Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Styczeń 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr 0007.384.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka
2014 2 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr LIX.501.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2014.
2014 3 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/179/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 4 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbie na 2014 r.
2014 5 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 6 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXV.189.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzyca na 2014r.
2014 7 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2014 rok
2014 8 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII.228.2013 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy Łęknica.
2014 9 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XL/308/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014
2014 10 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr LIV/288/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica.
2014 11 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubniewice
2014 12 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 13 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 14 2014-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2014 15 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/281/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice
2014 16 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/282/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 17 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/283/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/272/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 18 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/284/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/273/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2014 19 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr LIV/286/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy
2014 20 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr LIV/287/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminów określających: 1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica
2014 21 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014 
2014 22 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/13 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2014 rok
2014 23 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/195/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 24 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/265/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2014.
2014 25 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.209.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 26 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.210.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Niegosławice
2014 27 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.219.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 28 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI.220.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 29 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2013 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014
2014 30 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr LIV/296/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2014r.
2014 31 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/384/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
2014 32 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/385/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
2014 33 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2014 rok
2014 34 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/554/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2014 rok
2014 35 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udostępniania sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zwierzynie oraz ustalenia stawek czynszu najmu.
2014 36 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udostępniania sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich oraz ustalenia stawek czynszu najmu.
2014 37 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 38 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/13 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok
2014 39 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/228/13 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji
2014 40 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/13 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu
2014 41 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/13 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żaganiu prowadzenia spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
2014 42 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/13 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/93 Rady Gminy Żagań z dnia 8 marca 1993r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Tomaszowo
2014 43 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/378/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2014 rok
2014 44 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVI.163.2013 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 45 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr LII/377/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2014 46 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLII/281/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwała budżetowa Gminy Lubsko na rok 2014
2014 47 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI.222.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z świetlic wiejskich na terenie Gminy Pszczew
2014 48 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 0007.387.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie
2014 49 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 0007.388.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 50 2014-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.294.2013.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 51 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 51/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr" z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr"
2014 52 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLV/295/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2014
2014 53 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.2.2013 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2014
2014 54 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.6.2013 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2014.
2014 55 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 377/13 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2013 rok
2014 56 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII.253.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2014 r.
2014 57 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII.247.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich
2014 58 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/84/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Zbąszynek, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 59 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/85/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
2014 60 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/33/2013 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin SG05 na 2014 rok
2014 61 2014-01-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 784/13 z dnia 24 października 2013r. zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody
2014 62 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na rok 2014
2014 63 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2014
2014 64 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXV/270/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Nietkowice
2014 65 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/79/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok
2014 66 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII.341.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Drzonkowie
2014 67 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr LII/383/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2014
2014 68 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII.347.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zielona Góra
2014 69 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/374/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Żary na 2014 rok
2014 70 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLII.349.2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2014 rok
2014 71 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr LIV/293/13 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2014 rok
2014 72 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rzepin
2014 73 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XXX.200.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2014
2014 74 2014-01-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013
2014 75 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2013 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego” oraz zasad i trybu jego nadawania przez Radę Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
2014 76 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała budżetowa na 2014 rok
2014 77 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2014
2014 78 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/209/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Bobrowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 79 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXI/214/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Bobrowice
2014 80 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII.246.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VII.38.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych
2014 81 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.198.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 82 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/204/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok
2014 83 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2014 84 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/13 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.
2014 85 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
2014 86 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
2014 87 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2014 88 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/73/11 w sprawie opłaty targowej
2014 89 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/13 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/188/05 w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2014 90 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/124/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żary o statusie miejskim
2014 91 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/125/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2011-2016
2014 92 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/126/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 93 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 176/XXIX/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2014 roku
2014 94 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 177/XXIX/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2014 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego
2014 95 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXI.201.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 96 2014-01-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Żagańskiego z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez okres 3 lat szkolnych Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Szprotawie i włączeniu w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie, przy ul. Niepodległości 7, w celu dokończenia procesu dydaktycznego uczniów w związku z wyrokiem I OSK 447/13 (data orzeczenia 6 czerwiec 2013 r.) uchylającym wyrok WSA i rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 9 sierpnia 2012 r., tym samym utrzymującym w mocy Uchwałę nr XXIX/198/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie odstąpienia od porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Żagańskim a Gminą Szprotawa
2014 97 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2014 rok
2014 98 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu osłonowego „Pomóc w chorobie” w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Przytoczna
2014 99 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/331/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 917/84 i 917/151, leżących w rejonie ul. Bolesława Prusa w Rzepinie
2014 100 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2013 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Zwierzyn.
