Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Grudzień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 2273 2014-12-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.153.2014TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 28 listopada 2014r.
2014 2274 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXXV.688.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2275 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr 496/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 2276 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXXV.678.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2014 2277 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LXXV.687.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
2014 2278 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr LI/244/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gubin
2014 2279 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siedlisko
2014 2280 2014-12-01 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2014r. KOMISARZA WYBORCZEGO w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 2281 2014-12-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2014r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 22 listopada 2014r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego
2014 2282 2014-12-01 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 2283 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr LXXV.686.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zielona Góra”.
2014 2284 2014-12-02 Informacja Informacja nr 1/2014 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za 2013 rok
2014 2285 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/14 Rady Gminy Żagań z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żagan
2014 2286 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/14 Rady Gminy Żagań z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Żagań na 2015 rok
2014 2287 2014-12-02 Informacja Informacja nr 1/2014 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze powiatu wschowskiego
2014 2288 2014-12-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 2289 2014-12-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2014 2290 2014-12-02 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Sulęcina
2014 2291 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 16/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 2292 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 17/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 2293 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 18/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 2294 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 19/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu Krośnieńskiego
2014 2295 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 20/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu Krośnieńskiego
2014 2296 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 21/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu Świebodzińskiego
2014 2297 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 22/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu Zielonogórskiego
2014 2298 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 24/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu Żagańskiego
2014 2299 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 25/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 2300 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 26/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 2301 2014-12-03 Postanowienie Postanowienie nr 23/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu Żagańskiego
2014 2302 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr I.11.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII.230.2014 r. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2015 r.
2014 2303 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 245/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 listopada 2014r.
2014 2304 2014-12-04 Porozumienie Porozumienie Miasta Zielona Góra z dnia 1 grudnia 2014r.
2014 2305 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 246/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 listopada 2014r.
2014 2306 2014-12-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F w m. Jeleniów
2014 2307 2014-12-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175F w m. Sucha
2014 2308 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 247/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 listopada 2014r.
2014 2309 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LIV/418/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2014 2310 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVI/234/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
2014 2311 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI.453.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla w Łężycy
2014 2312 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI.455.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra, obejmującego tereny położone w obrębie Przylep
2014 2313 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI.461.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego.
2014 2314 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI.463.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 2315 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI.464.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2316 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr LXI.467.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian nazw ulic
2014 2317 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 248/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 listopada 2014r.
2014 2318 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2014 2319 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 2320 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 2321 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 2322 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 2323 2014-12-05 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 2324 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/14 Rady Gminy Żagań z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Żagań i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2014 2325 2014-12-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.149.2014 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 grudnia 2014r.
2014 2326 2014-12-08 Postanowienie Postanowienie nr 27/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Nowosolskiego
2014 2327 2014-12-08 Postanowienie Postanowienie nr 28/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Łagów
2014 2328 2014-12-08 Postanowienie Postanowienie nr 29/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Trzebiechowie
2014 2329 2014-12-08 Postanowienie Postanowienie nr 30/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Żarskiego
2014 2330 2014-12-08 Postanowienie Postanowienie nr 31/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Żarskiego
2014 2331 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI.462.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 2332 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2015-2020”.
2014 2333 2014-12-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
2014 2334 2014-12-09 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zwierzyn
2014 2335 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr LXI.465.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w celu ustalenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2014 2336 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II.3.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2337 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II.4.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2338 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II.5.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 2339 2014-12-09 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2014 2340 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 265/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2014r.
2014 2341 2014-12-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 674/14 z dnia 15 października 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 1 kwietnia 2014 r. poz. 800)
2014 2342 2014-12-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 667/14 z dnia 15 października 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Deszczno (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 21 marca 2014 r. poz. 711)
2014 2343 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sława na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2014 2344 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 274/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2014r.
2014 2345 2014-12-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 586/14 z dnia 18 września 2014r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2014 2346 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 275/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2014r.
2014 2347 2014-12-09 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 569/14 z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól
2014 2348 2014-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.162.2014TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2014r.
2014 2349 2014-12-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.165.2014.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 grudnia 2014r.
2014 2350 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2351 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2352 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II.11.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 8 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 2353 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI/79/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 9 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - terenów centrum Miasta w Żarach
2014 2354 2014-12-11 Postanowienie Postanowienie nr 32/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 2355 2014-12-11 Postanowienie Postanowienie nr 33/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 2356 2014-12-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łagów
2014 2357 2014-12-11 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Trzebiechowie
2014 2358 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach
2014 2359 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr I/7/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/255/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2360 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr I/8/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/256/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2014 2361 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr I/9/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały XLI /257/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
2014 2362 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr I/10/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku
2014 2363 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Torzym z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
2014 2365 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku
2014 2366 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 2367 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr LXXVI.695.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
2014 2368 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skąpe
2014 2369 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 2370 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Skąpe oraz trybu i kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2371 2014-12-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2014 2372 2014-12-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2014 2373 2014-12-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2014 2374 2014-12-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2014 2375 2014-12-12 Uchwała Uchwała nr I/3/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
2014 2376 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 2377 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 2378 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice
2014 2379 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 listopada 2014 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
2014 2380 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 2381 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 34/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu Żarskiego
2014 2382 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 35/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu Żarskiego
2014 2383 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2384 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2014 2385 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/8/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.
2014 2386 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Kożuchów na rok 2015
2014 2387 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
2014 2388 2014-12-15 Postanowienie Postanowienie nr 36/2014 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Powiatu Nowosolskiego
2014 2389 2014-12-15 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-40(5)/2014/13998/IV/APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2014r.
