Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Czerwiec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1436 2013-06-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 czerwca 2013r. o wynikach przedterminowych wyborów burmistrza miasta Żagań przeprowadzonych w dniu 19 maja 2013r. oraz w dniu 2 czerwca 2013r.
2013 1437 2013-06-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr FIN.3034.91.2013.IZ Burmistrza Miasta Świebodzin z dnia 31 maja 2013r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2012 r.
2013 1438 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 0007.323.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Brzezie k. Sulechowa i części obrębu 1 miasta Sulechów
2013 1439 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XL/324/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/297/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
2013 1440 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII.36.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otyń
2013 1441 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XLV/236/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Witnica.
2013 1442 2013-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.163.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 29 maja 2013r.
2013 1443 2013-06-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.159.2013.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 31 maja 2013r.
2013 1444 2013-06-03 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1045/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szlichtyngowa
2013 1445 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.195.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1446 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/239/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały o szczegółowych warunkach przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunkach częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 1447 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI.171.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niegosławice
2013 1448 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/198/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1449 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
2013 1450 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.154.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1451 2013-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.156.2013.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2013r.
2013 1452 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.155.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2013 1453 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, dla których zarządcą jest Gmina Słubice
2013 1454 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
2013 1455 2013-06-04 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ratownictwa medycznego
2013 1456 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX.156.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zasad wydzierżawiania części nieruchomości stanowiacych drogi wewnętrzne bedące własnością Gminy Górzyca
2013 1457 2013-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-4131.153.2013.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 27 maja 2013r.
2013 1458 2013-06-04 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 maja 2013r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r.
2013 1459 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2013 1460 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek – II ETAP
2013 1461 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2013 1462 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1463 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ośno Lubuskie
2013 1464 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XI/51/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 25 marca 2013r. Nr IX/47/2013 zmienionej uchwałami Zgromadzenia Związku dnia 1 października 2012r. Nr V/22/2012 oraz z dnia 12 listopada 2012r. Nr VI/29/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1465 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XI/55/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1466 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr L.418.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze.
2013 1467 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr L.421.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Gimnazjum Nr 5 w Zielonej Górze.
2013 1468 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr L.416.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Fryderyka Chopina w Zielonej Górze.
2013 1469 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie
2013 1470 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/182/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/145/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1471 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXI/183/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.
2013 1472 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 1473 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1474 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 maja 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych
2013 1475 2013-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.157.2013.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 3 czerwca 2013r.
2013 1476 2013-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.161.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 3 czerwca 2013r.
2013 1477 2013-06-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.164.2013TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2013r.
2013 1478 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.189.13 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu
2013 1479 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/186/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/156/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczaniec.
2013 1480 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XL/303/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 8 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Sól - Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1481 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLI/311/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Nowa Sól.
2013 1482 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/185/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1483 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2013 Rady Gminy Bytnica z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy
2013 1484 2013-06-07 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.5.2012 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 października 2012r.
2013 1485 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
2013 1486 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 1487 2013-06-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.154.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 5 czerwca 2013r.
2013 1488 2013-06-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 7 maja 2013r. w sprawie finansowania w 2013 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
2013 1489 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej wyłączonej z I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 11.
2013 1490 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wyłączonej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 25.
2013 1491 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.163.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
2013 1492 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania
2013 1493 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Lubiszyn
2013 1494 2013-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 148 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brody
2013 1495 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sól.
2013 1496 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/566/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1497 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/567/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1498 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/568/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.
2013 1499 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/569/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Gorzowie Wlkp.
2013 1500 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/570/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1501 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/571/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Gorzowie Wlkp.
2013 1502 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/572/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1503 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/573/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Gorzowie Wlkp.
2013 1504 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/574/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Gorzowie Wlkp.
2013 1505 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/575/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1506 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/576/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1507 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/577/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1508 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/578/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1509 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/579/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
2013 1510 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LI/582/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 1511 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice
2013 1512 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1513 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 1514 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1515 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/248/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kożuchów.
2013 1516 2013-06-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.171.2013.IWit Wojewody Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2013r.
2013 1517 2013-06-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 47/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice
2013 1518 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz inkasentów
2013 1519 2013-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarząd Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 marca 2013r. za 2012 rok
2013 1520 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/447/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 1521 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1522 2013-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 17 czerwca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jasieniu przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2013r.
