchów
2013 673 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/219/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom
2013 674 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sława
2013 675 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kuźnica Głogowska.
2013 676 2013-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 4 marca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Łęknica przeprowadzonych w dniu 3 marca 2013 r.
2013 677 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/173/2012 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2012 r.
2013 678 2013-03-04 Wyrok Wyrok nr sygn. akt II SA/Go 941/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Osrodkowi Rehabilitacyjno-Ortopedycznemu im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.
2013 679 2013-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
2013 680 2013-03-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Witnica.
2013 681 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica
2013 682 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2013 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojadła
2013 683 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 684 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie opłaty miejscowej
2013 685 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2013 686 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.
2013 687 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXX/146/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zwierzyn na lata 2013-2018
2013 688 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/27/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żary o statusie miejskim i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2013 689 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/20/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach.
2013 690 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/22/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w organizacji w Żarach.
2013 691 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/24/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 692 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/25/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach
2013 693 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/26/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2013 694 2013-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2013r.
2013 695 2013-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 5 marca 2013r. w sprawie treści załącznika do uchwały Nr XXXI/244/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 grudnia 2012r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 3 stycznia 2013r., poz. 58
2013 696 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubrzy
2013 697 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica, gmina Świdnica
2013 698 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost.
2013 699 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 700 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu Gminy Babimost.
2013 701 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/146 /13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babimost.
2013 702 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej w budynkach położonych na terenie Gminy Babimost.
2013 703 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost.
2013 704 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz.
2013 705 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 706 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów.
2013 707 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/104/2008 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 września 2008r. w w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/223/2006 Rady Gminy w Przewozie z dnia 14 czerwca 2006r w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Przewóz.
2013 708 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie opłat targowych
2013 709 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2013 710 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/331/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/205/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2013 711 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XVI/156/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowice
2013 712 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Drezdenko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 713 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2013 714 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jelenie Bagna” położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko.
2013 715 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok.
2013 716 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2013 rok
2013 717 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/185/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Bytom Odrzański
2013 718 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól
2013 719 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól
2013 720 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bogaczowie
2013 721 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2013 722 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 723 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.361.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy placowi w Zielonej Górze
2013 724 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.371.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 2
2013 725 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.373.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Diamentowej w Zielonej Górze
2013 726 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 727 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/156/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczaniec
2013 728 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/155/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczaniec oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 729 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 730 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody
2013 731 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/300/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Słubicach
2013 732 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lubniewicach
2013 733 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI.149.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.103.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zabór
2013 734 2013-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 4 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łagodzin
2013 735 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebiel na lata 2013-2017
2013 736 2013-03-08 Informacja Informacja nr 1/2013 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Trzebiel
2013 737 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki  lub kluby dziecięce na terenie gminy Bytom Odrzański.
2013 738 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 739 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 740 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Słubice.
2013 741 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/286/13 Rady Gminy Żary z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 742 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/281/13 Rady Gminy Żary z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grabik
2013 743 2013-03-08 Zestawienie Zestawienie nr 1 Wójta Gminy Zabór z dnia 27 lutego 2013r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Zabór
2013 744 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 745 2013-03-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr XLIII.1.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały – Statutu Miasta Zielona Góra.
2013 746 2013-03-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.54.2013.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 6 marca 2013r.
2013 747 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/183/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim
2013 748 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2013 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bytomiu  Odrzańskim
2013 749 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXI.15.2013 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Żagańskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 750 2013-03-08 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Burmistrza Zbąszynka z dnia 6 marca 2013r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Zbąszynek
2013 751 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXX.243.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 1 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Łężycy
2013 752 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól podmiotom, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków.
2013 753 2013-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 685/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 marca 2013r. zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
2013 754 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX.130.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 4 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Bogdaniec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 755 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/506/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 756 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/507/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej „ Mecenas Kultury - Gorzów Przystań"
2013 757 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/508/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2013 758 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/509/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 759 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/510/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 760 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/524/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 marca 2013r. zmieniająca uchwałę o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 761 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/525/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 marca 2013r. w sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na sektory do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
2013 762 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XLV/526/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 763 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/296/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 lutego 2013r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.
