Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Maj 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 970 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr LVIII/44/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie: nadania Statutu Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu
2014 971 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/484/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
2014 972 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XLII/490/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/269/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału gminy Wschowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 973 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr LIX/319/2014 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolenienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2014 974 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/624/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 975 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/623/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy osiedla dla nowego terenu
2014 976 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/625/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie oraz nadania mu Statutu
2014 977 2014-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babimost
2014 978 2014-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 979 2014-05-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2014r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002
2014 980 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XL/244/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
2014 981 2014-05-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 5 maja 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czerwieńsku
2014 982 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/293/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Radęcinie
2014 983 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX.205.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy
2014 984 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/336/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2014
2014 985 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr 295/6/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy "Skwer Św. Jana Pawła II" terenowi w Iłowej
2014 986 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/14 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/218/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2014
2014 987 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/14 Rady Gminy Żagań z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Żagań
2014 988 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/14 Rady Gminy Żagań z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej we wsi Bożnów nazwy ulicy Chabrowa
2014 989 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/14 Rady Gminy Żagań z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Trzebowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Tomaszowie
2014 990 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/296/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXIII/130/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 29 marca 2012r.
2014 991 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX.204.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy oraz nadania mu statutu
2014 992 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.224.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.113.2012 Rady Gminy Zabór z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału gminy Zabór na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 993 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV.251.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Burmistrza Łęknicy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów
2014 994 2014-05-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 18/14 z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2014 995 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/14 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Dobiegniewie
2014 996 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.226.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Czarna, gmina Zabór
2014 997 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII.227.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór
2014 998 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr LI/312/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
2014 999 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/280/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Cybinka publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Cybinka
2014 1000 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/281/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Cybinka
2014 1001 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/283/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych numer 2, 3 oraz 15 miasta i gminy Cybinka
2014 1002 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV.249.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Łęknica w ramach pomocy de minimis
2014 1003 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/353/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Skąpe na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1004 2014-05-07 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Kozie PLH320010
2014 1005 2014-05-07 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 1122/13 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasady usytuowania miejsc oraz warunków prowadzenia sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2003 r. nr 1 poz. 20)
2014 1006 2014-05-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 17/14 z dnia 26 lutego 2014r. w przedmiocie opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2014 1007 2014-05-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 20/14 z dnia 5 marca 2014r. w przedmiocie opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2014 1008 2014-05-07 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 24/14 z dnia 13 marca 2014r. w przedmiocie opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1009 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1010 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/357/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
2014 1011 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LXVI/735/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
2014 1012 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LXVI/739/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
2014 1013 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LXVI/743/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany nazwy części Alei Odrodzenia Polski
2014 1014 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr LXVI/748/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
2014 1015 2014-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego
2014 1016 2014-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
2014 1017 2014-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
2014 1018 2014-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
2014 1019 2014-05-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2014 1020 2014-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.62.2014.MGrz Wojewody Lubuskiego z dnia 30 kwietnia 2014r.
2014 1021 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLII/477/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2014
2014 1022 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/563/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Lubiszyn
2014 1023 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/566/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bledzew
2014 1024 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr 420/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1025 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/562/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Torzym
2014 1026 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/564/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól
2014 1027 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/565/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasteczko
2014 1028 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice
2014 1029 2014-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1030 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XL/276/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/78/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Żarskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1031 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 7 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebicz
2014 1032 2014-05-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 14 kwietnia 2014r. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Niegosławice za 2013 rok
2014 1033 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLI/467/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2014 roku
2014 1034 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 195/XXXII/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Witnicy
2014 1035 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLV.276.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 8 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na okres nieoznaczony
2014 1036 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XLV.277.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 8 maja 2014r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach
2014 1037 2014-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.77.2014 Burmistrza Kożuchowa z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2013 rok
2014 1038 2014-05-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 72/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2013 r. poz. 2066)
2014 1039 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/312/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
2014 1040 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 424/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1041 2014-05-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 51/14 z dnia 5 marca 2014r. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Stare Kurowo
2014 1042 2014-05-19 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 73/14 z dnia 5 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Lub. nr 44 poz. 807)
2014 1043 2014-05-19 Wyrok Wyrok nr I SA/Go 47/14 z dnia 13 marca 2014r. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1044 2014-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/14 Wójta Gminy Żary z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
2014 1045 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2014 1046 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/326/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami
2014 1047 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych i wyróżnień dla zawodników za osiągnięty wynik sportowy oraz trenerów
2014 1048 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
2014 1049 2014-05-20 Protokół Protokół Gminnej Komisji Do Spraw Referendum z dnia 19 maja 2014r. w sprawie połączenia dwóch jednostek samorządu terytorialnego - Gminy Zielona Góra i Miasta Zielona Góra- na prawach powiatu, Obejmujace swym zasiegiem granice administracyjne obu połączonych jednostek samorządu terytorialnegio zarządzone na dzień 18 maja 2014r.