2013 1523 2013-06-18 Informacja Informacja nr OSZ-4110-13(5)/2013/13998/MN/MGW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2013r. o decyzji Nr WCC/1213A/13998/W/OSZ/2013/MN/MGW
2013 1524 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr VII.1.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i opłaty za pojemnik.
2013 1525 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 315/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 1526 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/108/04 Rady Gminy w Trzebielu z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność gminy, nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz oddawania nieruchomości w dzierżawę lub najem i ustalania wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego
2013 1527 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1528 2013-06-21 Porozumienie Porozumienie nr WKU 02/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie współdziałania pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. a Województwem Lubuskim
2013 1529 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki”
2013 1530 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Kręcki Łęg”.
2013 1531 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Laski”.
2013 1532 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Łabędziniec”.
2013 1533 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Mokradła Sułowskie”.
2013 1534 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody "Morenowy Las”.
2013 1535 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XII/168/2004 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne
2013 1536 2013-06-21 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-9(9)/2013/282/XII/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 czerwca 2013r.
2013 1537 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jeziory Wysokie, gmina Brody, obejmującego teren byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych – Płyta Północna
2013 1538 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/13 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIII/180/12 Rady Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody.
2013 1539 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 10 maja 2013 r, poz. 1298)
2013 1540 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
2013 1541 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Brzeźnica
2013 1542 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 0007.250.2013 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa
2013 1543 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/13 Rady Gminy Żagań z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Żagań
2013 1544 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/13 Rady Gminy Żagań z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych
2013 1545 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/13 Rady Gminy Żagań z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/179/13 Rady Gminy Żagań z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań
2013 1546 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/13 Rady Gminy Żagań z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Stary Żagań nazwy ulicy Mahoniowa
2013 1547 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru na terenie miasta i gminy Cybinka
2013 1548 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/324/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelce Krajeńskie.
2013 1549 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
2013 1550 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1551 2013-06-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 195/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Otyń.
2013 1552 2013-06-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 293/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa
2013 1553 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1554 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki
2013 1555 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/13 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany do uchwały X/54/2003 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
2013 1556 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 125 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim
2013 1557 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1558 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1559 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach i pedagoga szkolnego
2013 1560 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza
2013 1561 2013-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Słońsk z wykonania budżetu gminy Słońsk za 2012 r.
2013 1562 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr 0007.335.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2013 1563 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, spsobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 1564 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/147/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przewóz.
2013 1565 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 1566 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2012
2013 1567 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 czerwca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określania warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Słubice.
2013 1568 2013-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2013 1569 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.
2013 1570 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/286/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1571 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/287/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rzepin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1572 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiejskiego domu kultury
2013 1573 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XLII/330/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2013 1574 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 166 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kargowej
2013 1575 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zasad zawierania kolejnych umów najmu lub dzierżawy dotyczących nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot umowy najmu lub dzierżawy zawartej na okres do trzech lat
2013 1576 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/325/13 Rady Gminy Żary z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Kadłubia Gmina Żary
2013 1577 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/157/2013 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
2013 1578 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 1579 2013-06-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.178.2013.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2013r.
2013 1580 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/317/13 Rady Gminy Żary z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Żary.
2013 1581 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/253/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/351/10 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień
2013 1582 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia w Wicinie parku kulturowego pn. „Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie"
2013 1583 2013-06-27 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 27 czerwca 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Brody przed upływem kadencji
2013 1584 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gmin
2013 1585 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/242/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica
2013 1586 2013-06-28 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2013r. Wojewódzki rejestr domów pomocy społecznej.
2013 1587 2013-06-28 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa.
2013 1588 2013-06-28 Rejestr Rejestr Wojewody Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. REJESTR WOJEWODY LUBUSKIEGO PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE
2013 1589 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/244/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Witnica
2013 1590 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/243/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik.
2013 1591 2013-06-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.183.2013.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2013r.
2013 1592 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/255/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/190/12 z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2013 1593 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/476/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1594 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1595 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2013r. o zmianie uchwały Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 1596 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1597 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew
2013 1598 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVIII/260/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości, zasad pobierania opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta.
2013 1599 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników wydatków do obliczenia dodatków mieszkaniowych
2013 1600 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/253/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/11 z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubsko