Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Listopad 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1914 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/415/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie podziału Sołectwa Święty Wojciech i utworzenia Sołectwa Jagielnik oraz o zmianie niektórych uchwał
2014 1915 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/418/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1213 F na terenie gminy Międzyrzecz
2014 1916 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/420/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2014 1917 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/421/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1918 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 210/XXXV/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok
2014 1919 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 212/XXXV/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2015 rok.
2014 1920 2014-11-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Tuplice z dnia 30 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuplice
2014 1921 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIV.665.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 1922 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIV.666.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 1923 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIV.671.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 października 2014r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
2014 1924 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXXIV.675.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
2014 1925 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2014 poz. 1118 z późn. zm) na 2015 rok”
2014 1926 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/183/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/16/98 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 21 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2014 1927 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LI.302.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 października 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów
2014 1928 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXI/476/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 1929 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXI/477/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 października 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzierżów
2014 1930 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXI/478/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Ulim
2014 1931 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXI/479/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2014 1932 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXV/374/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 1933 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr LXV/375/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie Programu współpracy w 2015 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2014 1934 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku
2014 1935 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/273/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
2014 1936 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/274/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2015
2014 1937 2014-11-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 30 października 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice
2014 1938 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV.260.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 października 2014r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2014 1939 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 0007.465.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulic położonych w miejscowości Brzezie k. Sulechowa
2014 1940 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 0007.466.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 października 2014r. w sprawie nadania nazwy osiedla w obrębie Brzezie k. Sulechowa
2014 1941 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV.264.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2015 r.
2014 1942 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV.265.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości
2014 1943 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV.266.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 1944 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LI/333/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany do uchwały XXXIX/259/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2014 1945 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LI/336/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 marca 2008r. nr XXII/149/08 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 1946 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LI/337/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 października 2014r. w sprawie: określenia szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
2014 1947 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LI/339/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława na lata 2015 - 2019 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 1948 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/291/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2014 1949 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2014 Rady Gminy Brody z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2015
2014 1950 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/302/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2014r. w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
2014 1951 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/303/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1952 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/304/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 1953 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/305/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości
2014 1954 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/307/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Sulęcin oraz o zmianie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody
2014 1955 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/308/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 października 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Sulęcin i ustalenia ich przebiegu
2014 1956 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/321/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Świebodzińskiego.
2014 1957 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/297/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej
2014 1958 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/296/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej
2014 1959 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/314/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”
2014 1960 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2015
2014 1961 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/293/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2014 1962 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 1963 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LVII/346/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nowogród Bobrzański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 1964 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LVII/347/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2014 1965 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LVII/349/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie obnizenia zeny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
2014 1966 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/318/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2015.
2014 1967 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 485/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1968 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 487/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1969 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
2014 1970 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX.275.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęknica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2014 1971 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX.276.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęknica na 2015 rok.
2014 1972 2014-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.129.2014.MDud Wojewody Lubuskiego z dnia 21 października 2014r.
2014 1973 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie określenia warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie gminy Bytom Odrzański
2014 1974 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zwierzyn.
2014 1975 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/491/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015.
2014 1976 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/492/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 1977 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/493/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2014 1978 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/494/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 1979 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/503/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 102402F w Nowej Soli nazwanej ul. Aleksandra Fredry
2014 1980 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/250/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 1981 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.250.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/170/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zabór
2014 1982 2014-11-04 Informacja Informacja nr OSZ-4110-12(4)/2014/620/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 listopada 2014r. o decyzjach  Nr WCC/154-ZTO-B/620/W/OSZ/2014/EŻ, Nr PCC/163-ZTOA/620/W/OSZ/2014/EŻ
2014 1983 2014-11-04 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 554/14 z dnia 3 września 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenei Gminy Nowogród Bobrzański (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 44 poz. 993 ze zm. Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2006r. nr 49 poz. 1119 oraz Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2007r. nr 15 poz. 222)
2014 1984 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 233/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wymiarki w 2015 roku
2014 1985 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 232 / 2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
2014 1986 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 235 / 2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek oraz zasad poboru opłaty targowej
2014 1987 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/386/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1988 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/388/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rzepin
2014 1989 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/389/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rzepin.
2014 1990 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/387/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 1991 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/390/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.
2014 1992 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/465/14 Rady Gminy Żary z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVIII/446/14 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Mirostowicach Dolnych
2014 1993 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/466/14 Rady Gminy Żary z dnia 30 października 2014r. o zmianie uchwały Rady Gminy Żary w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żary
2014 1994 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/468/14 Rady Gminy Żary z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na obszarze Gminy Żary na rok 2015
2014 1995 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/234/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 1996 2014-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 listopada 2014r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Wschowskiego
2014 1997 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr L/273/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany do Uchwały nr XX/113/04 Rady Gminy dotyczącej nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Nowa Sól.
2014 1998 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2014 1999 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie
2014 2000 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2014r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015
2014 2001 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr LXII/342/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Witnica
2014 2002 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX.277.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego – logo Gminy Łęknica oraz zasad jego używania.
2014 2003 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/461/14 Rady Gminy Żary z dnia 30 października 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Źary na lata 2015-2019
2014 2004 2014-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.138.2014.PPlu Wojewody Lubuskiego z dnia 4 listopada 2014r.
2014 2005 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.46.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody własne Gminy Otyń w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2014 2006 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.47.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Otyń
2014 2007 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.48.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
2014 2008 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.49.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie : ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Otyń
2014 2009 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.50.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie : ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Otyń
2014 2010 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII.51.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Otyń w roku 2015
2014 2011 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/464/14 Rady Gminy Żary z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/233/12 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie stypendium Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Żary.
2014 2012 2014-11-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 6 listopada 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipinki Łużyckie
2014 2013 2014-11-10 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 listopada 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2011 roku w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia zadań związanych z przeprowadzeniem postępowań o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawieraniem, rozliczaniem i kontrolą wykonania tych umów, zmienionego aneksem nr 1 z dnia 28 października 2011 r., aneksem nr 2 z dnia 6 listopada 2012 r., aneksem nr 3 z dnia 14 maja 2013 r., aneksem nr 4 z dnia 28 maja 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 22 listopada 2013 r., nr 6 z dnia 10 grudnia 2013 r. oraz aneksem nr 7 z dnia 22 października 2014 r. zwanego dalej Porozumieniem
2014 2014 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLIII.45.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
2014 2015 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/255/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2016 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/256/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2014 2017 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/257/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.
2014 2018 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/258/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Przewóz
2014 2019 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Przewóz
2014 2020 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Trzebiel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.
2014 2021 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2014 2022 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXV/825/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2014r. w sprawie połączenia instytucji kultury pn. "Kamienica Artystyczna Lamus" z instytucją kultury pn. Miejski Ośrodek Sztuki w jedną instytucję pn. Miejski Ośrodek Sztuki.
2014 2023 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXV/826/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Sztuki
2014 2024 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXV/830/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
2014 2025 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXV/841/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2014r. w sprawie wzniesienia obelisku upamiętniającego synagogę u zbiegu ulic Spichrzowej i Łazienki w Gorzowie Wlkp.
2014 2026 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXXV/843/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2027 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/288/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/281/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 24 września 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Słońsk.
2014 2028 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Słońsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2029 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/269/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"
2014 2030 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LII/337/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na rok 2015
2014 2031 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LII/338/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów.
2014 2032 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/270/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowywaniu na parkingu strzeżonym na rok 2015
2014 2033 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LII/336/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.
2014 2034 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LVIII/349/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.
2014 2035 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Trzebiechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2036 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2014 2037 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr LXIII/346/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica
2014 2038 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.56.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie: programu współpracy na rok 2015 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2014 2039 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.63.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 2040 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXV.250.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łagów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015r.
2014 2041 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/697/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 2042 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/498/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto.
