Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Luty 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 288 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/271/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie uznania za pomniki przyrody
2014 289 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL/242/14 Rady Gminy Szczaniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2014
2014 290 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX.6.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII.6.2011 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Żagański
2014 291 2014-02-03 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Żagańskiego z dnia 31 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Żagańskiego za rok 2013
2014 292 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego na rok 2014 w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 293 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/269/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku energetycznego
2014 294 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 295 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 296 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 297 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVII.173.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 298 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 299 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 300 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Cybinka w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 301 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie  warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 302 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/367/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2014 303 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LV/308/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 304 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LV/309/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 305 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LV/310/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 306 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LV/312/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2014 307 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LV/314/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kożuchowskiej (w organizacji).
2014 308 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LV/315/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
2014 309 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XII.2.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Zielonogórskiego Związku Gmin na rok 2014
2014 310 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.511.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 311 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.518.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2014 312 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.521.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego tj. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 313 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.522.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków za posiłki
2014 314 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.523.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 315 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XV/76/2014 Zgromadzenia Związku Miedzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO – PRZYSZŁOŚĆ” w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 316 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/14 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 317 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/14 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 318 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/14 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020
2014 319 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/14 Rady Gminy Santok z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gralewo, Wawrów
2014 320 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/14 Rady Gminy Żagań z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania uczniów ” w latach 2014-2020
2014 321 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/14 Rady Gminy Żagań z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku dla dzieci i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej w latach 2014-2020
2014 322 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XI.1.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr VIII.1.2013 Zielonogórskiego Związku Gmin na rok 2013
2014 323 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2013 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2014
2014 324 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2013 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok
2014 325 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XIII.1.2013 Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI.1.2013 z dnia 9 grudnia 2013r.
2014 326 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/386/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 327 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/387/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 328 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/388/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2014 329 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/389/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 330 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/390/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 331 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Deszczno
2014 332 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.512.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze - Śródmieście 7
2014 333 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LX.513.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze- Śródmieście 5.
2014 334 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIII.355.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w Gminie Zielona Góra
2014 335 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIII.356.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zielona Góra
2014 336 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/356/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 337 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/357/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 338 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/358/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 339 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/359/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 340 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/360/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku
2014 341 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLV/362/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz
2014 342 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIX.255.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałe w/s miejskiego programu "Rodzina 3+"
2014 343 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 344 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 345 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 346 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/3/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 347 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/4/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 348 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.236.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
2014 349 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.237.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 350 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII.238.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 351 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.354.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 stycznia 2014r. podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
2014 352 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Grabno, gm. Ośno Lubuskie
2014 353 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Radachowskiej w Ośnie Lubuskim
2014 354 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr L/391/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 355 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr L/392/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 356 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie odstąpienia od odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
2014 357 2014-02-05 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Świebodzin
2014 358 2014-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Starosty Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 13 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku
2014 359 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie powiatu żarskiego
2014 360 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 361 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 362 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 363 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr LIII/387/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 364 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/210/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Zwierzyn w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 365 2014-02-06 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 875/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży, kontroli przestrzegania zasad obrotu, usytuowania miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebiel
2014 366 2014-02-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.1.2014 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 0007.374.2013 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, w obrębie geodezyjnym Górki Małe oraz w obrębie geodezyjnym Górzykowo w części dotyczącej ustaleń § 2 ust. 1 pkt 5, 6, 7 i 8 uchwały
2014 367 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2014 rok
2014 368 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 i podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
2014 369 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 370 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 371 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/448/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie świadczenia pieniężnego.
2014 372 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/211/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 373 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/212/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 374 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/213/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Zwierzyn pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze.
2014 375 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/215/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 376 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/446/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Wschowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2014 377 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/449/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 378 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/450/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/418/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014 379 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/451/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Wschowa.
2014 380 2014-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Żarskiego z dnia 31 stycznia 2014r. z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w 2013 roku
2014 381 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.207.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie programu osłonowego " Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 382 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.208.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 383 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.209.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 384 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII.211.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2014.
2014 385 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Gubin „Posiłek dla dzieci w szkołach''
2014 386 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/211/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 387 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 388 2014-02-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/14 Starosty Świebodzińskiego z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2014r.
2014 389 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/207/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gubin Nr XXXVIII/146/2002 z dnia 27 lutego 2002 r. sprawie ustalenia sieci oraz obwodów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Gubin.
2014 390 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/255/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 391 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/256/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 392 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/257/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 393 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 6 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/271/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński
2014 394 2014-02-07 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Zbąszynek
2014 395 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z programu w zakresie dożywiania
2014 396 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
2014 397 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/364/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy Skwierzyna w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".
2014 398 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/365/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"
2014 399 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/366/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna.
2014 400 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV.3.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014 - 2020.
2014 401 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXV.4.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 402 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LIV/6/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 403 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LIV/7/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 404 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LIV/8/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 405 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosolskiego
2014 406 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 60/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 lutego 2014r.
2014 407 2014-02-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 874/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza, miejscem sprzedaży jak i miejscu sprzedaży
2014 408 2014-02-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 876/13 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 409 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/361/13 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2014 rok
2014 410 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/438/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2014 rok
2014 411 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Brzeźnica.
2014 412 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.5.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 413 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/ 2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2014
2014 414 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
2014 415 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 416 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeźnica.
2014 417 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 418 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.231.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 419 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.232.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 420 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII.233.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 421 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego dożywiania dzieci z rodzin w trudnych sytuacjach
2014 422 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 423 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 424 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 425 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/260/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 426 2014-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pszczew z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie oraz zmiany do uchwały Nr XXIV/148/96 w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie z Środowiskowym Domem Samopomocy
2014 427 2014-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pszczew z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
2014 428 2014-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Pszczew z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 429 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLIII/203/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 430 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/14 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Szlichtyngowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 431 2014-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 1132/III/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2014
2014 432 2014-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 1138/III/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp. w 2014 roku.
2014 433 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LXII/696/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2014 434 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LXII/697/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2014-2020
2014 435 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr LXII/698/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie Wlkp.
2014 436 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/354/2013 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2014 ROK GMINY SZPROTAWY
2014 437 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Szprotawa
2014 438 2014-02-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 11 lutego 2014r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2013r. położonych na obszarze miasta Nowa Sól
2014 439 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego
2014 440 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim
2014 441 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
2014 442 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szprotawa na lata 2014-2018”
2014 443 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/364/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 444 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 445 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 446 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LVI/302/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 447 2014-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Świebodzińskiego z dnia 31 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r.
2014 448 2014-02-18 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Zbąszynek
2014 449 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/294/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 450 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/295/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 451 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/298/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa w Sołectwach Gminy Jasień, wyznaczenia inkasentów, wysokości i terminów wypłaty wynagrodzenia za inkaso
2014 452 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/299/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 453 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/300/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości i terminu wynagradzania za inkaso
2014 454 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/285/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 – 2018
2014 455 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 456 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 457 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 458 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2014 Rady Gminy Wymiarki z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych Wójta Gminy Wymiarki.
2014 459 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 392/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 460 2014-02-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody w miejscowości Gorzów Wielkopolski, ujęcie "Centralne"
2014 461 2014-02-19 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ujęcie "Kłodawa" w miejscowości Kłodawa
2014 462 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/296/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 463 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/14 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku, w celu przekształcenia - w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej - w Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Miasteczku
2014 464 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 465 2014-02-20 Zestawienie Zestawienie nr 1/2014 Burmistrza Zbąszynka z dnia 20 lutego 2014r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 roku położonych na obszarze Miasta i Gminy Zbąszynek
2014 466 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.227.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 467 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.228.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 468 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.229.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 469 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 470 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 471 2014-02-21 Zestawienie Zestawienie nr PPiGN.7113.2.2014 Wójta Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Zabór
2014 472 2014-02-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Żagańskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Żagań o statusie miejskim zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej
2014 473 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII.230.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 12 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice
2014 474 2014-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Gorzowskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Gorzowskiego na 2014 r.
