Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Kwiecień 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 779 2014-04-01 Komunikat Komunikat nr 1 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie podjęcia uchwały o przyjęciu Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku
2014 780 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Bytomiu Odrzańskim
2014 781 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXIV.540.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu w Zielonej Górze
2014 782 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXIV.542.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 783 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXIV.543.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Mieście Zielona Góra
2014 784 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXIV.544.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Mieście Zielona Góra
2014 785 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXIV.545.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
2014 786 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr LXIV.546.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
2014 787 2014-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w II kwartale 2014 roku i III kwartale 2014 roku na terenie województwa lubuskiego
2014 788 2014-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Babimoście
2014 789 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 790 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 791 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 792 2014-04-01 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziora Gołyńskie”.
2014 793 2014-04-01 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Burmistrza Iłowej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa
2014 794 2014-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 WÓJTA GMINY BOJADŁA z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Bojadła
2014 795 2014-04-01 Informacja Informacja nr GK.7113.2.4.2014 Burmistrza Lubska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do poublicznego zasobu gminy Lubsko
2014 796 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLV/219/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 19 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 797 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Babimost na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 798 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 249/2957/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2013 rok
2014 799 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/14 Rady Gminy Santok z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2014 800 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/14 Rady Gminy Santok z dnia 31 marca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok
2014 801 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 292/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 802 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 293/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 803 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XLII/223/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 804 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lubrza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 805 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr LXIV.554.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bukowej i ul. Złotej w Zielonej Górze
2014 806 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014
2014 807 2014-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 808 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2014 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przekazania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zielona Góra za 2013 rok
2014 809 2014-04-02 Zestawienie Zestawienie nr WGK.7113.1.2014 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 31 marca 2014r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Międzyrzecz
2014 810 2014-04-02 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty
2014 811 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/311/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 812 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Drezdenko
2014 813 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/374/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 814 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/375/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Drezdenko
2014 815 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/377/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko – obręb Radowo
2014 816 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania numeru porządkowego oraz nadania statutu Gimnazjum Specjalnemu wchodzącemu w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 25.
2014 817 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania statutu Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 25.
2014 818 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2014 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, ul. Tadeusza Kościuszki 25.
2014 819 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podziału powiatu zielonogórskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2014 820 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LI.263.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 821 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr LI.262.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 marca 2014r. zmianiająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie podziału Gminy Gubin o statusie miejskim na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 822 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 249/2958/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2013 rok
2014 823 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 0007.330.2014 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.
2014 824 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 289/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2014 825 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/14 Rady Gminy Brody z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Brody z dnia 14 lutego 2011r.
2014 826 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Siedlisko w sprawie podziału gminy Siedlisko na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic , numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 827 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/ 2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2014
2014 828 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLI/465/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Muzeum Ziemi Wschowskiej.
2014 829 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/374/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 830 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/376/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Skwierzynie w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
2014 831 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr L/377/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie
2014 832 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/281/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 833 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Dobiegniew
2014 834 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 835 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/26/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2014 836 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/27/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014r.
2014 837 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/721/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia warunków odplatności za pomoc w formie posiłków
2014 838 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/722/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
2014 839 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr LXIV/726/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej przy ul. Zatorze
2014 840 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/24/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 841 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłodawa
2014 842 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kłodawa
2014 843 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Przytoczna „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 844 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 845 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 846 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2014
2014 847 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/263/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 848 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej utworzonych na terenie miasta i gminy Sulęcin
2014 849 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego nr 9 miasta i gminy Sulęcin
2014 850 2014-04-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia
2014 851 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII.223.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2014 852 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII.226.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ustanowienia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 853 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII.227.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 854 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII.228.2014 Rady Gminy Łagów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na rok 2014
2014 855 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/219/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej w Małomicach
2014 856 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/220/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania statutu Małomickiemu Ośrodkowi Kultury w Małomicach
2014 857 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/221/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 858 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XLV/222/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 25 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Małomice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 859 2014-04-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Komunalnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich"
2014 860 2014-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Zielonogórskiego Związku Gmin
2014 861 2014-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 kwietnia 2014r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Żarach
2014 862 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr LVI/429/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2014 863 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr LVI/430/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicom.
2014 864 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr LVI/433/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól- Miasto w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 865 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2014 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 866 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2014 867 2014-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.55.2014 Burmistrza Sulechowa z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2013
2014 868 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr LVI/427/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól
2014 869 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2014 870 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 marca 2014r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go użytkowania.
2014 871 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 marca 2014r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenie go użytkowania.
2014 872 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 873 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 31 marca 2014r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubiszyn
2014 874 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubiszyn na lata 2014-2018
2014 875 2014-04-08 Informacja Informacja nr GM.7113.1.2014 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 7 kwietnia 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmulokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica
2014 876 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.238.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 877 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX.241.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 878 2014-04-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 marca 2014r.
2014 879 2014-04-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 16/14 z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława
2014 880 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 404/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 881 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/363/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
2014 882 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/367/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
2014 883 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII.22.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Otyń na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 884 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII.23.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Otyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 885 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych, położonych na obszarze gminy Tuplice
2014 886 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale Nr XX/130/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuplice”
2014 887 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 888 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX.239.2014 Rady Gminy Niegosławice z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2022
2014 889 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/352/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Rzepin
2014 890 2014-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.45.2014 Wojewody Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2014r.