2013 764 2013-03-12 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 8 marca 2013r. lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na okręg Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
2013 765 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII.175.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pszczew
2013 766 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 19.2013 Starosty Żagańskiego z dnia 4 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2013 roku
2013 767 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 768 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Brzeźnica
2013 769 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2013 770 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bledzew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 771 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/73/11 Rady Gminy Bledzew z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2013 772 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/150/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2013 773 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/151/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 774 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2013 Burmistrza Małomic z dnia 5 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 775 2013-03-13 Zestawienie Zestawienie nr GK-IV.7030.5.2013 Burmistrza Sulechowa z dnia 11 marca 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012 na obszarze Gminy Sulechów.
2013 776 2013-03-13 Uchwała Uchwała nr XXX.240.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmującego tereny położone w obrębie Drzonków.
2013 777 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2012 w Szprotawie z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2013 ROK GMINY SZPROTAWY
2013 778 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawy
2013 779 2013-03-14 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Bytomia Odrzańskiegpo z dnia 7 marca 2013r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta Bytom Odrzański
2013 780 2013-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.61.2013.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 13 marca 2013r.
2013 781 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV.164.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 782 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV.165.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały
2013 783 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXV.166.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 4 marca 2013r. w sprawie zmian do uchwały Nr XI/73/2003 Rady Gminy Kolsko w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 784 2013-03-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 785 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 139/XX/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Gorzowskiego przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 786 2013-03-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Gorzowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2012
2013 787 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Starosty Gorzowskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego na 2013r.
2013 788 2013-03-15 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 2013r. lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
2013 789 2013-03-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 1102/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 stycznia 2013r. w przedmiocie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów.
2013 790 2013-03-19 Informacja Informacja nr 1/2013 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012 położonych na obszarze Gminy Zielona Góra
2013 791 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 marca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bytnica przeprowadzonych w dniu 17 marca 2013 r.
2013 792 2013-03-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 18 marca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczaniec przeprowadzonych w dniu 17 marca 2013 r.
2013 793 2013-03-19 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Świebodzina z dnia 18 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok połozonych na obszarze Gminy Świebodzin
2013 794 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr 30/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/2013 z dnia 1 marca 2013r. Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 795 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr 31/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały 18/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 796 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr 32/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały 20/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 797 2013-03-19 Informacja Informacja nr OSZ-4110-8,9(4)/2013/20684/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 marca 2013r. o decyzjach Nr WCC/1224A/20684/W/OSZ/2013/BK i Nr PCC/1190A/20684/W/OSZ/2013/BK
2013 798 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr 203/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych
2013 799 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drezdenko
2013 800 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/321/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drezdenko
2013 801 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XX/113/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszyce
2013 802 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
2013 803 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXI/133/2012 Rady Gminy Krzeszyce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 804 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
2013 805 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 204/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2013 806 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 205/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych
2013 807 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 206/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Buk miłości”
2013 808 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 207/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb Elegancik”
2013 809 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 208/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb guzowaty”
2013 810 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 209/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb w Borowym”
2013 811 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 210/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Grab przy kamienisku”
2013 812 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 211/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Grab z jamą”
2013 813 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 212/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Olsza przy łące”
2013 814 2013-03-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 7 lutego 2013r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2012r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2013 815 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 213/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Za Kowalem”
2013 816 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 214/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 817 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 216/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej
2013 818 2013-03-20 Uchwała Uchwała nr 218/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej
2013 819 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/28/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary o statusie miejskim
2013 820 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/29/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 821 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/30/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2013 822 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/31/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 823 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/32/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 824 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXV/153/09 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie
2013 825 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/149/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2013 826 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/393/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
2013 827 2013-03-21 Informacja Informacja nr 1/GA/2013 BURMISTRZA MIASTA ŻARY z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Żary o statusie miejskim
2013 828 2013-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
2013 829 2013-03-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr ROŚ.031.1.2013 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Brody przez Gminę Żary o statusie miejskim z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym psom w schronisku
2013 830 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/394/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg województwa lubuskiego (nr 292 w m. Nowa Sól, nr 287 w m. Lubsko, nr 296 w m. Żagan, nr 278 w m. Sulechów)”
2013 832 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/149/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
2013 833 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/150/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2013 834 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 107/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 marca 2013r.