2014 2043 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LVI/348/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Miasta i Gminy Lubsko w celu tworzenia nowych miejsc pracy w ramach pomocy de minimis
2014 2044 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/269/14 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy w roku 2015 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 2045 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/696/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2046 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2014r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Krzeszyce
2014 2047 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
2014 2048 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIV/499/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Nowa Sól obejmującego część działki o nr ewidencyjnym 767/54 przy ul. Przyszłości
2014 2049 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/349/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2015 r.
2014 2050 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.226.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2005 Rady Gminy Górzyca w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Górzyca
2014 2051 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.229.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku
2014 2052 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/350/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica w 2015 r.
2014 2053 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIII.230.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 31 października 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2015 roku
2014 2054 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach
2014 2055 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Bobrowice
2014 2056 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/692/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, zarządzenia poboru podatku rolnego na terenie Gminy Świebodzin
2014 2057 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/693/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego na terenie Gminy Świebodzin
2014 2058 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/694/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
2014 2059 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/695/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Świebodzin
2014 2060 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/347/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
2014 2061 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LXIII/348/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2019
2014 2062 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LI/404/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę w spawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe
2014 2063 2014-11-12 Uchwała Uchwała nr LI/399/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014r. w sprawie wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe
2014 2064 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI.236.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 10 września 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kolsko.
2014 2065 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/397/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe
2014 2066 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/398/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe
2014 2067 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/403/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2014 2068 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LIX.446.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 2069 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/353/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 października 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2070 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/354/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2071 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/358/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jasień na lata 2014 – 2017”
2014 2072 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/360/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 2073 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/361/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/11 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, leśny i rolny
2014 2074 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/434/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Drezdenko
2014 2075 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/438/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/423/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku oraz nadania statutu
2014 2076 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/443/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2015 rok
2014 2077 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LIX.449.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 października 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Łężycy
2014 2078 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/400/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2014 2079 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI.262.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień odtego podatku na terenie gminy Stare Kurowo
2014 2080 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI.263.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stare Kurowo oraz zwolnień od tego podatku
2014 2081 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI.264.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2014 2082 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LII/290/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 2083 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LII/291/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Szczaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 r.
2014 2084 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2014 2085 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2014 2086 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/345/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia na rok 2015 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą
2014 2087 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/346/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 2088 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/347/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
2014 2089 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/350/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 2 Osiedle Leśne
2014 2090 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/351/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla nr 7 Szumiłowo
2014 2091 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/354/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015
2014 2092 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI.266.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych publicznych na terenie miejscowości Rokitno, Gmina Stare Kurowo
2014 2093 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą instrumentem płatniczym
2014 2094 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI.269.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stare Kurowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2095 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LXVIII/108/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/83/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 11 lipca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/8/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemniki na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2014 2096 2014-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie sprostowania błędu w treści rozporządzenia nr 19/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmieniającego rozsporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia komunalnego wody podziemnej w Łężycy, na terenie gminy Zielona Góra, powiat zielonogórski, województwo lubuskie, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 2 września 2014r., pod pozycją 1584
2014 2097 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LXII/441/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 października 2014r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia w drodze inkaso
2014 2098 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LXVIII/106/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/27/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXII/104/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2099 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LXVIII/107/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/8/2013 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
2014 2100 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2015 rok
2014 2101 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XLI/369/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 2102 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr LXVIII/105/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/26/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 roku
2014 2103 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 488/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 2104 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LIV/420/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krośnieńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2014 2105 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LIV/421/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 - 2017.
2014 2106 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LIV/422/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2107 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbie.
2014 2108 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/102/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań o statusie miejskim lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
2014 2109 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LXVIII/112/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
2014 2110 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
2014 2111 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/467/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/543/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słubice lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2014 2112 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 2113 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2014 2114 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
2014 2115 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LIV/424/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie
2014 2116 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LIV/426/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2117 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/471/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2014 2118 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2014 2119 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/281/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2120 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 2121 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005 r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2014 2122 2014-11-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LIV/8/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
2014 2123 2014-11-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LIV/9/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2124 2014-11-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LIV/10/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2014 2125 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/470/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice i z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
2014 2126 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/472/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Słubice liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 2127 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.224.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec
2014 2128 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.226.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 2129 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.227.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 2130 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXII.228.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2015
2014 2131 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/333/14 Rady Gminy Santok z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2015 rok na obszarze Gminy Santok
2014 2132 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/14 Rady Gminy Santok z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janczewo
2014 2133 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/338/14 Rady Gminy Santok z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Santok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
2014 2134 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr LVIII/468/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2135 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII/86/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żary o statusie miejskim na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 2136 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok”, stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej uchwały
2014 2137 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2015 roku na obszarze Gminy Kłodawa
2014 2138 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kłodawa
2014 2139 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr LIII/357/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2014 2140 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 338/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2141 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/53/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2014 2142 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/54/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2014 2143 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/459/14 Rady Gminy Żary z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przebiegu linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Nowogród Bobrzański – Żary, na terenie Gminy Żary
2014 2144 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/56/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2145 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/14 Rady Gminy Maszewo z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo i uchwałę Nr XXIV/138/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Maszewo z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
2014 2146 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 334/6/XLII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa
2014 2147 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/224/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica
2014 2148 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI/225/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
2014 2149 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/250/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2014 2150 2014-11-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 537/14 z dnia 4 września 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2014 2151 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 2152 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LVI/322/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”
2014 2153 2014-11-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.10.2014.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LVI/422/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów gmina Drezdenko
2014 2154 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLV/274/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 2155 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.
2014 2156 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2157 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/254/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2158 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Trzebiechów
2014 2159 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
2014 2160 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LVIII/469/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 2161 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/357/2014 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015
2014 2162 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XLI/255/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2015
2014 2163 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XL/369/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2014 2164 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XL/371/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2014 2165 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI/852/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.
2014 2166 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI/848/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Gorzowie Wlkp.
2014 2167 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI/849/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
2014 2168 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI/850/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.
2014 2169 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI/851/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej Nr 3 "W Połowie Drogi" i Domu Pomocy Społecznej Nr 2.
2014 2170 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LXXVI/845/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015
2014 2171 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LXIV/495/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym w Gminie Nowa Sól – Miasto.
2014 2172 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/314/14 Rady Gminy Brody z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/197/13 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017 zmienioną uchwałą XXXV/283/14 z dnia 27 stycznia 2014r.
2014 2173 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LXV/513/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015r.
2014 2174 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LXV/516/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto
2014 2175 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/423/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom
2014 2176 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/424/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2014r. w sprawie Regulamin porządkowy cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skwierzyna
2014 2177 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/426/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/202/12 z dn. 27 września 2012r. Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skwierzyna, nagród za ich osiągniecia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
2014 2178 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 2179 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LVII/344/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy na 2015 rok.
2014 2180 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie gminy Torzym
2014 2181 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 0007.370.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
2014 2182 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 0007.372.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa
2014 2183 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/316/14 Rady Gminy Brody z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.
2014 2184 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/391/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rzepin
2014 2185 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 0007.371.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa, obejmującego tereny w obrębie miasta Kargowa
2014 2186 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/256/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice
2014 2187 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/286/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Miasteczko w 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 2188 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr LV/259/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2015 roku.
2014 2189 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIX/293/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku, w celu przekształcenia w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
2014 2190 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.225.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 2191 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/284/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie Statutu Gminy Ośno Lubuskie
2014 2192 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2014 2193 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr L/321/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Cybinka
2014 2194 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LII/333/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Nowosolskiego.
2014 2195 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, odraczania spłaty lub rozkładania na raty, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2014 2196 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/305/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 2197 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV/254/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Bojadła
2014 2198 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIII/309/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2199 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/317/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych w 2015 r.
2014 2200 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV.275.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku
2014 2201 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XLV.276.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 2202 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LXII/440/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 października 2014r. w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 2203 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr LIV/318/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2014r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w Gminie Bledzew
2014 2204 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2015 r.