2014 475 2014-02-21 Informacja Informacja Burmistrza Cybinki z dnia 18 lutego 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013r. położonych na obszarze Miasta Cybinka
2014 476 2014-02-24 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013/SM Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 3 grudnia 2013r.
2014 477 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.206.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zabór
2014 478 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.207.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.183.2013 Rady Gminy Zabór z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi na rok 2014
2014 479 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.210.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2014 480 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.214.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2014 481 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.306.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 - 2020
2014 482 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.307.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 483 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.308.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 484 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.310.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
2014 485 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.311.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 486 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLII/304/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 487 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLII/333/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego oraz uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem
2014 488 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty na terenie Gminy Skąpe
2014 489 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 0007.316.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 490 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.208.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Zaborze
2014 491 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.209.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaborze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 492 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.211.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Zabór „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2014-2020
2014 493 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2014 494 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Babimoście
2014 495 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babimost
2014 496 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 497 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2014 498 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Babimost
2014 499 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 500 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
2014 501 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania
2014 502 2014-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości ich wynagrodzenia
2014 503 2014-02-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Skąpe z dnia 21 lutego 2014r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 r. położonych na obszarze Gminy Skąpe
2014 504 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 505 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 0007.405.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 lutego 2014r. zmieniająca Statut Gminy Sulechów
2014 506 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 0007.407.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 507 2014-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babimost.
2014 508 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
2014 509 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
2014 510 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat , jak również trybu ich pobierania
2014 511 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014  – 2020
2014 512 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/336/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skąpe, warunków i zasad z nich korzystania
2014 513 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 514 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/320/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 515 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 516 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 517 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 518 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 519 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 520 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego.
2014 521 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Trzebiel
2014 522 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLII/234/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014
2014 523 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wyłączonego z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z siedzibą we Wschowie, Plac Kosynierów 1.
2014 524 2014-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Sulęcińskiego z dnia 7 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sulęcińskiego za 2013 rok
2014 525 2014-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Skąpe z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe”
2014 526 2014-02-27 Porozumienie Porozumienie nr WKU 01/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2013r. w sprawie współdziałania pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. , zwanym dalej „Miastem” reprezentowanym przez Tadeusza Jędrzejczaka Prezydenta Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorzowa Wlkp. – Małgorzaty Zienkiewicz a Województwem Lubuskim zwanym dalej „Województwem” reprezentowanym przez Elżbietę Polak – Marszałka Województwa Lubuskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego – Józefy Chaleckiej.
2014 527 2014-02-27 Informacja Informacja nr NU/0310-0009/14 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł
2014 528 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr LVII/324/14 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Kożuchów
2014 529 2014-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 978/III/2014 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2014 531 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/355/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w formie posiłku przez gminę Krosno Odrzańskie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 532 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/356/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na świadczenia z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, o których mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 533 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2014r.
2014 534 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/2014 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie w 2014 roku.
2014 535 2014-02-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.2.2014 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/270/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Nietkowice
2014 530 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/353/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 lutego 2014r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza Krosna Odrzańskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
2014 536 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/282/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 537 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/283/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Czerwieńsk
2014 538 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/294/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2014 – 2018
2014 539 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/295/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 540 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/296/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/187/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko
2014 541 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/197/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 542 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/182/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 543 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/183/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 544 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2014 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka we Wschowie w 2014 roku.
2014 545 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/2014 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5 w 2014 roku.
2014 546 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/2014 Starosty Powiatu Wschowskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 w 2014 roku.
2014 547 2014-02-28 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul.Wincentego Witosa wraz z wjazdami w ulicach Macieja Rataja, Lucjana Rydla, Św. Mikołaja, Polnej w Raculi” na terenie gminy Zielona Góra
2014 548 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2014 549 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/198/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2014 550 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/528/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czerwieńsk
2014 551 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/529/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Małomice
2014 552 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/530/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stare Kurowo
2014 553 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/531/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krosno Odrzańskie
2014 554 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLV/532/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014