Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Wrzesień 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1903 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr 339/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 1904 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII.305.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Raculi
2013 1905 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Maszewo
2013 1906 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego
2013 1907 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/148/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 1908 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbie
2013 1909 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/179/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1910 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów
2013 1911 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty za posiadanie psa - od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach Gminy Sława oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1912 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/13 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Radzyń.
2013 1913 2013-09-02 Informacja Informacja nr OSZ-4110-20,21 (9)/2013/22721/WKo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 września 2013r. o decyzjach WCC/1251/22721/W/OSZ/2013/WKo i PCC/1206/2271/W/OSZ/2013/WKo
2013 1914 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr LIII.445.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 1.
2013 1915 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2013 1916 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/191/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin, stanowiących pomoc de minimis
2013 1917 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cybinka
2013 1918 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Cybinka” oraz przyjęcia regulaminu nadawania tego tytułu
2013 1919 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/49/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis na utworzone nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w Gminie Zbąszynek
2013 1920 2013-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/60/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/76/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 listopada 2012 r.
2013 1921 2013-09-03 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 31 lipca 2013r. lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powołanych przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze
2013 1922 2013-09-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 września 2013r.
2013 1923 2013-09-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 września 2013r.
2013 1924 2013-09-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie
2013 1925 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słubicach
2013 1926 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny przyległej nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz właścicieli lokali
2013 1927 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/329/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany uchwały o opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól - Miasto
2013 1928 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/333/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 1929 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/334/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 1930 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
2013 1931 2013-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice, w części dotyczącej terenu położonego przy ul. Kościuszki
2013 1932 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr IX.5.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia budżetu Zielonogórskiego Związku Gmin na rok 2013
2013 1933 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie gminy Świdnica
2013 1934 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/604/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2013 1935 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXI.167.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. Murawy w Górzycy”
2013 1936 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, sposobu jej poboru, ustalenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
2013 1937 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendium Burmistrza Krosna Odrzańskiego za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
2013 1938 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie.
2013 1939 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 1940 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie
2013 1941 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1942 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1943 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krosno Odrzańskie
2013 1944 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/304/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2013 1945 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1946 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzepin.
2013 1947 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/243/13 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1948 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/257/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/175/12 z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia zasad jej poboru oraz określenia inkasentów
2013 1949 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/11 z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa
2013 1950 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Świdnica
2013 1951 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica
2013 1952 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
2013 1953 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/606/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2013 1954 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/607/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gorzowie Wlkp.
2013 1955 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/608/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Jazz Clubu "Pod Filarami" w Gorzowie Wlkp.
2013 1956 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/622/2013 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej przy ul. Bazaltowej
2013 1957 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/623/2013 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic położonych między ul. Franciszka Walczaka, ul. Pomorską i ul. Podmiejską
2013 1958 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr LIV/625/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wielkopolskim.
2013 1959 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.197.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI.170.2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1960 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXI.198.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu stałego targowiska „Mój Rynek” w Pszczewie
2013 1961 2013-09-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 409/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 września 2013r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 57 poz. 809)
2013 1962 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom szkół, wicedyrektorom oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym
2013 1963 2013-09-09 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-37(10)/2013/638/X/CK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 września 2013r.
2013 1964 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi relacji Wiechlice wieś - Wiechlice Osiedle Lotnisko oraz ul. Klonowej w Wiechlicach do kategorii dróg gminnych
2013 1965 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Nowosolskim
2013 1966 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 5 września 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 1967 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1968 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu poboru podatku leśnego
2013 1969 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2003 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu poboru podatku rolnego
2013 1970 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej i opłaty od posiadania psów.
2013 1971 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, drogi gminnej położonej na terenie miasta Nowa Sól.
2013 1972 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2013 1973 2013-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2013 1974 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 1975 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 września 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 r.
2013 1976 2013-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/247/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 września 2013r. w sprawie opłat targowych
2013 1977 2013-09-10 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-35(12)/2013/620/XI/APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 września 2013r.
2013 1978 2013-09-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Szprotawy z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2012 rok
2013 1979 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX.207.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 września 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów.
2013 1980 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX.208.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 11 września 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwierzęcych zwłok i ich części na terenie Gminy Łęknica
2013 1981 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 września 2013r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go z użytkowania.
2013 1982 2013-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 217 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 września 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kargowej
2013 1983 2013-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 218 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 września 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bledzew
2013 1984 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 3 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2013 roku
2013 1985 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 3 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/166/12 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2013
2013 1986 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 344/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 1987 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/463/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Przewóz
2013 1988 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 września 2013r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go z użytkowania.
2013 1989 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 10 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik
2013 1990 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr XL/464/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie likwidacji aglomeracji Trzebiel
2013 1991 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XL/468/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej nr 292 od ul. Staszica do ul. Południowej w Nowej Soli
2013 1992 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XL/462/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 września 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Lubuskiego
2013 1993 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 września 2013r. w sprawie zasad korzystania ze skweru na Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu
2013 1994 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 6 września 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1995 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej własność Gminy Skąpe do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2013 1996 2013-09-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 11 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków
2013 1997 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 6 września 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn
2013 1998 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 6 września 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn
2013 1999 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 6 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie
2013 2000 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 6 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubiszyn – obręb Marwice
2013 2001 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, ulicy położonej na terenie miasta Nowa Sól
2013 2002 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów
2013 2003 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2013 2004 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 12 września 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2013 2005 2013-09-17 Porozumienie Porozumienie nr 29/UMWP/DIF/2013 . z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcie przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego
2013 2006 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 4 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie
2013 2007 2013-09-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 16 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kargowej przeprowadzonych w dniu 15 września 2013 r.
2013 2008 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII.187.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2013 2009 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Muzeum Wojskowemu w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
2013 2010 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXX/324/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiatów
2013 2011 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XXX/88/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 12 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 2012 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr XIX/191/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 12 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobrowice
2013 2013 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 września 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 2014 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Babimoście
2013 2015 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z terenu Gminy Babimost
2013 2016 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2013 2017 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 12 września 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jasień i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasień
2013 2018 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/63/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 2019 2013-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 241 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niegosławice
2013 2020 2013-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczaniec przeprowadzonych w dniu 22 września 2013 r.
2013 2021 2013-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 23 września 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Łęknica przeprowadzonych w dniu 22 września 2013 r.
2013 2022 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 346/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2013 2023 2013-09-24 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 września 2013r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa placu festynowego w Krępie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 2024 2013-09-24 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 września 2013r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika (dokończenie) w Nowym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2013 2025 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XL/252/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 23 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu
2013 2026 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/142/12 z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lubsko
2013 2027 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr 298/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 września 2013r.
2013 2028 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr 300/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 września 2013r.
2013 2029 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr 301/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 września 2013r.
2013 2030 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XXV.9.2013 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXV/2/2005 z dnia 11 marca 2005r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych ulic znajdujących się na terenie miasta Szprotawa
2013 2031 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez gminę Torzym
2013 2032 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawek opłaty
2013 2033 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania
2013 2034 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w mieście Torzym i ustalenia jej przebiegu
2013 2035 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Torzym
2013 2036 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego
2013 2037 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 2038 2013-09-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.217.2013.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 25 września 2013r.
2013 2039 2013-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 września 2013r. zmieniające zarzadzenie Nr 14/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki„.
2013 2040 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/129/2012r. Rady Gminy Lubrza z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gmina Lubrza
2013 2041 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 września 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Trzebiel.
2013 2042 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2043 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 2044 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cybinka
2013 2045 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII.205.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 września 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Pszczew
2013 2046 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie ewidencyjnym Sądów
2013 2047 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII.204.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2013 2048 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XLI/334/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2049 2013-09-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2013 roku i I kwartale 2014 roku na terenie województwa lubuskiego
2013 2050 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr LVI/635/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 września 2013r. w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 1 listopada 2013 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2013 2051 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 września 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy matrialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk
2013 2052 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Czerwieńsk
2013 2053 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Dąbie