2013 835 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 114/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 marca 2013r.
2013 836 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 115/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 marca 2013r.
2013 837 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XVI/150/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi
2013 838 2013-03-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Starosty Zielonogórskiego z dnia 13 marca 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na rok 2013.
2013 839 2013-03-22 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.2.2012 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 września 2012r. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego
2013 840 2013-03-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.63.2013.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 15 marca 2013r.
2013 831 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 841 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/148/13 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr XXIV/138/12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 842 2013-03-22 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-21(5)/2013/334/X/APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 marca 2013r.
2013 843 2013-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 70 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miejskiej w Ośnie Lubuskim
2013 844 2013-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 71 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszyce
2013 845 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 marca 2013r. zmieniającą uchwałę Nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice, zmienioną uchwałą Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice.
2013 846 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 marca 2013r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XXIII/166/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
2013 847 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 848 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/129/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uznania za pomnik przyrody dębu bezszypułkowego rosnącego w obrębie ewidencyjnym Cielmów, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko wraz z nadaniem mu nazwy
2013 849 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwierzyn
2013 850 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/13 Rady Gminy Santok z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2013 851 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/13 Rady Gminy Santok z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 852 2013-03-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Starosty Sulęcińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Sulęcinie
2013 853 2013-03-25 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Słubic z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Słubice
2013 854 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/130/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2013 855 2013-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Związku Celowego Gmin MG-6
2013 856 2013-03-25 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.4.2012 Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 4 października 2012r.
2013 857 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.306.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulechów
2013 858 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.310.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2013 859 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/236/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2013 860 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebiel
2013 861 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 862 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 863 2013-03-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 22 marca 2013r.
2013 864 2013-03-26 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie prowadzenia i finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 865 2013-03-26 Uchwała Uchwała nr 0007.311.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 866 2013-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Gorzowskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego w 2013 roku.
2013 867 2013-03-26 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 868 2013-03-26 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 869 2013-03-26 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 870 2013-03-26 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 871 2013-03-26 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 872 2013-03-26 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 873 2013-03-27 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 874 2013-03-27 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 875 2013-03-27 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 876 2013-03-27 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 877 2013-03-27 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 878 2013-03-27 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 879 2013-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Słubickiego z dnia 4 marca 2013r. w sprawie średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Słubickiego w 2013r.
2013 880 2013-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3 Starosty Słubickiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla terenów wiejskich gminy Słubice
2013 881 2013-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Słubickiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla terenów wiejskich gminy Górzyca i gminy Rzepin
2013 882 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów absolwentom szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zameldowanych w Gminie Jasień
2013 883 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/229/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/2005 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 lutego 2005r. nadającej Statut Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jasieniu
2013 884 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 lutego 2013r. o zmianie uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 885 2013-03-27 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 886 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jasień"
2013 887 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/184/2012 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 888 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2013 889 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/217/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 890 2013-03-28 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego z dnia 9 stycznia 2013r.
2013 891 2013-03-28 Informacja Informacja nr GK-GM.7113.1.2013.UW Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012r położonych na obszarze Miasta Kostrzyn and Odrą
2013 892 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/225/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasień
2013 893 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 894 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI /150 /2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wymiarki
2013 895 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI /151/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 896 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: zmiany do Statutu Gminy Nowa Sól.
2013 897 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.182.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 898 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV.183.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.174.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica
2013 899 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/24/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 900 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/27/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 901 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr 0007.236.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2013 902 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 - 2016
2013 903 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 904 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
2013 905 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2013 906 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2013 907 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XX.135.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 marca 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Bogdaniec
2013 908 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XX.137.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso.
2013 909 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzciel
2013 910 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wyłączonej z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.
2013 911 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wyłączonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.
2013 912 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych wyłączonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.
2013 913 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniach chronionych mieszczących się przy Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie, ul. Szprotawska 19.
2013 914 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew.
2013 915 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr 176/2096/13 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok
2013 916 2013-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 marca 2013r. sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2013 roku i III kwartale 2013 roku na terenie Województwa Lubuskiego
2013 917 2013-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 80 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witnicy
2013 918 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli
2013 919 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
2013 920 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli
2013 921 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
2013 922 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie
2013 923 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 924 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów.
2013 925 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVII.142.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości