Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Lipiec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1304 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/216/2014 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lipinki Łużyckie
2014 1305 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/348/2014 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2014
2014 1306 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jasień i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2014 1307 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/326/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasień
2014 1308 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI.215.2014 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.140.2013 Rady Gminy Górzyca z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1309 2014-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Wójta Gminy Lipinki Łużyckie Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za 2013 rok
2014 1310 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI/317/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad ich rozliczania oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
2014 1311 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI/320/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi
2014 1312 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLI/321/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą
2014 1313 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Bobrowice
2014 1314 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII.258.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czasu, w jakim przedszkole prowadzone przez Gminę Pszczew świadczy bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
2014 1315 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/373/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" na terenie Gminy Skąpe
2014 1316 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Ciborzu, Gmina Skąpe
2014 1317 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/362/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Rzepin działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .
2014 1318 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/363/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzepin .
2014 1319 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/364/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzepin oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 1320 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/432/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenów przy ul. Wawrzyniaka.
2014 1321 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/14 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bobrowice na lata 2014-2018
2014 1322 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/252/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określenie zasad usytuowania na terenie gminy Babimost miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 1323 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/255/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Babimost
2014 1324 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/256/14 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Babimost
2014 1325 2014-07-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 2 lipca 2014r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
2014 1326 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/453/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Sól – Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 1327 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/454/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
2014 1328 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LX/456/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości
2014 1329 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLVII.286.14 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia i przyjęcia statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Razem raźniej" w Skwierzynie
2014 1330 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr L.259.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie: programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”
2014 1331 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LII.268.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 9 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"
2014 1332 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIV/433/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Konopnickiej oraz terenu położonego przy ul. Nadodrzańskiej w Słubicach
2014 1333 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII/322/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 1334 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII/323/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
2014 1335 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII/324/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia
2014 1336 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr LIII.278.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1337 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Trzcielu
2014 1338 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 302/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Klików i Kowalice, gmina Iłowa
2014 1339 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 303/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Żaganiec, gmina Iłowa
2014 1340 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL.246.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rokitno
2014 1341 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL.247.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stare Kurowo
2014 1342 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XL.248.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Stare Kurowo
2014 1343 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2014 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1344 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/443/14 Rady Gminy Żary z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1345 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 444/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1346 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr 304/6/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa
2014 1347 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/323/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych miasta Kostrzyn nad Odrą.
2014 1348 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/326/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności handlowej
2014 1349 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/263/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Świdnica i Piaski, gmina Świdnica
2014 1350 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/265/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Letnica, gmina Świdnica
2014 1351 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr LV/443/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta Słubice
2014 1352 2014-07-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Burmistrza Małomic z dnia 28 marca 2014r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Małomice za 2013 rok
2014 1353 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.228.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, będących własnością Gminy Kolsko.
2014 1354 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.230.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kolsko.
2014 1355 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/ 236 /2014 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzynie.
2014 1356 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/315/2014 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Nowosolskiego na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2014 1357 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/47/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1358 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/53/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
2014 1359 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/56/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest przez Gminę Żary o statusie miejskich
2014 1360 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/57/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy w Żarach
2014 1361 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XLV/652/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1362 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1363 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
2014 1364 2014-07-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr FE-II.2.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie realizacji projektu pn. Gospodarka niskoemisyjna w obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra
2014 1365 2014-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 220/2014 Wójta Gminy Przewóz z dnia 10 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury, oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2013.
2014 1366 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr LVIII/42/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta w Żaganiu
2014 1367 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla terenu w obrębie Boczów
2014 1368 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/14 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Koryta
2014 1369 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/511/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.
2014 1370 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/516/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zasad najmu lub dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Wschowa.
2014 1371 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/14 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gozdnica
2014 1372 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1373 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLI/355/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Międzyrzecza
2014 1374 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr LXXI/773/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gorzów Wlkp. udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2014 1375 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/510/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/182/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.
2014 1376 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr XLVII/257/2014 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody gatunek lipa drobnolistna rosnącego na działce ewidencyjnej nr 377 w obrębie miejscowości Chełmek.
2014 1377 2014-07-08 Decyzja Decyzja nr OSZ –4210-13(10)/2014/1286/XVI/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lipca 2014r.
2014 1378 2014-07-08 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 264/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Żagań
2014 1379 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr Nr XXXVII/225/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Brzeźnica
2014 1380 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LXIX/767/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
2014 1381 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LIV/388/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 1382 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LIV/389/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
2014 1383 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr LI/5/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2014 1384 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LXII/74/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Żagań, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1385 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LXII/75/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim
2014 1386 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LI/388/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2014 1387 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LI/389/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis.
2014 1388 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr LI/391/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/116/08 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki i wysokości opłaty za posiłki w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
2014 1389 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2013
2014 1390 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XL.36.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinka drogi stanowiącej uprzednio przebieg drogi krajowej nr 3 w granicach administracyjnych Gminy Otyń
2014 1391 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XL.37.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1392 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uznania za formę ochrony przyrody
2014 1393 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2014 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinień spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Trzebiel
2014 1394 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV.229.2014 Rady Gminy Kolsko z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uście.
2014 1395 2014-07-08 Uchwała Uchwała nr XL.31.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Otyń.
2014 1396 2014-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie treści załącznika do uchwały Nr XLIX/590/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2014r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2014r., poz. 1247
2014 1397 2014-07-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1398 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/392/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2014 1399 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/393/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drezdenko
2014 1400 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/394/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Gościm
2014 1401 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LII/395/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Drezdenko
2014 1402 2014-07-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1403 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII/409/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Drezdenko na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 1404 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII/410/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Drezdenko, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1405 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr LIII/411/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 4 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko
2014 1406 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na nowo projektowanym osiedlu budownictwa mieszkaniowego w Byczu
2014 1407 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1408 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Bytom Odrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1409 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/2014 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez gminę Bytom Odrzański
2014 1410 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 446/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1411 2014-07-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1412 2014-07-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1413 2014-07-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1414 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/280/14 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulęcin.
2014 1415 2014-07-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 6 maja 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1416 2014-07-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1417 2014-07-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1418 2014-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.91.2014.AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lipca 2014r.
2014 1419 2014-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.92.2014.TDom Wojewody Lubuskiego z dnia 3 lipca 2014r.
2014 1420 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.235.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór
2014 1421 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV.236.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej
2014 1422 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2014 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tuplice
2014 1423 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/274/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2014 1424 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/275/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2014 1425 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/276/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1426 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/278/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2014 1427 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr LXIX.613.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych.
2014 1428 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/14 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
2014 1429 2014-07-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 lipca 2014r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzyca
2014 1430 2014-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1431 2014-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1432 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/446/14 Rady Gminy Żary z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Mirostowicach Dolnych
2014 1433 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLV/659/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świebodzin
2014 1434 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/277/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Świdnica.
2014 1435 2014-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1436 2014-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1437 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/411/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szprotawa
2014 1438 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/417/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Szprotawa w przedmiocie podziału sołectwa Leszno Dolne i utworzenia nowego sołectwa Szprotawka
2014 1439 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LVIII/418/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/395/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 października 2009r. w sprawie upoważnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
2014 1440 2014-07-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1441 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr LIV.419.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Nowym Kisielinie
2014 1442 2014-07-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1443 2014-07-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 maja 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1444 2014-07-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 30 maja 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1445 2014-07-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2014 1446 2014-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/14 Starosty Świebodzińskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka Nr 6 w Świebodzinie w 2014r.
2014 1447 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XLI.251.2014 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Stare Kurowo
2014 1448 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/508/14 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa dla obszaru w rejonie ulic Moniuszki i Garbarskiej.
2014 1449 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/294/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2014 1450 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/295/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli a także innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inny niż Gmina Cybinka organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1451 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 11 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Cybinka liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy
2014 1452 2014-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn
2014 1453 2014-07-15 Informacja Informacja nr OSZ-4110-8(5)/2014/334/MGW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lipca 2014r. o decyzji WCC/145-ZTO-E/334/W/OSZ/2014/MGW
2014 1454 2014-07-15 Decyzja Decyzja nr OPO-4210-35(6)/2014/282/XII/ASi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lipca 2014r.
2014 1455 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/268/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności i w formie rzeczowej
2014 1456 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1457 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/265/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2014 1458 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1459 2014-07-16 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 283/14 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Gozdnicy
2014 1460 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 200/XXXIII/2014 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2013 rok.
2014 1461 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 178/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 lipca 2014r.