2014 2390 2014-12-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie rozwiązania Rady Miasta na prawach powiatu Zielona Góra i Rady Gminy Zielona Góra
2014 2391 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 2392 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2015
2014 2393 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2394 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szprotawa
2014 2364 2014-12-11 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku
2014 2395 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 2396 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 2397 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2014 2398 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II.11.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2014 2399 2014-12-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.158.2014.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2014r.
2014 2400 2014-12-15 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Rady Miasta Zielona Góra w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
2014 2401 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Dąbie z dnia 9 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbie nr XXXIX/264/2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbie
2014 2402 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II.10.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2403 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LXII.474.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2014 2404 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LXII.477.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Zielona Góra
2014 2405 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2015 roku
2014 2406 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
2014 2407 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 2408 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zwierzyn.
2014 2409 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zwierzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.
2014 2410 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LXII.473.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości
2014 2411 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w Gminie Bojadła
2014 2412 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr 1/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 2413 2014-12-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie przejęcia przez Gminę Bojadła od Gminy Trzebiechów zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulechowie
2014 2414 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2014 2415 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2014 2416 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości
2014 2417 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2014 2418 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 2419 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II.3.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2014 2420 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II.4.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2421 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II.5.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowaniaw sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2014 2422 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żagańskiego
2014 2423 2014-12-17 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Żaganiu
2014 2424 2014-12-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.139.2014TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 31 października 2014r.
2014 2425 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 25 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłat lokalnych i inkasa na terenie gminy Tuplice
2014 2426 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 25 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Tuplice
2014 2427 2014-12-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.164.2014.ABej Wojewody Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2014r.
2014 2428 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Tuplice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014 2429 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr FN.031.3.2014 WÓJTA GMINY BOJADŁA; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 16 września 2014r.
2014 2430 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Ośnie Lubuskim wokół jeziora Reczynek
2014 2431 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
2014 2432 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2014 2433 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2014 2434 2014-12-22 Decyzja Decyzja nr OSZ-4210-38(8)/2014/334/XI/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2014r.
2014 2435 2014-12-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.18.2014.RTar Wojewody Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kargowej nr 0007.371.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa, obejnujacego tereny w obrębie miasta Kargowa
2014 2436 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
2014 2437 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/281/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2438 2014-12-23 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 grudnia 2014r.
2014 2439 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytnica na 2015 rok
2014 2440 2014-12-24 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego; Wojewody Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2014r.
2014 2441 2014-12-24 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok
2014 2442 2014-12-24 Załącznik Załącznik Prezydenta Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego z dnia 23 stycznia 2014r.
2014 2443 2014-12-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 20 stycznia 2014r.
2014 2444 2014-12-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 stycznia 2014r.
2014 2445 2014-12-24 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 16 stycznia 2014r.
2014 2446 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/117/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Drezdenko
2014 2447 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 2448 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXX/216/13 Rady Gminy Żagań z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2014 2449 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Gminy Żagań z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.), na rok 2015
2014 2450 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Santok z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Santok na rok 2015
2014 2451 2014-12-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 20 stycznia 2014r.
2014 2452 2014-12-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 27 stycznia 2014r.
2014 2453 2014-12-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 stycznia 2014r.
2014 2454 2014-12-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 stycznia 2014r.
2014 2455 2014-12-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 21 stycznia 2014r.
2014 2456 2014-12-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 23 stycznia 2014r.
2014 2457 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/49/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Zwiazku Gmin SGO5 na 2015 rok
2014 2458 2014-12-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 16 stycznia 2014r.
2014 2459 2014-12-29 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 21 stycznia 2014r.
2014 2460 2014-12-30 Załącznik Załącznik Wojewody Lubuskiego; Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 stycznia 2014r.
2014 2461 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII.704.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Liliowy Las”
2014 2462 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII.706.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zielona Góra.
2014 2463 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII.708.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bartosza Głowackiego, ul. Ignacego Krasickiego oraz ul. Miodowej w Zielonej Górze
2014 2464 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII.709.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 9
2014 2465 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII.713.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra
2014 2466 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXXVII.717.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Franciszka Rzeźniczaka i ul. Trasa Północna w Zielonej Górze
2014 2467 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok
2014 2468 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 290/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 grudnia 2014r.
2014 2469 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Gminy Drezdenko
2014 2470 2014-12-30 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy PLH020050
2014 2471 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II.18.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2014 2472 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2015
2014 2473 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III.15.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
2014 2474 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXIII.486.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie
2014 2475 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LXIII.485.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Zielona Góra przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2014 2476 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiel
2014 2477 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budowy pomnika w miejscowości Żarki Wielkie
2014 2478 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania w zakresie zarządzania, administrowania i utrzymania drogi powiatowej nr 1187F od granicy miasta Zielona Góra do mostu w miejscowości Cigacice, włącznie z mostem
2014 2479 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Szkoły Muzycznej I i II stopnia
2014 2480 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015
2014 2481 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wschowa
2014 2482 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia "Planu działań krótkoterminowych dla strefy miasto Gorzów Wielkopolski"
2014 2483 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr LXIII.484.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian nazw ulic
2014 2484 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 na rok 2015
2014 2485 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II.6.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 2486 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 rok
2014 2487 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III.16.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
2014 2488 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III.17.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2489 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III.18.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2490 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr LI/243/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu
2014 2491 2014-12-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 3/2014 Starosty Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na rok 2015.
2014 2492 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Niegosławice
2014 2493 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobiegniew
2014 2494 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/11/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/296/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/130/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012 r.
2014 2495 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2015 rok