2014 101 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI.195.2013 Rady Gminy Kolsko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2014
2014 102 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI.221.2013 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2014 rok
2014 103 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/172/14 Rady Gminy Maszewo z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2014 104 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXX/173/14 Rady Gminy Maszewo z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu Gminy Maszewo w latach 2014-2020
2014 105 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 0007.301.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
2014 106 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 0007.302.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne
2014 107 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr 0007.303.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
2014 108 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XLV/355/13 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok
2014 109 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2014r.
2014 110 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/13 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2014
2014 111 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/13 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gozdnica na 2014r.
2014 112 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/13 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014
2014 113 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/240/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słońsk na lata 2014 – 2018
2014 114 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Tuplice z dnia 31 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa
2014 115 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.213.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2014 rok
2014 116 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/292/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2014
2014 117 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV.93.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 GMINY OTYŃ
2014 118 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV.98.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI.86.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011 r . w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Otyń
2014 119 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2013 Rady Gminy w Przewozie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Przewóz na rok 2014
2014 120 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr LV/297/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 121 2014-01-13 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 listopada 2013r. do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa lubuskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych
2014 122 2014-01-13 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 grudnia 2013r. do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa lubuskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych,
2014 123 2014-01-13 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2013r. do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia wykonywania przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa lubuskiego zadań polegających na przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych oraz obsłudze numeru alarmowego 112, kwalifikacji zgłoszeń i ich przekazywaniu do właściwych służb oraz dysponowaniu podległych sił i środków ratowniczych,
2014 124 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
2014 125 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXXV.208.2013 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Stare Kurowo na 2014 rok
2014 126 2014-01-13 Aneks Aneks nr 3/2013 DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 16 grudnia 2013r. do porozumienia międzygminnego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra
2014 128 2014-01-14 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 772/13 z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2014 129 2014-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jasieniu
2014 130 2014-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jasień
2014 131 2014-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień
2014 132 2014-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 133 2014-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania
2014 127 2014-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
2014 134 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/208/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2014
2014 135 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LX/680/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów Wielkopolski zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, na lata 2014 - 2025.
2014 136 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LX/691/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2013r. uchwała budżetowa na 2014 rok miasta Gorzowa Wlkp.
2014 137 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LIII/148/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 grudnia 2013r. uchwała budżetowa na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim
2014 138 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr LIII/161/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Żaganiu
2014 139 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Siedlisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2014 rok
2014 140 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Trzebiel z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiel na rok 2014
2014 141 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2014
2014 142 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLV/291/2013 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2014
2014 143 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Zielonogórski
2014 144 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brody na rok 2014
2014 145 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLI/317/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 stycznia 2014r. zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem
2014 146 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 147 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XLI/320/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 148 2014-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Sulęcińskiego z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
2014 149 2014-01-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2014 Starosty Żagańskiego z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie o zakończeniu modernizacji operatu ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla terenu miasta Żagania
2014 150 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XL/218/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z świetlic oraz sal wiejskich w miejscowościach: Dąbrowno, Lipiny, Lubieszów, Kiełcz, Przyborów, Rudno, Stany na terenie Gminy Nowa Sól.
2014 151 2014-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.11.2013 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. powierzenie Gminie zakupu materiałów oraz wykonania zadania pn. "Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Klasztornej w m. Lubrza, na odcinku od ul. 3 Maja do cmentarza komunalnego".
2014 152 2014-01-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2014 r.
2014 153 2014-01-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Międzyrzeckiego w 2014 r.
2014 154 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 1/2014 z dnia 13 stycznia 2014r.
2014 155 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 6/2014 z dnia 13 stycznia 2014r.
2014 156 2014-01-16 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-72(8)/2013/2014/13859/IV/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródeł ciepła opalanych paliwem gazowym, zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego.
2014 157 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/214/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jodłów
2014 158 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/215/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nowa Sól z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku
2014 159 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/1/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 160 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI.213.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 161 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI.212.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 162 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 163 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XL/222/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2014 rok
2014 164 2014-01-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Starosty Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Dobiesław” w Dobiegniewie w 2014 r.
2014 165 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 166 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 167 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
2014 168 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach
2014 169 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/258/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2014 rok
2014 170 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/225/13 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2014 rok.
2014 171 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XL/213/2013 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Rudno
2014 172 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 173 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji
2014 174 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2013 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Powiatu Świebodzińskiego.
2014 175 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/266/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28.11.2013 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
2014 176 2014-01-20 Aneks Aneks nr 3/2013 DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 30 grudnia 2013r. DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra i Gminy Zabór
2014 177 2014-01-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Starosty Nowosolskiego z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie
2014 178 2014-01-20 Protokół Protokół Gminnnej Komisji Wyborczej w Wymiarkach z dnia 20 stycznia 2014r. USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
2014 179 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2013 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
2014 180 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI /289/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 181 2014-01-20 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.9.2013 WÓJTA GMINY BOJADŁA z dnia 8 października 2013r.