2014 891 2014-04-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie
2014 892 2014-04-10 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1108/13 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie gminy Świdnica
2014 893 2014-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.35.2014AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 31 marca 2014r.
2014 894 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII.389.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 895 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII.391.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie połączenia dwóch jednostek samorządu terytorialnego - Gminy Zielona Góra i Miasta Zielona Góra - na prawach powiatu, w wyniku czego powstanie jedna jednostka samorządu terytorialnego - Miasto Zielona Góra - na prawach powiatu, obejmujące swym zasięgiem granice administracyjne obu połączonych jednostek samorządu terytorialnego
2014 896 2014-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/14 Wójta Gminy Żagań z dnia 19 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żagań i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzietrzychowicach za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Żagań.
2014 897 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 99/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 kwietnia 2014r.
2014 898 2014-04-11 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008
2014 899 2014-04-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 kwietnia 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuplice
2014 900 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/222/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 kwietnia 2014r. zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 901 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 902 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2014 903 2014-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2014 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r.
2014 904 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr LVII/28/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 905 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/369/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 11 kwietnia 2014r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie.
2014 906 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 907 2014-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/2014 Burmistrza Lubniewic z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2013
2014 908 2014-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2014 Starosty Powiatu Gorzowskiego z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu gorzowskiego w 2014 roku.
2014 909 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr LVII/35/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Żagań o statusie miejskim
2014 910 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr LVII/39/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie : zmiany uchwały nr LVI/19/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 7.03.2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/77/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 29.10.2012 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.
2014 911 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLV/215/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 19 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 912 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XLV/217/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 19 marca 2014r. w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Gubin
2014 913 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr LXV.571.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zielonej Górze
2014 914 2014-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 kwietnia 2014r.
2014 915 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 0007.413.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 916 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XLIX.393.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 18 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Zielona Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 917 2014-04-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 31 marca 2014r. z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
2014 918 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr LXV/732/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2014 919 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr LXV/733/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2014 920 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia tytułów "Honorowy Obywatel Gminy Trzebiechów" , "Zasłużony dla Gminy Trzebiechów" oraz regulaminu nadawania tych tytułów
2014 921 2014-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2014 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Trzebiechów
2014 922 2014-04-22 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015
2014 923 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 0007.419.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 924 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr L/308/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 925 2014-04-23 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2014r.
2014 926 2014-04-24 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1103/13 z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk
2014 927 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr LXV.566.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Zielonogórskiej Rady Seniorów
2014 928 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 31 marca 2014r. w sprawiew programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siedlisko
2014 929 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XLV/241/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Świdnica na rok 2014
2014 930 2014-04-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.56.2014.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 22 kwietnia 2014r.
2014 931 2014-04-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.
2014 932 2014-04-25 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 55/14 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 933 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/247/14 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXII/140/04 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku dotyczącej nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku.
2014 934 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XL/248/14 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
2014 935 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/296/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk
2014 936 2014-04-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 marca 2014r. z wykonania budżetu gminy Deszczno za 2013 rok
2014 937 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/290/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Czerwieńsk
2014 938 2014-04-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2014r.
2014 939 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Nietkowice
2014 940 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sława
2014 941 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sława.
2014 942 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr XVLI/303/14 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawanej pod warunkiem zwrotu.
2014 943 2014-04-28 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Ilanki PLH080009
2014 944 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LII/379/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy na 2015 rok
2014 945 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LII/380/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Szprotawa
2014 946 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LII/383/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 947 2014-04-28 Uchwała Uchwała nr LII/384/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 948 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie
2014 949 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/167/2014 Rady Gminy Bytnica z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców na wspieranie inwestycji, związanych z wypoczynkiem, turystyką, sportem, rekreacją, działalnością opiekuńczą, zdrowotną, rehabilitacyjną lub szkoleniową na terenie Gminy Bytnica
2014 950 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielu
2014 951 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiel
2014 952 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/426/14 Rady Gminy Żary z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Grabiku oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Żary.
2014 953 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/428/14 Rady Gminy Żary z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/229/09 Rady Gminy Żary z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Żary
2014 954 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L/385/14 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Strzelce Krajeńskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy na 2015 rok.
2014 955 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr LII/385/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat targowych
2014 956 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 957 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L.398.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Zielona Góra
2014 958 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L.399.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Babrzysko"
2014 959 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L.400.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Trzcinowisko"
2014 960 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr L.401.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Ługowskie Łąki"
2014 961 2014-04-29 Uchwała Uchwała nr XL/26/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/71/2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
2014 962 2014-04-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 18 grudnia 2013r.
2014 963 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr LVII/438/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Nowa Sól – Miasto
2014 964 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/79/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie
2014 965 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/80/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2014 966 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 967 2014-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Łużyckiego Związku Gmin
2014 968 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/228/2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Zwierzyn organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 969 2014-04-30 Uchwała Uchwała nr 112/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 kwietnia 2014r.