2014 2205 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 2206 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnica
2014 2207 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LIV/319/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2208 2014-11-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 listopada 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szczaniec
2014 2209 2014-11-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.11.2014.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta w Gozdnicy Nr XXXVIII/212/14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica
2014 2210 2014-11-21 Informacja Informacja nr SW/0310-0009/14 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2014 2211 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII.316.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2212 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr LVII.317.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXI.167.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2014 2213 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/283/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/111/07 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od tej opłaty na terenie Gminy Lubiszyn
2014 2214 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/284/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn
2014 2215 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/282/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2014 2216 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/281/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubiszyn.
2014 2217 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XL/280/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 24 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn, obejmującego tereny położone w obrębie Buszów.
2014 2218 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/565/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2014 2219 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLI/290/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015’’
2014 2220 2014-11-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.12.2014.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Rzepinie nr XLV/382/2014w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych u zbiegu ul. Ośniańskiej, Słowackiego, Konopnickiej w Rzepinie
2014 2221 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/14 Rady Gminy Maszewo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 2222 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/564/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2223 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr 489/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 2224 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/560/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie: zasad obciążania nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Wschowa ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu.
2014 2225 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.254.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 rok
2014 2226 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych
2014 2227 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia stawek podatków lokalnych
2014 2228 2014-11-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2014r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego *
2014 2229 2014-11-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2014r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego
2014 2230 2014-11-24 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 listopada 2014r.
2014 2231 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/325/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, związanych z nowo uruchamianą działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
2014 2232 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/302/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia warunków udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości w zakresie pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w gminie Bytom Odrzański
2014 2233 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2015 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
2014 2234 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XLV/326/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych
2014 2235 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2236 2014-11-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII.242.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 2237 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.241.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2238 2014-11-25 Porozumienie Porozumienie Powiatu Gorzowskiego z dnia 7 października 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przekazania i przejęcia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy oraz prowadzenia inwestycji termomodernizacji w obiektach szkolnych
2014 2239 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/566/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2240 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/572/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy udzielanego w ramach pomocy de minimis.
2014 2241 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LVII.311.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2014 2242 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr 494/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 2243 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LI/242/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
2014 2244 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr LVII.310.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie statutu Gminy Gubin o statusie miejskim
2014 2245 2014-11-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 2246 2014-11-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 389/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Sulęcin w 2014 roku
2014 2247 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XLI/381/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015"
2014 2248 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
2014 2249 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie nr BZP.021.1.2014 Gminy Skąpe; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 13 października 2014r. w sprawie powierzenia Gminie zadania pn. "Budowa chodnika w Niekarzynie na potrzeby rozwoju turystyki w miejscowości”
2014 2250 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LXXV.681.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielona Góra
2014 2251 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LXXV.689.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2014 2252 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.240.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kolsko z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”
2014 2253 2014-11-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Trzebiel za rok 2013
2014 2254 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.244.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kolsko na lata 2014-2018
2014 2255 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.243.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolsko
2014 2256 2014-11-27 Uchwała Uchwała nr XLV/327/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku
2014 2257 2014-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 5/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 2258 2014-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 6/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 2259 2014-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 7/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 2260 2014-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 8/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Krośnieńskiego
2014 2261 2014-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 9/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Krośnieńskiego
2014 2262 2014-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 10/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Świebodzińskiego
2014 2263 2014-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 11/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Zielonogórskiego
2014 2264 2014-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 12/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Żagańskiego
2014 2265 2014-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 13/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Żagańskiego
2014 2266 2014-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 14/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 2267 2014-11-28 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 601/14 z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku
2014 2268 2014-11-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.148.2014.TDom. Wojewody Lubuskiego z dnia 27 listopada 2014r.
2014 2269 2014-11-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosolskiego
2014 2270 2014-11-28 Postanowienie Postanowienie nr 15/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 2271 2014-11-28 Porozumienie Porozumienie nr DG.V.8050.2.6.2014 Województwa Dolnośląskiego; Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica - Żary, Żary - Węgliniec oraz przekazania dotacji związanej z realizacją tego zadania
2014 2272 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr LXI.451.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zielona Góra