2014 182 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 183 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/13 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 13 grudnia 2013r. uchwała budżetowa na rok 2014 Gminy Szlichtyngowa
2014 184 2014-01-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pliszki PLH080011
2014 185 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 269 Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin CZG-12 z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2014
2014 186 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Słońsk na 2014 rok
2014 187 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLI/319/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 188 2014-01-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Noteci PLB080002
2014 189 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/346/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zasad udzielania świadczeń z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności przez gminę Krosno Odrzańskie
2014 190 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego na lata 2014 - 2020 „Pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z gminy Krosno Odrzańskie”.
2014 191 2014-01-21 Informacja Informacja nr DRE-4110-11(6)/2013/2014/13859/ARy, Nr DRE-4110-18 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2014r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2014 r., w sprawach zmiany koncesji na: wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163L/13859/W/DRE/2014/ARy, przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139L/13859/W/DRE/2014/ARy oraz obrót ciepłem Nr OCC/335E/13859/W/DRE/2014/ARy, udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem")
2014 192 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr 381/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 193 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 194 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 195 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr 275/6/XXXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 GMINY IŁOWA
2014 196 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2014 197 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI.215.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 198 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI.216.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 199 2014-01-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 829/13 z dnia 20 listopada 2013r. w przedmiocie zasad określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Witnica
2014 200 2014-01-23 Uchwała Uchwała nr XL/315/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 201 2014-01-24 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011
2014 202 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/424/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych dla obszarów położonych przy ul. Daszyńskiego we Wschowie
2014 203 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 204 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych Gminy Wymiarki.
2014 205 2014-01-27 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.5.2013 Burmistrza Kargowej z dnia 26 września 2013r. o przejęcie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi przez Gminę Kargowa
2014 206 2014-01-27 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.7.2013 Burmistrza Kargowej z dnia 7 października 2013r.
2014 207 2014-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 stycznia 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niegosławice przeprowadzonych w dniu 26 stycznia 2014 r.
2014 208 2014-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 stycznia 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wymiarki przeprowadzonych w dniu 26 stycznia 2014 r.
2014 209 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2016
2014 210 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/192/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2016.
2014 211 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 212 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 213 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/277/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 214 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/278/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 215 2014-01-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Starosty Nowosolskiego z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Kożuchowie
2014 216 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/194/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2016.
2014 217 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 218 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 0007.391.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 219 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 0007.392.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 220 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 0007.393.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 221 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 0007.394.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 222 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 0007.395.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2014 223 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 29/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 stycznia 2014r.
2014 224 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 33/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 stycznia 2014r.
2014 225 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 40/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 22 stycznia 2014r.
2014 226 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/425/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część południowa
2014 227 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 228 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/226/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 229 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
2014 230 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 231 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 383/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 232 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia - w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej - w Sulęciński Ośrodek Kultury
2014 233 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 234 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 235 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 236 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr LX.520.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
2014 237 2014-01-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Starosty Żarskiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujacych na terenie Powiatu Żaraskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku w 2014 roku.
2014 238 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/13 Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2014
2014 239 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 240 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 241 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 242 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/573/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na rok 2014”, podwyższenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków
2014 243 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XL/574/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świebodzin
2014 244 2014-01-29 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród oraz ich wysokość w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierających uzdolnione artystycznie osoby w Gminie Świebodzin
2014 245 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 277/6/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na lata 2014-2016
2014 246 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 247 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.195.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 248 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI.196.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 249 2014-01-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2013r. dotyczące wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
2014 250 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 278/6/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na lata 2014-2016
2014 251 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 279/6/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2016
2014 252 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XL/246/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 253 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” na lata 2014 -2020
2014 254 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej i podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego, w związku z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 255 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XL/243/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” na rok 2014
2014 256 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XL/244/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 257 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XL/245/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 258 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.168.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 259 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.169.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 260 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII.170.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 261 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 262 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/269/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 263 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 264 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 265 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 266 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 267 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/14 Rady Gminy Brody z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 268 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/14 Rady Gminy Brody z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020.
2014 270 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 271 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 269 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 - 2020
2014 272 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2014 273 2014-01-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Starosty Zielonogórskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na rok 2014.
2014 274 2014-01-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2014 Starosty Zielonogórskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z Filią w Bełczu na rok 2014
2014 275 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/14 Rady Gminy Brody z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ”na lata 2014-2020
2014 276 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/14 Rady Gminy Brody z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały XXVI/197/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017
2014 277 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2014 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 278 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2014 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 279 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2014 280 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 281 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/228/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 282 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLII/229/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2014 283 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/285/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 284 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 285 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubrza
2014 286 2014-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych
2014 287 2014-01-31 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Noteci PLH080006