2014 1050 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr 129/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 maja 2014r.
2014 1051 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/126/2012 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1052 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.238.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 16 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stare Kurowo za 2013 rok
2014 1053 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX.242.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 16 maja 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2014 1054 2014-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 83.2014 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok
2014 1055 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XL/299/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako szczególna pomoc publiczna
2014 1056 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
2014 1057 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.187.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bogdaniec
2014 1058 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.188.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwałowice
2014 1059 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.189.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gostkowice
2014 1060 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.190.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jasiniec
2014 1061 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIX.191.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jenin
2014 1062 2014-05-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005
2014 1063 2014-05-21 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008
2014 1064 2014-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2014 Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1065 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubsko
2014 1066 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.192.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeninek
2014 1067 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.193.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeniniec
2014 1068 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.194.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeże
2014 1069 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.195.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeżyki
2014 1070 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.196.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyszczyna
2014 1071 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.197.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyszczynka
2014 1072 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.198.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kwiatkowice
2014 1073 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX.199.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubczyno
2014 1074 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.200.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łupowo
2014 1075 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.201.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Motylewo
2014 1076 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.202.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podjenin
2014 1077 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.203.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racław
2014 1078 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.204.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Roszkowice
2014 1079 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.205.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanowice
2014 1080 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.206.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wieprzyce
2014 1081 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.207.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włostów
2014 1082 2014-05-23 Informacja Informacja nr SW/0310-0001/14 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 19 maja 2014r.
2014 1083 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.185.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu
2014 1084 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX.208.2014 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 14 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso
2014 1085 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr LXVII/749/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
2014 1086 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXI.4.2014 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.6.2013 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2014
2014 1087 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/299/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2014 1088 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/302/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za usługi z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego świadczone przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kostrzyn nad Odrą
2014 1089 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/303/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów z terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014 – 2020.
2014 1090 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/304/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą
2014 1091 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/308/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2014 1092 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/312/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/340/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie regulaminu Targowiska Przygranicznego przy ul. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą przyjętego uchwałą
2014 1093 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/313/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 1094 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Okrzei, Ogrodowej, Tartacznej, Budowlanych i Żytniej w Jasieniu
2014 1095 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/318/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Wicina
2014 1096 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XL/307/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014-2023
2014 1097 2014-05-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 10/14 z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bobrowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 1098 2014-05-26 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.1.2014 Powiatu Wschowskiego; Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie objęcia specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania, wydawania opinii i orzeczeń dzieciom i młodzieży autystycznej z terenu Powiatu Wschowskiego
2014 1099 2014-05-26 Rozporządzenie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą
2014 1100 2014-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.65.2014.AKop Wojewody Lubuskiego z dnia 23 maja 2014r.
2014 1101 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ustalenia stawek opłat oraz zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubiszyn
2014 1102 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 0007.423.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie określenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulechów
2014 1103 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 0007.426.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kotewka” na terenie Gminy Sulechów
2014 1104 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 0007.427.2014 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 20 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Sulechów
2014 1105 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr LIX/49/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przyjęcia ”Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2014 - 2018''
2014 1106 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Baczyna
2014 1107 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.255.2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 20 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn.
2014 1108 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr LIX/54/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu „Łąk Staromiejskich” w Żaganiu