2014 1462 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/82/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy rondom
2014 1463 2014-07-18 Informacja Informacja nr OSZ-4110-7(4)/2014/13998/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2014r. o decyzji Nr WCC/1213C/13998/W/OSZ/2014/EŻ
2014 1464 2014-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 8/UMWP/DIF/2014 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego zawarte pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego, w imieniu którego działa: Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego przy kontrasygnacie Józefy Chaleckiej – Skarbnik Województwa Lubuskiego zwanym dalej „Powierzającym” a Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w imieniu którego działają: 1) Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego 2) Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego zwanym dalej „Przyjmującym”
2014 1465 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/227/2014 Rady Gminy Gubin z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gubin.
2014 1466 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/230/2010 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie
2014 1467 2014-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2014 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny
2014 1468 2014-07-23 Informacja Informacja nr DRE-4110-23(7)/2014/13859/ESz, Nr DRE-4110-24(6)/2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2014r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2014 r., w sprawach zmiany koncesji na: wytwarzanie ciepła Nr WCC/1163Ł/13859/W/DRE/2014/ESz oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1139Ł/13859/W/DRE/2014/ESz, udzielonych Przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem")
2014 1469 2014-07-23 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2014r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa placu festynowego w Krępie” na terenie gminy Zielona Góra.
2014 1470 2014-07-23 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2014r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa świetlicy z punktem bibliotecznym w Starym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2014 1471 2014-07-23 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 lipca 2014r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Ochli” na terenie gminy Zielona Góra
2014 1472 2014-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/14 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 rok.
2014 1473 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/265/2014 Rady Gminy Słońsk z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 1474 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr LV/405/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie gminy Skwierzyna.
2014 1475 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr LV/406/14 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinków drogi stanowiących uprzednio przebieg drogi krajowej nr 3, w granicach administracyjnych gminy Skwierzyna
2014 1476 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr LI/301/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie
2014 1477 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie określenia sposobów udokumentowania przez właścicieli nieruchomości wykonania obowiązków polegających na pozbywaniu się nieczystości ciekłych zebranych na terenie nieruchomości
2014 1478 2014-07-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/289/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/200/13 Rady Gminy Bledzew z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bledzew i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1479 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/267/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie Statutu Gminy Bledzew
2014 1480 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr L/299/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/267/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Statutu Gminy Bledzew
2014 1481 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr 454/14 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok
2014 1482 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV.232.2014 Rady Gminy Zabór z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
2014 1483 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 179/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 lipca 2014r.
2014 1484 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr 180/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 lipca 2014r.
2014 1485 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr LVI.425.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dzieięce na terenie Gminy Zielona Góra
2014 1486 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr LVI.427.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Ochli
2014 1487 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr LVI.428.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Łężycy
2014 1488 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLII/237/14 RADY GMINY w BOJADŁACH z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bojadła
2014 1489 2014-07-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 266/14 z dnia 8 maja 2014r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Niegosławice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawanai napojó alkoholowych
2014 1490 2014-07-30 Wyrok Wyrok nr II SA/Go 282/14 z dnia 14 maja 2014r. ustalenia na terenie gminy Iłowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 1491 2014-07-30 Porozumienie Porozumienie Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powierzenia Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawowania nadzoru nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi działającymi na terenie województwa lubuskiego w zakresie realizowanych zadań oraz powierzenia zadań dotyczących wyrażania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców
2014 1492 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bledzew
2014 1493 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr LIX/420/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawy
2014 1494 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr LVIII/448/2014 Rady Gminy Deszczno z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych gminy Deszczno
2014 1495 2014-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.90.2014AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 4 lipca 2014r.
2014 1496 2014-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.96.2014.MDud Wojewody Lubuskiego z dnia 11 lipca 2014r.
2014 1497 2014-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.97.2014.MDud Wojewody Lubuskiego z dnia 11 lipca 2014r.
2014 1498 2014-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.98.2014AZie Wojewody Lubuskiego z dnia 10 lipca 2014r.
2014 1499 2014-07-31 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 17 lipca 2014r. Aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 2 sierpnia 2013 r. sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa garażu dla potrzeb OSP w Starym Kisielinie” na terenie gminy Zielona Góra
2014 1500 2014-07-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.86.2014.ACze Wojewody Lubuskiego z dnia 11 lipca 2014r.